Archiwum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Kontaktul. Mickiewicza 2/4, 87-100 Toruń
tel.: 56 611 22 32
e-mail: archiwum@umk.pl

Archiwum Prac Dyplomowych (APDweb)

Baza APD to katalog prac dyplomowych z podziałem na poszczególne wydziały, kierunki i stopnie studiów.

Katalog można przeglądać według „daty złożenia” lub „daty zatwierdzenia” rozprawy. Dodatkowo można skorzystać z wyszukiwarki, która pozwala na przeszukiwanie bazy według: tematu pracy, jej rodzaju (licencjat, magisterium, doktorat), promotora, streszczenia, nazwy seminarium, słów kluczowych, jednostki, autora pracy (imię i nazwisko, nr PESEL, nr indeksu), załączonych plików (z zaznaczeniem czy „posiada”/”nie posiada”), daty złożenia i zatwierdzenia pracy (z zaznaczeniem „tylko złożone”/”tylko niezatwierdzone” oraz podaniem dat „od”/”do”/”w”), typu certyfikatu, i recenzenta.

W bazie znajdują się prace powstałe na UMK po 2005 roku.

UWAGA!!! W Pracowni Naukowej Archiwum UMK udostępniane są wyłącznie prace dyplomowe znajdujące się w naszych magazynach i zawierające zgody Autorów na ich udostępnienie.
Są to prace do roku 2019.

Katalog Prac Dyplomowych UMK.