Archiwum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Kontaktul. Mickiewicza 2/4, 87-100 Toruń
tel.: 56 611 22 32
e-mail: archiwum@umk.pl

Apel Archiwum UMK o prze­kazywanie spuścizn

Szanowni Państwo!

Zwracamy się do Szanownych Państwa z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości złożenia do Archiwum UMK materiałów (akt, korespondencji, dyplomów, fotografii, medali itp.) powstałych w wyniku Państwa działalności naukowej, zawodowej, organizacyjnej, twórczej lub innej w celu wzbogacenia zasobu Archiwum i możliwości szerokiego dokumentowania dziejów Uczelni i osób z nią związanych.

Przechowywana w Archiwum UMK dokumentacja w znacznej większości ma charakter urzędowy. Jednak lata doświadczeń wykazują, że tzw. dokumentacja pozaurzędowa, gromadzona w Archiwum, ma bardzo duże znaczenie w uzupełnianiu i rozszerzaniu potrzebnej wiedzy dotyczącej naszej almae matris, szeroko pojętej historii nauki i szkolnictwa wyższego, a szczególnie osób z Uczelnią związanych.

Pośród tej dokumentacji szczególne znaczenie mają materiały osobiste pracowników Uczelni, bądź osób z Uczelnią związanych. Materiały te zaczęto gromadzić w Archiwum UMK od roku 1966. Ważną rolę w działaniach Archiwum, służącą uzupełnianiu zasobu, pełni także wywoływanie źródeł. Są to m.in. wywiady i wspomnienia osób z Uniwersytetem związanych. W zasobie Archiwum zgromadzono dotychczas 82 spuścizny oraz kilkadziesiąt wywiadów lub spisanych wspomnień osób związanych z Uczelnią. Wśród nich są m. in. materiały Profesorów: Tadeusza Czeżowskiego, Leona Jeśmanowicza, Władysława Dziewulskiego, Wilhelminy Iwanowskiej, Wacława Szyszkowskiego, Andrzeja Woszczyka i Andrzeja Tomczaka oraz wspomnienia: Konrada Górskiego, Leonida Żytkowicza, Aleksandra Jabłońskiego czy Edwarda Passendorfera.

W przypadku powierzenia przez Państwa Archiwum UMK materiałów osobistych w formie daru lub depozytu zobowiązujemy się do przestrzegania przyjętych na siebie warunków postawionych w formie umowy z ofiarodawcą. Będziemy bardzo wdzięczni za wszelkie informacje dotyczące możliwości przekazania nam Państwa spuścizny.

Jeżeli mają Państwo pytania lub są zainteresowani donacją, prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 56 611 47 42, korespondencyjny, mailowy archiwum@umk.pl, a.supruniuk@bu.umk.pl lub osobisty w siedzibie Archiwum UMK przy ul. Mickiewicza 2/4 w DS1.