Archiwum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Kontaktul. Mickiewicza 2/4, 87-100 Toruń
tel.: 56 611 22 32
e-mail: archiwum@umk.pl

Wypożyczanie akt do celów służbowych i formularze

Wyciąg z Zarządzenia nr 75 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z 30 maja 2012 r. w sprawie udostępniania i korzystania z zasobu Archiwum UMK – pobierz dokument (42 KB)

Instrukcja wypełniania rewersu elektronicznego:

  1. Pobranie formularza i zapisanie go na komputerze – plik PDF (768 KB).
  2. Wpisanie odpowiednich danych na rewersie (lewa część). Informacje automatycznie pojawią się na zakładce (prawa część).
  3. Zapisanie pliku PDF z wypełnionym formularzem jako nowy plik.
  4. Zapisany plik proszę przysłać mailem na adres: archiwum@umk.pl. Nie ma konieczności przysyłania oryginału rewersu na papierze.
  5. W przypadku wypełniania kilku rewersów na większą liczbę teczek można użyć przycisku „Wypełnij jeszcze raz”. Wtedy procedura zaczyna się od nowa i konieczne jest zapisanie każdego rewersu jako oddzielny plik.

Formularze

  1. Rewers/zakładka (wersja Word, wersja PDF)
  2. Upoważnienie do wypożyczania akt z Archiwum UMK (wersja Word, wersja PDF)
  3. Protokół wycofania dokumentacji z ewidencji Archiwum UMK (wersja Word, wersja PDF)
  4. Protokół zaginięcia, uszkodzenia lub braków akt wypożyczonych z Archiwum UMK (wersja Word, wersja PDF)