Archiwum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Kontaktul. Mickiewicza 2/4, 87-100 Toruń
tel.: 56 611 22 32
fax: 56 611 22 04
e-mail: archiwum@umk.pl

Nagrania / Video

Projekt Bazy Nagrań początkowo był realizowany wspólnie ze studentami Instytutu Historii i Archiwistyki UMK. Obejmuje ona zbiór nagrań audio dotyczących dziejów toruńskiej almae matris z lat 1965-2018. Pierwsze nagranie, które w 1966 roku trafiło do Archiwum UMK pochodziło z sesji naukowej przygotowanej z okazji XX-lecia PRL (29-30 marca 1965). Baza jest w trakcie porządkowania. W przyszłości, po opracowaniu, zostanie udostępniona w internecie.

W Archiwum UMK gromadzona i przechowywana jest także dokumentacja filmowa obejmująca zbiór nagrań dotyczących dziejów UMK, jego pracowników i studentów z lat 1960-2018. Z początku lat 1960. pochodzi dokumentacja po Studenckim Twórczym Klubie Filmowym „Pętla”. Pierwszy zapis na kasecie video został włączony do zasobu archiwalnego w lutym 1987 roku.

Całość materiałów filmowych pogrupowano według zamieszczonego poniżej schematu rzeczowego:

 1. Inauguracje roku akademickiego
 2. Święta Uczelni/Uniwersytetu
 3. Wybory
 4. Uroczystości ogólnouniwersyteckie
 5. Wydziały/komórki/budynki uniwersytetu
 6. Wykłady/konferencje/wystawy
 7. Doktoraty honoris causa/odnowienia doktoratów
 8. Uroczystości pogrzebowe
 9. Wywiady/wspomnienia
 10. Osobistości uniwersytetu
 11. Promocja uniwersytetu
 12. Życie studenckie
 13. Absolwenci
 14. Programy informacyjne
 15. Inne

Baza jest w trakcie opracowania. Obecnie liczy 211 rekordów (stan na 31 grudnia 2019).