Archiwum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Kontaktul. Mickiewicza 2/4, 87-100 Toruń
tel.: 56 611 22 32
e-mail: archiwum@umk.pl

Biogramy (Pracownicy Nauki)

Baza Biogramy powstała ok. 1992 roku, na kanwie bazy pracowników UMK przygotowanej przez mgr Halinę Małłek z Katedry Metod Komputerowych, w związku z przygotowaniem kolejnego tomu wydawnictwa Pracownicy nauki i dydaktyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 1945-1994: materiały do biografii.

Uzupełniona została o informacje z ankiet wysłanych do pracowników UMK, które wprowadzono do formularza komputerowej bazy ISIS. Zawiera dane biograficzne pracowników naukowych związanych z toruńską almae matris w latach 1945-2004. Materiały w niej zgromadzone były podstawą wydania dwóch publikacji pt. Pracownicy nauki i dydaktyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, które ukazały się z okazji jubileuszy 50- i 60-lecia UMK w latach 1995 i 2005. W początkach 2013 roku baza została przekonwertowana z formatu ISIS do standardu bazodanowego Postgresql. W końcu 2015 roku rozpoczęto jej uzupełnianie o nazwiska osób, które podjęły pracę na UMK po roku 2004. Obecnie liczy 3.816 rekordów (stan na 31 grudnia 2023).

Baza jest dostępna tylko dla pracowników Archiwum UMK ze względu na Ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883 (wraz z późniejszymi zmianami).