Archiwum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Kontaktul. Mickiewicza 2/4, 87-100 Toruń
tel.: 56 611 22 32
e-mail: archiwum@umk.pl

Nekrologi

W 1985 roku pracownicy Archiwum UMK rozpoczęli gromadzenie dokumentacji na temat mogił pracowników UMK pochowanych na toruńskich cmentarzach, sporządzając karty inwentarzowe m.in. z inskrypcjami, opisami grobów czy  stanem zachowania nagrobków. Powstała w ten sposób kartoteka, którą wkrótce rozbudowano o kompletowanie informacji na temat miejsc pochówku pracowników toruńskiej Uczelni na cmentarzach polskich i  zagranicznych. Po roku 2000 całość zgromadzonej dokumentacji wprowadzono do bazy danych Zmarli pracownicy UMK (ob. Nekrologi).

Baza Nekrologi zawiera informacje dotyczące wszystkich zmarłych pracowników UMK, tj. nazwisko rodowe danej osoby, datę i miejsce urodzenia, okres aktywności na uczelni, zajmowane stanowisko/stanowiska, datę śmierci oraz miejsce pochówku. Obecnie liczy 1.451 rekordów (stan na 31 grudnia 2023).

W przyszłości bazę uzupełni mapa z miejscem pochówku poszczególnych osób.