Archiwum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Kontaktul. Mickiewicza 2/4, 87-100 Toruń
tel.: 56 611 22 32
fax: 56 611 22 04
e-mail: archiwum@umk.pl
obrazek nr 1 obrazek nr 2 obrazek nr 3 obrazek nr 4 obrazek nr 5 obrazek nr 6 obrazek nr 7
zdjęcie

Spuścizna Wacława Górskiego zdigitalizowana

W ramach projektu „Ucyfrowienie zasobów akademickich regionu kujawsko-pomorskiego dla potrzeb nauki i dydaktyki całego kraju” pracownicy Archiwum UMK opracowują spuściznę toruńskiego fotografa-dokumentalisty Wacława Górskiego. W efekcie, blisko 5200 negatywów zostanie udostępnionych za pośrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej. Owoce poczynionych prac znajdują się pod linkiem: https://kpbc.umk.pl/dlibra/collectiondescription/144. Więcej na temat bogatej kolekcji można dowiedzieć się z tekstu autorstwa dr hab. Anny Supruniuk.

więcej informacji

zdjęcie

Zmiany w funkcjonowaniu Archiwum

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 188 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, sekretariat Archiwum UMK pozostaje zamknięty na kontakt bezpośredni do odwołania. Rekomendujemy inicjowanie spraw za pomocą poczty internetowej: archiwum@umk.pl lub telefoniczne (56) 611-22-32.

 

Jednocześnie, pracownia naukowa Archiwum UMK wznawia swoją działalność. Wizyty muszą być umawiane odpowiednio wcześniej (telefonicznie lub mailowo na adres pracownia@umk.pl), ponieważ w miejscu korzystania z akt może przebywać maksymalnie dwóch użytkowników. Przystępując do pracy z dokumentacją należy zaopatrzyć się w środki ochrony indywidualnej (rękawiczki, maseczka). Prosimy zapoznać się z obowiązującymi zasadami postępowania. Szczegóły związane z funkcjonowaniem pracowni naukowej uzyskają Państwo pod numerem telefonicznym (56) 611-22-04.

zdjęcie

Nowelizacja Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 stycznia 2020 roku weszła w życie nowelizacja Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Obowiązujący dokument oraz pozostałe przepisy kancelaryjno-archiwalne umieszczone są na stronie Archiwum UMK w zakładce ,,Przekazywanie i brakowanie akt".