Archiwum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Kontaktul. Mickiewicza 2/4, 87-100 Toruń
tel.: 56 611 22 32
e-mail: archiwum@umk.pl

Artur Wójtowicz

Szczegółowy zakres obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień na zajmowanym stanowisku pracy:

I. Opieka nad prawidłowym przekazywaniem dokumentacji do Archiwum UMK z następujących wydziałów i komórek organizacyjnych:

Akta wydziałowe (ogólne i studenckie):

 1. Wydział Filozofii i Nauk Społecznych,
 2. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania,
 3. Wydział Nauk Historycznych,
 4. Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych, Teologicznych i Artystycznych – Academia Artium Humaniorum.

Akta pozostałych komórek organizacyjnych:

 1. Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości,
 2. Archiwum UMK,
 3. Dział Energetyczny,
 4. Dział Finansowy,
 5. Dział Księgowości,
 6. Dział Organizacji,
 7. Dział Planowania i Analiz,
 8. Dział Socjalny,
 9. Dział Zarządzania Funduszami Strukturalnymi,
 10. Fundacja Amicus Universitatis Nicolai Copernici,
 11. Kancelaria,
 12. Samodzielne Stanowisko ds. Czynności Kancelaryjnych,
 13. Sekretariat Inicjatywy Doskonałości – Uczelnia Badawcza,
 14. Samodzielne Stanowisko Pracy – Rzecznik Patentowy,
 15. Samodzielne Stanowisko Pracy – Uczelniany Koordynator ds. Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją,
 16. Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące,
 17. Zespół ds. Ekonomiczno-Finansowych.

II. Konsultacje powyższych w sprawach dotyczących:

III. Przejmowanie materiałów z ww. wydziałów i komórek organizacyjnych.
IV. Opracowanie zespołów archiwalnych.
V. Wpisywanie danych do baz: Archiwum danych spoza USOS, Doktoraty, Habilitacje oraz IZA (Inwentarz Zespołów Archiwalnych).
VI. Obsługa kancelarii w zakresie:

VII. Sporządzanie zaświadczeń do ZUS.
VIII. Realizacja zamówień z magazynów na Bielanach.
IX. Praca w magazynach w zakresie przejmowania i włączania akt, wymiany zniszczonych teczek, itp.
X. Zamawianie materiałów biurowych i środków czystości w bazie Xprimer.
XI. Sprawowanie opieki nad praktykantami odbywającymi praktyki zawodowe w Archiwum UMK.
XII. Dokształcanie i doskonalenie warsztatu pracy.
XIII. Współpraca z NDAP, Archiwum Państwowym w Toruniu, PAN Archiwum w Warszawie, Instytutem Historii i Archiwistyki UMK, Koordynatorem Czynności Kancelaryjnych.
XIV. Realizacja spraw bieżących oraz innych prac zleconych przez przełożonego nie uwzględnionych w powyższym zakresie obowiązków.