Ankiety
Ankiety
ZUS
Zaświadczenie dla ZUS
Zapytaj archiwistę
Zapytaj archiwistę
Kalendarium
Kalendarium UMK
Archiwum Prac Dyplomowych (APDweb)

Baza APD to katalog prac dyplomowych z podziałem na poszczególne wydziały, kierunki i stopnie studiów.

Katalog można przeglądać według „daty złożenia” lub „daty zatwierdzenia” pracy. Dodatkowo można skorzystać z wyszukiwarki, która pozwala na przeszukiwanie bazy według: tematu pracy, jej rodzaju (licencjat, magisterium, doktorat), promotora, streszczenia, nazwy seminarium, słów kluczowych, jednostki, autora pracy (imię i nazwisko, nr PESEL, nr indeksu), załączonych plików (z zaznaczeniem czy „posiada”/”nie posiada”), daty złożenia i zatwierdzenia pracy (z zaznaczeniem „tylko złożone”/”tylko niezatwierdzone” oraz podaniem dat „od”/”do”/”w”), typu certyfikatu, i recenzenta.

W bazie znajdują się prace powstałe po 2005 roku.

UWAGA!!! W Pracowni Naukowej Archiwum UMK udostępniane są wyłącznie prace dyplomowe znajdujące się w naszych magazynach i zawierające zgody Autorów na ich udostępnienie.
Są to prace tylko do roku 2015.

Katalog Prac Dyplomowych UMK.

f
Archiwum UMK, ul. Mickiewicza 2/4, 87-100 Toruń, e-mail: archiwum@umk.pl, sekretariat tel.: 56 611 22 32, fax: 56 611 22 04, pon-pt 8:00-14:30
Pracownia naukowa tel.: 56 611 22 04, pon-pt 9:00-14:00, dyżur po wcześniejszym zgłoszeniu - czwartek 14:00-17:00