Archiwum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Kontaktul. Mickiewicza 2/4, 87-100 Toruń
tel.: 56 611 22 32
fax: 56 611 22 04
e-mail: archiwum@umk.pl

Artur Wójtowicz

Szczegółowy zakres obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień na zajmowanym stanowisku pracy:

I. Opieka nad narastającym zasobem w następujących komórkach organizacyjnych:

Akta wydziałowe (ogólne i studenckie):

Pozostałe komórki i jednostki organizacyjne:

II. Konsultacje powyższych w ww. sprawach:

II. Przejmowanie materiałów z ww. komórek, ich opracowywanie, wpisywanie do bazy prac doktorskich i habilitacyjnych.
IV. Prowadzenie wizytacji ww. wydziałach i komórkach:

V. Opracowanie zespołów archiwalnych.
VI. Wpisywanie danych do baz: Archiwum danych spoza USOS.
VII. Obsługa kancelarii w zakresie:

VIII. Sporządzanie zaświadczeń do ZUS.
IX. Szkolenie nowo przyjętych pracowników UMK w zakresie instrukcji kancelaryjnej.
X. Praca w magazynach w zakresie przejmowania i włączania akt, wymiany zniszczonych teczek, itp.
XI. Współpraca z NDAP, Archiwum Państwowym w Toruniu, Instytutem Historii i Archiwistyki UMK, PAN Archiwum w Warszawie.
XII. Zamawianie materiałów biurowych i środków czystości w bazie Sezam.
XIII. Dokształcanie i doskonalenie warsztatu pracy.
XIV. Realizacja spraw bieżących oraz innych prac zleconych przez przełożonego nie uwzględnionych w powyższym zakresie obowiązków.