Archiwum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Kontaktul. Mickiewicza 2/4, 87-100 Toruń
tel.: 56 611 22 32
fax: 56 611 22 04
e-mail: archiwum@umk.pl

Weronika Krajniak

Szczegółowy zakres obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień na zajmowanym stanowisku pracy:

I. Opieka nad narastającym zasobem w następujących komórkach organizacyjnych:

Akta wydziałowe (ogólne i studenckie):

Akta pozostałych jednostek i komórek:

II. Konsultacje powyższych w ww. sprawach:

III. Przejmowanie materiałów z ww. komórek oraz ich opracowywanie.
IV. Prowadzenie wizytacji ww. komórkach:

V. Gromadzenie, opracowanie, zabezpieczanie i udostępnianie dokumentacji nieaktowej, w tym:

VI. Opracowanie zespołów archiwalnych i spuścizn, prowadzenie baz: album i nagrania (dźwiękowe).
VII. Digitalizacja fotografii.
VIII. Opieka nad Pracownią Naukową Archiwum UMK:

IX. Promocja zbiorów i działalności Archiwum UMK:

X. Zamawianie materiałów biurowych i środków czystości w bazie Sezam.
XI. Sprawowanie opieki nad praktykantami odbywającymi praktyki zawodowe w Archiwum UMK.
XII. Instruktaż stanowiskowy w zakresie BHP i ochrony przeciwpożarowej.
XIII. Doskonalenie warsztatu pracy, podnoszenie własnych kwalifikacji, kontakty zawodowe z innymi archiwami uniwersyteckimi, pogłębianie znajomości literatury fachowej.
XIV. Współpraca z NDAP, Archiwum Państwowym w Toruniu, Instytutem Historii i Archiwistyki UMK.
XV. Realizacja spraw bieżących oraz innych prac zleconych przez przełożonego nie uwzględnionych w powyższym zakresie obowiązków.