Archiwum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Kontaktul. Mickiewicza 2/4, 87-100 Toruń
tel.: 56 611 22 32
e-mail: archiwum@umk.pl

Zaświadczenie dla ZUS

Zaświadczenia

Archiwum UMK wystawia zaświadczenia o czasokresie studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich absolwentom Uczelni w celach emerytalnych na podstawie złożonego wcześniej wniosku o wydanie zaświadczenia ZUS:

formularz Word (54 KB)

formularz PDF (205 KB)

Zaświadczenia wystawiane są na podstawie akt studenckich przekazanych do Archiwum UMK przez poszczególne wydziały. Realizowane są w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku.

Zaświadczenia wysyłamy drogą pocztową. Możliwy jest także ich odbiór osobisty w Sekretariacie Archiwum UMK (ul. Mickiewicza 2/4, Dom Studencki nr 1).

Archiwum UMK nie wystawia zaświadczeń o stażu pracy, ani o stażach odbytych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. W powyższych kwestiach prosimy zgłaszać się do Działu Spraw Pracowniczych.  Również w sprawach tyczących się studiów doktoranckich i nieukończonych studiów licencjackich, inżynierskich lub magisterskich prosimy o kontakt z właściwym dziekanatem.

Odbiór dokumentów

Byli studenci UMK, jeśli wcześniej nie odebrali swoich dokumentów (tj. świadectwa dojrzałości, dyplomu magisterskiego/licencjackiego wraz z suplementami, indeksu) z dziekanatu odpowiedniego wydziału mogą je odebrać w Archiwum UMK po wcześniejszym powiadomieniu telefonicznym lub mailowym (tel. 56-611-2232, mail: archiwum@umk.pl). Do odebrania dokumentów, przez inną osobę niż wnioskodawca, niezbędne jest wystawione przez niego upoważnienie.

Możliwe jest także wysłanie dokumentów drogą pocztową.