Archiwum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Kontaktul. Mickiewicza 2/4, 87-100 Toruń
tel.: 56 611 22 32
e-mail: archiwum@umk.pl

Polecana publikacja

obrazek:

Polecamy książkę Archiwa uczelniane w XXI wieku wobec komputeryzacji, informatyzacji i elektronicznego zarządzania dokumentacją. Wprowadzenie do problematyki, pod red. B. Kierzkowskiej, A. Supruniuk i P. Bunkowskiej (Toruń 2021), która jest próbą omówienia szeregu nieznanych dotąd zagadnień związanych z problematyką dotyczącą wdrażania systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD) w szkołach wyższych.

Wydawnictwo podzielono na dwie części: merytoryczną, składającą się z 13 artykułów i okolicznościowo-dokumentacyjną, w której znajdują się materiały z jubileuszu 70-lecia Archiwum UMK. Teksty zamieszczone w tym wydawnictwie w większości zostały napisane przez pracowników archiwów uczelni wyższych. Tematyka poszczególnych artykułów i szkiców odnosi się nie tylko do EZD jako systemu teleinformatycznego, ale prezentuje również konkretne działania podjęte w wybranych szkołach wyższych w celu wdrożenia tego systemu lub innych systemów wspomagających.

Uzupełnieniem szkiców jest prezentacja multimedialna „Archiwum Dokumentów Elektronicznych” dostępna w wersji elektronicznej na płycie CD (zob. https://wydawnictwo.umk.pl/pl/products/5519/archiwa-uczelniane-w-xxi-wieku-wobec-komputeryzacji-informatyzacji-i-elektronicznego-zarzadzania-dokumentacja-wprowadzenie-do-problematyki).

pozostałe wiadomości