Archiwum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Kontaktul. Mickiewicza 2/4, 87-100 Toruń
tel.: 56 611 22 32
fax: 56 611 22 04
e-mail: archiwum@umk.pl

Jacek Waliszewski

Szczegółowy zakres obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień na zajmowanym stanowisku pracy:

I. Opieka nad narastającym zasobem w następujących komórkach organizacyjnych: Akta wydziałowe (ogólne i studenckie):

Pozostałe komórki i jednostki organizacyjne:

II. Konsultacje powyższych w ww. sprawach:

III. Przejmowanie materiałów z ww. komórek, ich opracowywanie oraz wpisywanie do bazy prac doktorskich i habilitacyjnych.
IV. Prowadzenie wizytacji ww. wydziałach i komórkach:

V. Opracowanie zespołów archiwalnych oraz prowadzenie rejestru i bazy nagrań (filmy).
VI. Wpisywanie danych do baz: Archiwum danych spoza USOS, Pracownicy nauki i dydaktyki UMK oraz IZA (Inwentarz Zespołów Archiwalnych).
VII. Promocja zbiorów i działalności Archiwum UMK:

VIII. Digitalizacja filmów i dokumentów.
IX. Sporządzanie zaświadczeń do ZUS i weryfikacji absolwentów.
X. Szkolenie nowo przyjętych pracowników UMK w zakresie instrukcji kancelaryjnej.
XI. Obsługa kancelarii w zakresie:

XII. Realizacja zamówień z magazynów na Bielanach.
XIII. Praca w magazynie w zakresie przejmowania i włączania akt, itp.
XIV. Zamawianie materiałów biurowych i środków czystości w bazie Sezam.
XV. Sprawowanie opieki nad praktykantami odbywającymi praktyki zawodowe w Archiwum UMK.
XVI. Dokształcanie i doskonalenie warsztatu pracy.
XVII. Realizacja spraw bieżących oraz innych prac zleconych przez przełożonego nie uwzględnionych w powyższym zakresie obowiązków.