Archiwum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Kontaktul. Mickiewicza 2/4, 87-100 Toruń
tel.: 56 611 22 32
e-mail: archiwum@umk.pl

Usługi

Cennik (29 KB)

Archiwum UMK wykonuje odpłatnie kserokopie, skany, wydruki i fotokopie na użytek prywatny i komercyjny po uprzednim złożeniu zamówienia na usługi reprograficzne (formularz)

Możliwe jest także, po złożeniu pisemnej prośby, odpłatne wykonanie kwerend tematycznych, naukowych, komercyjnych.

Reprodukcja może zostać wykonana tylko po uzyskaniu zgody Dyrektora Archiwum UMK i obejmuje nie więcej niż 75 % danej jednostki archiwalnej.

Reprodukcja nie dotyczy prac dyplomowych. Mogą ją wykonywać jedynie autorzy prac.

Pracownicy Archiwum UMK na podstawie materiałów znajdujących się w zasobie odpłatnie przeprowadzają kwerendy. Podstawą ich wykonania jest złożenie pisemnej prośby.

Opłaty za wykonane usługi można uiszczać na miejscu lub na konto bankowe UMK – Bank Millenium S.A. w Warszawie 20 1160 2202 0000 0000 6090 1894