Archiwum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Kontaktul. Mickiewicza 2/4, 87-100 Toruń
tel.: 56 611 22 32
fax: 56 611 22 04
e-mail: archiwum@umk.pl

Komórki nadzorowane przez pracowników Archiwum UMK

mgr Bożena Kierzkowska

Wydziały:

 1. Wydział Chemii,
 2. Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej,
 3. Wydział Matematyki i Informatyki,
 4. Wydział Prawa i Administracji,

Pozostałe komórki jednostki administracyjne:

 1. Akademickie Centrum Kultury i Sztuki “Od Nowa”,
 2. Biuro Rektora,
 3. Centrum Badań Nieliniowych im. Juliusza Pawła Schaudera,
 4. Dział Inwentaryzacji,
 5. Dział Promocji i Informacji UMK,
 6. Dział Zamówień Publicznych,
 7. Dział Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów UMK (Biuro Karier),
 8. Fundacja Aleksandra Jabłońskiego,
 9. Krajowe Laboratorium Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej (FAMO),
 10. Samorząd Doktorantów UMK,
 11. Samorząd Studencki UMK,
 12. Stowarzyszenie Absolwentów UMK,
 13. Studenckie Koła Naukowe,
 14. Toruński Uniwersytet Trzeciego Wieku,
 15. Zespół ds. Studentów Niepełnosprawnych.

mgr Weronika Krajniak

Wydziały:

 1. Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych / dawniej: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska,
 2. Wydział Sztuk Pięknych,
 3. Wydział Teologiczny.

Akta pozostałych jednostek i komórek:

 1. Dział Administracyjno-Gospodarczy,
 2. Dział Kształcenia,
 3. Dział Nauki,
 4. Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich,
 5. Dział Współpracy Międzynarodowej,
 6. Dział Zaopatrzenia i Transportu,
 7. Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii (ICNT),
 8. Samodzielne Stanowisko Pracy – Rzecznik Patentowy,
 9. Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Informacji Patentowej i Normalizacji,
 10. Sekretariat Kanclerza Uniwersytetu,
 11. Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych (SPNJO),
 12. Uniwersyteckie Centrum Archeologii Średniowiecza i Nowożytności,
 13. Uczelniane Centrum Informatyczne (UCI),
 14. Wydawnictwo Naukowe UMK,
 15. Zespół Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej.

mgr Jacek Waliszewski

Wydziały:

 1. Wydział Humanistyczny / dawniej: Wydział Filologiczny,
 2. Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej / dawniej: Wydział Nauk o Ziemi,
 3. Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie / dawniej: Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych.

Pozostałe komórki i jednostki organizacyjne:

 1. Dział Aparatury Naukowej,
 2. Dział Audytu Wewnętrznego i Kontroli,
 3. Dział Domów Studenckich i Hoteli Asystenckich,
 4. Dział Inwestycyjny,
 5. Dział Remontów,
 6. Dział Spraw Obronnych,
 7. Dział Szkoleń BHP,
 8. Dział Techniczny,
 9. Interdyscyplinarny Zespół Optycznych Metod Wczesnego Wykrywania Nowotworów,
 10. NSZZ Solidarność,
 11. Samodzielne Stanowisko Pracy – Uczelniany Koordynator ds. Jakości Kształcenia,
 12. Studium Kultury i Języka Polskiego dla Obcokrajowców,
 13. Uniwersyteckie Centrum Sportowe (w tym: AZS UMK),
 14. Uniwersyteckie Centrum Nowoczesnych Technologii Nauczania (UCNTN) + TV UMK,
 15. Zespół ds. BHP i Ochrony Ppoż.,
 16. Związek Nauczycielstwa Polskiego (ZNP),
 17. Zespół Radców Prawnych.

mgr Artur Wójtowicz

Wydziały:

 1. Wydział Filozofii i Nauk Społecznych / dawniej: Wydział Humanistyczny,
 2. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania,
 3. Wydział Nauk Historycznych.

Pozostałe komórki i jednostki organizacyjne:

 1. Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości,
 2. Archiwum UMK,
 3. Centrum Przywództwa i Społecznej Odpowiedzialności Biznesu,
 4. Dział Energetyczny,
 5. Dział Finansowy,
 6. Dział Księgowości,
 7. Dział Międzynarodowych Projektów Badawczych,
 8. Dział Organizacji,
 9. Dział Socjalny,
 10. Dział Zarządzania Funduszami Strukturalnymi.