Archiwum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Kontaktul. Mickiewicza 2/4, 87-100 Toruń
tel.: 56 611 22 32
fax: 56 611 22 04
e-mail: archiwum@umk.pl
obrazek nr 1 obrazek nr 2 obrazek nr 3 obrazek nr 4 obrazek nr 5 obrazek nr 6 obrazek nr 7
zdjęcie

Pracownia naukowa otwarta dla użytkowników

Informujemy, że zgodnie z decyzją Władz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu pracownia naukowa Archiwum UMK jest otwarta dla użytkowników. Wizyty muszą być jednak umawiane odpowiednio wcześniej (telefonicznie 56 611-22-04 lub mailowo na adres: pracownia@umk.pl), ponieważ w miejscu korzystania z akt może przebywać maksymalnie dwóch użytkowników. Przystępując do pracy z dokumentacją należy zaopatrzyć się w środki ochrony indywidualnej (rękawiczki, maseczka).

 

Sekretariat Archiwum UMK nadal dostępny jest w ograniczonym zakresie dla osób z zewnątrz (poza studentami i pracownikami UMK oraz mieszkańcami Torunia). Rekomendujemy inicjowanie spraw za pomocą poczty internetowej: archiwum@umk.pl lub telefoniczne 56 611-22-32.

 

Szczegółowe zasady i zakres funkcjonowania Archiwum UMK w czasie pandemii określa Załącznik Nr 6 Zarządzenia Nr 161 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 30 czerwca 2021 r. oraz Zarządzenie Nr 30 Kanclerza Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 27 września 2021 r.

zdjęcie

Pomoce archiwalne online

Zachęcamy do korzystania z pomocy archiwalnych w wersji cyfrowej. Na szczególną uwagę zasługują katalogi prac dyplomowych. Obecnie udostępniamy te z zakresu historii (1946-1996), historyczno-archiwalnego (1951-1997) i sztuk pięknych (1950-1997). W przyszłości, lista kierunków będzie sukcesywnie uzupełniana.

zdjęcie

Spuścizna Wacława Górskiego zdigitalizowana

W ramach projektu „Ucyfrowienie zasobów akademickich regionu kujawsko-pomorskiego dla potrzeb nauki i dydaktyki całego kraju” pracownicy Archiwum UMK opracowywali spuściznę toruńskiego fotografa-dokumentalisty Wacława Górskiego. W efekcie, blisko 5200 negatywów zostało udostępnionych za pośrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej. Owoce poczynionych prac znajdują się pod linkiem: https://kpbc.umk.pl/dlibra/collectiondescription/144. Więcej na temat bogatej kolekcji można dowiedzieć się z tekstu autorstwa dr hab. Anny Supruniuk.

więcej informacji