Archiwum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Kontaktul. Mickiewicza 2/4, 87-100 Toruń
tel.: 56 611 22 32
e-mail: archiwum@umk.pl

Podstawa prawna i zadania Archiwum

Archiwum UMK funkcjonuje w oparciu o następujące dokumenty:

 1. Statut Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu pobierz dokument (318 KB)
 2. Regulamin organizacyjny Archiwum UMK pobierz dokument (288 KB)
 3. Przepisy kancelaryjno-archiwalne i rzeczowy jednolity wykaz akt obowiązujące od 1 stycznia 2018 r.

Do podstawowych zadań AUMK należy prowadzenie działalności:

Archiwalnej

 • przejmowanie materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej (aktowej) z jednostek i komórek organizacyjnych UMK, a także prowadzenie ich ewidencji,
 • przechowywanie, opracowywanie i udostępnianie przejętej dokumentacji,
 • brakowanie dokumentacji niearchiwalnej.

Naukowo-dydaktycznej

 • historii nauki i szkolnictwa wyższego, ze szczególnym uwzględnieniem historii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika,
 • opracowywanie i redagowanie wydawnictw dotyczących dziejów Uczelni, jego pracowników i absolwentów,
 • archiwistyki i zarządzania dokumentacją,
 • praktyk archiwalnych dla studentów kierunku archiwistyki i zarządzania dokumentacją.

Informacyjno-dokumentacyjnej

 • udzielanie informacji dotyczących Uniwersytetu i zasobu archiwalnego,
 • popularyzacji wiedzy o materiałach archiwalnych znajdujących się w zasobie AUMK poprzez organizowanie wystaw, prezentacji, prelekcji, odczytów,
 • gromadzenie informacji o źródłach do dziejów UMK, pracowników i absolwentów,
 • wywoływanie źródeł m. in. nagrywanie wywiadów i wspomnień pracowników Uniwersytetu.