Archiwum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Kontaktul. Mickiewicza 2/4, 87-100 Toruń
tel.: 56 611 22 32
e-mail: archiwum@umk.pl

Doktoraty

Baza Doktoraty zawiera podstawowe dane o osobach, które na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika obroniły doktoraty, tematach ich prac, promotorach, recenzentach oraz katedrach i zakładach, w których te dysertacje powstały.

Na UMK pierwsza rozprawa doktorska mgr. Bolesława Kielskiego, z Wydziału Humanistycznego, odbyła się 26 czerwca 1946 r. Jej promotorem był romanista prof. Zygmunt Czerny.

Do końca 2019 roku Baza Doktoraty była połączona z Bazą Habilitacje. W latach 2014-2016 prowadzone były prace nad migracją danych z Bazy Doktoraty i Habilitacje do Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studentów (USOS), do którego przeniesiono 3.194 rekordy (w tym 2.568 rekordów doktoratów i 626 rekordów habilitacji). W  roku 2017, związku z tym, że baza USOS nie jest przystosowana do potrzeb archiwalnych, zdecydowano, by dane dotyczące doktoratów obronionych na UMK były nadal wprowadzane do Bazy Doktoraty i Habilitacje. W marcu 2020 roku podjęto decyzję o rozdzieleniu bazy na dwie: Doktoraty i Habilitacje.

Obecnie Baza Doktoraty liczy 4.174 rekordów (stan na 31 grudnia 2023).

Baza jest dostępna tylko dla pracowników Archiwum UMK ze względu na Ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883 (wraz z późniejszymi zmianami).