Archiwum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Kontaktul. Mickiewicza 2/4, 87-100 Toruń
tel.: 56 611 22 32
e-mail: archiwum@umk.pl

Absolwent / Baza Archiwum danych spoza USOS

Baza Absolwent powstała ok. 2000 roku w związku z koniecznością przygotowania na podstawie akt studenckich znajdujących się w zasobie Archiwum UMK zaświadczeń dla ZUS. Była ona sukcesywnie rozbudowana i uzupełniana. Zawierała informacje o absolwentach naszej Uczelni, tematach ich prac magisterskich, promotorach, recenzentach, czy zakładach i katedrach, w których powstały. W początkach 2013 roku rozpoczęto prace nad migracją danych z bazy Absolwent do Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studentów (USOS). W momencie zamknięcia 30 czerwca 2013 r. Baza Absolwent liczyła 121.495 rekordów. Od 1 lipca 2013 roku wszystkie dane dotyczące absolwentów UMK, którzy ukończyli studia przed rokiem 2006 wprowadzane są do Bazy Archiwum danych spoza USOS, która obecnie liczy 46.410 rekordów (stan na 31 grudnia 2023).

Baza jest dostępna tylko dla pracowników Archiwum UMK ze względu na Ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883 (wraz z późniejszymi zmianami).