Archiwum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Kontaktul. Mickiewicza 2/4, 87-100 Toruń
tel.: 56 611 22 32
e-mail: archiwum@umk.pl

Pomoce archiwalne

Pomoce archiwalne podzielono na: bibliografie prac, inwentarze, katalogi i spisy, w układzie alfabetycznym. Nie wszystkie podzespoły występujące w charakterystyce zasobu archiwalnego posiadają elektroniczną wersję pomocy. Część podzespołów posiada inwentarze kartkowe lub spisy zdawczo-odbiorcze dostępne tylko w pracowni naukowej Archiwum UMK.

Bibliografie prac licencjackich, magisterskich, doktorskich i habilitacyjnych:

 • Katedra Historii Polski i Powszechnej XIX i XX w. (za lata 1952-1969);
  źródło: Urszula Wencel-Kalembkowa, Prace magisterskie napisane pod kierunkiem pracowników Katedry Historii Polski i Powszechnej XIX i XX w. (Wykaz bibliograficzny), „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Historia”, 1972, z. 7 (46), s. 119-143.
  http://kpbc.umk.pl/dlibra/publication?id=12158&from=&dirids=1&tab=1&lp=11&QI
 • Wydział Biologii i Nauk o Ziemi (biologia) za lata 1945-1978;
  źródło: Henryka Moraczewska, Ewa Talarczyk, Bibliografia prac magisterskich, doktorskich i habilitacyjnych Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi (biologia) za lata 1945-1978, „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Matematyczno-Przyrodnicze. Biologia”, 1980, z. 23 (49), s. 91-206.
  http://kpbc.umk.pl/dlibra/publication?id=2897&from=&dirids=1&tab=1&lp=7&QI
 • Wydział Biologii i Nauk o Ziemi (geografia) za lata 1948-1980;
  źródło: Henryka Moraczewska, Ewa Talarczyk, Bibliografia prac magisterskich, doktorskich i habilitacyjnych Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi (Geografia) za lata 1948-1980, „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Matematyczno-Przyrodnicze. Geografia”, 1982, z. 17 (54), s. 161-229.
  http://kpbc.umk.pl/dlibra/publication?id=2870&from=&dirids=1&tab=1&lp=1&QI
 • Wydział Humanistyczny (tematyka pomorska) za lata 1945- marzec 1967;
  źródło: Bożena Garszczyńska, Bibliografia prac magisterskich, doktorskich i habilitacyjnych Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika związanych z tematyką pomorską (1945-marzec 1967), „Rocznik Toruński”, t. 2: 1967, s. 193-221.
  http://kpbc.umk.pl/dlibra/publication?id=37705&tab=3
 • Wydział Humanistyczny (tematyka pomorska) za lata 1967-1972;
  źródło: Henryka Moraczewska, Bibliografia prac magisterskich, doktorskich i habilitacyjnych Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu związanych z tematyką pomorską (1967-1972), „Rocznik Toruński”, t. 9: 1974, s. 289-312.
  http://kpbc.umk.pl/dlibra/publication?id=37705&from=&dirids=1&tab=1&lp=11&QI
 • Wydział Nauk Historycznych (archiwistyka) za lata 1951-2015;
  źródło: Katalog prac magisterskich i licencjackich absolwentów archiwistyki w Toruniu z lat 1951-2010, oprac. H. Duczkowska-Moraczewska, E. Talarczyk, E. Wiśniewska, [w:] Dorobek naukowy i dydaktyczny toruńskiego ośrodka archiwistyki, pod red. H. Robótki, Toruń 2011, S. 315-490 – Bibliografia.pdf
 • Zakład Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej (za lata 1979-1985);
  źródło: Maria Mołodcówna, Halina Zgorzelska, Prace magisterskie napisane na bibliotekoznawstwie w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w latach 1979-1985, „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Historia”, 1989, z. 22 (185), s. 151-168 – Acta_Universitatis_Nicolai_Copernici_Nauki_Humanistyczno_Spoleczne_Historia (1,39 MB)
 • Wydział Prawa i Administracji za lata 1947-1981, (msp) – Bibliografia

Inwentarze:

 • Akademicki Związek Sportowy (AZS)1961-1986 – Inwentarz (1,09 MB)
 • Centrum Brytyjskie przy UMK 1993-2012 – Inwentarz (672 KB)
 • Centrum Promocji i Informacji UMK 2010-2011 – Inwentarz (422 KB)
 • Churski Zygmunt, profesor w Zakładzie Geografii i Hydrologii 1968-2006 – Inwentarz (447 KB)
 • Gorgolewski Stanisław, profesor Katedry Radioastronomii 1948-2013 – Inwentarz (2,57 MB)
 • Górski Karol, profesor historii powszechnej średniowiecza 1951-1988 – Inwentarz (545 KB)
 • Heza Edmund, adiunkt w Zakładzie Historii Starożytnej 1952-2019 – Inwentarz (661 KB)
 • Inwestycja pn. ,,Modernizacja obiektów UMK przy ulicy Lwowskiej 1 w Toruniu” 2014-2015 – Inwentarz (643 KB)
 • Janosz-Biskupowa Irena, docent Zakładu Archiwistyki 1898-2005 – Inwentarz (821 KB)
 • Katedra Filologii Romańskiej 1946-1952 – Inwentarz (538 KB)
 • Katedra Historii Polski i Powszechnej XVI-XVIII w. 1945-1967 – Inwentarz (833 KB)
 • Koło Anglistów [album fotograficzny] 1946 – Inwentarz (46,03 MB)
 • Komitet Uczelniany Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (PZPR) 1945-1990 – Inwentarz (1013 KB)
 • Międzywydziałowe Koło Penitencjarne przy UMK 1958-1973 – Inwentarz (886 KB)
 • Namysłowski Władysław, profesor Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego 1889-1957 – Inwentarz (596 KB)
 • Ogólnouczelniany Ośrodek Obliczeniowy 1976-1980 – Inwentarz (1,36 MB)
 • Pischinger Ernest Juliusz, profesor w Katedrze Techniki Chemicznej 1945-1981 – Inwentarz (420 KB)
 • Polskie Towarzystwo Chemiczne. Oddział w Toruniu 1946-1976 – Inwentarz (2,15 MB)
 • Polskie Towarzystwo Filozoficzne. Oddział w Toruniu 1947-1991
 • Polskie Towarzystwo Fizjoloficzne. Oddział w Toruniu 1948-1993Inwentarz (1,53 MB)
 • Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe “UNITORUS” Sp. z o. o. 1987-1993 – Inwentarz (648 KB)
 • Prüffer Jan, profesor Katedry Zoologii Systematycznej 1929/30-1999 – Inwentarz (571 KB)
 • Rada Uczelniana Socjalistycznego Związku Studentów Polskich (SZSP) 1963-1982 – Inwentarz (369 KB)
 • Sekretariat Rektora 1945-1961 – Inwentarz (767 KB)
 • Serczyk Jerzy Włodzimierz, profesor w Zakładzie Metodologii i Nauczania Historii 1917-2006 – Inwentarz (822 KB)
 • Spółdzielnia Pracowników UMK 1946-1951 – Inwentarz (625 KB)
 • Studencka Agencja Radiowa 1961-1986 – Inwentarz (854 KB)
 • Studencka Usługowa Spółdzielnia Pracy „Małgosia” 1960-2014 – Inwentarz (748 KB)
 • Studenckie Koło Naukowe Polonistów przy UMK 1956-1968 – Inwentarz (474 KB)
 • Studenckie Stowarzyszenie Przyjaciół ONZ przy UMK 1957-1967 – Inwentarz (396 KB)
 • Studencki Klub Pracy Twórczej “Od Nowa” 1990-2009 – Inwentarz (465 KB)
 • Toruński Klub Książki Nieocenzurowanej przy UMK 1989-1992 – Inwentarz (471 KB)
 • Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza. Oddział wileńsko-toruński 1928-1953 – Inwentarz (422 KB)
 • Towarzystwo Przyjaciół Młodzieży Szkół Wyższych 1946-1951 – Inwentarz (615 KB)
 • Towarzystwo Przyjaciół UMK w Toruniu 1945-1953 – Inwentarz (659 KB)
 • Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej. Koło TPPR na UMK 1949-1954 – Inwentarz (474 KB)
 • Tymczasowa Komisja Uczelniana Samorządu Studentów UMK 1983-1985 – Inwentarz (521 KB)
 • Witkowski Leon, docent filologii klasycznej 1908-2003 – Inwentarz (626 KB)
 • Włodarski Bronisław, profesor historii średniowiecznej Polski 1917-1972 – Inwentarz (701 KB)
 • Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii 1951-1993 – Inwentarz (1,63 MB)
 • Zielińska-Melkowska Krystyna, profesor historii średniowiecznej 1946-2001 – Inwentarz (531 KB)
 • Zjazd Pierwszych Absolwentów 1976 – Inwentarz (806 KB)
 • Zakład Historii Polski i Powszechnej XIX-XX w. 1961-1980 – Inwentarz (498 KB)
 • Zakład Poligrafii UMK 1954-2008 – Inwentarz (2,63 MB)
 • Zarząd Ośrodków Akademickich. Ekspozytura w Toruniu 1950-1954, 1957 – Inwentarz (860 KB)
 • Zrzeszenie Studentów Polskich – Komisja Zagraniczna 1957-1969 – Inwentarz (389 KB)
 • Związek Akademicki „Arka” 1989-1990 – Inwentarz (616 KB)
 • Związek Bibliotekarzy i Archiwistów Polskich. Koło w Toruniu 1945-1951 – Inwentarz (542 KB)
 • Związek Młodzieży Wiejskiej przy UMK 1964-1989 – Inwentarz (422 KB)
 • Związek Socjalistycznej Młodzieży Polskiej /ZSMP/ 1982-1988 – Inwentarz (680 KB)

Katalogi:

Spisy:

 • Czeżowski Tadeusz Hipolit, profesor logiki 1831-2012 – Spis (597 KB)
 • Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddział w Toruniu 1946-2013 – Spis (268 KB)
 • Simson Daniel, profesor w Zakładzie Algebry i Topologii 1963-2022 – Spis tymczasowy (40 KB)
 • Tomczak Andrzej Kazimierz, profesor w Zakładzie Archiwistyki 1857-2016 (depozyt) – Spis tymczasowy (1,39 MB)