Archiwum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Kontaktul. Mickiewicza 2/4, 87-100 Toruń
tel.: 56 611 22 32
e-mail: archiwum@umk.pl

Album

Dokumentacja fotograficzna gromadzona jest w zasobie Archiwum UMK od 1966 roku. Są to głównie materiały wytworzone przez komórki i jednostki toruńskiej uczelni. W zasobie znajdują się także fotografie starsze pochodzące z końca XIX wieku, które są przechowywane w spuściznach po pracownikach UMK.

W 1992 roku rozpoczęto opracowanie fotografii zgromadzonych w zasobie archiwalnym do utworzonej wówczas bazy danych FOTOS. W roku 2012 rozpoczęto prace nad nową bazą Album UMK, która powstała na podstawie obowiązujących wskazówek metodycznych dotyczących opracowania fotografii (Decyzja Nr 8 NDAP z dnia 24 kwietnia 2006 roku w sprawie wprowadzenia wskazówek metodycznych dotyczących zasad opracowania fotografii w archiwach państwowych).

Baza Album obejmuje zbiór fotografii monochromatycznych i barwnych (od 1946 roku) dotyczących różnych aspektów dziejów toruńskiej almae matris. Pełni funkcję elektronicznego inwentarza, funkcjonującego w postaci rozbudowanej sygnatury, na którą składa się: numeru archiwum, numeru zespołu, numeru tematu oraz ciągła numeracja obrazu mająca na celu wykazanie wielkości zbioru fotografii w Archiwum UMK. Pozostałe pola zostały odpowiednio zmodyfikowane i przystosowane do zbioru fotografii Archiwum.

Całość materiałów fotograficznych zgromadzonych w Archiwum UMK pogrupowano według zamieszczonego poniżej schematu rzeczowo-chronologicznego na:

I. Inauguracje roku akademickiego
II. Wizerunki pracowników UMK
III. Budynki
V. Życie studenckie
XIII. Fotograficzne archiwum redakcji “Głosu Uczelni”

W przygotowaniu:

IV. Jubileusze pracowników
VI. Współpraca z innymi jednostkami
VII. Zakłady i pracownie naukowe
VIII. Posiedzenia Senatu UMK
IX. Doktoraty honoris causa
X. Wizyty i spotkanie
XI. Konferencje i sympozja naukowe
XII. Uroczystości pogrzebowe
XIV. Studencka Agencja Fotograficzna

Baza jest w trakcie opracowania. Obecnie liczy 3.869 rekordów (stan na 31 grudnia 2023).