Archiwum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Kontaktul. Mickiewicza 2/4, 87-100 Toruń
tel.: 56 611 22 32
e-mail: archiwum@umk.pl

Habilitacje

Baza Habilitacje zawiera podstawowe dane o osobach, które na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika obroniły habilitacje, tematach ich prac, recenzentach oraz wydziałach i jednostkach, w których one powstały.

Pierwsza habilitacja dr. Witolda Sylwanowicza, z Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego, odbyła się 15 lipca w 1946 roku.

Do końca roku 2019 Baza Habilitacje była połączona z Bazą Doktoraty. W latach 2014-2016 prowadzone były prace nad migracją danych z Bazy Doktoraty i Habilitacje do Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studentów (USOS), do którego przeniesiono 3.194 rekordy (w tym 2.568 rekordów doktoratów i 626 rekordów habilitacji). W  roku 2017, związku z tym, że USOS nie jest przystosowany do potrzeb archiwalnych, podjęto decyzję, by dane dotyczące doktoratów obronionych na UMK były nadal wprowadzane do Bazy Doktoraty i Habilitacje. W marcu 2020 roku podjęto decyzję o rozdzieleniu jej na dwie oddzielne bazy: Doktoraty i Habilitacje.

Obecnie liczy 776 rekordów (stan na 31 grudnia 2023).

Baza jest dostępna tylko dla pracowników Archiwum UMK ze względu na Ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883 (wraz z późniejszymi zmianami).