Ankiety
Ankiety
ZUS
Zaświadczenie dla ZUS
Zapytaj archiwistę
Zapytaj archiwistę
Kalendarium
Kalendarium UMK
Zaświadczenia/odbiór dokumentów

Zaświadczenia

Archiwum UMK wystawia zaświadczenia o czasokresie studiów magisterskich absolwentom i pracownikom Uczelni w celach emerytalnych na podstawie złożonego wcześniej wniosku o wydanie zaświadczenia ZUS:

Word formularz Word
PDF formularz PDF

Zaświadczenia wystawiane są na podstawie akt studenckich przekazanych do Archiwum UMK przez poszczególne wydziały. Realizowane są w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku.

Zaświadczenia wysyłamy drogą pocztową. Możliwy jest także ich odbiór osobisty w Sekretariacie Archiwum UMK (ul. Mickiewicza 2/4, Dom Studencki nr 1).

Archiwum UMK nie wystawia zaświadczeń o stażu pracy, ani o stażach odbytych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. W powyższych kwestiach prosimy zgłaszać się do Działu Spraw Pracowniczych.  Również w sprawach dotyczących nieukończonych studiów prosimy o kontakt z właściwym dziekanatem.

Odbiór dokumentów

Byli studenci UMK, jeśli wcześniej nie odebrali swoich dokumentów, tj. świadectwa dojrzałości, dyplomu magisterskiego/licencjackiego wraz z suplementami, indeksu, z dziekanatu odpowiedniego wydziału mogą je odebrać w Archiwum UMK po wcześniejszym powiadomieniu telefonicznym lub mailowym pracowników Sekretariatu Archiwum (ul. Mickiewicza 2/4, Dom Studencki nr 1, tel. 56-611-2232). Do odebrania dokumentów, przez inną osobę niż wnioskodawca, niezbędne jest jego upoważnienie.

Możliwe jest także wysłanie dokumentów drogą pocztową.

f
Archiwum UMK, ul. Mickiewicza 2/4, 87-100 Toruń, e-mail: archiwum@umk.pl, sekretariat tel.: 56 611 22 32, fax: 56 611 22 04, pon-pt 8:00-14:30
Pracownia naukowa tel.: 56 611 22 04, pon-pt 9:00-14:00, dyżur po wcześniejszym zgłoszeniu - czwartek 14:00-17:00