Archiwum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Kontaktul. Mickiewicza 2/4, 87-100 Toruń
tel.: 56 611 22 32
fax: 56 611 22 04
e-mail: archiwum@umk.pl

Rada Archiwum

Przewodniczący:
prof. dr hab. Beata Przyborowska (prorektor ds. studenckich)
Członkowie:
prof. dr hab. Wanda Roman (przedstawiciel Instytutu Historii i Archiwistyki)
dr hab. Marlena Jabłońska, prof. UMK (przedstawiciel Instytutu Historii i Archiwistyki)
dr hab. Krzysztof Kopiński, prof. UMK (przedstawiciel Instytutu Historii i Archiwistyki)
dr Paulina Bunkowska (przedstawiciel kanclerza Uniwersytetu)

Kadencja Rady trwa od 1 września 2020 r. do 31 sierpnia 2024 r. W posiedzeniach Rady uczestniczą z głosem doradczym dyrektor Archiwum UMK i kierownik oddziału zamiejscowego w Bydgoszczy. Mogą uczestniczyć również inne osoby zaproszone przez przewodniczącego Rady.