Archiwum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Kontaktul. Mickiewicza 2/4, 87-100 Toruń
tel.: 56 611 22 32
fax: 56 611 22 04
e-mail: archiwum@umk.pl

Rada Archiwum

Przewodniczący:
Prof. dr hab. Danuta Dziawgo (Pełnomocnik Rektora ds. Ekonomicznych i Rozwoju)
Członkowie:
dr hab. Wiesława Kwiatkowska, prof. UMK
dr hab. Krzysztof Kopiński, prof. UMK
dr hab. Marlena Jabłońska
mgr Barbara Mikulska

Kadencja Rady trwa od 1 lipca 2018 r. do 31 sierpnia 2020 r. W posiedzeniach Rady uczestniczą z głosem doradczym kierownik i zastępca kierownika Archiwum. W posiedzeniach mogą uczestniczyć również inne osoby zaproszone przez przewodniczącego Rady.