Archiwum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Kontaktul. Mickiewicza 2/4, 87-100 Toruń
tel.: 56 611 22 32
e-mail: archiwum@umk.pl

Chopina 12/18

Siedziba Archiwum UMK w latach 1975-1996. W lipcu 1975 roku cały zasób archiwum przeniesiono z Rektoratu do pomieszczeń w skrzydle byłego gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej. Lokal mieścił się na trzech kondygnacjach, dwie przeznaczone zostały na magazyny archiwalne, trzecia na pokoje dla pracowników i pracownię naukową. Łączna powierzchnia użytkowa wynosiła 466 m2. Było to miejsce przyjazne zarówno dla akt i pracowników jak i korzystających z zasobu.