Archiwum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Kontaktul. Mickiewicza 2/4, 87-100 Toruń
tel.: 56 611 22 32
e-mail: archiwum@umk.pl

Irena Janosz-Biskupowa

Irena Janosz-Biskupowa urodziła się 1 lutego 1925 r. w Wilnie. Tam też rozpoczęła naukę, którą przerwał wybuch II wojny światowej. Naukę w zakresie gimnazjum ogólnokształcącego kontynuowała na tajnych kompletach. We wrześniu 1945 r. przybyła z matką do Torunia (ojciec został zamordowany w Oświęcimiu w 1940). Na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika ukończyła w 1949 r. studia historyczne. W roku 1951 uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych, a 1971 habilitowała się z zakresu archiwoznawstwa i historii Polski Średniowiecznej. Jeszcze w okresie studiów została zastępcą asystenta na UMK gdzie była zatrudniona do 1951 r. Następnie pracowała w charakterze archiwisty i kierownika Archiwum Państwowego w Toruniu (do 1966 r.). Od tego roku została zatrudniona w Archiwum UMK, którego kierownikiem była do roku 1976. Działalność doc. dr hab. Ireny Janosz-Biskupowej jako kierownika Archiwum UMK miała ogromny wpływ na ukształtowanie i podniesienie rangi Archiwum UMK. W tym okresie Archiwum UMK zyskało rangę wiodącego. Doc. dr hab. Irena Janosz-Biskupowa poprzez swoje zaangażowanie w sprawy organizacji i funkcjonowania archiwów szkół wyższych wywarła znaczący wpływ na kształtowanie organizacji archiwów uniwersyteckich w Polsce.

Irena Janosz-Biskupowa zmarła 10 listopada 2011 r. i została pochowana na cmentarzu parafialnym św. Jerzego przy ul. Gałczyńskiego.