Archiwum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Kontaktul. Mickiewicza 2/4, 87-100 Toruń
tel.: 56 611 22 32
e-mail: archiwum@umk.pl

Jacek Waliszewski

Szczegółowy zakres obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień na zajmowanym stanowisku pracy:

I. Opieka nad prawidłowym przekazywaniem dokumentacji do Archiwum UMK z następujących wydziałów i komórek organizacyjnych:

Akta wydziałowe (ogólne i studenckie):

 1. Wydział Humanistyczny,
 2. Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej,
 3. Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie,
 4. Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska Nauk Społecznych – Academia Rerum Socialium.

Akta pozostałych komórek organizacyjnych:

 1. Dział Aparatury Naukowej,
 2. Dział Audytu Wewnętrznego i Kontroli,
 3. Dział Domów Studenckich i Hoteli Asystenckich,
 4. Dział Inwestycyjny,
 5. Dział Remontowy,
 6. Dział Spraw Obronnych,
 7. Dział Szkoleń BHP,
 8. Sekretariat NSZZ Solidarność,
 9. Sekretariat ZNP,
 10. Samodzielne Stanowisko ds. Umiędzynarodowienia Wewnętrznego,
 11. Samodzielne Stanowisko Pracy – Uczelniany Koordynator ds. Jakości Kształcenia,
 12. Studium Kultury i Języka Polskiego dla Obcokrajowców,
 13. Uniwersyteckie Centrum Sportowe (w tym: AZS UMK),
 14. TV UMK,
 15. Zespół ds. BHP i Ochrony Ppoż.,
 16. Zespół Radców Prawnych.

II. Konsultacje powyższych w sprawach dotyczących:

III. Przejmowanie materiałów z ww. wydziałów i komórek organizacyjnych.
IV. Opracowanie zespołów archiwalnych oraz prowadzenie rejestru i bazy Video.
V. Wpisywanie danych do baz: Archiwum danych spoza USOS, Doktoraty, Habilitacje oraz IZA (Inwentarz Zespołów Archiwalnych).
VI. Brakowanie akt i współpraca  w tym zakresie z Archiwum Państwowym w Toruniu.
VII. Digitalizacja filmów i dokumentów.
VIII. Prowadzenie strony internetowej Archiwum UMK.
IX. Obsługa kancelarii w zakresie:

X. Sporządzanie zaświadczeń do ZUS i weryfikacja absolwentów.
XI. Realizacja zamówień z magazynów na Bielanach.
XII. Praca w magazynie w zakresie przejmowania i włączania akt, itp.
XIII. Zamawianie materiałów biurowych w bazie Xprimer.
XIV. Sprawowanie opieki nad praktykantami odbywającymi praktyki zawodowe w Archiwum UMK.
XV. Realizacja spraw bieżących oraz innych prac zleconych przez przełożonego nie uwzględnionych w powyższym zakresie obowiązków.