Archiwum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Kontaktul. Mickiewicza 2/4, 87-100 Toruń
tel.: 56 611 22 32
e-mail: archiwum@umk.pl

1956-1965

05 I 1956

uroczyste obchody X-lecia UMK. W czasie uroczystości Chór Akademicki UMK wykonał „Kantatę Jubileuszową” skomponowaną przez Jana M. Wieczorka. W ramach obchodów otwarto dwie wystawy, odbyły się imprezy sportowe oraz bal kostiumowy;

06-07 I 1956

z okazji X-lecia UMK w Bibliotece Uniwersyteckiej odbyła się ogólnopolska konferencja poświęcona problemom współczesnego bibliotekarstwa;

29 II 1956

otwarto pierwszy klub młodzieży UMK Kafe-Klub – działał w DS 1 (ul. Mickiewicza 2/4);

15 III 1956

żałobne posiedzenie Senatu UMK ku uczczeniu pamięci Bolesława Bieruta;

19 III 1956

zmarł prof. Ludwik Kolankowski, pierwszy rektor UMK; odbył się uroczysty pogrzeb z pochodem przez miasto (22 III);

21 IV 1956

odbył się pierwszy zjazd Absolwentów Chemii UMK;

IV 1956

AZS UMK otrzymał nowy ośrodek sportowy przy ul. Mickiewicza 6/8;

09 V 1956

w Toruniu odbyła się Spartakiada X-lecia AZS UMK;

21 VIII 1956

odbył się mecz pomiędzy drużyną AZS UMK a drużyną Oxfordu;

19 X 1956

w związku z wydarzeniami węgierskimi odbył się wiec pracowników i studentów UMK. Uchwalono rezolucję potępiającą przeciwników przemian, w tym władze państwowe;

20 X 1956

prof. Henryk Szarski został rektorem UMK na lata 1956-1959;

24 X 1956

wiec na Rynku Staromiejskim i pochód ulicami Torunia m. in. z wyrazami poparcia dla walczących Węgrów;

25 X 1956

depesza studentów UMK do studentów węgierskich z wyrazami solidarności;

05 XI 1956

w Collegium Maximum UMK (Dwór Artusa) odbył się wiec solidarnościowy z Węgrami;

08 XI 1956

studenci UMK zorganizowali zbiórkę dla Węgier zaatakowanych przez ZSSR. Na dachu domu studenckiego na znak solidarności zawieszono flagę węgierską;

23 XI 1956

powstało Koło Archiwistów;

XI 1956

UMK otrzymał od władz miasta Pałac Dąmbskich przy ul. Żeglarskiej 8, który był siedzibą Wydziału Sztuk Pięknych (do 2013);

XI 1956

na UMK powstał Klub Młodych Twórców Literackich (działał do 1959);

XI 1956

powstał Uniwersytecki Dyskusyjny Klub Filmowy. Inicjatorami jego powstania byli Lech Dubikajtis i Józef Tęcza;

30 XI 1956

na UMK powstał Związek Młodych Komunistów;

1956

ukazał się pierwszy tom „Zeszytów Naukowych UMK” – Biologia (drukowany poza UMK).

1956

Na kanwie Uniwersyteckiego Dyskusyjnego Klubu Filmowego z inicjatywy Mieczysława Lewandowskiego powstał Amatorski Klub Filmowy „Pętla” (od 1959: Studencki Twórczy Klub Filmowy „Pętla”, działał do końca lat 80. XX w.). Pierwszym filmem nakręconym przez członków STKF „Pętla” był dokument „Toruńskie Pierniki”;

1 II 1957

na UMK powstała Instruktorska Drużyna Akademicka im. Leszka Domańskiego "Zeusa" (działała do VI 1962);

4 II 1957

zmarł prof. Bronisław Jamontt;

15 II 1957

powstał Uniwersytecki Komitet Pomocy Repatriantom (działał do 22 III 1960). Przewodniczącym był doc. Juliusz Czopek;

III 1957

Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego upoważniło rektora UMK do powołania prof. Wojciecha Hejnosza na stanowisko organizatora reaktywowanego Wydziału Prawa;

12-14 V 1957

w Toruniu odbyła się Ogólnopolska Sesja Naukowa Studentów Matematyki;

20 VIII 1957

przekształcenie Zespołu Katedr Historii UMK w Instytut Historii. Pierwszym dyrektorem został prof. Bronisław Włodarski;

1 X 1957

przy UMK utworzono Gospodarstwo Pomocnice typu „G” (stołówka i bufety), pierwszym kierownikiem został mgr Zdzisław Marzec;

X 1957

powstał „Student Klubo-Esperantysta” nazywany później Kołem Esperantystów przy UMK;

08-09 XI 1957

z inicjatywy KU ZSP na UMK odbył się „strajk głodowy” studentów zorganizowany w związku z podwyżką bonów obiadowych i zamknięciem tygodnika „Po prostu”. Głównym organizatorem strajku był Eugeniusz Synak, student filologii polskiej i działacz KU ZSP;

XI 1957

uruchomienie w Obserwatorium Astronomicznym w Piwnicach pierwszej anteny cylindryczno-parabolicznej o wymiarach 12x26 m.;

XI 1957

powstały nowe kluby: Studencki Foto-Klub i Studencki Jazz-Club;

13-14 XII 1957

odbył się Zjazd Absolwentów Historii.

10 II 1958

zarejestrowano Klub Inteligencji Katolickiej w Toruniu współtworzony przez profesorów UMK;

06 III 1958

początek badań radioastronomicznych w Obserwatorium Astronomicznym w Piwnicach;

01 IV 1958

rozpoczęto wydanie osobnej wkładki do „Głosu Uczelni” pt. „Nowe Żagary” redagowanej przez Jerzego Włodzimierza Leszina;

03 IV 1958

zgoda na rozpoczęcie rekrutacji na Wydziale Prawa w roku akademickim 1958/1959. Na pierwszy rok przyjęto 90 studentów;

18 IV 1958

powstał Studencki Klub Pracy Twórczej „Od Nowa””. Pierwszym kierownikiem został Stefan Kościelecki;

2- 4 V 1958

w Toruniu odbył się Ogólnopolski Zjazd Młodzieży Polonistycznej;

01 X 1958

oddano do użytku pierwszy z nowo wybudowanych domów studenckich na Osiedlu Centrum DS 3 (ul. Moniuszki 16/20);

04 X 1958

na Wydziale Prawa UMK restytuowano Koło Prawników; pierwszą przewodniczącą koła została Hanna Hejko-Porębska, kuratorem prof. Wojciech Hejnosz;

04 X 1958

zjazd Absolwentów Wydziału Prawno-Ekonomicznego UMK;

X 1958

ukazał się pierwszy numer studenckiego kwartalnika naukowego „Młoda Myśl” (do połowy 1960 ukazało się pięć zeszytów);

1958

powstała Stacja Limnologiczna w Iławie nad jeziorem Jeziorak.

XII 1958

zaczęto wydawanie Zeszytów Naukowych UMK. Redaktorem wydawnictw został prof. Rajmund Galon;

XII 1958

powstał Studencki Punkt Usługowy „Małgosia” (następnie Usługowa Spółdzielnia Pracy „Małgosia”, działała do końca lat 80. XX w.);

XII 1958

na podstawie uchwały Komitetu Astronomii PAN w Obserwatorium Astronomicznym UMK w Piwnicach został umieszczony teleskop Schmidta-Cassegraina (uruchomiony 3 X 1962);

14 I 1959

w Collegium Maximum odbył się „Bal Gałganiarzy”;

III 1959

na UMK powstało Koło Związku Młodzieży Wiejskiej. Pierwszym przewodniczącym był student Wydziału Prawa Wiesław Jarębski;

06 IV 1959

w Toruniu odbył się I Zjazd Polskiej Młodzieży Esperanckiej, współorganizowany przez Koło Esperantystów;

IV 1959

z inicjatywy studentów polonistyki powstał Studencki Teatrzyk Poezji (w 1962 przemieniony na Studencką Estradę Poezji);

3-5 V 1959

w Toruniu odbył się Ogólnopolski Zjazd Naukowy Studentów Fizyki;

26 V 1959

prof. Stanisław Jaśkowski został rektorem UMK na lata 1959-1962;

10 VI 1959

pierwszy oficjalny tytuł doktora honoris causa UMK otrzymał prof. Bertil Lindblad (astronom, Szwecja);

11-14 IX 1959

w Toruniu odbył się XVI Zjazd Fizyków Polskich;

30 IX 1959

oddano do użytku nowo wybudowany akademik na Osiedlu Centrum DS 2 (ul. Mickiewicza 6/8);

1 X 1959

w trakcie inauguracji roku akademickiego 1959/60 w auli Collegium Maximum wręczono pierwsze w historii UMK insygnia dziekańskie. Insygnia dla dziekana Wydziału Prawa ufundowali absolwenci tego wydziału, dla Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi - Okręgowy Zarząd Lasów Państwowych w Toruniu, a dla pozostałych Wydziałów: Matematyki, Fizyki i Chemii, Humanistycznego i Sztuk Pięknych - Rektorat UMK. Insygnia wg projektu Jerzego Hoppena wykonał mistrz Szarszewski ze Spółdzielni Pracy Zegarmistrzów, Złotników i Grawerów;

20 X 1959

koszykarze AZS UMK pokonali zespół B.E.A.C. (Węgry);

X 1959

koszykarze AZS UMK pokonali zespół Slavii Bratysława;

X 1959

w DS 2 otwarto nową siedzibę klubu studenckiego „Od Nowa”;

15 XI 1959

emisja pierwszej audycji Studenckiego Studia Radiowego;

XI 1959

powstał Klub Miłośników Muzyki Poważnej „Melomani” (przekształcony później w Klub „Pro Musica”);

1959

UMK otrzymał od władz miasta budynek przy ul. Mickiewicza 121, w którym mieściło się Studium Wojskowe przy UMK (do 1991). Obecnie znajduje się w nim Zakład Plastyki Intermedialnej Wydziału Sztuk Pięknych (od 2013).

XII 1959

z inicjatywy studentów Wydziału Humanistycznego powstał teatrzyk „Scena’59”, kierowany przez Stanisława Różyckiego i Jadwigę Adamowicz (działał do 1965);

4-5 IV 1960

na UMK odbyły się po raz pierwszy „Drzwi otwarte” dla uczniów szkół średnich;

6-8 V 1960

pierwsze Juwenalia Żaków Toruńskich;

V 1960

odbyła się „Toruniada” – centralne „Święto Sportu” Uczelni;

24 IX 1960

odbył się I Zjazd Absolwentów Polonistyki UMK;

X 1960

studenci Wydziału Humanistycznego założyli teatrzyk pn. „Scena 59”;

X 1960

powstało Międzywydziałowe Koło Penitencjarne;

23-24 XI 1960

uroczyste obchody XV-lecia UMK;

24 XI 1960

odbył się I Zjazd Absolwentów Biologii UMK;

1960

powstało Zawodowe Studium Administracyjne (kierownik doc. Zbigniew Zdrójkowski); UMK rozpoczęło kształcenie w systemie zaocznym.

I 1961

oddano do użytku pierwszy budynek mieszkalny dla pracowników UMK („Mądralin” przy ul. J. I. Kraszewskiego);

II 1961

powstał kabaret „Lutynek” (działający do II 1966). Jego twórcą był student prawa Wojciech Kowalczyk;

29 IV 1961

tytuł doktora honoris causa UMK otrzymał prof. Władysław Dziewulski, astronom;

V 1961

powstała grupa fotografii artystycznej „Zero 61” (działała w latach 1961-1969);

V 1961

na UMK odbyło się Święto Sportu;

IX 1961

spłonął akademik DS-1/b – barak przy ul. Mickiewicza 2/4, który od roku 1945 był w posiadaniu UMK;

X 1961

na mocy Zarządzenia Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego na UMK uruchomiono Zawodowe Studium Administracyjne;

X 1961

na UMK powstała Studencka Estrada Poetycka (działała do końca 1966);

1961

sekcja żeglarska AZS UMK zdobyła mistrzostwo AZS.

1961

na UMK powstał Klub Myśli Politycznej działający przy KU PZPR;

XII 1961

na Wydziale Prawa UMK odbył się I Konkurs Krasomówczy;

22-26 I 1962

na UMK przebywała delegacja bułgarskiego Konsomołu;

06 II 1962

zmarł prof. Władysław Dziewulski, jeden z twórców UMK;

4-6 V 1962

odbyły się Juwenalia;

10 V 1962

prof. Antoni Swinarski został rektorem UMK na lata 1962-1965;

12 VI 1962

utworzono pierwsze studia zaoczne na UMK – Studium Zaoczne Historii. Kierownikiem został dr Adam Dygdała;

18 VI 1962

utworzono Studium Wieczorowe Chemii na UMK (rozpoczęło działalność 1 X). Pierwszym kierownikiem został Ernest Pischinger;

11 VII 1962

tytuł doktora honoris causa UMK otrzymał prof. Zygmunt Grodziński, zoolog;

X 1962

powstała Studencka Twórcza Grupa Fotograficzna „Rytm”;

1962

utworzono Stację Ekologii Roślin w Olku nad którą opiekę sprawował Wydział Biologii i Nauk o Ziemi.

1962

UMK otrzymał od władz miasta budynek starego młyna krzyżackiego przy ul. Przedzamcze 6A. W latach 1964-1993 mieścił się w nim magazyn Biblioteki Uniwersyteckiej.

1962

powstał Studencki Ośrodek Dyskusyjny „Publicum” działający przy ZSP UMK (do 1976);

23 III 1963

otwarto klub „Od Nowa” w Dworze Artusa (w 1983 przeniesiony do budynku na Bielanach przy ul. Gagarina 37a);

16 IV 1963

prof. Tadeusz Czeżowski, wraz z rodziną, odznaczony został medalem Yad Vashem „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata”;

28 IV-2 V 1963

odbyły się Toruńskie Dni Kultury Studenckiej, w czasie których zaprezentowały się kluby i zespoły artystyczne UMK;

18 VI 1963

Senat UMK przyjął uchwałę o lokalizacji miasteczka uniwersyteckiego przy ul. Bielańskiej;

VI 1963

po wznowieniu studiów prawniczych UMK opuściło pierwszych 69 magistrów prawa;

25-28 IX 1963

w Toruniu odbyła się Międzynarodowa Konferencja Luminescencyjna;

IX 1963

w Toruniu odbył się Międzynarodowy Zjazd Geografów;

29 X 1963

tytuł doktora honoris causa UMK otrzymał prof. Raluca Ripan, rumuński chemik.

10 I 1964

na UMK odbyły się Dni Kuby;

20 I 1964

oddano do użytku drugi budynek mieszkalny dla pracowników UMK („Skandalin” przy ul. I. Krasińskiego 59);

1 IV-31 VII 1964

opracowywano koncepcję urbanistyczną budowy miasteczka uniwersyteckiego na Bielanach;

15 V 1964

w Toruniu odbył się finał Spartakiady UMK;

16 V 1964

tytuł doktora honoris causa UMK otrzymał prof. Jan Pieter Bakker, holenderski geograf;

04 VI 1964

na mocy Zarządzenia Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego zostało uruchomione Zaoczne Studium Prawnicze;

23 IX 1964

zmarł prof. Karol Koranyi, rektor UMK (1948-1951);

02 X 1964

uroczystość wręczenia pierścienia rektorowi UMK prof. Antoniemu Swiniarskiemu ufundowanego przez miasto Toruń;

8-14 XI 1964

na UMK odbył się Tydzień Kół Naukowych;

10-17 XI 1964

na UMK pod hasłem „Nasza wiedza i kwalifikacje – Ziemi Bydgoskiej” odbył się Tydzień Studenta;

1964

oddano do użytku nowo wybudowany dom studencki na Osiedlu Centrum DS 6 (ul. Słowackiego 1/3).

XII 1964

powstało Koło Pracowników UMK działające przy komitecie Miejskim Stronnictwa Demokratycznego (SD). Pierwszym przewodniczącym był dr Witold Armon (od 1980 Uczelniany Komitet SD);

25 I 1965

rektor UMK prof. Antoni Swinarski otrzymał Legię Honorową;

I 1965

powstał „Klub Morski”, który przez wiele lat mieścił się na parterze w DS 3 (przy ul. Moniuszki 16/20; działał do początku lat 90. XX w.). Pierwszym kierownikiem był Jerzy Gruss;

I 1965

na UMK odbyła się Szopka Uniwersytecka;

31 I 1965

na mocy Zarządzenia Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego zostało uruchomione Studium Nauk Politycznych;

20 III 1965

w Toruniu odbył się Ogólnopolski Festiwal Studenckich Filmów Amatorskich. Pierwszą nagrodę otrzymał klub STKF „Pętla”;

24 III 1965

tytuł doktora honoris causa UMK otrzymał prof. Dymitr Sergiejewicz Lichaczow, slawista;

08 IV 1965

uruchomiono pierwsze podyplomowe studia na UMK – Podyplomowe Studium Etnografii (od 1994 Etnologii);

10 V 1965

główny architekt województwa bydgoskiego inż. arch. Juliusz Wilski przyjął projekt rozbudowy UMK;

11 V 1965

prof. Witold Łukaszewicz został rektorem UMK na lata 1965-1975;

12 V 1965

zmarł prof. Tymon Niesiołowski;

VI 1965

Senat UMK przyjął projekt rozbudowy uniwersytetu;

31 VIII 1965

przekazanie władzy rektorskiej prof. Witoldowi Łukaszewiczowi;

09 IX 1965

Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego podjęło decyzję o budowie miasteczka uniwersyteckiego na Osiedlu Bielany;

16 IX 1965

umowa o przyjaźni i współpracy pomiędzy UMK a Uniwersytetem w Rostocku (NRD);

17-19 IX 1965

Zjazd Absolwentów Wydziału Sztuk Pięknych UMK;

18 IX 1965

powstała multimedialna grupa twórcza „Krąg” złożona ze studentów i absolwentów WSzP UMK (działała do połowy lat 70. XX w.);

13 X 1965

wybrano pierwszego laureata konkursu na najlepszego studenta UMK – Jan Pakulski (otrzymał statuetkę Srebrnego Kopernika);

31 X 1965

umowa o współpracy pomiędzy UMK a Uniwersytetem w Ferrarze;

16 XI 1965

zmarł prof. Stanisław Jaśkowski, rektor UMK w latach 1959-1962;

XI 1965

powstał Międzyuczelniany Oddział PTTK z siedzibą na UMK;

04 XII 1965

uroczyste obchody XX-lecia UMK;

12 XII 1965

na UMK powstał Uczelniany Komitet Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego (ZSL). Pierwszym prezesem był Adam Szczęsny;

1965

Studenckie Koło Fizyków zorganizowało w Toruniu Ogólnopolski Zjazd Fizyków.

1965

UMK otrzymał od władz miasta lewe skrzydło budynku Prezydium Miejskiej Rady Narodowej (później Urzędu Wojewódzkiego) przy Placu Armii Czerwonej 2a (ob. Plac Teatralny 2a), które otrzymało nazwę Collegium Novum i było siedzibą Instytutu Historii i Archiwistyki (do 30 września 2009) oraz Instytutu Ekonomii (1969-1990);

1965

rozpoczęto budowę Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego AZS UMK w Bachotku k. Brodnicy (zakończona w 1969);

1965

UMK rozpoczyna kształcenie na studiach podyplomowych;

1965

koszykarki AZS UMK awansowały do I ligi;