Ankiety
Ankiety
ZUS
Zaświadczenie dla ZUS
Zapytaj archiwistę
Zapytaj archiwistę
Kalendarium
Kalendarium UMK
Kierownictwo i pracownicy
Anna Supruniuk
Kierownik
Archiwum UMK

dr hab. Anna Supruniuk
Paulina Bunkowska
dr Paulina Bunkowska
koordynator czynności kancelaryjnych
(czasowo oddelegowana do Rektoratu UMK)
Bożena Kierzkowska
Starszy dokumentalista
mgr Bożena Kierzkowska
Weronika Krajniak
Starszy dokumentalista
mgr Weronika Krajniak
Jacek Waliszewski
Starszy dokumentalista
mgr Jacek Waliszewski
Artur Wójtowicz
Młodszy dokumentalista
mgr Artur Wójtowicz
Teresa Gałka
Porządkowa
Teresa Gałka
f
Archiwum UMK, ul. Mickiewicza 2/4, 87-100 Toruń, e-mail: archiwum@umk.pl, sekretariat tel.: 56 611 22 32, fax: 56 611 22 04, pon-pt 8:00-14:30
Pracownia naukowa tel.: 56 611 22 04, pon-pt 9:00-14:00, dyżur po wcześniejszym zgłoszeniu - czwartek 14:00-17:00