Archiwum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Kontaktul. Mickiewicza 2/4, 87-100 Toruń
tel.: 56 611 22 32
fax: 56 611 22 04
e-mail: archiwum@umk.pl

Spuścizna Wacława Górskiego zdigitalizowana

obrazek:

W ramach projektu „Ucyfrowienie zasobów akademickich regionu kujawsko-pomorskiego dla potrzeb nauki i dydaktyki całego kraju” pracownicy Archiwum UMK opracowują spuściznę toruńskiego fotografa-dokumentalisty Wacława Górskiego. W efekcie, blisko 5200 negatywów zostanie udostępnionych za pośrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej. Owoce poczynionych prac znajdują się pod linkiem: https://kpbc.umk.pl/dlibra/collectiondescription/144. Więcej na temat bogatej kolekcji można dowiedzieć się z tekstu autorstwa dr hab. Anny Supruniuk.

"Spuścizna Wacława Górskiego, znakomitego toruńskiego fotografika, jest kolekcją unikatowych fotografii, bezcennych dla historyków i historyków sztuki, studentów konserwacji, muzealnictwa, ochrony dóbr kultury i artystów. Materiały przekazane do Archiwum UMK pochodzą z lat 1960–2002 i liczą ponad 5 tys. jednostek inwentarzowych negatywów w różnym formacie (35 mm, 6 x 7 cm, 8 x 11 cm, 9 x 12 cm).

Ich autor, absolwent historii na UMK, fotograf-dokumentalista, w latach 1972–2002 był związany z Instytutem Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa UMK jako pracownik, a w latach 1980–2002 jako kierownik Pracowni Fotografii Dokumentalnej tego Instytutu. Podobnie jak niegdyś Jan Bułhak na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie, W. Górski przez wiele lat na UMK prowadził zajęcia z fotografii dokumentalnej, m.in. ze studentami konserwacji, muzealnictwa i ochrony dóbr kultury. Wykorzystywał na tych zajęciach dokumentację, którą sam wykonał pracując dla Ośrodka Dokumentacji Zabytków Ministerstwa Kultury i Sztuki, robiąc m.in. inwentaryzację fotograficzno-pomiarową złotnictwa na Pomorzu. Umiejętności jakie nabył w tej specjalistycznej profesji sprawiły, że jego fotografie były publikowane w wielu albumach i pracach naukowych związanych z ochroną zabytków czy badaniami nad sztuką. Prócz dobrego opanowania warsztatu fotograficznego, posiadł też dużą wiedzę z historii sztuki i umiejętność zastosowania jej w praktyce.

W przekazanej do Archiwum UMK dokumentacji odnaleźć można zarówno fotografie pomników architektury z różnych zakątków Polski (Szczecin, Frombork, Malbork, Poznań, Warszawa, Kraków, Wieliczka), jak i zdjęcia zabytkowych budowli znajdujących się w Czechach, na Morawach czy Ukrainie. Są to materiały przedstawiające bryły pałaców biskupich, kościołów czy klasztorów i ich elewacje, ale też szczegółową dokumentację ich wnętrza i wyposażenia (ołtarzy, portali, prezbiteriów, nagrobków, malowideł, witraży), detali architektonicznych, takich jak: maszkarony, fryzy, ornamenty, płaskorzeźby, reliefy, sztukaterie, fryzy, figury. Wśród negatywów znajduje się też dokumentacja fotograficzna Kanału Augustowskiego, cmentarza żydowskiego w Lesku, zamków krzyżackich (w Działdowie, Barczewie, Bierzgłowie, Człuchowie, Kwidzynie) oraz dokumentacja obiektów i zbiorów zabytkowych przechowywanych w muzeach i bibliotekach (np. rękopisy, starodruki i ich oprawy czy rzemiosło artystyczne)."

pozostałe wiadomości