Archiwum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Kontaktul. Mickiewicza 2/4, 87-100 Toruń
tel.: 56 611 22 32
e-mail: archiwum@umk.pl

Przepisy kancelaryjne obowiązujące do 31 grudnia 2017 r.

  1. Spis treści (2,49 MB)
  2. Instrukcja kancelaryjna (13,79 MB)
  3. Wykaz symboli komórek, jednostek i stanowisk (13,87 MB)
  4. Jednolity rzeczowy wykaz akt (46,85 MB)
  5. Indeks haseł (7,57 MB)
  6. Instrukcja o organizacji i zakresie działania Archiwum UMK (9,46 MB)
  7. Załączniki (9,19 MB)
  8. Uzupełnienia i poprawki – zarządzenie JM Rektora UMK nr 156 z 7 grudnia 2015 r. (620 KB)