Archiwum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Kontaktul. Mickiewicza 2/4, 87-100 Toruń
tel.: 56 611 22 32
e-mail: archiwum@umk.pl
obrazek nr 1 obrazek nr 2 obrazek nr 3 obrazek nr 4 obrazek nr 5 obrazek nr 6 obrazek nr 7
zdjęcie

Polecana publikacja

Polecamy książkę Archiwa uczelniane w XXI wieku wobec komputeryzacji, informatyzacji i elektronicznego zarządzania dokumentacją. Wprowadzenie do problematyki, pod red. B. Kierzkowskiej, A. Supruniuk i P. Bunkowskiej (Toruń 2021), która jest próbą omówienia szeregu nieznanych dotąd zagadnień związanych z problematyką dotyczącą wdrażania systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD) w szkołach wyższych.

więcej informacji

zdjęcie

Pracownia naukowa otwarta dla użytkowników

Informujemy, że zgodnie z decyzją Władz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu pracownia naukowa Archiwum UMK jest otwarta dla użytkowników. Wizyty muszą być jednak umawiane odpowiednio wcześniej (telefonicznie 56 611-22-04 lub mailowo na adres: pracownia@umk.pl), ponieważ w miejscu korzystania z akt może przebywać maksymalnie dwóch użytkowników.

zdjęcie

Pomoce archiwalne online

Zachęcamy do korzystania z pomocy archiwalnych w wersji cyfrowej. Na szczególną uwagę zasługują katalogi prac dyplomowych. Obecnie udostępniamy te z zakresu historii (1946-1996), historyczno-archiwalnego (1951-1997) i sztuk pięknych (1950-1997). W przyszłości, lista kierunków będzie sukcesywnie uzupełniana.