Archiwum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Kontaktul. Mickiewicza 2/4, 87-100 Toruń
tel.: 56 611 22 32
e-mail: archiwum@umk.pl

Video

W Archiwum UMK gromadzona i przechowywana jest również dokumentacja filmowa obejmująca zbiór nagrań dotyczących dziejów UMK, jego pracowników i studentów od roku 1960. Z początku lat 1960. XX wieku pochodzi dokumentacja po Studenckim Twórczym Klubie Filmowym „Pętla”. Pierwszy zapis na kasecie video został włączony do zasobu archiwalnego w lutym 1987 roku.

Całość materiałów przechowywanych w archiwum pogrupowano według zamieszczonego poniżej schematu rzeczowego:

I. Inauguracje roku akademickiego
II. Święta Uczelni/Uniwersytetu
III. Wybory
IV. Uroczystości ogólnouniwersyteckie
V. Wydziały/komórki/budynki uniwersytetu
VI. Wykłady/konferencje/wystawy
VII. Doktoraty honoris causa/odnowienia doktoratów
VIII. Uroczystości pogrzebowe
IX. Wywiady/wspomnienia
X. Osobistości uniwersytetu
XI. Promocja uniwersytetu
XII. Życie studenckie
XIII. Absolwenci
XIV. Programy informacyjne
XV. Inne

W celu uporządkowania i opisania tej dokumentacji w roku 2012 rozpoczęto prace nad nową Bazą Video (dawniej Filmy). Od 2017 roku materiały filmowe są wpisywane do tej bazy, która jest w trakcie opracowania.

Obecnie liczy 343 rekordy (stan na 31 grudnia 2023).