Ankiety
Ankiety
ZUS
Zaświadczenie dla ZUS
Zapytaj archiwistę
Zapytaj archiwistę
Kalendarium
Kalendarium UMK
Kalendarium UMK - okres 1976-1985

05 I 1976
obchody 30-lecia UMK
obchody 30-lecia UMK;
02 II 1976
wizyta na UMK delegacji Uniwersytetu i miasta Getyngi;
14 II 1976
obchody XXX-lecia Instytutu Historii i Archiwistyki UMK;
04 III 1976
przy Instytucie Ekonomicznym UMK powstał studencki Klub „Zarękawek” (działał do 1988). Mieścił się w DS 11;
24 V 1976
porozumienie w sprawie zorganizowania przez UMK Szkoły Letniej Kultury i Języka Polskiego dla cudzoziemców pod egidą Towarzystwa Łączności z Polonią Zagraniczną „Polonia”;
03 VI 1976
wizyta delegacji Królestwa Szwecji
wizyta delegacji Królestwa Szwecji pod przewodnictwem Ministra Spraw Zagranicznych Svena Anderssona;
16 VII-20 VIII 1976
na UMK rozpoczęła zajęcia Szkoła Letnia Kultury i Języka Polskiego;
9-13 VIII 1976
na UMK odbył się IV Światowy Kongres Socjologii Wsi;
21 IX 1976
pierwszy medal „Za zasługi położone dla rozwoju Uczelni”
Senat UMK przyznał pierwszy medal „Za zasługi położone dla rozwoju Uczelni” – otrzymał go pośmiertnie prof. Witold Łukaszewicz;
01 X 1976
Instytut Ekonomiczny został przekształcony w Wydział Nauk Ekonomicznych;
01 X 1976
powstał Ogólnouczelniany Ośrodek Obliczeniowy UMK;
01 X 1976
na UMK powstały nowe kierunki studiów: bibliotekoznawstwo i ekonomiki budownictwa;
01 X 1976
na Wydziale Humanistycznym UMK powstały: Instytut Archeologii i Etnografii oraz Instytut Pedagogiki i Psychologii;
02 X 1976
Zjazd Pierwszych Absolwentów UMK
Zjazd Pierwszych Absolwentów UMK;
21 X 1976
na Wydziale Humanistycznym UMK powołano Instytut Nauk Społecznych;
1976
Powstał Zakład Poligrafii UMK
Powstał Zakład Poligrafii UMK (działał do 31 stycznia 2008). Pierwszym kierownikiem był Marian Szulc;
1976
Rozpoczęto wydawanie „Biuletynu Informacyjnego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu” (ukazywał się do 1977).
17 II 1977
Grupa Adaptacyjna All
w klubie studenckim „Od Nowa” powstała Grupa Adaptacyjna All (działała do 1981). Jej twórcą był Aleksander Nalaskowski;
17 III 1977
UMK zakupiło Ośrodek Wczasowy w Rowach;
19 III 1977
mgr Irena Tronowska (lektor języka francuskiego) otrzymała francuskie Palmy Akademickie;
01 IV 1977
w wyniku umowy podpisanej pomiędzy Komisją Historii Fizyki Polskiego Towarzystwa Fizycznego a Biblioteką Główną UMK powstała Pracownia Historii Fizyki z osobnym księgozbiorem (działała do 1992). Kierował nią kustosz Wiesław Mincer;
28 VI 1977
przewodniczący SPD (RFN) Willy Brandt
przebywający z wizytą w Toruniu przewodniczący SPD (RFN) Willy Brandt zwiedzał Bibliotekę Główną UMK;
07 VII 1977
umowa o współpracy pomiędzy UMK a Ernst Moritz Arndt Universität Greifswald (NRD);
14 IX 1977
wizyta lorda kanclerza Elvyna Jonesa (Przewodniczącego Izby Lordów Wielkiej Brytanii) oraz jego małżonki;
X 1977
powstał Zespół Pieśni i Tańca UMK
powstał Zespół Pieśni i Tańca UMK (następnie Zespół Folklorystyczny);
X 1977
rozpoczęto budowę terminala interferometrii na bardzo długich bazach VLBI Mark II
18 X 1977
umowa o współpracy pomiędzy UMK a województwem włocławskim;
27 X 1977
porozumienie pomiędzy UMK a Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych w sprawie kształcenia i dokształcania kadr archiwalnych oraz rozwijania archiwistyki;
07-12 XII 1977
Uniwersyteckie Mistrzostwa Sportowe;
13 XII 1977
reprezentacja AZS UMK w koszykówce mężczyzn zdobyła I miejsce na Mistrzostwach Polski Uniwersytetów;
13 XII 1977
umowa o współpracy naukowej pomiędzy UMK a Uniwersytetem Aix-Marseille III (Francja);
13 XII 1977
umowa o współpracy podpisana przez Rektora UMK i Wojewodę Toruńskiego.
06 I 1978
w kinie „Wolność” zainaugurował działalność Studencki Dyskusyjny Klub Filmowy „Arx”, który powstał z inicjatywy studentów Wydziału Humanistycznego: Marka Lipskiego i Andrzeja Leopolda;
06 III 1978
na UMK zainaugurowała działalność Studencka Akademia Kultury;
06 III 1978
umowa o współpracy podpisana przez Rektora UMK i Wojewodę Toruńskiego.
12-14 V 1978
obchody X-lecia Wydziału Nauk Ekonomicznych UMK;
13 V 1978
odbył się Pierwszy Zjazd Absolwentów Instytutu Ekonomii UMK;
20 V 1978
odbyły się Juwenalia;
03-10 VII 1978
w Instytucie Chemii UMK pod patronatem UNESCO odbyła się X Międzynarodowa Olimpiada Chemiczna;
27 VII 1978
wizyta kosmonautów: Mirosława Hermaszewskiego i Piotra Klimuka w Toruniu i na UMK;
03-10 VIII 1978
w Instytucie Chemii UMK odbyła się X Międzynarodowa Olimpiada Chemiczna pod protektoratem UNESCO;
01 XI 1978
prof. Ryszard Bohr objął obowiązki rektora UMK
prof. Ryszard Bohr objął obowiązki rektora UMK na lata 1978-1981;
19 XI 1978
prof. Aleksander Jabłoński został odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski;
19 XI 1978
prezentacja twórczości studenckich grup twórczych podczas koncertu „Studenci Toruniowi” w Auli UMK;
1978
otwarcie Uczelnianego Ośrodka Jeździeckiego w Ułance
otwarcie Uczelnianego Ośrodka Jeździeckiego w Ułance;
1978
wznowiono wydawanie „Głosu Uczelni” (ukazywał się w latach 1978-1981, oraz 1988-1990).
22 I 1979
obchody 20. rocznicy reaktywowania Wydziału Prawa i Administracji
obchody 20. rocznicy reaktywowania Wydziału Prawa i Administracji i 33-lecia jego istnienia;
12 II 1979
powstał Chór Akademicki UMK
reaktywowano Chór Akademicki UMK;
02 III 1979
na UMK odbyła się krajowa narada Rektorów i I sekretarzy KU PZPR Uniwersytetów z udziałem Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki;
29 III 1979
umowa o współpracy pomiędzy UMK a Uniwersytetem Cyryla i Metodego w Wielkim Tyrnowie (Bułgaria);
05 IV 1979
wizyta delegacji RFN z przewodniczącym Frakcji Parlamentarnej SPD w Bundestagu – Herbertem Wehrnerem;
24 IV 1979
tytuł doktora honoris causa UMK otrzymał prof. Karol Górski
tytuł doktora honoris causa UMK otrzymał prof. Karol Górski, historyk;
V 1979
Studencki Teatr Bajki i Baśni „Maja” wystawił pierwszą sztukę;
14-20 V 1979
Tydzień Akademickiej Kultury Torunia
odbył się Tydzień Akademickiej Kultury Torunia (w tym m.in. X jubileuszowe Juwenalia);
01 VI 1979
powstała Rada Młodych Pracowników Nauki;
18 VIII 1979
wizyta Kanclerza RFN Helmuta Schmidta;
24-29 IX 1979
na UMK odbył się XXVI Zjazd Fizyków;
02 X 1979
tytuł doktora honoris causa UMK otrzymał prof. Tadeusz Czeżowski, filozof;
04-14 X 1979
delegacja UMK odwiedziła Uniwersytety w Padwie i Ferrarze w celu nawiązania współpracy;
02 XII 1979
wizyta na UMK delegacji Uniwersytetu w Padwie z prof. Franco Sartorim;
17 XII 1979
wiec protestacyjny studentów i pracowników na UMK przeciwko decyzjom NATO o rozmieszczeniu nowych pocisków rakietowych;
22 XII 1979
dla Instytutu Chemii UMK zakupiono nowoczesny spektrometr MX 1320.
23 I 1980
przy Instytucie Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa UMK powstała Pracownia Fotograficzna (zarządzenie JM Rektora UMK, nr 8/80);
24-30 III 1980
reprezentacja AZS UMK w siatkówce mężczyzn zdobyła I miejsce na Mistrzostwach Polski Uniwersytetów
reprezentacja AZS UMK w siatkówce mężczyzn zdobyła I miejsce na Mistrzostwach Polski Uniwersytetów;
14 IV 1980
prof. Konrad Górski otrzymał doktorat honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego;
16-17 V 1980
Juwenalia
odbyły się Juwenalia;
25 V 1980
umowa o współpracy pomiędzy UMK a Łotewskim Uniwersytetem im. Piotra Stuczki w Rydze;
01 IX 1980
w Bazie Techniczno-Magazynowej powstał Komitet Organizacyjny NSZZ „Solidarność”, jego przewodniczącym został Andrzej Krysiak;
09 IX 1980
zmarł prof. Aleksander Jabłoński;
15 IX 1980
został zawiązany Tymczasowy Komitet Założycielski Niezależnego Zrzeszenia Studentów Polskich;
18 IX 1980
utworzono oficjalnie Zakładowy Komitet Założycielski NSZZ „Solidarność”, wybrano jego Prezydium (prof. Juliusz Narębski – przewodniczący, dr Jerzy Wieczorek – wiceprzewodniczący, Leszek Gulewski, dr Lucyna Tomaszewska);
02 X 1980
inauguracja roku akademickiego połączona z obchodami 35-lecia UMK;
02 X 1980
tytuły doktora honoris causa UMK otrzymali: prof. Antoni Basiński, chemik; prof. Olavi Granö, fiński geograf; Witold Lutosławski, kompozytor;
03 X 1980
umowa o współpracy pomiędzy UMK a Uniwersytetem w Padwie;
03 X 1980
we wszystkich gmachach UMK odbyły się zebrania protestacyjne pracowników UMK w ramach ogólnopolskiego strajku ostrzegawczego;
15 X 1980
prof. Antoni Swinarski został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu za zasługi dla Republiki Włoskiej;
21 X 1980
pierwszy zeszyt czasopisma „Immunitet. Niezależny biuletyn studencki
ukazał się pierwszy zeszyt czasopisma „Immunitet. Niezależny biuletyn studencki” wydawanego przez NZS UMK; od roku 1982 wydawanego w podziemiu;
23 X 1980
w Auli UMK odbył się wiec założycielski Niezależnego Zrzeszenia Studentów (NZS) UMK;
26 X 1980
Komitet Założycielski NSZZ „Solidarność” na UMK przyjął projekt działania (postulowano m.in. konieczność walki o przywrócenie autonomii wyższych uczelni oraz wprowadzenie demokratycznych mechanizmów w zarządzaniu uczelnią);
27 X 1980
powołano Komisję Konsultacyjno-Porozumiewawczą Organizacji Partyjnych (struktury poziome);
01 IX 1980
w Bazie Techniczno-Magazynowej powstał Komitet Organizacyjny NSZZ „Solidarność”, jego przewodniczącym został Andrzej Krysiak;
8-9 XI 1980
I Festiwal Grup Nowofalowych
w klubach studenckich „Od Nowa” (Dwór Artusa) i „Imperial” odbył się I Festiwal Grup Nowofalowych;
12 XI 1980
na UMK odbyły się wybory do władz powstałego Związku Nauczycielstwa Polskiego Pracowników Szkół Wyższych i Instytucji Naukowych, którego pierwszym prezesem był Jan Rostowski;
XI 1980
na UMK rozpoczęły się rozmowy w sprawie powołania Samorządu Studentów;
02 XII 1980
Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność”
na UMK odbyło się Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność”, na którym powołana została Komisja Uczelniana (na jej czele stanął prof. Tadeusz Grudziński);
06 XII 1980
25-lecie Koła PTTK nr 2 przy UMK;
1980
W klubie studenckim „Od Nowa” rozpoczął działalność rockowy zespół „Republika”
W klubie studenckim „Od Nowa” rozpoczął działalność rockowy zespół „Republika” (pierwszy koncert zagrał w klubie „Od Nowa 25 IV 1981).
16 II 1981
Niezależne Zrzeszenie Studentów UMK podjęło decyzję o przystąpieniu uczelni do strajku i poparciu postulatów studentów uczelni łódzkich (rejestracja NZS, reforma programów studiów, wprowadzenie autonomii wyższych uczelni);
17 II 1981
okupowanie budynków UMK
studenci rozpoczęli okupowanie budynków UMK;
18 II 1981
zakończono akcję strajkową na wieść o podpisaniu tzw. porozumienia łódzkiego (poszerzenie autonomii uniwersytetów, umożliwienie rejestracji NZS, ograniczenie indoktrynacji ideologicznej studentów);
19 II 1981
w Auli UMK odbyła się publiczna dyskusja działacza KOR Adama Michnika z docentem Lechem Witkowskim i prof. Wiesławem Langiem, działaczami „struktur poziomych”.
26 II 1981
wybory Zarządu Uczelnianego NZS UMK
w Auli UMK odbyły się wybory Zarządu Uczelnianego NZS UMK; na czele zarządu stanął Zbigniew Nowek;
05 III 1981
spotkanie z Mirosławem Chojeckim
w Auli UMK odbyło się spotkanie z Mirosławem Chojeckim, członkiem KSS-KOR, założycielem i kierownikiem Niezależnej Oficyny Wydawniczej;
06 III 1981
w klubie „Od Nowa” odbył się koncert Jacka Kaczmarskiego zorganizowany przez NZS;
14 III 1981
manifestacja studentów w trzynastą rocznicę wydarzeń marcowych 1968
manifestacja studentów w trzynastą rocznicę wydarzeń marcowych 1968;
20-27 III 1981
strajk ostrzegawczy w związku z wydarzeniami bydgoskimi (pobicie działaczy NSZZ „Solidarność” przez Milicję Obywatelską);
25 III 1981
utworzono Ogólnouczelniany Komitet Strajkowy UMK (w składzie prezydium prof. Tadeusz Grudziński, Zbigniew Nowek, Piotr Kowalski, Krzysztof Lankauf, Wacław Jabłoński);
III 1981
ukazał się pierwszy numer czasopisma „Wysztukaniec: biuletyn Wydziału Sztuk Pięknych UMK” (wydano pięć zeszytów);
24 IV 1981
wystawa Grupy Fotograficznej "Kadr" działającej przy Studenckim Twórczym Klubie Filmowym "Pętla";
27 IV 1981
prof. Stanisław Dembiński został rektorem UMK na lata 1981-1983
prof. Stanisław Dembiński został rektorem UMK na lata 1981-1983;
05 V 1981
tytuł doktora honoris causa UMK otrzymał prof. Konrad Górski
tytuł doktora honoris causa UMK otrzymał prof. Konrad Górski, historyk literatury;
26-27 IV 1981
na UMK odbyła się pierwsza konferencja z cyklu „Ordines Militares”;
11 VI 1981
rektor UMK prof. Ryszard Bohr wysłał list gratulacyjny do przebywającego w Polsce Czesława Miłosza, laureata literackiej Nagrody Nobla (1980);
12-13 IX 1981
30-lecie Specjalizacji Archiwistycznej UMK;
29 IX 1981
Rada Wydziału Prawa i Administracji UMK jednogłośnie przyjęła uchwałę o zmianie nazwy gmachu Collegium Minus (Fosa Staromiejska 1a) na Collegium Iuridicum;
05 X 1981
przekazanie władzy rektorskiej prof. Stanisławowi Dembińskiemu;
13 XI 1981
zespół „Republika” został zwycięzcą II Festiwalu Nowofalowych Grup Rockowych w Toruniu;
19 XI 1981
studenci UMK dołączyli do ogólnopolskiej akcji protestacyjnej na wyższych uczelniach
studenci UMK dołączyli do ogólnopolskiej akcji protestacyjnej na wyższych uczelniach (postulaty: uchwaleniem nowej ustawy o szkolnictwie wyższym; odwołanie ministra szkolnictwa wyższego); ukazał się pierwszy numer „Biuletynu Strajkowego NZS UMK” (wdano 26 numerów);
09 XII 1981
koniec akcji protestacyjnej studentów;
13 XII 1981
Uniwersytet Mikołaja Kopernika jako jedyny toruński zakład pracy podjął całodniową akcję protestacyjną w związku z wprowadzeniem stanu wojennego; zajęcia zostały zawieszone do 8 II 1982 r.;
31 XII 1981
decyzja Urzędu Miejskiego w Toruniu o cofnięciu uprawnień UMK do zajmowania budynków Domów Studenckich nr 1, 5 i 6 oraz Stołówki Studenckiej nr 1 na rzecz Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej;
XII 1981
Prof. Wiesław Domasłowski (Wydział Sztuk Pięknych) przeprowadził, jako ekspert UNESCO, badania kamiennych kolosów (moai) na Wyspie Wielkanocnej, określające stan ich zachowania i przyczyny niszczenia oraz opracował program ich konserwacji;
XII 1981
umowa o współpracy pomiędzy UMK a Carl von Ossietzky Universität Oldenburg (Niemcy);

XII 1981
na UMK powstał Klubu Myśli Politycznej „Rzeczywistość”, założony przez Romana Bäckera i Andrzeja Zybertowicza.
05 I 1982
decyzja Urzędu Miejskiego w Toruniu o cofnięciu uprawnień UMK do zajmowania budynku Domu Studenckiego nr 2 przy ul. A. Mickiewicza 6/8 w Toruniu na rzecz Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej;
06 I 1982
na UMK rozwiązano – jako jedyną w kraju – uczelnianą organizację partyjną;
I 1982
studenci utworzyli podziemną strukturę NZS pod kierownictwem Grzegorza Górskiego i Wojciecha Polaka;
26 II 1982
na wniosek Rady Instytutu Fizyki UMK gmach Collegium Physicum otrzymał nazwę „Instytut Aleksandra Jabłońskiego”;
28 IV 1982
zajścia w akademikach na Osiedlu Centrum
zajścia w akademikach na Osiedlu Centrum, w ramach represji milicja dokonała przeszukań w domach studenckich;
01 V 1982
na wezwanie toruńskiej „Solidarności” grupa studentów wzięła udział w „spacerze” po Bulwarze Filadelfijskim (protest przeciwko stanowi wojennemu);
03 V 1982
aresztowania studentów
aresztowania studentów po uroczystej mszy św. w kościele św. Ducha przy Rynku Staromiejskim;
07 VI 1982
sala obrad Senatu UMK w Collegium Maius otrzymała imię prof. Ludwika Kolankowskiego;
04 VIII 1982
aresztowania studentów
Rektor UMK Stanisław Dembiński oraz Prorektorzy Sławomir Kalembka i Władysław Bojarski z powodów politycznych zostali odwołani ze swoich stanowisk przez ówczesne władze państwowe. Tymczasową funkcję rektora pełnił Prorektor Jan Kopcewicz;
18 VIII 1982
nominację na stanowisko rektora UMK otrzymał prof. Jan Kopcewicz
nominację na stanowisko rektora UMK otrzymał prof. Jan Kopcewicz;
21 X 1982
nadzwyczajne powiedzenie Senatu UMK
odbyło się nadzwyczajne powiedzenie Senatu UMK;
08 XI 1982
Służba Bezpieczeństwa zatrzymała działaczy NZS UMK;
XI 1982
przy UMK reaktywowano Zrzeszenie Studentów Polskich. Zakończyło działalność około roku 2007;
1982
Powstała Spółdzielnia Mieszkaniowa Młodych Pracowników UMK;
28 III 1983
prof. Rajmund Galon otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza;
31 V 1983
tytuły doktora honoris causa UMK otrzymali: prof. Rajmund Galon, geograf; prof. Victor Gutmann, austriacki chemik; prof. Lucjan Krause, kanadyjski fizyk;
03 X 1983
tytuł doktora honoris causa UMK otrzymał prof. Björn E. Berglund
tytuł doktora honoris causa UMK otrzymał prof. Björn E. Berglund, szwedzki biolog;
15 XI 1983
w życie wszedł pierwszy Statut UMK określający m.in. cele i zadania Uniwersytetu, jego strukturę organizacyjną, a także kompetencje i skład jego organów oraz zasady i tryb ich powoływania;
14 XII 1983
Sąd Rejonowy w Toruniu dokonał rejestracji nowo utworzonego Związku Nauczycielstwa Polskiego przy UMK, którego prezesem został mgr Edward Cichy;
1983
Powołano Zakład Filologii Angielskiej.
I 1984
wizyta wicepremiera Mieczysława Rakowskiego na UMK;
19 II 1984
na UMK odbyła się pierwsza uroczystość Święta Uniwersytetu, od roku 1988 nazwę zamieniono na Święto Uczelni;
02 IV 1984
Zakład Socjologii przekształcono w Katedrę Socjologii (od 30 V 1995 Instytut Socjologii);
11 IV 1984
prof. Stanisław Łęgowski został rektorem UMK
prof. Stanisław Łęgowski został rektorem UMK na lata 1984-1987;
24-26 V 1984
pod nazwą „Bielanalia” na UMK odbyły się Juwenalia;
2-4 VI 1984
odbył się pierwszy zjazd Absolwentów Wydziału Prawa i Administracji UMK;
13 IX 1984
prof. Karol Górski otrzymał Krzyż Komandorski Orderu św. Grzegorza Wielkiego – najwyższe odznaczenie papieskie przyznawane osobom świeckim przez Stolicę Apostolską;
21 XII 1984
tytuł doktora honoris causa UMK otrzymał dr Giulio Andreotti
tytuł doktora honoris causa UMK otrzymał dr Giulio Andreotti, włoski historyk i prawnik, minister spraw zagranicznych Republiki Włoskiej.
I 1985
powstała Tymczasowa Komisja Samorządu Studenckiego (TKSS) na UMK;
19 II 1985
tytuł doktora honoris causa UMK otrzymali prof. Franco Sartori, włoski historyk i prof. Henryk Szarski, biolog, były rektor UMK;
19 II 1985
uroczyste obchody XL-lecia UMK
uroczyste obchody XL-lecia UMK;
18 IV 1985
prof. Karol Górski otrzymał doktorat honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego;
15-17 V 1985
Juwenalia
odbyły się Juwenalia;
11 VI 1985
spotkanie koleżeńskie pierwszych pracowników Biblioteki Głównej
spotkanie koleżeńskie pierwszych pracowników Biblioteki Głównej UMK;
08 IX 1985
zmarł prof. Antoni Swinarski, rektor UMK (1962-1965);
X 1985
powstało studenckie wydawnictwo drugoobiegowe „Toruńska Oficyna – TO” – pierwsza książka: M. Hłasko „Piękni dwudziestoletni”;
30 XI 1985
prorektor doc. Włodzimierz Wincławski oraz dziekan Wydziału Humanistycznego doc. Kazimierz Wajda zostali zwolnieni ze swoich stanowisk przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego;
XII 1985
w Bibliotece Uniwersyteckiej w Rostocku otwarto wystawę wydawnictw UMK;
1985
Zofia Dąbrowska otrzymała złoty medal na VII Biennale Internazionale Dantesca (Rawenna, Italia).
f
Archiwum UMK, ul. Mickiewicza 2/4, 87-100 Toruń, e-mail: archiwum@umk.pl, sekretariat tel.: 56 611 22 32, fax: 56 611 22 04, pon-pt 8:00-14:30
Pracownia naukowa tel.: 56 611 22 04, pon-pt 9:00-14:00, dyżur po wcześniejszym zgłoszeniu - czwartek 14:00-17:00