Archiwum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Kontaktul. Mickiewicza 2/4, 87-100 Toruń
tel.: 56 611 22 32
e-mail: archiwum@umk.pl

Dyrektor i pracownicy

dr hab. Anna Supruniuk
Dyrektor Archiwum UMK
st. kustosz dyplomowany

tel.: 56 611-47-42
kom.: 695-940-434
e-mail: Anna.Supruniuk@umk.pl, maria@umk.pl

bibliografia

Kontakt w sprawie brakowania i przejmowania dokumentacji

Komórki organizacyjne:

 1. Biblioteka Uniwersytecka UMK
 2. Dział Płac
 3. Dział Spraw Pracowniczych
 4. Klub Profesorów UMK im. Ludwika Kolankowskiego
 5. Rada Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
 6. Samodzielne Stanowisko – Inspektor Ochrony Danych
 7. Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych
 8. Zespół Prasowy

mgr Bożena Kierzkowska
kustosz archiwalny

tel.: 56 611-22-04
e-mail: bkierzkowska@umk.pl

bibliografia

Kontakt w sprawie brakowania i przejmowania dokumentacji

Wydziały:

 1. Wydział Chemii
 2. Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
 3. Wydział Matematyki i Informatyki
 4. Wydział Prawa i Administracji
 5. Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

Pozostałe komórki organizacyjne:

 1. Akademickie Centrum Kultury i Sztuki “Od Nowa”
 2. Biuro Rektora
 3. Centrum Badań Nieliniowych im. Juliusza Pawła Schaudera
 4. Chór Akademicki
 5. Dział Inwentaryzacji
 6. Dział Promocji i Komunikacji UMK (poza dokumentacją TV UMK)
 7. Dział Zamówień Publicznych
 8. Dział Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów UMK (Biuro Karier)
 9. Fundacja Aleksandra Jabłońskiego
 10. Krajowe Laboratorium Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej (FAMO)
 11. Ośrodek Analiz Statystycznych
 12. Rzecznik Akademicki
 13. Samorząd Studencki UMK
 14. Stowarzyszenie Absolwentów UMK
 15. Studenckie Koła Naukowe
 16. Zespół ds. Studentów Niepełnosprawnych

mgr Weronika Krajniak
kustosz archiwalny

tel.: 56 611-22-33
e-mail: krajniak@umk.pl

bibliografia

Kontakt w sprawie brakowania i przejmowania dokumentacji

Wydziały:

 1. Wydział Filozofii i Nauk Społecznych
 2. Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
 3. Wydział Sztuk Pięknych
 4. Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska Academia Copernicana

Pozostałe komórki organizacyjne:

 1. Dział Administracyjno-Gospodarczy
 2. Dział Kształcenia
 3. Dział Międzynarodowych Partnerstw i Mobilności Edukacyjnej
 4. Dział Nauki
 5. Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich
 6. Dział Zaopatrzenia i Transportu
 7. Hotel Uniwersytecki
 8. Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii (ICNT)
 9. Samodzielne Stanowisko ds. Systemów POL-on i USOS
 10. Samodzielne Stanowisko ds. Ewaluacji Jakości Działalności Naukowej
 11. Samodzielne Stanowisko – Rzecznik Patentowy (połączony z CPATT)
 12. Sekretariat Kanclerza Uniwersytetu
 13. Uniwersyteckie Centrum Języków Obcych
 14. Uczelniane Centrum Informatyczne (UCI)
 15. Uniwersytecki Ośrodek Analiz Strategicznych
 16. Wydawnictwo Naukowe UMK

mgr Artur Wójtowicz
starszy archiwista

tel.: 56 611-22-32, 56 611-47-43
e-mail: a.wojtowicz@umk.pl

bibliografia

Kontakt w sprawie brakowania i przejmowania dokumentacji

Wydziały:

 1. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
 2. Wydział Nauk Historycznych
 3. Wydział Teologiczny
 4. Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych, Teologicznych i Artystycznych

Pozostałe komórki organizacyjne:

 1. Archiwum UMK
 2. Centrum Przedsiębiorczości Akademickiej i Transferu Technologii
 3. Dział Energetyczny
 4. Dział Finansowy
 5. Dział Księgowości
 6. Dział Organizacji
 7. Dział Planowania i Analiz
 8. Dział Socjalny
 9. Dział Zarządzania Funduszami Strukturalnymi
 10. Fundacja Amicus Universitatis Nicolai Copernici
 11. Kancelaria
 12. Samodzielne Stanowisko ds. Czynności Kancelaryjnych
 13. Samodzielne Stanowisko ds. Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją
 14. Sekretariat Inicjatywy Doskonałości – Uczelnia Badawcza
 15. Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące (doradztwo i konsultacje)
 16. Zespół Administracyjno-Gospodarczy Collegium Humanisticum

 

Teresa Gałka
porządkowa