Archiwum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Kontaktul. Mickiewicza 2/4, 87-100 Toruń
tel.: 56 611 22 32
e-mail: archiwum@umk.pl

2016-2020

05 I 2016

70. rocznica pierwszej inauguracji roku akademickiego na UMK;

12 I 2016

UMK trzecią polską uczelnią w rankingu TOP 1200 Universities wg kryterium Google Scholar Citations;

14 I 2016

mgr inż. Łukasz J. Niewiara (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej) przewodniczącym Uczelnianej Rady Doktorantów UMK;

14 I 2016

mgr Ewa Jankowska (Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania) przewodniczącą Samorządu Doktorantów UMK;

14 I 2016

w Muzeum Uniwersyteckim UMK, w ramach ogólnopolskiego dnia judaizmu, otwarto wystawę „Życia Sztetla w sztuce Żydów polskich na świecie w XIX i XX wieku”;

22 I 2016

spotkanie rektora UMK prof. Andrzeja Tretyna z ministrem nauki i szkolnictwa wyższego Jarosławem Gowinem w sprawie podziału UMK i utworzenia Uniwersytetu Medycznego w Bydgoszczy z CM UMK;

02 II 2016

UMK zajął 580. miejsce w prestiżowym zestawieniu „Ranking Web of Universities”;

04-05 II 2016

obchody 70-lecia Wydziału Sztuk Pięknych UMK;

05 II 2016

Rektor UMK prof. Andrzej Tretyn nagrodzony Złotą Karetą „Nowości” w kategorii nauka i edukacja;

08 II 2016

UMK otrzymał certyfikat „Uczelnia Odpowiedzialna Społecznie” przyznany przez Fundację Baza Dawców Komórek Macierzystych Polska (DKMS);

11-12 II 2016

na UMK odbył się Międzynarodowy Dzień Darwina;

12 II 2016

dr Kazimierz Borkowski (Centrum Astronomii UMK) członkiem zespołu 15 polskich naukowców mających wkład w doprowadzenie do pierwszej bezpośredniej obserwacji fali grawitacyjnej;

16 II 2016

prof. Wojciech Polak (Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych) członkiem Narodowej Rady Rozwoju działającej przy Prezydencie PR Andrzeju Dudzie;

19 II 2016

z okazji Święta Uniwersytetu w klubie „Od Nowa” odbył się dancing filmowy;

19 II 2016

uruchomiono interaktywny serwis „Uniwersytet Mikołaja Kopernika w przestrzeni miasta 1945-2015” (www.obiekty.umk.pl);

19 II 2016

15. rocznica działalności Programu „Absolwent” UMK;

19 II 2016

tytuły honorowych profesorów UMK otrzymali: Mieczysława Czerwionka-Szaflarska (Wydział Lekarski CM), Marian Filar (Wydział Prawa i Administracji) i Włodzimierz Tyburski (Wydział Humanistyczny);

19 II 2016

w trakcie Święta Uniwersytetu tytuł doktora honoris causa UMK otrzymał prof. Paul Alfred Gurbel (kardiolog, USA), a wyróżnienie Convallaria Copernicana prof. Anna Balcar-Boroń (pediatra, CM UMK);

26 II 2016

dr Agnieszka Mierek-Adamska (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska) otrzymała indywidualny grant badawczo-rozwojowy Marii Skłodowskiej-Curie;

26 II 2016

zmarł dr Karl Dedecius, tłumacz i propagator kultury polskiej w Niemczech, doktor honoris causa UMK;

II 2016

zespół pracowników Katedry Fizjologii Roślin i Biotechnologii UMK pod kierunkiem prof. Jana Kopcewicza otrzymał grant z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi;

II 2016

dr Joanna Wyszkowska (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska) otrzymała stypendium przyznawane przez Japan Society for the Promotion of Science (JSPS);

II 2016

dr Katharina Boguslawski (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej) otrzymała prestiżowy grant Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowship;

01 III 2016

powołano Komisję Doradczą Rektora UMK jako stały organ opiniotwórczy;

03-16 III 2016

na UMK odbyły się Wiosenne Spotkania z Rynkiem Pracy;

03 III 2016

jubileusz 70-lecia fizyki na UMK;

07-08 III 2016

Rektor UMK prof. Andrzej Tretyn wyróżniony przez Stowarzyszenie Integracja i Współpraca tytułem Ambasadora Integracji i Współpracy;

09 III 2016

profesorowie: Danuta Dziawgo i Leszek Dziawgo oraz dr Michał Polasik (Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania) uhonorowani medalami 25-lecia Związku Banków Polskich;

10 III 2016

prof. Andrzej Tretyn ponownie wybrany rektorem UMK na kadencję 2016-2020;

11 III 2016

Zofia Kaczmarek, uczennica Zespołu Szkół UMK - Gimnazjum i Liceum Akademickie, laureatem Ogólnopolskiej Olimpiady Astronomicznej;

15 III 2016

studenci Wydziału Matematyki i Informatyki UMK wyróżnieni w konkursie „Najlepsi z najlepszych” organizowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego;

15 III 2016

UMK sklasyfikowane na 8. miejscu w Polsce i 799. na świecie w rankingu University Ranking by Academic Performance za rok 2015/2016;

18 III 2016

dr Gracjan Maciejewski (Centrum Astronomii UMK) z międzynarodowym zespołem badawczym zaobserwował zjawisko świadczące o tym, że jedna z pozasłonecznych planet spada na swoją macierzystą gwiazdę;

19 III 2016

X Towarzyski Turniej Brydżowy Par organizowany przez Program Absolwent UMK;

19 III 2016

60. rocznica śmierci prof. Ludwika Kolankowskiego, pierwszego rektora UMK;

21 III 2016

kierunek fizyka techniczna (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej) otrzymał akredytację Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych (KAUT) na lata 2015-2018;

22 III 2016

Senatu UMK przyjął uchwałę o powołaniu Katedry Psychologii na Wydziale Humanistycznym;

23 III 2016

„dzień otwarty” na Wydziale Chemii UMK;

30-31 III 2016

I Ogólnopolskie Sympozjum Dydaktyków Komparatystyki pt. „Między kryzysem a rozwojem” odbyło się na Wydziale Filologicznym UMK;

31 III 2016

„drzwi otwarte” pt. „Sprawdź nas!” w Collegium Medicum UMK;

01-02 IV 2016

„dni otwarte” na Wydziale Filologicznym UMK;

01 IV 2016

na Wydziale Prawa i Administracji powstało Centrum Studiów Ubezpieczeniowych;

01 IV 2016

w Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu” otwarto wystawę „Raport 2015” prezentującą dokonania artystów-wykładowców związanych z Wydziałem Sztuk Pięknych UMK;

05-06 IV 2016

na UMK odbyła się IV Ogólnopolska Konferencja Dziekanów Wydziałów Artystycznych i Pedagogiczno-Artystycznych podległych MNiSzW;

05-06 IV 2016

w Auli UMK odbyły się Toruńskie Spotkania Kultury Studenckiej;

05 IV 2016

seminarium „Między socjologią a pedagogiką. Wspomnienie o Ryszardzie Borowiczu" odbyło się na Wydziale Nauk Pedagogicznych UMK;

06 IV 2016

z okazji Jubileuszu 90-lecia urodzin prof. Jerzego Tomali odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK;

07-09 IV 2016

studenci matematyki nagrodzeni medalem i wyróżnieniem podczas 26. edycji międzynarodowych zawodów matematycznych „Vojtech Jarnik Mathematical Competition” w Ostrawie (Czechy);

09 IV 2016

„dni otwarte” w Zespole Szkół Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Gimnazjum i Liceum Akademickie;

18 IV 2016

wizyta na UMK zastępcy ambasadora USA John’a C. Law;

18 IV 2016

dr hab. Violetta Wróblewska (Wydział Filologiczny UMK) członkiem Rady Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki;

19 IV 2016

jubileusz X-lecia „Galerii Forum” na Wydziale Sztuk Pięknych UMK;

20 IV 2016

XX jubileuszowy wykład im. prof. Antoniego Basińskiego pt. „Fotochemia koordynacyjna w nowych strategiach medycznych i środowiskowych” wygłosiła prof. Grażyna Stochel (UJ);

20 IV 2016

wizyta na UMK delegacji z Chin;

20 IV 2016

„Dzień Otwarty Psychologii” w Collegium Humanisticum UMK;

21 IV 2016

konferencja „Ludwik Kolankowski: historyk monarchii jagiellońskiej, organizator życia naukowego, polityk” odbyła się w Instytucie Historii i Archiwistyki UMK;

21 IV 2016

„dzień otwarty” Startup Campus UMK;

21 IV 2016

na Wydziale Teologicznym UMK otwarto Akademicką Przestrzeń Sztuki „U Teologów”;

22-26 IV 2016

16. edycja Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki;

22 IV 2016

dr Tomasz Wolniewicz uczelnianym koordynatorem ds. informatyzacji UMK;

22 IV 2016

prof. Jacek Kubica (CM UMK) pełnomocnikiem Rektora UMK ds. badań naukowych;

25-29 IV 2016

dr Richard Alexander (Uniwersytet Londyński) przebywał jako visiting profesor na Wydziale Prawa i Administracji UMK;

26 IV 2016

międzynarodowy zespół astronomów pod kierownictwem prof. Andrzeja Niedzielskiego (Centrum Astronomii UMK) odkrył dwudziestą planetę czerwonego olbrzyma oznaczonego jako TYC 3667-1280-1;

26 IV 2016

prof. Stanisław Dembiński, Rektor UMK w latach 1981-1982, w trakcie nadzwyczajnego posiedzenia Senatu UMK otrzymał zaszczytne wyróżnienie Convallaria Copernicana;

28 IV 2016

na Wydziale Filologicznym UMK odbył się wykład otwarty prof. François’a Rosset’a pt. „Kto jest autorem „Rękopisu znalezionego w Saragossie”? Rozważania filologiczne i literaturoznawcze”;

IV 2016

dr Czesław Adamiak (Wydział Nauk o Ziemi) wyróżniony w Ogólnopolskim Konkursie im. Eugeniusza Romera za najlepszą pracę doktorską z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej;

10-11 V 2016

jubileusz 40-lecia Katedry Inwestycji i Nieruchomości Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK;

11 V 2016

otwarcie audytorium im. prof. Kazimierza Czyżniewskiego na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK;

12 V 2016

prezentacje projektów studenckich realizowanych w ramach zajęć z przedmiotu „Programowanie Zespołowe” na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK;

12 V 2016

prof. Ryszard Sudziński, historyk, wyróżniony przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego medalem „Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis”;

12 V 2016

apel Rady miasta Torunia w sprawie zachowania autonomii i integralności UMK w Toruniu i Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy;

13-14 V 2016

jubileusz 35-lecia NZS UMK;

16 V 2016

odbyły się Dni Wydziału Nauk Historycznych UMK;

16 V 2016

zmarł prof. Gerhard Oexle, historyk niemiecki i doktor honoris causa UMK;

19-21 V 2016

odbyły się Juwenalia pod hasłem „Juranalia 2016”;

19 V 2016

umowa o współpracy pomiędzy UMK a Uniwersytetem Hassana II w Casablance (Maroko);

19 V 2016

umowa o współpracy pomiędzy UMK a Nanjing University of Information Science and Technology (Chińska Republika Ludowa);

19 V 2016

umowa o współpracy pomiędzy UMK a Uniwersytetem w Kobe (Japonia);

22-27 V 2016

Chór Akademicki UMK uczestniczył w Festiwalu Kultury Angers Fete l’Europe w Anger;

24 V 2016

kierunek automatyka i robotyka (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej) otrzymał prestiżową akredytację Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych (KAUT) na lata 2015-2018;

V 2016

dr hab. Wojciech Kujawski członkiem Zespołu Ekspertów Nauk Ścisłych Polskiej Komisji Akredytacyjnej na kadencję 2016-2019;

31 V 2016

I Wykład im. prof. Rajmunda Galona pt. „Geografia we współczesnym systemie nauki i dydaktyki, miejsce i znaczenie Toruńskiej Szkoły Geograficznej Profesora Rajmunda Galona” wygłosił prof. Andrzej Kostrzewski (UAM);

31 V 2016

na Wydziale Nauk o Ziemi UMK odsłonięto tablicę upamiętniającą prof. Rajmunda Galona;

1 VI 2016

X Jubileuszowa Toruńska Pedagogiczna Konferencja Studencka (PKS) pt. „Całożyciowe uczenie się drogą do sukcesu” odbyła się na Wydziale Nauk Pedagogicznych UMK;

01 VI 2016

Ada Kamela, studentka ekonomii, nową przewodniczącą Samorządu Studenckiego UMK;

02-04 VI 2016

Rektor UMK prof. Andrzej Tretyn wiceprzewodniczącym Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Wyższych (KRASP) na kadencję 2016-2020;

02-03 VI 2016

odbyła się pierwsza edycja ogólnopolskiej konferencji „NanoBioMateriały - teoria i praktyka” zorganizowanej przez Wydział Chemii UMK;

03 VI 2016

„drzwi otwarte” na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK;

03 VI 2016

jubileusz 90-lecia urodzin znakomitego konserwatora zabytków prof. Wiesława Domasłowskiego (Wydział Sztuk Pięknych UMK);

06 VI 2016

w Muzeum Uniwersyteckim UMK otwarto wystawę „Projekt 966. Wystawa malarstwa i rzeźby polskiej”;

11 VI 2016

30. rocznica działalności Podyplomowego Studium Programowania i Zastosowań Komputerów (PSPiZK) przy Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK;

13-15 VI 2016

wizyta delegacji UMK w Narodowym Uniwersytecie Akademii Kijowsko-Mohylańskiej w Kijowie;

14 VI 2016

prof. Beata Przyborowska (prorektor UMK) wyróżniona tytułem „Mistrzyni Pedagogii” przyznanym przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego;

15 VI 2016

z okazji 80-tej rocznicy urodzin prof. Antoniego Grodzickiego na Wydziale Chemii UMK odbyła się sesja naukowa;

16 VI 2016

dr hab. Arkadiusz Karwacki (Instytut Socjologii UMK) wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej na kadencję 2016-2020;

16 VI 2016

dr hab. Mirosław A. Supruniuk (Archiwum Emigracji i Muzeum Uniwersyteckie UMK) członkiem Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN na kadencję 2016-2018;

17-18 VI 2016

z okazji jubileuszu 70. urodzin i 45. pracy naukowej prof. Wojciecha Kosiedowskiego na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK odbyła się VII międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu „Rozwój Regionalny”;

19-24 VI 2016

na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK odbyła się „37th International Conference on Applications and Theory of Petri Nets and Concurrency” kolokowana z „16th International Conference on Application of Concurrency to System Design”;

19-24 VI 2016

na UMK odbyła się „23rd International Conference on Spectral Line Shapes”, zorganizowana przez Zakładu Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej Instytutu Fizyki UMK i Fundację Aleksandra Jabłońskiego;

21-24 VI 2016

X Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie odbyło się na Wydziale Chemii UMK;

24 VI 2016

prof. Arkadiusz Jawień (CM UMK) prezesem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej na kadencję 2018-2020;

28 VI 2016

prof. Bogumiła Rouba (Wydział Sztuk Pięknych) przewodniczącą Rady Ochrony Zabytków na kadencję 2016-2020;

VI 2016

UMK na 99. pozycji w międzynarodowym rankingu QS University Ranking dla Europy i Azji Środkowej;

VI 2016

prof. Edward Szłyk (Wydział Chemii) członkiem Komitetu Chemii PAN na kadencję 2016-2020;

VI 2016

prof. Maciej Wojtkowski (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej) członkiem korespondentem Polskiej Akademii Umiejętności (PAU);

01-22 VII 2016

na UMK odbyła się kolejna Szkoła Letnia Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców;

03-06 VII 2016

18. Międzynarodowe Sympozjum Technik Ekstrakcyjnych (ExTech'2016) i 22. Międzynarodowe Sympozjum Technik Rozdzielania (ISSS'2016) odbyło się na Wydziale Chemii UMK;

06 VII 2016

dr hab. Marlena Ciechan-Kujawa (Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania) laureatką konkursu na najlepsze prace naukowe z dziedziny rachunkowości;

12-15 VII 2016

V Szkoła Letnia zorganizowana w ramach projektu Copernicus Graduate School odbyła się na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK;

13 VII 2016

dr Piotr Kokocki (Wydział Matematyki i Informatyki) laureatem V edycji konkursu Iuventus Plus;

VII 2016

UMK zajął 888. miejsce w rankingu Center for World University Rankings (CWUR) 2016;

11 VIII 2016

dr Karolina Słowik (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej) laureatką konkursu HOMING Fundacji na rzecz Nauki Polskiej;

22-26 VIII 2016

Toruńska Letnia Szkoła Matematyczna odbyła się na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK;

23-28 VIII 2016

UMK partnerem naukowym 8. edycji Bella Skyway Festival w Toruniu;

VIII 2016

prof. Ekkehard Nuissl von Rein (Wydział Nauk Pedagogicznych) uhonorowany tytułem doktora honoris causa Uniwersytetu w Pecs (Węgry);

VIII 2016

dr Piotr Wcisło (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej) laureatem nagrody Prezesa Rady Ministrów za działalność naukową, naukowo-techniczną i artystyczną;

VIII 2016

wysoka pozycja w Rankingu Web of Repositories dwóch repozytoriów koordynowanych przez Bibliotekę Uniwersytecką UMK: Kujawsko-Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej (KPBC, http://kpbc.umk.pl/dlibra) i Repozytorium Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (RUMAK, https://repozytorium.umk.pl/);

01-12 IX 2016

z udziałem dziesięciorga studentów z Beijing Union University (Chiny) odbył się Tourist Summer Camp na Wydziale Nauk o Ziemi UMK;

10 IX 2016

prof. Józef Flik wyróżniony przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego medalem „Hereditas Saeculorum”;

12 IX 2016

umowa o współpracy pomiędzy UMK i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (ZUS);

14-16 IX 2016

na UMK odbyła się międzynarodowa konferencja astronomiczna „Interstellar shocks: models, observations & experiments - SHOCKS 2016”;

14 IX 2016

mgr Anna Ilnicka (Wydział Chemii) laureatką nagrody im. prof. dr hab. Henryka Struszczyka przyznawanej przez Polskie Towarzystwo Chitynowe;

16 IX 2016

prof. Roman Czaja (Wydział Nauk Historycznych) wybrany prezydentem Międzynarodowej Komisji Historii Miast (International Commission for the History of Towns) na kadencję 2016-2021;

22 IX 2016

UMK po raz pierwszy znalazł się na pozycji 800+ w prestiżowym Times Higher Education World University Ranking 2016-2017;

29 IX 2016

w obecności ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina rektorzy trzech uczelni publicznych z województwa Kujawsko-pomorskiego (UMK, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego i Uniwersytetu Techniczno-Przyrodniczego) podpisali list intencyjny o współpracy;

29 IX 2016

z udziałem władz UMK odbyło się uroczyste otwarcie, położonego przy ul. J. Słowackiego 5/7, Klubu Studenckiego „Kotłownia 2.0” (działalność rozpoczął 1 X);

29 IX 2016

w trakcie inauguracji roku akademickiego 2016/2017 po raz 15. wręczono Nagrodę Archiwum Emigracji za najlepszą pracę magisterską i doktorską poświęconą emigracji polskiej fundowaną przez Senat RP;

29 IX 2016

w trakcie inauguracji nowego roku akademickiego 2016/2017 tytuł doktora honoris causa UMK otrzymał prof. Ernst F. Koerner, językoznawca;

IX 2016

UMK jako jeden z sześciu polskich uniwersytetów po raz czwarty raz znalazł się w prestiżowym QS World University Rankings;

30 IX 2016

„dzień otwarty” na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UMK;

30 IX 2016

studenci Wydziału Matematyki i Informatyki UMK laureatami głównej nagrody Rady Programowej Forum Teleinformatyki za prezentację "SimCor – interaktywne szkolenie przyszłych lekarzy";

01 X 2016

Patryk Przybyłowski, student filologii angielskiej, nowym redaktorem naczelnym Rozgłośni Uniwersyteckiej "Radia Sfera";

01 X 2016

pedagogika medialna nowym kierunkiem uruchomionym w ofercie dydaktycznej Wydziału Nauk Pedagogicznych UMK;

01 X 2016

Katedra Psychologii kierowana przez prof. Marię Lewicką wznowiła działalność na Wydziale Humanistycznym UMK;

01 X 2016

w Uniwersyteckim Centrum Sportowym UMK odbył się mecz jubileuszowy z okazji 70. rocznicy powstania Akademickiego Związku Sportowego (AZS) UMK;

03 X 2016

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UMK uzyskał zgodę ministra środowiska na prowadzenie Zakładu Inżynierii Genetycznej;

07-08 X 2016

jubileusz Archeologii na UMK: 80 lat od publikacji programu badań naukowych w zakresie archeologii pradziejowej i średniowiecznej, 70 lat Zakładu Prehistorii i 40 lat Instytutu Archeologii i Etnografii UMK;

07 X 2016

w Muzeum Uniwersyteckim UMK odbył się wernisaż wystawy „Pietrkiewicz i Peterkiewicz”;

08 X 2016

inauguracja VII edycji Uniwersytetu Dziecięcego przy UMK;

12-13 X 2016

odbył się „DroneTech 1st World Meeting” zorganizowany przez Centrum Transferu Technologii UMK;

12 X 2016

spotkanie prorektora ds. Współpracy z Zagranicą i Otoczeniem Gospodarczym prof. Wojciecha Wysoty z zagranicznymi studentami programu Erasmus;

13 X 2016

w klubie „Od Nowa” pod hasłem „Twój pierwszy raz” odbyły się otrzęsiny studentów pierwszego roku;

15 X 2016

na UMK odbyło się V posiedzenie Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów;

19-21 X 2016

na UMK odbyły się interdyscyplinarne warsztaty naukowe „Dusza czy mózg? Co czyni nas ludźmi?” zorganizowane przez Wydział Teologiczny UMK i Katedrę Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu w Innsbrucku;

20-21 X 2016

na UMK odbyła się V jubileuszowa konferencja „Czarno-biały obraz świata. Problemy ochrony i konserwacji dawnych fotografii”;

20-21 X 2016

na UMK odbyło się II międzynarodowe sympozjum „Polityka i społeczeństwo w świecie islamu”;

24-28 X 2016

na UMK odbył się Tydzień Otwartej Nauki;

27-28 X 2016

Polska Nagroda Innowacyjności 2016 dla Wydziału Sztuk Pięknych UMK;

28 X 2016

jubileusz 70-lecia Polskiego Towarzystwa Chemicznego Oddziału w Toruniu działającego przy UMK;

03 XI 2016

spotkanie rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara z pracownikami i studentami UMK;

05 XI 2016

20-ta rocznica działalności Rozgłośni Uniwersyteckiej "Radio Sfera";

15 XI 2016

jubileusz 85-lecia urodzin prof. Stanisława Salmonowicza na Wydziale Prawa i Administracji UMK;

15 XI 2016

na Wydziale Teologicznym UMK odbył się wykład prof. Martina Tamcke (Uniwersytet w Getyndze) pt. "Chrześcijaństwo syryjskie. Od ludobójstwa po współczesność";

16 XI 2016

z okazji Światowego Dnia Tolerancji w Liceum Akademickim odbyła się debata oxfordzka i dyskusja panelowa na temat losu uchodźców w Polsce oraz tolerancji Polaków;

17 XI 2016

na Wydziale Filologicznym UMK odbył się wykład prof. Daniela Dora pt. "From Experience to Imagination: Language and its evolution as a communication technology";

17 XI 2016

konferencja prasowa prorektora Współpracy z Zagranicą i Otoczeniem Gospodarczym prof. Wojciecha Wysoty poświęcona integracji studentów zagranicznych ze społecznością akademicką UMK i lokalną;

19 XI 2016

z okazji 70-lecia Katedry Filologii Anglistyki UMK odbyła się jubileuszowa sesja naukowa;

19 XI 2016

odbyły XXII Toruńskie Spotkania Colloquia Torunensia pt. „Przestrzeń sumienia w życiu publicznym”;

21 XI 2016

w 35. rocznicę strajków otwarto wystawę „Strajk UMK 1981”;

21 XI 2016

prof. Władysława Szulkiewicz (Wydział Nauk Pedagogicznych UMK) członkiem, jako reprezentant nauk społecznych, Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów;

24-25 XI 2016

na UMK odbyła się konferencja programowa Narodowego Kongresu Nauki pt. „Rozwój humanistyki: co i jak zmieniać w naukach społecznych i humanistycznych w Polsce”?;

24 XI 2016

na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK odbyło się X Kolokwium Stochastyczne;

24 XI 2016

jubileusz 70. istnienia Studenckiego Koła Naukowego Chemików (SKNCh);

25-26 XI 2016

na Wydziale Fizyki, Informatyki Stosowanej i Astronomii UMK w ramach Forum Dziekanów Fizyki i Dyrektorów Instytutów Fizyki odbyła się konferencja pt. „70 lat fizyki w Toruniu – fizyka w gospodarce społeczeństwa opartego na wiedzy”;

25 XI 2016

na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK odbył się wykład dr. hab. Zbigniewa S. Szewczaka ,,25 lat Internetu na UMK. O ówczesnym sprzęcie i oprogramowaniu'';

25 XI 2016

na Wydziale Filologicznym UMK odbył się jubileusz 80-lecia prof. Jerzego Speiny połączony z sesją dedykowaną jubilatowi pt. „Od antyku do współczesności”;

03-04 XII 2016

dr Adam Kola (Wydział Filologiczny UMK) laureatem konkursu „Warsztaty ERC dla nauk społecznych i humanistycznych”;

03 XII 2016

w klubie „Od Nowa” odbył się tradycyjny bal Wydziału Nauk o Ziemi UMK pt. „Dancing dookoła świata”;

05 XII 2016

dr Marcin Kilanowski (Wydział Prawa i Administracji UMK ) członkiem Zespołu do spraw Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw przy ministrze rozwoju Mateuszu Morawieckim;

06 XII 2016

mgr Adam Wróblewski został nowym prezesem Związku Nauczycielstwa Polskiego przy UMK;

06 XII 2016

prof. Bogusław Buszewski (Wydział Chemii UMK) powołany na członka korespondenta Polskiej Akademii Nauk;

08 XII 2016

dr hab. Tomasz Jarmużek (Katedra Logiki UMK) laureatem nagrody naukowej im. Jana Łukasiewicza za książkę „Normalne logiki pozycyjne" (napisanej wspólnie ks. prof. Marcinem Tkaczykiem, KUL);

09 XII 2016

dr Piotr Wcisło (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK) laureatem nagrody za osiągnięcia naukowe II stopnia ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego;

09 XII 2016

na Wydziale Prawa i Administracji UMK odbyła się konferencja naukowa pt. „Waluty cyfrowe – problemy definicyjne i regulacyjne”;

10 XII 2016

XV Uniwersytecki Koncert Charytatywny „Zawsze Razem” odbył się w Auli UMK;

16-17 XII 2016

na Wydziale Prawa i Administracji UMK odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa „Ochrona praw konsumentów na rynku usług transportowych”;

16 XII 2016

dr Natalia Daśko (Wydział Prawa i Administracji UMK) laureatką nagrody ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w konkurskie zorganizowanym przez Urząd Patentowy na najlepszą pracę naukową na temat własności intelektualnej;

16 XII 2016

w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim pięć publicznych uczelni naszego regionu podpisało list intencyjny w sprawie współpracy;

16 XII 2016

w związku z jubileuszem 70-lecia działalności AZS UMK w Toruniu, po przebudowie, uroczyście otwarto przystań portów wodnych i przystań treningową AZS UMK;

17 XII 2016

15. Koncert Specjalny Pamięci Grzegorza Ciechowskiego odbył się w klubie „Od Nowie”;

XII 2016

dr Piotr Morzyński (Wydział Fizyki, Informatyki i Astronomii UMK) otrzymał prestiżowe stypendium JSPS Postdoctoral Fellowship for Research in Japan przyznawane przez Japan Society for the Promotion of Science (JSPS).

XII 2016

dr hab. Jarosław Dumanowski, prof. UMK, członkiem rady naukowej Europejskiego Instytutu Historii i Kultury Wyżywienia w Tours (Francja);

XII 2016

dr Piotr Morzyński (Wydział Fizyki, Informatyki i Astronomii UMK) otrzymał prestiżowe stypendium JSPS Postdoctoral Fellowship for Research in Japan przyznawane przez Japan Society for the Promotion of Science (JSPS).

XII 2016

dr hab. Jarosław Dumanowski, prof. UMK, członkiem rady naukowej Europejskiego Instytutu Historii i Kultury Wyżywienia w Tours (Francja);

XII 2016

dr. hab. Nikodem Pręgowski (Wydział Sztuk Pięknych UMK) zwycięzcą 17. edycji konkursu Galerii Plakatu AMS;

01 I 2017

Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii (ICNT) zostało pierwszą, podstawową jednostką organizacyjną UMK nie będącą wydziałem. Przewodniczącym Rady Naukowej Centrum został dyrektor dr hab. Jerzy Łukaszewicz;

03 I 2017

100. rocznica urodzin prof. Jana Łopuskiego, emerytowanego pracownika i byłego dziekana Wydziału Prawa i Administracji UMK (1981-1982);

11 I 2017

ks. dr hab. Piotr Roszak (Wydział Teologiczny UMK) członkiem zwyczajnym Papieskiej Akademii Teologicznej Tomasza z Akwinu;

11 I 2017

prof. Artur P. Terzyk (Wydział Chemii UMK) członkiem Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych na kadencję 2017-2020;

12 I 2017

wizyta przedstawicieli Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w Centralnym Laboratorium Wydziału Chemii UMK – Pracowni Analiz Instrumentalnych;

19 I 2017

dr hab. Małgorzata Kowalska (Wydział Nauk Historycznych UMK) członkiem zespołu interdyscyplinarnego do spraw działalności upowszechniającej naukę działającego przy ministrze nauki i szkolnictwa wyższego;

20 I 2017

w prestiżowym czasopiśmie „Optica” ukazał się artykuł fizyków z UMK: mgr Karoliny Sędziak oraz doktorów: Mikołaja Lasoty i Piotra Kolenderskiego pt. Reducing detection noise of a photon pair in a dispersive medium by controlling its spectral entanglement (2017 vol. 4 nr 1 p. 84-89);

20 I 2017

w Centrum Sztuki Współczesnej odbyło się pierwsze spotkanie z cyklu „Orient Express” zorganizowane przez Koło Naukowe Arabistów „Zahra as-Sahra” przy Wydziale Filologicznym UMK;

24 I 2017

wykład dr hab. Krzysztofa Szwagrzyka pt. „Żołnierze wyklęci powracają: poszukiwanie miejsc pochówku ofiar terroru komunistycznego” w Instytucie Historii i Archiwistyki UMK;

25 I 2017

wizyta na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK Sébastien’a Reymond’a, attaché ds. nauki, technologii i współpracy uniwersyteckiej w ambasadzie Francji w Polsce;

26 I 2017

kierunek teologia (Wydział Teologiczny UMK) otrzymał wyróżniającą ocenę programową od Polskiej Komisji Akredytacyjnej;

26 I 2017

prof. Mirosława Buchholtz (Katedra Filologii Angielskiej UMK) przewodniczącą amerykańskiego Towarzystwa „Henry James Society”;

26 I 2017

z okazji 100. rocznicy urodzin prof. Jana Łopuskiego odbyła się okolicznościowa konferencja naukowa na Wydziale Prawa i Administracji UMK;

27 I 2017

w Domu Studenckim nr 3 przy ul. Moniuszki 16/18 otwarto pierwszą studencką jadłodzielnię;

27 I 2017

w Klinice Chirurgii Wątroby i Chirurgii Ogólnej Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy pod kierownictwem dr hab. n. med. Macieja Słupskiego odbyło się pierwsze w regionie przeszczepienie wątroby;

28 I 2017

AZS UMK nagrodzony tytułem Super Anioła 2016 Roku przyznanym za organizację festiwalu siatkówki plażowej „Plaża Gotyku”;

29 I 2017

drużyna „Koreczków Śledziowych” zwycięzcą Studenckiej Ligi Piątek Piłkarskich UMK;

I 2017

prof. Piotr Targowski (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK) członkiem Komitetu Naukowego Wspólnej Inicjatywy Programowej „Dziedzictwo kultury i zmiana globalna – nowe wyzwanie dla Europy (Joint Programming Initiative „Cultural Heritage – a challenge for Europe”– JPI CH) na kadencję 2017-2018;

I 2017

UMK skwalifikowany jako drugi uniwersytet w Polsce w międzynarodowym zestawieniu Transparent Ranking uwzględniającym liczbę cytowań w Google Scholar;

01 II 2017

dr hab. Wojciech Kujawski (Wydział Chemii UMK) polskim koordynatorem projektu „Innowacyjne membrany polimerowe zawierające polimeryzowalne ciecze jonowe” realizowanego w ramach Programu POLONIUM z Uniwersytetem w Rouen (Francja);

02 II 2017

dr Henryk Nowicki (Wydział Prawa i Administracji UMK) członkiem ministerialnego zespołu specjalistycznego do oceny czasopism naukowych;

07 II 2017

UMK awansował na 682. miejsce w zestawieniu Ranking Web of Universities (22. lokata w Europie Środkowo-Wschodniej i siódma w Polsce);

08 II 2017

mgr Agata Pyrzyńska, doktorantka z Centrum Studiów Wyborczych UMK, rzecznikiem Praw Doktoranta przy Krajowej Reprezentacji Doktorantów;

08 II 2017

zmarł prof. Andrzej Tomczak;

11 II 2017

dr Józefina Turło (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK) wyróżniona przez Polskie Towarzystwo Fizyczne nagrodą za popularyzację fizyki i Medalem Krzysztofa Ernsta PTF za rok 2016;

15 II 2017

umowa o współpracy w zakresie badań naukowych i kształcenia pomiędzy UMK a Grupą Boryszew;

19 II 2017

w trakcie Święta Uniwersytetu tytuły Honorowych Profesorów UMK otrzymali: Jan Pręgowski (Wydział Sztuk Pięknych UMK) i Andrzej Jamiołkowski (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK);

21 II 2017

prof. Rajmund Przybylak (Wydział Nauk o Ziemi UMK) przewodniczącym Polskiego Towarzystwa Geograficznego;

21 II 2017

wizyta na Wydziale Prawa i Administracji UMK Dian Braun, wicekonsul ambasady USA w Warszawie;

22 II 2017

na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK otwarto wystawę pt. „X rocznica zakończenia rozbudowy gmachu Wydziału”;

22 II 2017

prof. Bogusław Buszewski (Wydział Chemii UMK) członkiem Rady Naukowej Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego na kadencję 2017-2020;

23 II 2017

XXX jubileuszowy wykład im. Aleksandra Jabłońskiego pt. „Fale grawitacyjne: nowe okno na Wszechświat” wygłosił prof. Andrzej Królak (Instytut Matematyczny PAN);

25 II 2017

w Kampusie UMK na Bielanach odbyły się XL Kopernikańskie Marsze na Orientację;

27 II-03 III 2017

Biuro Karier UMK zorganizowało cykl spotkań pn. „Wiosenne Spotkania z Pracodawcami – rozwijaj się na wiosnę”;

27 II 2017

dr hab. Katarzyna Słabkowska (Wydział Chemii UMK) kierownikiem serii międzynarodowych projektów badawczych współfinansowanych przez Komisję Europejską w ramach programu Horyzont 2020-Euratom;

01 III 2017

na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UMK zamknięto Muzeum Przyrodnicze (działało od listopada 1973);

01 III 2017

prof. Włodzisław Duch (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK) członkiem wąskiej grupy ekspertów (high-level expert group) Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT);

02 III 2017

w Auli UMK odbyły się doroczne „Dni Kariery®”, czyli studenckie targi pracy, praktyk i staży;

03 III 2017

wernisaż wystawy „Fale” pracowników Zakładu Plastyki Intermedialnej (Wydział Sztuk Pięknych UMK) w Galerii Sztuki Wozownia;

06 III 2017

w Auli UMK odbył się wykład prof. Leszka Balcerowicza "Dobre i złe transformacje";

07 III 2017

wizyta na UMK ambasadora Japonii w Polsce Shigeo Matsutomi, który wygłosił wykład dla studentów japonistyki;

09 III 2017

prof. Jan Łopuski uhonorowany medalem „Thorunium” przyznanym przez Prezydenta Miasta Torunia;

10 III 2017

przy Instytucie Informacji Naukowej i Bibliologii UMK powstało Studenckie Koło Naukowe Architektury Informacji; jego przewodniczącą została Julia Hladyi, kuratorem dr Natalia Pamuła-Cieślak;

10 III 2017

UMK laureatem konkursu organizowanego przez Wydawnictwo „Perspektywy” na kreatywną rekrutację szkół wyższych „Genius Universitatis”;

11 III 2017

„Dzień Gier Planszowych GRAWITACJA” na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK;

12 III 2017

dr Cecylia Iwaniszewska uhonorowana przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego medalem „Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis” przyznanym z okazji 60-lecia istnienia Klubu Inteligencji Katolickiej w Toruniu;

13-18 III 2017

w Centrum Nowoczesności „Młyn Wiedzy” odbył się Tydzień Mózgu zorganizowany przez Wydział Humanistyczny UMK, Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii UMK oraz Centrum Nowoczesności;

13-14 III 2017

w trakcie kongresu gospodarczego Welconomy Forum in Toruń prof. Jacek Kubica, prorektor UMK ds. badań naukowych, wyróżniony tytułem Ambasadora Integracji i Współpracy;

13 III 2017

wizyta na UMK wicepremiera i ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina, który wraz z rektorem UMK spotkał się z przedstawicielami spółek spin off UMK;

15 III 2017

dr Piotr Stankiewicz (Wydział Humanistyczny UMK) dyrektorem Instytutu Badań Edukacyjnych funkcjonującego pod nadzorem Ministra Edukacji Narodowej;

17-19 III 2017

na UMK odbyła się konferencja Forum Uniwersytetów Polskich i posiedzenie Rady Studentów Rzeczypospolitej Polskiej zorganizowane przez Samorząd Studencki UMK;

18-25 III 2017

25. jubileuszowe Alternatywne Spotkania Teatralne „KLAMRA” w klubie „Od Nowa”;

20-21 III 2017

„drzwi otwarte” na Wydziale Filologicznym UMK;

21-22 III 2017

„drzwi otwarte” na Wydziale Nauk Historycznych UMK;

22 III 2017

wizyta na UMK Lika Liu, dyrektor Działu Edukacji Biura Gospodarczego i Kulturalnego Tajpej w Warszawie;

24 III 2017

na UMK odbył się Międzynarodowy Dzień „Odysei”;

24 III 2017

w Akademickiej Przestrzeni Sztuki 2017 – U Teologów otwarto wystawę „Kopie” prezentującą kopie malarskie studentów Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki (Wydział Sztuk Pięknych UMK);

24 III 2017

wizyta na UMK: prof. Noriko Matsuda, dyrektora oddziału Akademickiego Centrum Wymiany Międzynarodowej Uniwersytetu Shizuoka, oraz absolwenta tej uczelni Ryotaro Sakamoto, Sekretarza Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Japońskiego;

28 III 2017

„Piknik archeologiczny” w Instytucie Archeologii UMK;

28 III 2017

„drzwi otwarte” na Wydziale Chemii UMK;

29 III-01 IV 2017

student Janusz Schmude (Wydział Matematyki i Informatyki UMK) nagrodzony złotym medalem międzynarodowych zawodów matematycznych „Vojtech Jarnik Mathematical Competition” na Uniwersytecie w Ostrawie (Czechy);

30 III 2017

„drzwi otwarte” na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK pod hasłem „Dziewczyny do ścisłych”;

III 2017

UMK awansował na szóste miejsce w prestiżowym rankingu Nature Index 2017 (dane za okres 1 stycznia-31 grudnia 2016); uczelnia zajęła 304. lokatę wśród szkół wyższych w Europie ujętych w rankingu;

31 III-01 IV 2017

na Wydziale Prawa i Administracji UMK odbyła się ogólnopolska konferencja pt. „Prawo medyczne w ujęciu interdyscyplinarnym”;

01-02 IV 2017

na Wydziałach: Biologii i Ochrony Środowiska oraz Nauk o Ziemi UMK odbyły się Kopernikańskie Sympozjum Studentów Nauk Przyrodniczych i III Toruńskie Sympozjum Doktorantów Nauk Przyrodniczych;

01 IV 2017

prezydencko-rektorski obiad przygotowany przez wiceprezydenta Torunia Andrzeja Rakowicza i JM Rektora UMK prof. Andrzeja Tretyna w trakcie Festiwalu Smaków;

02-04 IV 2017

w Łysomicach k. Torunia odbyła się 5. konferencja naukowa „Monitoring i analiza wody. Chromatograficzne metody oznaczania substancji o charakterze jonowym” zorganizowana przez Katedrę Chemii Środowiska i Bioanalityki (Wydział Chemii UMK);

04 IV 2017

„drzwi otwarte” w Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy;

05-06 IV 2017

X Toruńskie Spotkania Kultury Studenckiej zorganizowane przez Samorząd Studencki UMK w Akademickim Centrum Kultury i Sztuki „Od Nowa”;

06-07 IV 2017

na Wydziale Nauk Pedagogicznych UMK odbyła się IV Międzynarodowa Konferencja „Za kurtyną resocjalizacji. Od marginalizacji do inkluzji społecznej – oblicza (po) nowoczesności”;

08 IV 2017

„drzwi otwarte” w Liceum Akademickim UMK;

11 IV 2017

JM Rektor UMK prof. Andrzej Tretyn wziął udział w uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod budowę Szpitala Wojewódzkiego w Toruniu;

11 IV 2017

„drzwi otwarte” w Katedrze Psychologii UMK;

12 IV 2017

wykład prof. Wiesława Makarewicza (Uniwersytet Medyczny w Gdańsku) pt. „Wydział Lekarski USB w Wilnie i jego znaczenie dla powstania Akademii Lekarskiej w Gdańsku” w Klubie Profesorów UMK;

19-21 IV 2017

„dni filozofii” w Instytucie Filozofii UMK;

19 IV 2017

rektor UMK prof. Andrzej Tretyn uczestniczył w otwarciu fabryki Grupy Boryszew w Prenzlau (Niemcy);

19 IV 2017

prof. Bogumiła Rouba (Wydział Sztuk Pięknych UMK) uhonorowana złotym medalem „Zasłużony kulturze Gloria Artis”;

20 IV 2017

„dzień otwarty” w Zakładzie Plastyki Intermedialnej UMK;

20 IV 2017

uroczyste otwarcie Polsko-Chińskiego Centrum Badań nad Turystyką (P-ChCBT) na Wydziale Nauk o Ziemi UMK, jego kierownikiem został prof. Wojciech Wysota;

21-25 IV 2017

17. edycja Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki;

21 IV 2017

dr hab. Henryk Nowicki (Wydział Prawa i Administracji UMK) przewodniczącym Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na członków Krajowej Izby Odwoławczej (KIO);

23-24 IV 2017

w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliologii UMK odbyła się Międzynarodowa Konferencja Toruńska „Wizualizacja informacji w Humanistyce”;

24 IV 2017

dr Sebastian Mikołajczak (Zakład Rzeźby UMK) autorem numizmatu o nominale 10 zł prezentującego postać Mikołaja Kopernika wybitego w srebrze przez Narodowy Bank Polski;

25 IV 2017

uchwała Senatu UMK o powołaniu nowego kierunku studiów – Sport i Wellness na Wydziałach: Biologii i Ochrony Środowiska, Nauk o Ziemi i Nauk Pedagogicznych UMK;

26-27 IV 2017

w Auli UMK odbyła się Wampiriada 2017;

27-28 IV 2017

w Ciechocinku odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Ścieżki edukacyjne Polaków za granicą” zorganizowana przez Katedrę Socjologii Edukacji i Pedagogiki Społecznej UMK;

27 IV 2017

Rozgłośnia Uniwersytecka "Radio Sfera" uhonorowana medalem przyznanym z okazji 25-lecia fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy;

27 IV 2017

wykład prof. Jacques'a Bazena (Saxion University of Applied Sciences, Holandia) pt. „Regional economic development in Europe. A fundamental difference between West and East?” na Wydziale Nauk o Ziemi UMK;

02-05 V 2017

na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK odbyła się konferencja 2nd BE-OPTICAL School pn. „High-resolution Optical Imaging, Tissue Optics and Data Analysis”;

04 V 2017

umowa o współpracy pomiędzy UMK a Beijing International Studies University (BISU, Chiny) podpisana w Pekinie;

08-09 V 2017

obchody 70-lecia Katedry Meteorologii i Klimatologii (Wydział Nauk o Ziemi UMK) połączone z XXVII Seminarium Meteorologii i Klimatologii Polarnej;

09-10 V 2017

spotkanie na UMK dyrektorów obserwatoriów radioastronomicznych zrzeszonych w Konsorcjum European VLBI Network;

10 V 2017

Mateusz Schalau (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK) nowym przewodniczącym NZS na kadencję 2017/2018;

11-12 V 2017

na Wydziale Prawa i Administracji UMK odbyła się konferencja „Polskie wampiry – fakty i mity” przygotowana przez Katedrę Kryminalistyki i Studenckie Koło Naukowe Kryminalistyki;

12 V 2017

na Wydziale Nauk o Ziemi UMK odbyła się ogólnopolska konferencja i warsztat „Miasto kreatywne”;

16-17 V 2017

majówka Wydziału Nauk Historycznych UMK;

17-19 V 2017

na UMK odbył się XXI Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych połączony z jubileuszem 45-lecia pracy naukowej prof. Grzegorza Goździewicza i wręczeniem Jubilatowi medalu „Thorunium” przyznanym przez Prezydenta Miasta Torunia;

17 V 2017

profesorowie: Jadwiga Łukaszewicz i Bogumiła Rouba oraz dr hab. Piotr Niemcewicz (Wydział Sztuk Pięknych UMK) członkami Głównej Komisji Konserwatorskiej przy Generalnym Konserwatorze Zabytków;

17 V 2017

UMK skwalifikowany na 703. miejscu CWTS Leiden Ranking badającym siłę uczelni w oparciu o publikacje naukowe i ich wpływ na rozwój światowych badań;

17 V 2017

w Instytucie Socjologii UMK odbyło się Otwarte Seminarium Badawcze – VIII Dzień Badacza;

18-23 V 2017

na Wydziale Sztuk Pięknych UMK odbyły się VI Interdyscyplinarne Spotkania „Giartino – Ogród Sztuki/Rzeka”;

18-20 V 2017

odbyły się Cyrkowe Juwenalia UMK;

18 V 2017

wykład prof. Jarosława Grytczuka (UJ) pt. „Kombinatoryczne twierdzenie o zerach i jego zastosowania w kolorowaniu grafów” na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK;

19 V 2017

„Fascynujący Dzień Roślin” na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UMK;

22 V 2017

wykład prof. Viacheslava A. Shupera (Rosyjska Akademia Nauk i Uniwersytet Państwowy w Moskwie) pt. „Prospects for the evolution of the territorial organization of Russsia” na Wydziale Nauk o Ziemi UMK;

22 V 2017

wizyta na UMK Grzegorza Piątkowskiego, rzecznika Praw Absolwenta;

24 V 2017

wykład prof. Christiana Giordano (Uniwersytet we Fryburgu) pt. „Rethinking the Notion of Culture: The Role of Prefixes” na Wydziale Humanistycznym UMK;

24 V 2017

jubileusz 70-lecia Wydziału Prawa i Administracji UMK;

25 V 2017

na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK odbyła się sesja upamiętniająca prof. Aleksandra Nagajewa;

25 V 2017

„drzwi otwarte” na Wydziale Sztuk Pięknych UMK;

26 V 2017

Dzień Wydziału Nauk o Ziemi UMK;

27 V 2017

I Otwarte Mistrzostwa UMK w Badmintonie w Uniwersyteckim Centrum Sportowym;

29 V-02 VI 2017

mgr inż. Maja Górecka-Wolniewicz i dr Tomasz Wolniewicz (Uczelniane Centrum Informatycznego UMK) uhonorowani prestiżową nagrodą GÉANT Community Award wręczoną podczas konferencji w Linz (Austria);

29 V-1 VI 2017

wizyta na Wydziale Nauk o Ziemi UMK pracowników Wydziału Zdrowego Stylu Życia z Poleskiego Państwowego Uniwersytetu w Pińsku (Białoruś);

31 V 2017

na Wydziale Nauk o Ziemi UMK otwarto Centrum Badań Polarnych, którego kierownikiem został dr hab. Ireneusz Sobota;

31 V 2017

wizyta na UMK Noriyuki Inoue, prorektora Uniwersytetu w Kobe i dyrektora Instytutu Promocji Programów Wymiany Międzynarodowej, w sprawie wymiany studentów;

V 2017

UMK skwalifikowany w czwartej setce (pozycje 301-400) Global Ranking of Academic Subjects 2017 (tzw. rankingu szankhajskim) w zakresie nauk przyrodniczych – w obszarze badań matematyka;

V-VI 2017

nowe, ujednolicone strony Wydziałów UMK: Biologii i Ochrony Środowiska, Chemii, Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Nauk Historycznych, Nauk o Ziemi, Nauk Pedagogicznych, Politologii i Studiów Międzynarodowych, Prawa i Administracji, Teologicznego oraz Uniwersyteckie Centrum Sportowe; autorem projektu graficznego stron jest dr hab. Nikodem Pręgowski;

02 VI 2017

na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK odbył się IX Ogólnopolski Zjazd Studentów Stosunków Międzynarodowych (OZIS) zorganizowany przez Koło Naukowe Spraw Zagranicznych;

02 VI 2017

umowa o współpracy na rzecz promocji kolarstwa szosowego pomiędzy UMK a Copernicus – Akademia Kolarska Michała Kwiatkowskiego;

02 VI 2017

na Wydziale Prawa i Administracji UMK odbyła się konferencja pt. „Nowe regulacje w zakresie danych osobowych”;

02 VI 2017

uchwała Senatu UMK o powołaniu na UMK Centrum Weterynarii (od 1 IX);

03 VI 2017

na UMK obradowała Rada Krajowa Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”;

03 VI 2017

na UMK odbyło się V Międzynarodowe Seminarium Neurorozwojowe zorganizowane przez Laboratorium Neurokognitywne ICNT UMK;

04-06 VI 2017

I Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Regional dimension of environmental policy and law in comparative perspective – recommendations for the Kuyavian-Pomeranian Voivodeship” odbyła się na Wydziale Prawa i Administracji UMK;

04 VI 2017

jubileusz 80-lecia urodzin prof. Janusza Małłka, w trakcie którego Jubilata uhonorowano medalem „Thorunium” przyznanym przez Prezydenta Miasta Torunia;

06 VI 2017

w Muzeum Uniwersyteckim otwarto wystawę „Władysław Raczkiewicz 1885-1947: biografia polityczna”;

07 VI 2017

Forum Przedsiębiorczości Akademickiej zorganizowane przez Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości w Auli UMK;

08 VI 2017

„dni otwarte” kierunku Kognitywistyka na Wydziale Humanistycznym UMK;

08 VI 2017

na Wydziale Chemii UMK odbyło się otwarte spotkanie informacyjne z kadrą zarządzającą Grupy Boryszew;

08 VI 2017

zespół kierowany przez prof. Zenona Wiśniewskiego (Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK) laureatem statuetki Orła, nagrody specjalnej tygodnika „Wprost” przyznanej za projekt „Impuls 50+ strategie aktywizacji zawodowej osób starszych dla publicznych służb zatrudnienia”;

09 VI 2017

z okazji 500. rocznicy reformacji otwarto wystawę „Reformacja w Toruniu. Wpływ kultury ewangelickiej na rozwój miasta” przygotowaną przez AP w Toruniu, Bibliotekę UMK, Książnicę Kopernikańską, Muzeum Okręgowe i Parafię Ewangelicko-Augsburską;

13 VI 2017

prof. Zbigniew Kwieciński (Wydział Nauk Pedagogicznych UMK) uhonorowany „Medalem za zasługi dla pedagogiki współczesnej” przez Wydział Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu;

13 VI 2017

piknik integracyjny na Wydziale Chemii UMK;

14 VI 2017

wizyta na Wydziale Nauk Historycznych UMK przedstawicieli Wydziału Historycznego Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Tarasa Szewczenki;

14 VI 2017

w Galerii Dworzec Zachodni w klubie „Od Nowa” odbył się wernisaż wystawy końcoworocznej „Wizytówka”, na której eksponowano prace studentów grafiki, rzeźby, sztuki mediów i edukacji wizualnej Wydziału Sztuk Pięknych UMK;

18-22 VI 2017

prof. Bogusław Buszewski (Wydział Chemii UMK) uhonorowany medalem Uniwersytetu Pardubice (Commemorative Medal of the University of Pardubice) wręczonym podczas konferencji „The International Symposium on High Performance Liquid Phase Separations”;

19-24 VI 2017

"37th International Conference on Applications and Theory of Petri Nets and Concurrency 16th International Conference on Application of Concurrency to System Design" odbyła się na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK;

19-22 VI 2017

na UMK odbyła się międzynarodowa konferencja „International Meeting on Atomic and Molecular Physics and Chemistry – IMAMPC 2017” przygotowana przez Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK i Fundację Aleksandra Jabłońskiego;

19 VI 2017

prof. Andrzej Kola (Wydział Nauk Historycznych UMK) wyróżniony nagrodą Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego za całokształt działalności naukowej w zakresie archeologii;

21 VI 2017

doktorzy: Piotr Adamski (Wydział Lekarski CM UMK) i Paweł Pomastowski (ICNT UMK) oraz mgr Tomasz Sińczak (Wydział Nauk Historycznych UMK) laureatami głównych nagród naukowych dla młodych naukowców przyznanych przez Oddział PAN w Gdańsku;

21 VI 2017

wizyta w Instytucie Fizyki UMK władz Beijing Institute of Technology (Chiny);

21 VI 2017

spotkanie władz Beijing Institute of Technology (Chiny) i UMK dotyczące współpracy w sferze badań i kształcenia;

22-23 VI 2017

na UMK odbyło się posiedzenie Uniwersyteckiej Komisji Kształcenia zrzeszająca prorektorów ds. kształcenia wszystkich uniwersytetów;

22 VI 2017

kierunek fizyka (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK) otrzymał wyróżniającą ocenę programową od Polskiej Komisji Akredytacyjnej;

23-24 VI 2017

Toruńska Noc Teologów na Wydziale Teologicznym UMK;

23 VI 2017

wykład prof. Davida M. Estlunda z Brown University (USA) pt. „Utopophobia: on the Limits (if any) of Political Philosophy” na Wydziale Humanistycznym UMK;

24 VI 2017

Katedra Kulturoznawstwa UMK współorganizatorem imprezy Święto ulicy Wilama Horzycy przygotowanej wspólnie z Teatrem im. Wilama Horzycy;

26-27 VI 2017

„Drzwi Otwarte MBA” na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK;

26 VI 2017

dr Natalia Daśko (Wydział Prawa i Administracji UMK) laureatką pierwszej nagrody za pracę doktorską „Prawnokarna ochrona znaków towarowych” w konkursie organizowanym przez redakcję czasopisma „Państwo i Prawo”;

29-30 VI 2017

na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UMK odbyło się XV Toruńskie Seminarium Ekologiczne połączone z jubileuszem 70-lecia urodzin prof. Andrzeja Nienartowicza;

03 VII-24 VIII 2017

na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK odbyła się pierwsza edycja międzynarodowego programu wakacyjnego dla studentów i doktorantów pt. „The Toruń Astrophysics/Physics Summer program” – TAPS;

03-21 VII 2017

na UMK odbyła się kolejna Szkoła Letnia Kultury i Języka Polskiego dla Obcokrajowców;

06 VII 2017

kierunek biotechnologia na Wydziale Lekarskim (CM UMK w Bydgoszczy) otrzymał pozytywną ocenę programową od Polskiej Komisji Akredytacyjnej;

09-30 VII 2017

w Collegium Maius odbył się Summer Camp „Welcome to Europe” z udziałem uczestników z Chin;

19-26 VII 2017

pracownicy Zakładu Antropologii UMK uczestniczyli w pracach archeologicznych i ekshumacyjnych na Wileńszczyźnie prowadzonych przez Wydział Kresowy Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN;

22 VII 2017

mgr Wojciech Stemplowski, doktorant z Wydziału Nauk o Zdrowiu CM UMK, wiceprzewodniczącym Doktoranckiego Forum Uczelni Medycznych;

24-27 VII 2017

Anna Załęczna, judoczka i studentka Wydziału Nauk o Ziemi UMK, Akademicką Mistrzynią Europy na mistrzostwach w portugalskiej Coimbrze;

01-05 VIII 2017

wizyta na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UMK delegacji naukowców z Guangdong Pharmaceutical University (Chiny);

01 VIII 2017

dr Włodzimierz W. Juśkiewicz (Wydział Nauk o Ziemi UMK) i dr n. med. Bartosz Sikorski (Wydział Lekarski CM UMK) laureatami nagrody Prezesa Rady Ministrów 2017 za rozprawy doktorskie;

04 VIII 2017

międzynarodowy kwartalnik „Logic and Logical Philosophy” redagowany przez dr. hab. Marka Nasieniewskiego i prof. Andrzeja Pietruszczaka (Wydział Nauk Humanistycznych UMK) umieszczony został na tzw. liście filadelfijskiej;

12 VIII 2017

trzecia edycja „Pikniku spadających gwiazd” w Obserwatorium Astronomicznym UMK w Piwnicach;

22 VIII 2017

dr hab. Joanna Marszałek-Kawa (Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK) wyróżniona w Chińskiej Republice Ludowej państwową nagrodą 11th Special Book Award for Young Scholars;

22 VIII 2017

w Centrum Astronomii UMK w Piwnicach odbyła się „Gala astronomiczna” dla licealistów i nauczycieli skupionych wokół Astrobaz Kopernik;

28 VIII 2017

na Wydziale Nauk Historycznych UMK odbyła się konferencja „Pollen Monitoring Programme (PMP), 11th Meeting and Workshop”;

05-08 IX 2017

51. Ogólnopolska Konferencja Mikrobiologiczna pt. „Mikrobiologia środowiskowa szansą bezpiecznego życia i postępu biotechnologicznego” odbyła się na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UMK;

06 IX 2017

UMK po raz drugi znalazł się na pozycji 800+ w prestiżowym Times Higher Education World University Ranking 2018;

07 IX 2017

kierunek prawo (Wydział Prawa i Administracji) otrzymał wyróżniającą ocenę programową od Polskiej Komisji Akredytacyjnej;

07 IX 2017

były rektor UMK prof. Stanisław T. Dembiński uhonorowany medalem „Za Zasługi dla Miasta Torunia” na wstędze przyznanym przez Radę m. Torunia;

08 IX 2017

wykład prof. Paula R. Haddada (Australian Centre for Research on Separation Science, University of Tasmania) pt. „Prediction of chromatographic retention times using Quantitative Structure-Retention Relationships based only on chemical structures of analytes” na Wydziale Chemii UMK;

14-16 IX 2017

na UMK odbył się V Międzynarodowy Kongres Religioznawczy „Religie w dialogu kultur. Reformacja-dialog-kultury”;

14 IX 2017

wizyta na Wydziale Nauk o Ziemi UMK delegacji z Wydziału Turystyki Uniwersytetu w Angers (Francja);

15-17 IX 2017

na UMK odbył się XIV Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej;

17 IX 2017

prof. Bogusław Buszewski (Wydział Chemii UMK) wyróżniony za wybitne osiągnięcia w dziedzinie chemii medalem Jędrzeja Śniadeckiego, najwyższym wyróżnieniem Polskiego Towarzystwa Chemicznego;

19-21 IX 2017

na UMK odbyła się międzynarodowa konferencja „CEFRiTES: the Common European Framework of Reference in Tertiary EducationSystem – Interpretations and Implementations/Europejski System Opisu Kształcenia Językowego w Szkolnictwie Wyższym – Interpretacje i Implementacje";

21 IX 2017

kierunki pielęgniarstwo i zdrowie publiczne (Wydział Nauk o Zdrowiu CM UMK) otrzymały wyróżniającą ocenę programową od Polskiej Komisji Akredytacyjnej;

24 IX-01 X 2017

Joanna Dittmann, studentka Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK, została wicemistrzynią świata w czwórce kobiet bez sterniczki podczas 47. Mistrzostw Świata w Wioślarstwie rozegranych w Sarasocie (USA);

24 IX-01 X 2017

Mirosław Ziętarski, zawodnik AZS UMK i student bezpieczeństwa narodowego (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologii UMK), wraz z Mateuszem Biskupem, zostali wicemistrzami świata w wioślarstwie na 47. Mistrzostwach Świata w Wioślarstwie rozegranych w Sarasocie (USA);

25-27 IX 2017

„V Polish Evolutionary Conference” odbyła się na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UMK;

26 IX 2017

UMK skwalifikowany na 5. miejscu wśród polskich uniwersytetów w rankingu Nature Index 2017;

28-29 IX 2017

I Interdyscyplinarny Zjazd Katedr i Zakładów Bezpieczeństwa dotyczący „Interdyscyplinarności nauk o bezpieczeństwie” odbył się na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK;

28 IX 2017

wykład prof. Barbary Chowarskiej (Yale School of Medicine, USA) pt. „Attentional signatures of autism in infancy: Studies of siblings at risk for ASD” w Interdyscyplinarnym Centrum Nowoczesnych Technologii UMK;

29 IX 2017

w Centrum Nowoczesności „Młyn Wiedzy” odbyła się przygotowana przez UMK „Toruńska Noc Naukowców”;

29 IX 2017

„dzień otwarty” na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UMK;

IX 2017

10. rocznica powstania Wydziału Nauk Pedagogicznych UMK;

01 X 2017

na UMK rozpoczął działalność Dział Współpracy Międzynarodowej utworzony z połączenia: Działu Programów Międzynarodowych, Działu Rekrutacji Cudzoziemców i Działu Współpracy z Zagranicą;

01 X 2017

jubileusz 90-lecia urodzin prof. Janusza Bieniaka, nestora historyków toruńskich, twórcy toruńskiej szkoły genealogicznej i inicjatora wznowienia po 1945 r. badań genealogicznych nad średniowiecznym rycerstwem polskim;

02 X 2017

prof. Bogusław Buszewski (Wydział Chemii UMK) został przewodniczącym zespołu interdyscyplinarnego ds. oceny wniosków o przyznanie stypendiów naukowych dla młodych, wybitnych naukowców;

02 X 2017

w trakcie uroczystej inauguracji nowego, 72. roku akademickiego 2017/2018 wyróżnienie Convallaria Copernicana otrzymał prof. Waldemar Jędrzejczyk;

04 X 2017

GRID, tj. Konsorcjum naukowo-badawcze Grupa ds. Identyfikacji (na podstawie) DNA, utworzone przez sześć polskich uczelni medycznych,podpisało umowę z IPN w zakresie badań genetycznych. Koordynatorem projektu został dr hab. Tomasz Grzybowski (Wydział Lekarski CM UMK);

05 X 2017

reakredytacja AACSB (The Association to Advance Collegiate Schools of Business) dla Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK;

05 X 2017

wykład dr. Henka Bloklanda (Saxion University of Applied Sciences, Deventer Holandia) pt. "Similarities Deventer – Toruń regarding the river and the city?" na Wydziale Nauk o Ziemi UMK;

06 X 2017

dr Paweł Nowicki (Wydział Prawa i Administracji UMK) członkiem międzynarodowego projektu badawczego pn. „International Research Study on Public Procurement (IRSPP)”;

06 X 2017

na Wydziale Chemii UMK odbyło się X Toruńskie Sympozjum Węglowe „Nowe trendy w badaniach i technologii materiałów węglowych”;

09-10 X 2017

na Wydziale Nauk o Ziemi UMK odbyła się międzynarodowa konferencja „Man-City-Nature”: new opportunities – new challenges – new perspectives”;

10 X 2017

w Akademii Sztuki i Designu w Charkowie (Ukraina) otwarto wystawę „Look east” pracowników Wydziału Sztuk Pięknych UMK;

10 X 2017

inauguracja roku akademickiego 2017/2018 dla słuchaczy Toruńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku działającego przy UMK;

10 X 2017

na Wydziale Nauk Historycznych UMK odbył się dzień integracyjny dla studentów I roku studiów pn. „Dzień dobry WNH”;

11 X 2017

dr hab. Renata Gadzała-Kopciuch (Wydział Chemii UMK) uhonorowana medalem Central European Group for Separation Sciences;

12-13 X 2017

z udziałem ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina na UMK odbyło się posiedzenia Prezydium i Zgromadzenia Plenarnego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich;

13 X 2017

w Instytucie Fizyki UMK odbyło się spotkanie grupy roboczej WG2 „Scintillation” akcji Fast Advanced Scintillator Timing (FAST);

14 X 2017

prof. Wojciech Wysota, prorektor ds. współpracy z zagranicą i otoczeniem gospodarczym, był gościem pierwszego spotkania dla dzieci od 4 do 8 lat zorganizowanego przez Fundację Amicus Universitatis Nicolai Copernici w ramach cyklu „Zapytaj!”;

15-16 X 2017

na Wydziale Prawa i Administracji UMK odbył się 2th annual symposium human rights and a just society „The Meaning of Solidarity Today: Polish, American and Global Perspectives”;

16-19 X 2017

Mikołaj Marciniak, student Wydziału Matematyki i Informatyki UMK, nagrodzony srebrnym medalem i nagrodą II stopnia na międzynarodowych zawodach matematycznych Individual Competition of Super Final of 12th International Internet Mathematics Olympiad w Ariel pod Tel Awiwem;

16-18 X 2017

w ramach cyklu "Philologorum Colloquia" organizowanego przez Wydział Filologiczny UMK odbyły się wykłady z językoznawstwa prof. Jurija D. Apresjana (Rosyjska Akademia Nauk);

17 X 2017

UMK podpisało list intencyjny z liniami lotniczymi Lufthansy oraz Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A. w sprawie współpracy przy promocji oferty edukacyjnej UMK dla studentów z Azji;

19 X 2017

„Historia rozwoju ekonomii” (t. 1-6) dr. hab. Mirosława Bochenka (Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK) została uznana przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne za najlepszy podręcznik akademicki z ekonomii (wydany w latach 2014-2016);

19 X 2017

wykłady prof. Renato Mehanny (Uniwersytet Św. Cecylii w Santos, Brazylia) poświęcone aktualnym problemom konstytucyjnym w Brazylii na Wydziale Prawa i Administracji UMK;

23 X 2017

I Polsko-Japońskie Seminarium Prawnicze odbyło się na Wydziale Prawa i Administracji UMK;

23 X 2017

prof. Ken-ichi Yoshida (mikrobiolog, Kobe University) wygłosił kolejny z cyklu "Wykładów Rektorskich";

24 X 2017

pierwsze „Śniadanie filologów” odbyło się na Wydziale Filologicznym UMK;

27 X 2017

wizyta na UMK delegacji z Guangdong Pharmaceutical University (Chiny);

27 X 2017

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK zajął siódme miejsce w rankingu wydziałów i uczelni ekonomicznych ogłoszonym przez dziennik „Rzeczpospolita”;

30 X 2017

Adrianna Czarnecka, doktorantka na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK, członkiem Rady Narodowej Wymiany Akademickiej (NAWA) działającej przy ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego;

X 2017

na UMK otwarto Centrum Weterynarii;

03 XI 2017

prof. Zbigniew Włodarczyk (kierownik Katedry Chirurgii Ogólnej i Transplantologii Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum UMK) wyróżniony medalem "Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis" za zasługi dla rozwoju transplantologii w regionie kujawsko-pomorskim;

03 XI 2017

na UMK z udziałem przedstawicieli 29 uniwersytetów odbyło się „Polsko-chińskie Seminarium Edukacyjne”;

07 XI 2017

prof. Krzysztof Pomian, emerytowany pracownik Katedry Historii Sztuki i Kultury UMK, otrzymał nagrodę Fundacji Nauki Polskiej w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych;

10 XI 2017

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK znalazł się w piątce najlepszych polskich szkół biznesu w zestawieniu Eduniversal Business Schools;

10 XI 2017

dr hab. Alicja Chruścińska (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK) jako jedyna polska uczona umieszczona została na prestiżowej liście „Women in Physics 2017” wydawnictwa Elsevier;

14-16 XI 2017

prof. Valerij I. Tiupa (Rosyjski Państwowy Uniwersytet Humanistyczny) wygłosił cykl wykładów pt. „Współczesna narratologia: stan aktualny i perspektywy rozwoju" na Wydziale Filologicznym UMK;

16-17, 20 XI 2017

prof. Hitoshi Yamada (Uniwersytet Tohoku) wygłosił cykl wykładów na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK;

22 XI 2017

prof. Artur Terzyk (Wydział Chemii UMK) członkiem Zespołu Stałego NCN do oceny raportów z wykonania projektów przyznawanych przez NCN;

22 XI 2017

prof. Stanisław Salmonowicz, emerytowany pracownik Wydziału Prawa i Administracji UMK, członkiem honorowym Instytutu Kaszubskiego w Gdańsku;

23 XI 2017

Koło Naukowe Historyków Średniowiecza UMK laureatem II nagrody w kategorii "Koło Naukowe Roku 2017" w ogólnopolskim konkursie "StRuNa";

23 XI 2017

jubileusz sześćdziesięciolecia Studenckiego Koła Naukowego Archiwistów przy UMK;

27 XI 2017

Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów przyznała Instytutowi Fizyki UMK uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk fizycznych w dyscyplinie biofizyka;

30 XI 2017

dr Sebastian Mikołajczak (Zakład Rzeźby UMK) zaprojektował monetę kolekcjonerską poświęconą twórczości Jonathana Swifta, wydaną przez Irlandzki Bank Centralny;

02 XII 2017

Alicja Mułyk, studentka biotechnologii medycznej w Collegium Medicum UMK, zdobyła złote i srebrne medale w trakcie mistrzostw Polski seniorek i juniorek w trójboju siłowym rozegranych w Spale;

03 XII 2017

zmarł prof. Jerzy Tomala, współtwórca Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK;

04 XII 2017

rektorzy uniwersytetów: Mikołaja Kopernika, Technologiczno-Przyrodniczego im. J. J. Śniadeckich oraz Kazimierza Wielkiego podpisali porozumienie w sprawie utworzenia Międzyuczelnianego Centrum Medycyny Weterynaryjnej i prowadzenia studiów na kierunku weterynaria;

05-07 XII 2017

w ramach cyklu Philologorum Colloquia organizowanego przez Wydział Filologiczny UMK odbyły się wykłady z historii, kultury i literatury amerykańskiej prof. Bena Alexandra (Uniwersytet Kalifornijski w Los Angeles);

05 XII 2017

prof. Jadwiga Łukaszewicz prezesem Polskiego Komitetu Narodowego ICOMOS na kadencję 2017-2020;

07-09 XII 2017

X. edycja Ogólnopolskiego Seminarium dla nauczycieli pt. „Komputer w Szkolnym Laboratorium Przyrodniczym” odbyła się na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK;

07-08 XII 2017

na UMK odbyła się ogólnopolska konferencja pt. „Bezpieczeństwo – prawo studenta a powinność uczelni i środowisk lokalnych” zorganizowana przez Dział Współpracy Międzynarodowej;

08 XII 2017

XX. edycja Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Ekonomii i Gospodarce im. Profesora Kazimierza Sokołowskiego odbyła się na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK;

08 XII 2017

na Wydziale Prawa i Administracji UMK odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Waluty cyfrowe – problemy definicyjne i regulacyjne 2.0”;

11 XII 2017

dr Piotr Wcisło z zespołem (Instytut Fizyki UMK) laureatami nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za opracowanie nowej metody poszukiwania ciemnej materii z wykorzystaniem optycznych zegarów atomowych w warunkach laboratoryjnych;

11 XII 2017

na UMK odbył się VI Kongres Akademickich Biur Karier;

11 XII 2017

na Wydziale Prawa i Administracji UMK odbyła się konferencja pt. „20 lat Europejskiej Konwencji Bioetycznej. Postęp nauk medycznych a wyzwania dla ochrony praw człowieka w Polsce”;

12-13 XII 2017

cykl wykładów dr Krisztiny Rábai (Uniwersytet w Segedynie) na Wydziale Nauk Historycznych UMK;

14 XII 2017

jubileusz 80-lecia Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy;

14 XII 2017

prof. Shantanu Chakrabarti (University of Calcutta) wygłosił wykład pt. „India's multiculturalism and democracy” na Wydziale Filologicznym UMK;

15 XII 2017

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. A. Jurasza w Bydgoszczy zajął pierwsze miejsce w rankingu szpitali w kategorii „sieć szpitali – szpitale ogólnopolskie” opublikowanym przez dziennik „Rzeczpospolita”;

18 XII 2017

promocja książki „Rękopiśmienne mszały przedtrydenckie: katalog sumaryczny” w opracowaniu bpa dra Andrzeja Suskiego na Wydziale Teologicznym UMK;

19 XII 2017

dr hab. Michał Zawada (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK) laureatem konkursu TEAM Fundacji Nauki Polskiej wspierającej zespoły badawcze wybitnych uczonych realizujących przełomowe badania naukowe;

19 XII 2017

dr Sabina Bieniecka (Wydział Humanistyczny UMK) laureatką XIX edycji konkursu Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych za rozprawę doktorską pt. „Koncepcja women’s empowerment jako kategoria eksplanacyjna w zakresie wyjaśniania aktywności kobiet w Polsce. W poszukiwaniu wskaźników pomiaru empowerment w kontekście kulturowym i strukturalnym społeczeństwa polskiego po 1989 roku” napisaną pod kierunkiem prof. Krzysztofa Piątka;

29 XII 2017

Rektor UMK prof. Andrzej Tretyn w ramach Kontraktu Terytorialnego podpisał umowy na realizację pięciu projektów inwestycyjnych na mocy których Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu uzyskał unijne dofinansowanie.

01 I 2018

dr Sebastian Mikołajczak uhonorowany medalem „Thorunium” przez Prezydenta Miasta Torunia;

10 I 2018

w związku z 50-leciem Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK odbyła się pierwsza debata pt. "Transformacja polskiej gospodarki";

10 I 2018

z okazji 90. urodzin prof. Stanisława Sudoła, doktora honoris causa UMK, odbyło się na nadzwyczajne posiedzenie Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK;

15 I 2018

realizowany przez UMK program „Astronarium” otrzymał główną nagrodę w kategorii „Media” w ramach konkursu „Popularyzator Nauki 2017”;

16 I 2018

doktorzy: Wojciech Goszczyński i Michał Wróblewski (Wydział Humanistyczny UMK) uzyskali międzynarodowy grant badawczy w konkursie SUGI (Sustainable Urbanisation Global Initiative);

17 I 2018

prace magisterskie Mateusza Jakubowskiego i Magdaleny Obieziurskiej (Wydział Chemii UMK) zajęły I i II miejsce w ogólnopolskiej edycji Konkursu Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego (SITPChem) na najlepszą pracę dyplomową z zakresu chemii;

18 I 2018

prof. Bogusław Buszewski (Wydział Chemii UMK) otrzymał tytuł doktora honoris causa Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie;

19 I 2018

dr hab. Ireneusz Sobota, kierownik Stacji Polarnej UMK na Spitsbergenie i Centrum Badań Polarnych, wiceprzewodniczącym Polskiego Konsorcjum Polarnego;

21 I 2018

Wojciech Kiełbasiński, student Wydziału Prawa i Administracji UMK, przewodniczącym Forum Uniwersytetów Polskich na kadencję 2018/2019;

25-28 I 2018

w Uniwersyteckim Centrum Sportowym UMK odbył się półfinałowy turniej Akademickich Mistrzostw Polski w futsalu;

25 I 2018

wykład Bassama Aouila poświęcony Syrii rozpoczął kolejną edycję spotkań z cyklu „Orient Express” organizowanych przez Koło Naukowe Arabistów „Zahra as-Sahra” przy Wydziale Filologicznym UMK;

25 I 2018

„drzwi otwarte” na Wydziale Sztuk Pięknych UMK;

26 I 2018

obchody 100-lecia geografii w Polsce niepodległej i 100-lecia powstania Polskiego Towarzystwa Geograficznego na Wydziale Nauk o Ziemi UMK;

27 I 2018

na UMK, z udziałem polskich i zagranicznych studentów, odbyła się debata oksfordzka nt. „Europa powinna być zjednoczona” zorganizowana przez Europejskie Forum Studentów AEGEE-Toruń;

29 I 2018

dr hab. Dominik Antonowicz, pełnomocnik rektora UMK, laureatem pierwszej edycji Nagrody Środowiskowej „Gwiazdy Internacjonalizacji” przyznawanej przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy”;

30 I 2018

dr hab. Tomasz Jarmużek (Katedra Logiki UMK) otrzymał grant Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki w ramach modułu „Uniwersalia 2.1”;

01-02 II 2018

w Collegium Maximum UMK odbyło się spotkanie kanclerzy i kwestorów uniwersytetów polskich;

01 II 2018

jubileusz 10-lecia działalności Centrum Studiów Wyborczych afiliowanego przy Wydziale Prawa i Administracji UMK;

07 II 2018

prof. Marek Polasik (Wydział Chemii UMK) i dr Jacek Rzadkiewicz (Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Świerku) współautorami artykułu Isomer depletion as experimental evidence of nuclear excitation by electron captur w czasopiśmie „Nature” (2018 vol. 554 S. 216-218);

08 II 2018

kierunek ekonomia (Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK) uzyskał najwyższą ocenę programową Polskiej Komisji Akredytacyjnej przyznaną do roku 2025/26;

12 II 2018

na UMK gościł gen. Simon Peter Worden, były dyrektor NASA Ames Research Center w Dolinie Krzemowej;

19 II 2018

tytuły honorowych profesorów UMK otrzymali: Ireneusz Mikołajczak (Wydział Filologiczny), Roman Ossowski (Wydział Nauk o zdrowiu CM) i Stanisław Salmonowicz (Wydział Prawa i Administracji);

19 II 2018

tytuł doktora honoris causa UMK otrzymał prof. dr hab. inż. Andrzej Cichocki (Brain Science Institute);

21 II 2018

w Muzeum Uniwersyteckim otwarto wystawę „9 wspaniałych. Sztuka polska w Wielkiej Brytanii w XX wieku” ukazującą dorobek artystyczny polskich artystów plastyków mieszkających w XX wieku na wyspach brytyjskich;

22 II 2018

na UMK odbył się "Tydzień Orientacyjny Erasmus+" współorganizowany przez Dział Współpracy Międzynarodowej i Erasmus Student Network UMK Toruń;

23-25 II 2018

Zjazd Doktoranckiego Forum Uniwersytetów Polskich (DFUP) na UMK;

26 II 2018

Wydział Farmaceutyczny CM UMK w Bydgoszczy uzyskał od Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk farmaceutycznych;

27 II 2018

w klubie „Od Nowa” odbyło się spotkanie „Ameryka pod rządami Donalda Trumpa” zorganizowane w ramach cyklu „Świat Od Nowa” poświęconego najważniejszym problemom polityki międzynarodowej;

27 II 2018

„Dzień Polarny” na Wydziale Nauk o Ziemi UMK;

01 III 2018

dr Paweł Tecmer (Instytut Fizyki UMK) członkiem Rady Młodych Naukowców, ciała doradczego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego;

05-09 III 2018

na UMK odbył się cykl spotkań organizowanych przez Biuro Karier pn. „Wiosenne spotkania z pracodawcami”;

05 III 2018

w ramach cyklu "Debaty WNH" odbyło się spotkanie "Etnologiczne drogi na Wschód" zorganizowane przez Pracownię Studiów Azjatyckich Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej UMK;

06 III 2018

spotkanie władz UMK z władzami miasta Torunia;

12-16 III 2018

prof. Piotr Targowski (Instytut Fizyki UMK) i dr Magdalena Iwanicka (Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa UMK) badali na sklepieniu Whitehall Banqueting House w Londynie monumentalne malowidła Petera Paula Rubensa;

12-13 III 2018

z udziałem pracowników UMK odbyła się XXV jubileuszowa edycja kongresu gospodarczego Welconomy Forum in Toruń;

12 III 2018

mgr Jakub Woźniak (Wydział Teologiczny UMK) nowym przewodniczącym Samorządu Doktorantów UMK;

13 III 2018

pod hasłem "Oświeć się na UMK!" odbyły się XXV jubileuszowe Targi „Promocja Edukacyjna”;

14-17 III 2018

rozmowy delegacji UMK na Tajwanie w sprawie współpracy z tamtejszymi uczelniami w zakresie wspólnych projektów naukowych, oferty studiów medycznych i kursów językowych;

14 III 2018

delegacja władz UMK podpisała umowę z Beijing International Studies University (Chiny) w sprawie studiów na UMK studentów studiów polonistycznych z BISU;

15-17 III 2018

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Prawo medyczne w ujęciu interdyscyplinarnym” na Wydziale Prawa i Administracji UMK;

15 III 2018

I Ogólnopolski Kongres Kół Naukowych Prawa Medycznego na Wydziale Prawa i Administracji UMK;

15 III 2018

w związku z 50-leciem Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK odbyła się druga z cyklu debat pt. "Kształcenie ekonomistów";

20-21 III 2018

„drzwi otwarte” pod hasłem „Pierwszy dzień wiosny na WNH” na Wydziale Nauk Historycznych UMK;

20 III 2018

wideokonferencja z twórcami najpotężniejszego symulatora kwantowego na świecie, czyli Atos Quantum Learning Machine w Instytucie Fizyki UMK;

22-23 III 2018

I Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Świat islamu w perspektywie badań arabistycznych i politologicznych” z udziałem ambasadorów: Libii, Indonezji i Kataru;

24 III 2018

UMK uhonorowany przez Teatr im. Wilama Horzycy statuetką „Wilama 2017” w kategorii „Przyjaciel Teatru”;

25 III 2018

Maurycy Męczekalski, dyrektor Akademickiego Centrum Kultury i Sztuki "Od Nowa", uhonorowany przez Prezydenta Toruniu pamiątkową statuetkę za profesjonalne upowszechnianie sztuki teatrów pozainstytucjonalnych;

27 III 2018

absolwenci Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK: dr Karolina Kluth i mgr Mateusz Jankiewicz laureatami konkursu ogłoszonego przez Główny Urząd Statystyczny na najlepszą pracę magisterską i doktorską z zakresu statystyki;

27 III 2018

dr hab. Mirosław A. Supruniuk (Biblioteka Uniwersytecka) otrzymał grant badawczy na realizację projektu pn. „Słownik bio-bibliograficzny pracowników i studentów Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie (1919-1939)”;

27 III 2018

na UMK gościł dr Piotr Dardziński wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego;

28 III 2018

w Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy otwarto Centrum Symulacji Medycznych;

05-08 IV 2018

mgr Michał Meina (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK) i dr Krzysztof Rykaczewski (Wydział Matematyki i Informatyki UMK) nagrodzeni złotym medalem za wynalazek "Sposób ustalenia pozycji obiektu, w szczególności człowieka, i urządzenie do ustalania pozycji człowieka" podczas XXI Międzynarodowego Salonu Wynalazków i Innowacyjnych Technologii "ARCHIMEDES" w Moskwie;

05 IV 2018

wykład prof. Wolfganga Stephana Kissel’a (Jean Monnet Centre for European Studies Uniwersytetu w Bremie, Niemcy) nt. "From the October Revolution to Soviet Civilization. On the emergence and transformation of a Stalinist discourse" na Wydziale Filologicznym UMK;

06 IV 2018

II ogólnopolska konferencja „Marketing polityczny 2.0” na Wydziale Prawa i Administracji UMK;

08-13 IV 2018

warsztaty astronomiczne i fizyczne dla młodzieży licealnej – stypendystów Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci – na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK;

09-14 IV 2018

na Wydziale Prawa i Administracji UMK gościł prof. Lóránt Csink (Pázmány Péter Catholic University w Budapeszcie), specjalista prawa konstytucyjnego;

10 IV 2018

I międzynarodowe seminarium naukowe poświęcone etnografii edukacyjnej i studiom nad niepełnosprawnością ("1st International Seminar on Educational Ethnography and Disability Studies" - 1st ISEEDS) na Wydziale Nauk Pedagogicznych UMK;

11-13 IV 2018

pierwsza edycja festiwalu "Za kulisami. Toruńskie spotkania wokół dramatu" na Wydziale Filologicznym UMK;

11-12 IV 2018

„drzwi otwarte” na Wydziale Filologicznym UMK;

12-14 IV 2018

prof. Leon Andrzejewski (Wydział Nauk o Ziemi UMK) uhonorowany medalem im. Jerzego Kondrackiego wręczonym podczas Kongresu Geografii Polskiej na Uniwersytecie Warszawskim;

12 IV 2018

w Auli UMK odbyła się Pierwsza Uniwersytecka Gala Charytatywna „Gala Copernicana” zorganizowana przez Samorząd Studencki UMK i Niezależne Zrzeszenie Studentów UMK;

12 IV 2018

ogólnopolskie seminarium nt. "Narzędzia Business Intelligence w działalności gospodarczej" na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK;

13-14 IV 2018

I Krajowa Konferencja Diagnostyki Obrazowej Chorób Reumatycznych i Monitorowania Leczenia Biologicznego w Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki;

13 IV 2018

„drzwi otwarte” w Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy;

16-19 IV 2018

"Kongres Evolang, czyli 12th International Conference on the Evolution of Language" z udziałem naukowców z sześciu kontynentów odbył się na Wydziale Filologicznym UMK;

18 IV 2018

pierwsza edycja „Dnia Atmosfery” na Wydziale Nauk o Ziemi UMK;

19-20 IV 2018

prof. Małgorzata H. Kowalczyk (Wydział Nauk Pedagogicznych UMK) uhonorowana medalem za Zasługi w Pracy Penitencjarnej podczas międzynarodowej konferencji nt. "Za kurtyną resocjalizacji. Perspektywy rozwoju pedagogiki resocjalizacyjnej";

19 IV 2018

UMK jako pierwszy uniwersytet w Polsce otrzymał uprawnienia do korzystania z prestiżowego logo HR Excellence in Research, przyznawanego ośrodkom naukowym za tworzenie przyjaznego środowiska pracy naukowej;

20-24 IV 2018

18. edycja Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki;

20 IV 2018

dr Magdalena Lewicka (Pracownia Języka i Kultury Arabskiej UMK) jako przedstawiciel europejskich ośrodków arabistycznych wybrana członkiem Zarządu Międzynarodowego Stowarzyszenia Akademickich Ośrodków Arabistycznych (Al-Gam‘iyya ad-Duwaliyya li-Aqsam al-‘Arabiyya wa-Adabiha) na kadencję 2018-2020;

20 IV 2018

konferencja pt. „Ochrona Zabytków na Pomorzu i Kujawach. W 100. rocznicę organizacji urzędów konserwatorskich w Polsce” na Wydziale Sztuk Pięknych UMK;

20 IV 2018

UMK członkiem Konsorcjum ATHENA-PL opracowującego dokumentację projektową, budowę oraz integrację komponentów satelitarnych do instrumentów satelity ATHENA;

21 IV 2018

„dzień psychologii” na UMK;

21 IV 2018

Zjazd Absolwentów kierunku biologia studiujących w latach 1992/93 na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UMK;

23 IV 2018

mgr Marcin Maksim objął stanowisko zastępcy Kanclerza UMK ds. Technicznych;

24 IV 2018

„dni otwarte” na Wydziale Teologicznym UMK;

25 IV 2018

UMK odnotowany na piątym miejscu wśród uniwersytetów i szóstym wśród szkół wyższych w Polsce w pierwszej edycji Rankingu Times Higher Education „New Europe”;

25 IV 2018

25. rocznica powstania Wydziału Matematyki i Informatyki UMK;

26 IV 2018

pierwsze Bydgoskie Igrzyska Symulacji medycznej odbyły się w Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy;

IV 2018

nowe, ujednolicone strony Collegium Medicum UMK oraz Wydziałów: Farmaceutycznego, Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu;

07 V 2018

prof. Krzysztof Gęsicki (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK) współautorem artykułu „The mysterious age invariance of the planetary nebula luminosity function bright cut-off” w "Nature Astronomy" (2018 nr 2 S. 580-584);

08-15 V 2018

XV Ogólnopolski Tydzień Bibliotek w Bibliotece Uniwersyteckiej;

09-11 V 2018

V Międzynarodowy Kongres Azjatycki współorganizowany przez Katedrę Systemu Politycznego RP Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK;

10-11 V 2018

z okazji XX-lecia Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy odbyła się III międzynarodowa konferencja naukowo-szkoleniowa „Europejski wymiar Nauk o Zdrowiu”;

10 V 2018

kierunek fizyka techniczna (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK) otrzymał najwyższą ocenę programową od Polskiej Komisji Akredytacyjnej;

10 V 2018

umowa o współpracy naukowo-badawczej i dydaktycznej pomiędzy UMK a Papieskim Uniwersytetem Laterańskim;

14 V 2018

w związku z 50-leciem Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK odbyła się kolejna debata pn. „Międzynarodowe przepływy kapitału w postaci inwestycji bezpośrednich z udziałem Polski”;

14 V 2018

wykład prof. Jacka Bartyzela pt. „Dlaczego Polska nie odrodziła się w 1918 roku jako monarchia?” w Instytucie Historii i Archiwistyki UMK;

18-19 V 2018

pod hasłem „Futuralia 2018” odbyły się Juwenalia;

19 V 2018

Wydział Matematyki i Informatyki UMK decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego uzyskał kategorię naukową A;

21 V 2018

Wydziały: Farmaceutyczny i Lekarski z Collegium Medicum UMK decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego uzyskały kategorię naukową A;

22 V 2018

prof. Edward Norman Dancer (Uniwersytet w Sydney), wybitny matematyk australijski, wyróżniony medalem im. Juliusza Pawła Schaudera przez Wydział Matematyki i Informatyki UMK;

22 V 2018

prof. Janusz Małłek, emerytowany pracownik Wydziału Nauk Historycznych UMK, uhonorowany Nagrodą im. Biskupa Ignacego Krasickiego 2018;

22 V 2018

dr nauk med. Jacek Woźniakowski (specjalista z zakresu chirurgii ogólnej) wygłosił kolejny z cyklu "Wykładów Rektorskich";

23, 25 V 2018

„Dni promocji specjalności” na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK;

23 V 2018

wykład prof. Stephen’a Wilmer’a (Trinity College, Dublin) nt. „The Role of the German Theatre during the Refugee Crisis of 2015/Rola teatru niemieckiego podczas kryzysu uchodźców w 2015 roku” w Collegium Maius;

24 V 2018

na UMK odbyła się I edycja ogólnouniwersyteckiego konkursu „Mistrz Języka Specjalistycznego” z udziałem studentów z sześciu wydziałów;

25 V 2018

wykład otwarty dyrektor Justyny Chrzanowskiej, pełnomocnika Ministra Spraw Zagranicznych ds. postępowań przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, na Wydziale Prawa i Administracji UMK;

25 V 2018

dzień Wydziału Nauk o Ziemi UMK;

26 V 2018

mgr Karolina Finc (Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii UMK) i mgr Marcin Sumowski (Wydział Nauk Historycznych UMK) laureatami stypendiów START przyznawanych przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej;

29 V 2018

wykład prymatologa prof. Tetsuro Matsuzawy (Kyoto University), wybitnego psychologa zajmującego się zachowaniem szympansów, w Katedrze Psychologii UMK;

29 V 2018

pożegnanie studentów programu Erasmus+ oraz ich mentorów w Dworze Artusa;

30 V 2018

wykład prof. Makoto Hayasaka (Politechnika Tokijska) nt. "Refleksje historyczne nad dziejami Wielkiej Emigracji polskiej. Kształtowaniu się świadomości narodowej na tle przemian systemu międzynarodowego współczesnego świata" w Centrum Studiów Europejskich im. Jeana Moneta (Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK);

V 2018

Fundacja Amicus Universitatis Nicolai Copernici – organizator Uniwersytetu Dziecięcego przy UMK – członkiem European Children's Universities Network.

31 V-03 VI 2018

Tomasz Olszewski (AZS UMK) złotym i srebrnym medalistą Akademickich Mistrzostw Polski w Jeździectwie w Radzionkowie k/Katowic;

01 VI 2018

dr hab. Michał Balcerzak (Wydział Prawa i Administracji UMK) wpisany z ramienia Polski na listę sędziów ad hoc Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w latach 2018-2020;

01 VI 2018

Paulina Politowska, studentka politologii, nową przewodniczącą Samorządu Studenckiego UMK;

02 VI 2018

prof. Roman Czaja (Wydział Nauk Historycznych UMK) doktorem honoris causa Uniwersytetu w Debreczynie (Węgry);

06-09 VI 2018

w Palermo odbyło się, współorganizowane przez UMK, VII Prawnicze Kolokwium Polsko-Włoskie;

07 VI 2018

ogólnopolska konferencja z zakresu historii rachunkowości – ABACUS 2018 na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK;

08 VI 2018

UMK po raz szósty ujęto w renomowanym QS World University Rankings;

11 VI 2018

dr hab. Piotr Żuchowski (Instytut Fizyki UMK) członkiem międzynarodowego zespołu naukowców prowadzącego badania pozwalające na zbudowanie molekuł składających się z atomów rubidu i strontu w temperaturze jednej milionowej stopnia Celsjusza powyżej zera absolutnego;

11 VI 2018

UMK jako jedyną polską uczelnię odnotowano w prestiżowym Times Higher Education (THE) Golden Age University Rankings 2018 uwzględniającym uczelnie założone w latach 1945-1967;

11 VI 2018

wizyta senator Anna Maria Anders na UMK i w Muzeum Uniwersyteckim połączona z promocją albumu pt. "Monte Cassino i Kampania Włoska 2. Korpusu Polskiego gen. Władysława Andersa w rysunkach i szkicach Zygmunta Turkiewicza";

12 VI 2018

impreza pn. Dzień z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK;

13 VI 2018

wykład prof. Zbynka Janáčka (Uniwersytet Ostrawski, Czechy) nt. „Nagrodu Vladimira Boudnika. Grafika czeska po roku 1989” na Wydziale Sztuk Pięknych UMK;

14-19 VI 2018

jubileusz 50-lecia Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK;

15 VI 2018

prof. Peter Kuniholm (antropolog, University of Arizona) wygłosił kolejny z cyklu "Wykładów Rektorskich";

15 VI 2018

dr Zuzanna Pepłowska-Dąbrowska (Wydział Prawa i Administracji UMK) wiceprezesem Polskiego Stowarzyszenia Prawa Morskiego;

15 VI 2018

prof. Arkadiusz Jawień (Wydział Lekarski Collegium Medicum UMK) prezesem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej w kadencji 2018-2020;

18 VI 2018

dr hab. Maciej Kratofil (Wydział Nauk Historycznych UMK) członkiem Polsko-Ukraińskiej Komisji dla Badania Relacji Wzajemnych w latach 1917-1921;

18 VI 2018

tytuł doktora honoris causa UMK otrzymał prof. Robert Franklin Engle, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii;

19 VI 2018

Aula w Collegium Humanisticum UMK otrzymała imię prof. Andrzeja Tomczaka;

19 VI 2018

rektor prof. Andrzej Tretyn podpisał z firmą ERBUD umowę w sprawie przygotowania dokumentacji i budowy Centrum Badań i Konserwacji Dziedzictwa Kulturowego;

20-21 VI 2018

dr Maciej Gagat, dr hab. Dariusz Grzanka i prof. Alina Grzanka (Wydział Lekarski Collegium Medicum UMK) wyróżnieni złotym medalem za wynalazek pn. „Stent wewnątrznaczyniowy o właściwościach przyspieszających gojenie się miejsca implantacji i ograniczających wystąpienie zakrzepicy” na Międzynarodowych Targach Wynalazków i Innowacji INTARG 2018 w Katowicach;

20 VI 2018

pracownicy UMK: dr hab. Adam Adamski (Zakładu Konserwacji Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej UMK), dr Michał Targowski (Wydział Nauk Historycznych UMK) i wioślarka Katarzyna Zillmann (studentka ochrony środowiska) uhonorowani Nagrodami Prezydenta Miasta Torunia za rok 2017;

21-24 VI 2018

50. jubileuszowe Sympozjum Fizyki Matematycznej, najstarszej cyklicznej konferencji organizowanej w Instytucie Fizyki UMK;

21 VI 2018

dr Anna Beata Kwiatkowska (Wydział Matematyki i Informatyki UMK) umieszczona na „Liście Stu” osób mających wpływ na rozwój umiejętności cyfrowych w Polsce;

23-25 VI 2018

27. Kolokwia Psychologiczne zorganizowane przez Wydział Humanistyczny UMK i Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii;

23-24 VI 2018

na Wydziale Prawa i Administracji UMK z udziałem Piotra Müllera, wiceministra nauki i szkolnictwa wyższego, odbyło się spotkanie Forum Uniwersytetów Polskich;

26-30 VI 2018

na UMK odbyła się szkoła letnia pn. "Bridging experiment and theory in precision spectroscopy" (BETS) dla doktorantów fizyki i chemii;

26-28 VI 2018

XV jubileuszowa konferencja "Informatyka w Edukacji" na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK;

27-29 VI 2018

XVIII Spotkanie Ogólnopolskiego Klubu Demonstratorów Fizyki (SOKDF) w Instytucie Fizyki UMK;

28-30 VI 2018

konferencja naukowa „BioInformatics in Toruń” BIT18 w Centrum Optyki Kwantowej UMK;

28 VI 2018

prof. Wojciech Polak (Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK) przewodniczącym kolegium Instytutu Pamięci Narodowej (IPN);

29-30 VI 2018

międzynarodowa konferencja naukowa „Nation and Society” organizowana przez Katedrę Historii Stosunków Międzynarodowych UMK;

VI 2018

prof. Marek Szulakiewicz (Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK) uhonorowany statuetką Augusta hr. Cieszkowskiego przez Klub Profesorów Wierzenica;

01-04 VII 2018

podczas Międzynarodowego Festiwalu Wynalazków Silicon Valley (SVIIF 2018) w Santa Clara (USA) zespół dr hab. Grażyny Dąbrowskiej (Zakład Genetyki Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UMK) nagrodzony srebrnym medalem za „Sposób przygotowania materiału siewnego z użyciem biologicznego stymulatora”. Medal brązowy otrzymał wynalazek „Stent wewnątrznaczyniowy o właściwościach przyspieszających gojenie się miejsca implantacji i ograniczających wystąpienie zakrzepicy” naukowców z Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum UMK: dr. Macieja Gagata, dr. hab. Dariusza Grzanki oraz prof. dr hab. Aliny Grzanki;

02 VII-17 IX 2018

46. Wyprawa Polarna do Stacji Polarnej UMK na Spitsbergenie;

04 VII 2018

Jakub Osiński, student filologii polskiej na UMK, laureatem VII edycji ministerialnego konkursu dla wybitnych studentów i studentek prowadzących badania naukowe pn. "Diamentowy Grant";

04 VII 2018

prof. Wilhelmina Iwanowska, współtwórca toruńskiej astronomii, patronką nowego programu przygotowywanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA);

06 VII 2018

prof. Zbigniew Witkowski (Wydział Prawa i Administracji UMK) członkiem Międzynarodowej Rady Programowej "Zeszytów Naukowych Sądownictwa Administracyjnego";

07 VII 2018

na UMK gościło ponad trzydziestu ambasadorów akredytowanych w Polsce;

10 VII 2018

mgr Mateusz Hübner, doktorant Wydziału Nauk Historycznych UMK, laureatem nagrody I stopnia XI edycji Konkursu im. Władysława Pobóg-Malinowskiego na Najlepszy Debiut Historyczny Roku w dziedzinie historii najnowszej 2018 przyznawanej przez IPN;

11 VII 2018

dr hab. Ireneusz Grulkowski (Instytut Fizyki UMK) laureatem konkursu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w programie TEAM;

13-15 VII 2018

Katarzyna Zillman i Mirosław Ziętarski (AZS UMK) zdobyli srebrny i złoty medal w zawodach wioślarskich III Pucharu Świata w Lucernie (Szwajcaria);

13 VII 2018

wizyta na UMK premiera i członka Parlamentu Saksonii-Anhalt dr. Reinera Haseloffa;

15 VII 2018

dr Jan Ostrowski, absolwent Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK, wyróżniony nagrodą im. Giulio Rampy za pracę doktorską "Mass function of galaxy clusters in inhomogeneous relativistic Cosmology" i badania w dziedzinie ogólnej teorii względności;

16-20 VII 2018

Polsko-Chorwacka Szkoła Letnia poświęcona papieżowi Janowi Pawłowi II i jego dziedzictwu pn. „W poszukiwaniu tożsamości i wyzwań duszpasterskich” na Wydziale Teologicznym UMK;

17 VII 2018

mgr inż. Jarosław Czerepowicki, absolwent Wydziału Nauk o Ziemi UMK, autorem aplikacji pn. „Atlas kościołów gotyckich ziemi chełmińskiej”, opisującej ok. 100 obiektów sakralnych regionu kujawsko-pomorskiego (zob.: www.gotyk.info);

17 VII 2018

studenci Wydziału Nauk o Ziemi UMK uczestnikami międzynarodowych warsztatów z klasyfikacji gleb według World Reference Base for Soil Resources (WRB);

17 VII 2018

UMK skwalifikowano w trzeciej setce (pozycje 201-300) Shanghai’s Global Ranking of Academic Subjects (GRAS) 2018 w zakresie nauk przyrodniczych – w obszarze badań matematyka;

18 VII 2018

mgr Robert Piotrowski, doktorant na Wydziale Filologicznym UMK, otrzymał stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na badania nad projektem "Tradycyjne młynarstwo na pograniczu mazowiecko-dobrzyńskim we wspomnieniach mieszkańców wsi";

21-26 VII 2018

judoczka Anna Załęczna, studentka turystyki i rekreacji (Wydział Nauk o Ziemi), złotą medalistką Europejskich Igrzysk Studentów rozgrywanych Coimbr (Portugalia);

23 VII-11 VIII 2018

studenci z Beijing Union University (Chiny) uczestnikami szkoły letniej z konserwacji ceramiki zorganizowanej przez Zakład Konserwacji Elementów i Detali Architektonicznych UMK;

29 VII 2018

grupa badaczy pod kierunkiem prof. Bogusława Buszewskiego (Wydział Chemii UMK) uczestnikami międzynarodowego projektu „Airborne Biomarkers for Colorectal Cancer” (ABC-Cancer);

30 VII 2018

wizyta Jadwigi Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii, poświęcona badaniom i wdrożeniom realizowanym na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK;

VII 2018

UMK umieszczono na siódmym miejscu w Polsce i 21. w Europie Środkowo-Wschodniej w Webometrics Ranking of World Universities;

VII 2018

kwartalnik Wydziału Teologicznego UMK pt. "Biblica et Patristica Thoruniensia" wydawany pod redakcją ks. prof. Dariusza Koteckiego umieszczono w bazie SCOPUS;

VII 2018

mgr Karolina Sychta, absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK, otrzymała wyróżnienie za pracę dyplomową pt. "Rachunek kosztów cyklu życia produktów" napisaną pod kierunkiem dr hab. Marleny Ciechan-Kujawy;

31 VII-1 VIII 2018

na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UMK przebywała delegacja z Guangdong Pharmaceutical University, School of Traditional Chinese Medicine (Chiny);

05 VIII 2018

Katarzyna Zillmann, studentka ochrony środowiska, zdobyła złoty medal w wioślarskiej czwórce podwójnej kobiet podczas mistrzostw Europy w Glasgow;

08 VIII 2018

dr Agata Karska (Centrum Astronomii UMK) laureatką piątego konkursu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w programie FIRST TEAM;

08 VIII 2018

prof. Andrzej Tretyn, rektor UMK i dr Krzysztof Nierzwicki, dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej, podpisali z dr. Tomaszem Makowskim, dyrektorem Biblioteki Narodowej, umowę o współpracy obu bibliotek w rozwoju ogólnokrajowej sieci bibliotecznej;

14 VIII 2018

konferencja „Płynie Wisła, płynie po polskiej krainie” zorganizowana w ramach „Festiwalu Wisły” w województwie kujawsko-pomorskim przez Polską Misję Historyczną Wydziału Nauk Historycznych UMK w Würzburgu;

20 VIII 2018

w Obserwatorium Astronomicznym w Piwnicach zakończono renowację zabytkowego astrografu Henry’ego Drapera z pryzmatem obiektywowym;

29-30 VIII 2018

studenci z Wydziału Matematyki i Informatyki UMK odnieśli sukcesy podczas Międzynarodowego Finału 32. Mistrzostw Świata w Grach Matematycznych i Logicznych na Uniwersytecie Paris Diderot;

VIII 2018

mgr Kamila Walenciak (absolwentka Wydziału Nauk o Ziemi UMK) otrzymała nagrodę ministra Inwestycji i Rozwoju w konkursie na najlepsze prace dyplomowe w dziedzinach architektury i budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa;

VIII 2018

Stanisław Janowski, absolwent dziennikarstwa i komunikacji społecznej, nowym redaktorem naczelnym Rozgłośni Uniwersyteckiej "Radio Sfera";

01 IX 2018

10. rocznica powstania Wydziału Nauk Pedagogicznych UMK;

07-10 IX 2018

władze UMK z rektorem prof. Andrzejem Tretynem uczestniczyły w obchodach 60. rocznicy założenia Tianjin Normal University (TNU), w czasie których podpisane zostało porozumienie o współpracy;

07-08 IX 2018

w Katedrze Kognitywistyki UMK odbyła się pierwsza edycja międzynarodowej konferencji Knowledge representation in multi-agent systems;

07 IX 2018

na UMK rozpoczął się nabór na nowy kierunek weterynaria;

08 IX 2018

„Dzień Otwarty MBA” na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK;

09-11 IX 2018

XII edycja Letniej Szkoły Innowacji na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK;

13 IX 2018

3rd International scientific conference “Positive management and leadership in socially responsible organisations” na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK;

15 IX 2018

Katarzyna Zillmann, studentka ochrony środowiska, zdobyła złoty medal w wioślarskiej czwórce podwójnej kobiet podczas mistrzostw świata w Płowdiw (Bułgaria);

15 IX 2018

prof. Olga Haus (Wydział Lekarski CM UMK) przewodniczącą Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka na kadencję 2018-2022;

15 IX 2018

w Instytucie Fizyki UMK odbył się jubileusz 70-lecia prof. Andrzeja Kowalczyka, twórcy toruńskiej szkoły fizyki medycznej, połączony z okolicznościową konferencją;

20-21 IX 2018

międzynarodowa konferencja prawa morskiego pt. "Xth European Colloquium on Maritime Law Research" na Wydziale Prawa i Administracji UMK;

24-27 IX 2018

na Wydziale Humanistycznym UMK odbyła się 9. edycja międzynarodowej konferencji "Non-Classical Logic. Theory and Applications/Logiki nieklasyczne. Teoria i zastosowania";

24-26 IX 2018

na UMK odbył się XIII Ogólnopolski Kongres Zarządzania Oświatą;

24 IX 2018

na UMK gościły władze japońskiego Uniwersytetu Toho, zainteresowanego współpracą w zakresie nauk medycznych;

26 IX 2018

dr hab. Anita Pacholik-Żuromska (Wydział Humanistyczny UMK) wiceprezesem zarządu Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego;

02 X 2018

delegacja z King Mongkut's University of Technology Thonburi w Bangkoku gościła na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK;

02 X 2018

w nowej szacie graficznej i formule ukazał się kolejny numer „Głosu Uczelni”, który od października 2018 jest dwumiesięcznikiem popularnonaukowym;

02 X 2018

w trakcie uroczystej inauguracji nowego roku akademickiego 2018/2019 wręczono wyróżnienie Convallaria Copernicana, którym uhonorowano matematyka prof. Daniela Simsona;

03 X 2018

prof. Bogusław Buszewski (Wydział Chemii UMK) otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu;

03 X 2018

inauguracja roku akademickiego na kierunku weterynaria Międzyuczelnianego Centrum Medycyny Weterynaryjnej;

08 X 2018

wykład prof. Piotra D. Moncarza (Uniwersytet Stanforda) nt. „Eco-systemu przedsiębiorczości innowacyjnej" na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK;

09 X 2018

prof. Waldemar Rezmer (Wydział Nauk Historycznych UMK) odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski;

09 X 2018

wykład dr Swietłany Bułatowy (IR BNU) nt. „Polonica w zbiorach Instytutu Rękopisów Biblioteki Narodowej Ukrainy w Kijowie” na Wydziale Nauk Historycznych UMK;

11 X 2018

kierunek zarządzanie (Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK) uzyskał najwyższą ocenę programową Polskiej Komisji Akredytacyjnej przyznaną do roku 2026/27;

13 X 2018

inauguracja Centrum Badań nad Teatrem Europy Wschodniej (Eastern European Theatre Research Center) w Duanjun Theatre w Szanghaju. Jednym ze współtwórców Centrum jest Wydział Filologiczny UMK;

14 X 2018

otwarcie Ronda im. Ludmiły Roszko na osiedlu Podgórz;

15-19 X 2018

studenci i pracownicy (Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK) uczestnikami "International Business Week" (IBW) zorganizowanego przez Faculté de Droit, d’Economie et de Gestion Uniwersytetu w Angers (Francja);

15 X 2018

jubileusz 70-lecia prof. Macieja Grochowskiego połączony z okolicznościową konferencją na Wydziale Filologicznym UMK;

16-20 X 2018

jubileusz 60-lecia Akademickiego Centrum Kultury i Sztuki „Od Nowa”;

17 X 2018

dr Akiko Nishiyama (Zakład Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK) otrzymała prestiżowy grant Japan Society for the Promotion of Science (JSPS);

17 X 2018

wykład dr hab. Wojciecha Szczęsnego „Bajka o trzech książętach Serendypii albo rola przypadku w nauce i medycynie” zainaugurował cykl „Medycznych śród” na UMK;

18-19 X 2018

konferencja naukowa pt. „Zabytki - Biologia - Konserwacja. Teoria a praktyka” na Wydziale Sztuk Pięknych UMK;

18-19 X 2018

jubileusz 70-lecia Archiwum UMK;

18 X 2018

odczyt prof. Wiesława Nowaka „Fizyk(a) w samochodzie” zainaugurował popularnonaukowy cykl wykładów „Fizyka wokół nas” w Instytucie Fizyki UMK;

18 X 2018

ogólnopolska konferencja naukowa „Mediacja w ujęciu interdyscyplinarnym” na Wydziale Prawa i Administracji UMK;

21 X 2018

recital fortepianowy koreańskiego pianisty Hyuka Lee, zwycięzcy X Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. I. J. Paderewskiego i laureata nagrody specjalnej JM Rektora UMK;

22-28 X 2018

IX Międzynarodowy Tydzień Otwartej Nauki w Bibliotece Uniwersyteckiej;

22-25 X 2018

w ramach cyklu „Philologorum Colloquia” Wydziału Filologicznego UMK odbyły się wykłady z językoznawstwa prof. Hermanna Korte (Uniwersytet w Siegen);

23 X 2018

inauguracja pierwszej w Polsce Interdyscyplinarnej Szkoły Doktoranckiej „Academia Copernicana";

24-25 X 2018

na UMK odbyła się ogólnopolska konferencja „Pan Cogito o Bogu. Religijne wymiary twórczości Zbigniewa Herberta";

24 X 2018

wykład dr hab. Jacka Gackowskiego „Od łopaty do cyfrowych modeli (pra)dziejów człowieka, czyli garść informacji o archeologii i badaniach archeologicznych” rozpoczął kolejną edycję „Wszechnicy Akademickiej” na Wydziale Nauk Historycznych UMK;

25-26 X 2018

wizyta na UMK delegacji z chińskiego Beijing International Studies University;

25-26 X 2018

posiedzenie Uniwersyteckiej Komisji Nauki – jednej z komisji Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich – w Collegium Maximum UMK;

26-28 X 2018

5. Konferencja Metabolomics Circle 2018 na Wydziale Chemii UMK;

26 X 2018

dr hab. Aldona Kubica (Katedra i Zakład Promocji Zdrowia CM UMK) wyróżniona tytułem Ambasadora Zdrowia przyznawanym przez Instytut Biznesu;

27 X 2018

na UMK odbyło się IV otwarte posiedzenie Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów połączone z debatą „Co niesie ze sobą ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce?";

29 X 2018

ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Nadużycie prawa w ubezpieczeniach społecznych” na Wydziale Prawa i Administracji UMK;

31 X 2018

UMK odnotowano na 88 miejscu w rankingu Emerging Europe and Central Asia, organizowanym przez jedną z trzech najbardziej prestiżowych organizacji rankingowych – Quacquarelli Symonds (QS);

29 XI-01 XII 2018

jubileusz 10-lecia Zakładu Japonistyki UMK połączony z międzynarodową konferencją „JAPANologists' PLAYGROUND @ COPERNICUS 2018. To celebrate the Decennial of Japanese Studies in Torun. "Japan: Fictions & Reality";

05-07 XI 2018

w ramach cyklu „Philologorum Colloquia” Wydziału Filologicznego UMK odbyły się wykłady prof. Per Øhrgaarda (Uniwersytet w Kopenhadze);

05 XI 2018

na Wydziale Filologicznym UMK gościła Karolina Orton, konsul ambasady Stanów Zjednoczonych w Polsce;

05 XI 2018

w ramach cyklu "Debaty WNH" prof. Maria Czornaja wygłosiła wykład pt. „Europejski komponent w kodzie kulturowym rosyjskiego miasta na Syberii" na Wydziale Nauk Historycznych UMK;

07 XI 2018

program studiów Executive Master of Business Administration, realizowany na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK, otrzymał prestiżową akredytację The Association of MBAs (AMBA);

08 XI 2018

prof. Zenon Wiśniewski (Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK) wyróżniony medalem „Primus in Agendo” przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej;

13 XI 2018

w ramach Toruńskiego Tygodnia Tolerancji na Rynku Staromiejskim w Toruniu odbył się happening z udziałem zagranicznych studentów UMK;

14 XI 2018

prof. Grzegorz Karwasz i dr hab. Maciej Mikołajewski (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK) wyróżnieni medalem za zasługi dla Gdańska przyznawanym przez prezydenta tego miasta;

14 XI 2018

wykład prof. Gabrieli Mangione (Uniwersytet Insubria w Como) poświęcony solidarności europejskiej w kontekście kryzysu europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji UMK;

15 XI 2018

wykład prof. Attily Barany (Uniwersytet w Debreczynie) nt. „The European Relations of King Matthias Corvinus (1458-1490)” na Wydziale Nauk Historycznych UMK;

16 XI 2018

jubileusz 65-lecia urodzin i 40-lecia pracy naukowej prof. Zbigniewa Witkowskiego, dziekana Wydziału Prawa i Administracji UMK, połączony z okolicznościową konferencją naukową, wręczeniem księgi pamiątkowej i medalu Thorunium;

16 XI 2018

umowa o współpracy pomiędzy UMK a Fundacją Watykańską Josepha Ratzingera – Benedykta XVI;

19 XI 2018

pułkownik Leonhard Hirschmann (oficer Armii Niemieckiej i specjalny doradca Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO w Bydgoszczy) wygłosił kolejny z cyklu "Wykładów Rektorskich";

21 XI 2018

w ramach cyklu „Medyczne Środy” odbył się wykład dr Aleksandry Woderskiej „Transplantacja nerek od dawców żywych – problemy etyczne i medyczne”;

21 XI 2018

prof. Andrzej Tretyn Rektor UMK powołał przewodniczących zespołów odpowiedzialnych za realizację celów i założeń projektu „Strategia Doskonałości – Uczelnia Badawcza” dofinansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego;

22-23 XI 2018

studenci Wydziału Prawa i Administracji UMK laureatami "Turnieju Debat Historycznych" organizowanych przez IPN;

22 XI 2018

dr hab. Ireneusz Sobota i dr Andrzej Araźny (Wydział Nauk o Ziemi UMK) członkami grup roboczych w Międzynarodowym Komitecie Nauk Arktycznych (IASC);

22 XI 2018

umowa pomiędzy UMK a firmą SIMPLE SA dotycząca wdrożenia systemu informatycznego wspomagającego proces zarządzania uczelnią System Integrujący Naukę, Dydaktykę, Badania i Administrację (SINDBAd);

23 XI 2018

prof. Jadwiga Łukaszewicz (Wydział Sztuk Pięknych UMK) uhonorowana złotym medalem „Zasłużony kulturze Gloria Artis”;

24 XI 2018

wioślarka Katarzyna Zillmann (studentka ochrony środowiska UMK) jedną z osób wyróżnionych w prestiżowym plebiscycie Międzynarodowej Federacji Wioślarskiej (FISA);

24 XI 2018

jubileusz 90-lecia urodzin dr Cecylii Iwaniszewskiej, najstarszej żyjącej absolwentki UMK i pierwszej absolwentki astronomii, autorki prac naukowych z dziedziny astrofizyki i astronomii gwiazdowej;

26 XI 2018

dr Agata Cygan (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK) laureatką Nagrody Naukowej im. prof. Stefana Pieńkowskiego przyznanej przez Radę Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego;

26 XI 2018

wykład dr Martiny Bolom-Kotari (Uniwersytet Hradec Kralove) nt. „The Development of the Czech Archival Science from the Middle Ages until the Present” na Wydziale Nauk Historycznych UMK;

26 XI 2018

konkurs języka polskiego dla studentów z Chin studiujących na UMK;

28 XI 2018

w ramach cyklu "Debaty WNH" odbyło się spotkanie zorganizowane z okazji 100. rocznicy uzyskania praw wyborczych przez Polki;

29-30 XI 2018

XI Warszawsko-Toruńskie Kolokwium Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego organizowane na UMK przez Wydział Prawa i Administracji UMK oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie;

29 XI 2018

konferencja prasowa prof. Jacka Kubicy, prorektora UMK ds. badań naukowych, w sprawie projektu utworzenia na bazie Collegium Medicum UMK – Uniwersytetu Medycznego w Bydgoszczy;

29 XI 2018

tytuł doktora honoris causa UMK otrzymał malarz abstrakcjonista prof. Stefan Gierowski;

30 XI 2018

prof. Andrzej Sokala, prorektor ds. studenckich i polityki kadrowej UMK, zwycięzcą kategorii „Mentor Studentów” w plebiscycie „Gala Laurów Uniwersyteckich”;

01 XII 2018

mgr Justyna Łastowska nowym dyrektorem Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości;

03-18 XII 2018

X Festiwal Ekonomisty na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK;

04 XII 2018

wizyta na UMK delegacji z indonezyjskich Małych Wysp Sundajskich Zachodnich;

05-07 XII 2018

w ramach cyklu „Philologorum Colloquia” Wydziału Filologicznego UMK odbyły się wykłady prof. Mii Consalvo (Uniwersytet Concordia Montreal);

07-08 XII 2018

międzynarodowa konferencja „Authored Cultures/Authoring Cultures: Negotiating Control over Media Texts” na Wydziale Filologicznym UMK;

07 XII 2018

Hubert Jóźwiak, student Wydziału Fizyki, Astronomii i informatyki Stosowanej UMK, laureatem konkursu Złoty Medal Chemii organizowanego przez Instytut Chemii Fizycznej PAN;

10 XII 2018

prof. Konrad Zacharzewski (Wydział Prawa i Administracji UMK) prezesem Sądu Polubownego Izby Gospodarczej Blockchain i Nowych Technologii;

10 XII 2018

mgr Marek Słupczewski (Wydział Prawa i Administracji UMK) laureatem konkursu organizowanego przez Naczelny Sąd Administracyjny na najlepszą pracę magisterską z zakresu sądownictwa administracyjnego;

13 XII 2018

dr Karol Kłodziński (Biblioteka UMK) laureatem nagrody Stowarzyszenia Historyków Starożytności za książkę ,,Officium a rationibus. Studium z dziejów administracji rzymskiej w okresie pryncypatu";

17 XII 2018

prof. Dariusz Markowski (Wydział Sztuk Pięknych UMK) członkiem Rady Narodowego Centrum Nauki na kadencję 2018-2022;

17 XII 2018

wykład i warsztaty dr Katarzyny Bachnik (Hult International Business School w San Francisco) nt. „Design Thinking” na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK;

26 lipca 2018

delegacja z College of Earth Sciences z National Central University na Tajwanie gościła na Wydziale Nauk o Ziemi UMK;

XII 2018

Miasteczko Akademickie UMK umieszczono wśród stu najważniejszych budynków stulecia w zestawieniu przygotowanym z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości przez miesięcznik ,,Architektura Murator".

02 I 2019

prof. Piotr Błajet (Wydział Nauk Pedagogicznych UMK) wyróżniony medalem 60-lecia „World Bridge Federation” za zasługi na rzecz rozwoju naukowych podstaw brydża sportowego;

07 I 2019

Dział Promocji i Informacji UMK laureatem wyróżnienia im. red. Tomasza Trzcińskiego przyznawanego za najlepszą politykę informacyjną przez redakcję serwisu PAP Nauka w Polsce;

09 I 2019

w ramach cyklu „Świat Od Nowa” odbyło się spotkanie z dr. Łukaszem Jasiną, filmoznawcą, historykiem, prawnikiem i dziennikarzem na temat polityki w kinie;

10 I 2019

„drzwi otwarte” na Wydziale Sztuk Pięknych UMK;

11 I 2019

naukowcy z UMK nagrodzeni trzema złotymi i dwoma srebrnymi medalami podczas Międzynarodowych Targów Wynalazczości Grand Prix Eiffel w Paryżu;

11 I 2019

„Dzień Otwarty Kognitywistyki” w Collegium Minus UMK;

12 I 2019

studenci Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK zwycięzcami konkursu  Make Progress with City za projekt pn. „Robotic Automotion – czyli do czego służy robot”;

14 I 2019

Henryk Boś, prezes AZS UMK, przewodniczącym Rady Sportu przy Prezydencie Miasta Torunia (do 31 grudnia 2023);

14 I 2019

wykład Whitney Hischier (UC Berkeley's Haas School of Business) nt. "Using the lean launch process to find product-market fit for your startup" połączony z warsztatami na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK;

15 I 2019

wystawa „Koń jak jest, każdy widzi. Dzieje weterynarii na Kujawach i Pomorzu oraz w tradycji szkoły wileńskiej” w Bibliotece Uniwersyteckiej;

16 I 2019

prof. Włodzisław Duch (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK) członkiem Komisji Układów Złożonych Wydziału III Nauk Ścisłych i Technicznych PAU;

16 I 2019

wykład otwarty o. dr. Pawła Klimczaka OP nt. „Dać świadectwo prawdzie. Zapomniany aspekt soteriologii” na Wydziale Teologicznym UMK;

17 I 2019

dr Agata Karska (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK) laureatką drugiej edycji Nagrody Środowiskowej „Gwiazdy Internacjonalizacji” przyznawanej przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy”;

19 I 2019

63. Bal Wydziału Nauk o Ziemi UMK;

21 I 2019

na UMK gościła delegacja z prorektorem Weng Xingang z Beijing Wuzi University (Chiny);

21 I 2019

spotkanie dotyczące „Dziejów pedagogiki toruńskiej” z prof. Aleksandrem Nalaskowskim;

23 I 2019

w ramach cyklu „Świat Od Nowa” odbyło się spotkanie z Adamem Balcerem (Studium Europy Wschodniej UW) na temat relacji historycznych Polski ze światem islamu i Wielkim Stepem;

24 I 2019

dr hab. Piotr Niemcewicz (Wydział Sztuk Pięknych UMK) i prof. Jan W. Sienkiewicz (Wydział Nauk Historycznych UMK) członkami Rady Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą „POLONICA” na kadencję 2019-2022;

28 I 2019

pożegnanie Kanclerz UMK mgr. Justyny Morzy;

31 I 2019

rozpoczęła się trzecia edycja cyklu „Orient Express” organizowanego przez Koło Naukowe Arabistów „Zahra as-Sahra” przy Wydziale Filologicznym UMK;

4 II 2019

przekazano teren pod rozbudowę Uniwersyteckiego Centrum Sportowego UMK;

5 II 2019

otwarte spotkanie pracowników UMK poświęcone prezentacji projektu nowego statutu uczelni; 

7 II 2019

dr Tomasz Jędrzejewski nowym Kanclerzem UMK;

7 II 2019

prof. Daniela Szymańska (Wydział Nauk o Ziemi UMK) członkiem Rady Naukowej Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN na kadencję 2019-2022;

7 II 2019

seminarium nt. „Jak promować udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego” w Centrum Studiów Wyborczych UMK;

9 II 2019

Katarzyna Zillmann, studentka  UMK, wyróżniona tytułem „Sportowca Roku 2018” w plebiscycie „Sportowiec Torunia”;

12 II 2019

jubileusz 40-lecia Chóru Akademickiego UMK;

16-17 II 2019

Adam Brzeziński, student UMK, zdobywcą złotego medalu w biegu na 200 metrów podczas 63. Halowych Mistrzostw Polski w Toruniu;

17 II 2019

dr Paweł Nowicki (Wydział Prawa i Administracji) członkiem redakcji prestiżowego czasopisma „European Procurement & Public Private Partnership Law Review”;

18 II 2019

dr hab. Grażyna Dąbrowska (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UMK) laureatką X edycji konkursu „Innowacja jest kobietą” organizowanego przez Fundację Kobiety Nauki;

19 II 2019

wykład dr. Michio Kaku, amerykańskiego fizyka, popularyzatora nauki i futurologa, na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK;

19 II 2019

w trakcie Święta Uniwersytetu tytuł doktora honoris causa UMK otrzymał prof. Stefan Gierowski, a wyróżnienie Convallaria Copernicana była kanclerz mgr Justyna Morzy;

19 II 2019

tytuły honorowych profesorów UMK otrzymali: Janusz Tondel (Wydział  Nauk Historycznych) i Andrzej Kowalczyk (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej);

19 II 2019

prof. Rajmund Przybylak (Wydział Nauk o Ziemi) członkiem Komitetu Badań Polarnych PAN na kadencję 2019-2022;

19 II 2019

dr hab. Magdalena Kunert-Bajraszewska i mgr Carole Roskowiński (Centrum Astronomii UMK) członkami międzynarodowego zespołu astronomów publikującego nowe mapy nieba;

23 II 2019

Michał Marek Ubysz, aktor Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu, laureatem Nagrody Teatralnej UMK;

23 II 2019

I ogólnopolska konferencja naukowa WIAD19 „Projektowanie dla Różnorodności” zorganizowana przez Koło Naukowe Doktorantów „Pytanie” z Instytutu Informacji Naukowej i Bibliologii UMK;

25 II 2019

Mateusz Cisewski, student prawa UMK, członkiem Rady Wykonawczej Parlamentu Studentów RP;

27 II 2019

targi praktyk zawodowych na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK;

27 II 2019

siatkarki UMK zdobyły mistrzostwo województwa w Akademickich Mistrzostwach Pomorza i Kujaw;

28 II 2019

Senat UMK powołał pierwszą ośmioosobową Radę Uniwersytetu, jej przewodniczącą została mgr Justyna Morzy;

01 III 2019

prof. Jan Tajchman (Wydział Sztuk Pięknych UMK) odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski;

01 III 2019

Wydawnictwo Naukowe UMK wyróżnione Nagrodą JM Rektora UAM w Poznaniu na „Najlepszą Książkę Akademicką” za publikację Anny Grześkowiak-Krwawicz „Dyskurs polityczny Rzeczypospolitej Obojga Narodów: pojęcia i idee”;

01 III 2019

siatkarze UMK mistrzami województwa w Akademickich Mistrzostwach Pomorza i Kujaw;

04 III 2019

w Collegium Maximum UMK odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Uniwersytetu;

04 III 2019

mgr Izabela Kurjata objęła stanowisko zastępcy kanclerza UMK ds. administracyjnych;

05 III 2019

debata nt. „Divided Europe. Shaping Brexit and a common future” zorganizowana przez Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych w Akademickim Centrum Kultury i Sztuki "Od Nowa";

06 III 2019

umowa o współpracy pomiędzy UMK a spółką Castorama Polska sp. Z o.o.;

06 III 2019

wykład dr Dalii Gordon (Weizmann Institute of Science, Rehovot, Israel) nt. "The unexpected connection between importins and anxiety" dla studentów diagnostyki molekularnej Wydziału Matematyki i Informatyki UMK;

08 III 2019

konferencja „Waluty cyfrowe – problemy definicyjne i regulacyjne 3.0” na Wydziale Prawa i Administracji UMK;

08-10 III 2019

siatkarki AZS UMK wygrały 49. Turniej Kopernikański;

09 III 2019

V Dzień Gier Planszowych „GRAWITACJA” na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK;

10-12 III 2019

6. konferencja naukowa „Monitoring i analiza wody. Metody oznaczania substancji o charakterze jonowym” współorganizowana przez Wydział Chemii UMK;

11 III 2019

dr Anna Beata Kwiatkowska (Wydział Matematyki i Informatyki UMK) członkiem Kapituły Funduszu Wspierania Inicjatyw Edukacyjnych w Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej – Państwowym Instytucie Badawczym (NASK-PIB);

11-17 III 2019

kolejna edycja „Tygodnia Mózgu” z udziałem naukowców z UMK w Centrum Nowoczesności „Młyn Wiedzy”;

12 III 2019

„drzwi otwarte” na Wydziale Chemii UMK;

12 III 2019

„drzwi otwarte” na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK;

13 III 2019

umowa o współpracy pomiędzy UMK a Szkołą Mistrzostwa Sportowego w Toruniu;

15 III 2019

warsztaty prof. Sabahudin’a Hadžialić’a na Wydziale Nauk Pedagogicznych UMK;

15-17 III 2019

drużyna brydżowa UMK zajęła trzecie miejsce podczas Akademickich Mistrzostwach Polski w brydżu sportowym we Wrocławiu;

18-23 III 2019

na Wydziale Nauk Historycznych UMK gościli przedstawiciele Wydziału Historii i Kultury Tianjin Normal University (TNU) w Chinach;

19 III 2019

„drzwi otwarte” na Wydziale Nauk Historycznych UMK;

20 III 2019

w ramach Narodowego Kongresu Nauki „FORUM” na UMK odbyła się debata na temat szkół doktorskich;

21 III 2019

dr hab. Jarosław Dumanowski (Wydział Nauk Historycznych UMK) laureatem nagrody „Ars Coquinaria” przyznawanej przez Akademię Gastronomiczną w Polsce;

21-22 III 2019

w ramach cyklu „Philologorum Colloquia” Wydziału Filologicznego UMK odbyły się wykłady prof. Bena Alexandra (Uniwersytet Harvarda);

26-29 III 2019

naukowcy z UMK nagrodzeni dwoma złotymi medalami podczas XXII Międzynarodowego Salonu Wynalazków i Innowacyjnych Technologii „ARCHIMEDES 2019” w Moskwie;

27 III 2019

dr hab. Mirosław A. Supruniuk (Biblioteka Uniwersytecka UMK) laureatem Nagrody KARTY im. Katarzyny Miernickiej za działania na rzecz pamięci historycznej służącej wspólnocie obywatelskiej;

28 III 2019

dzień otwarty „Erasmus Day” na UMK;

28-29 III 2019

5. międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Orient w literaturze – literatura w Oriencie” na UMK z udziałem Mahmouda Khalifa JE Ambasadora Państwa Palestyny w Polsce;

29 III 2019

Anita Kowalczyk, studentka biotechnologii UMK, zakwalifikowana do Programu BioLAB Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta;

30 III 2019

reprezentacja UMK w trójboju siłowym klasycznym zajęła trzecie miejsce podczas Akademickich Mistrzostw Pomorza i Kujaw w Bydgoszczy;

01 IV 2019

Aneta Rygielska, studentka UMK, mistrzynią Polski w boksie;

02 IV 2019

wykład dr. Simone Fattoriniego (University of l’Aquila) nt. „Endemism in biogeography and biological conservation" na  Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UMK;

03-04 IV 2019

w Auli UMK odbyła się wiosenna edycja “Wamiriady”;

04-06 IV 2019

międzynarodowa konferencja naukowa Tomasz z Akwinu i Ojcowie Kościoła” na Wydziale Teologicznym UMK;

04-07 IV 2019

Katarzyna Ekwińska, studentka UMK, zdobyła dwa srebrne i brązowy medal Akademickich Mistrzostw Polski we Wspinaczce Sportowej w Sosnowcu i Katowicach;

08 IV 2019

wykład Ari Horie, założycielki start-upów kobiecych z Women’s Startup Lab w Manlo Park (Kalifornia) nt. „Dlaczego Dolina Krzemowa? Ucz się na sukcesach i porażkach. Rola kobiet w innowacjach” połączony z warsztatami na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK;

07 IV 2019

Anna Sagan, studentka UMK, zajęła trzecie miejsce w elicie kobiet podczas 32. Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Ślężański Mnich” w Sobótce;

08-13 IV 2019

praktyki studentów z Uniwersytetu w Keele (Wielka Brytania) w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UMK;

09 IV 2019

wykład Senatora RP prof. Jana Żaryna pt. „Relacje Kościół-państwo w polskich realiach po II wojnie światowej” w Instytucie Historii i Archiwistyki UMK;

09 IV 2019

na UMK gościł Pablo Domeyko z Chile, prawnuk Ignacego Domeyki;

10 IV 2019

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK wyróżniony AACSB International za projekt „Impuls 50+ strategie aktywizacji zawodowej osób starszych dla publicznych służb zatrudnienia”;

11 IV 2019

dr hab. Ewa Bińczyk (Wydział Humanistyczny UMK) i Katarzyna Zellmann, studentka UMK, laureatkami „Złotych Karet” dziennika „Nowości” w kategoriach nauka i edukacja oraz sport;

11 IV 2019

„drzwi otwarte” na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK;

11 IV 2019

dr hab. Paweł Rączka (Wydział Prawa i Administracji UMK) laureatem II Uniwersyteckiej Gali Charytatywnej „Gala Copernicana” w kategorii – najlepszy wykładowca;

11 IV 2019

Dziekanat Wydziału Nauk Historycznych UMK laureatem II Uniwersyteckiej Gali Charytatywnej „Gala Copernicana” w kategorii – dziekanat przyjazny studentom;

12-14 IV 2019

Anna Załęczna, studentka UMK, złotą medalistką Akademickich Mistrzostw Polski w Judo w Pile;

14-24 IV 2019

wizyta prof. Francisco Sergio Bernardes Ladeira, geografa i paleopedologa (University of Campinas UNICAMP, Brazylia) na Wydziale Nauk o Ziemi UMK;

15 IV 2019

dofinansowanie z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na budowę zaplecza klinicznego i dydaktycznego Centrum Weterynarii UMK;

16 IV 2019

na nadzwyczajnym posiedzeniu Senatu Akademickiego przyjęto nowy „Statut UMK”, zob.: https://umk.bip.gov.pl/statut-umk/262056_statut-umk.html;

17 IV 2019

dr Agata Karska (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK) pełnomocnikiem rektora do spraw doskonałości naukowej;

17 IV 2019

ogólnopolska konferencja naukowa „Prawo w dobie cyfryzacji" na Wydziale Prawa i Administracji UMK;

18 IV 2019

na UMK gościła delegacja z chińskiego Inner Mongolia University of Finance and Economics;

23 IV 2019

prof. Artur P. Terzyk (Wydział Chemii UMK) laureatem Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju w kategorii „Naukowiec Przyszłości”;

24 IV 2019

wykład dr Felicii Diaconu (Alexandru Ioan Cuza Police Academy of Bucharest) nt. „Post-communist Heraldry in Central and Eastern European Countries. The Romanian Case” na Wydziale Nauk Historycznych UMK;

24-26 IV 2019

jubileusz 20-lecia Wydziału Filologicznego UMK połączony z międzynarodową konferencją nt. „Comparing e/migrations: Tradition – (Post)memory – Translingualism”;

24-28 IV 2019

19. edycja Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki;

25-26 IV 2019

ogólnopolska konferencja „VII Kopernikańskie Dni Logistyki (KDL)” na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK;

26 IV 2019

prof. Bogusław Buszewski (Wydział Chemii UMK) członkiem Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk Pięknych (EASA);

26 IV 2019

dr hab. Dominik Antonowicz, socjolog i pełnomocnik rektora UMK ds. organizacji i ewaluacji badań naukowych, przewodniczącym pierwszej Rady Uczelni Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach;

27-29 IV 2019

studenci Wydziału Matematyki i Informatyki UMK laureatami nagród I i III stopnia oraz wyróżnienia w czasie „6th North Countries Universities Mathematical Competition" w Sankt-Peterburgu;

29-30 IV 2019

na UMK gościła delegacja z chińskiego Uniwersytetu w Anhui;

03-05 V 2019

Edyta Stark, studentka UMK, srebrną medalistką Akademickich Mistrzostw Polski w trójboju siłowym klasycznym w Katowicach;

09 V 2019

wmurowano kamień węgielny pod budowę Centrum Badań i Konserwacji Dziedzictwa Kulturowego przy Wydziale Sztuk Pięknych UMK;

08-09 V 2019

XI ogólnopolska konferencja „Dni e-Biznesu” na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarzadzania UMK;

09 V 2019

Zuzanna Jarmulska, studentka Wydziału Sztuk Pięknych UMK, stypendystką Fundacji Dziedzictwa Kulturowego;

10 V 2019

rektor prof. Andrzej Tretyn mianował dyrektorów pięciu szkół doktorskich, które od 1 października 2019 roku rozpoczną działalność na UMK;

13 V 2019

wykład prof. Michaela Sommera (Uniwersytet w Oldenburgu) pt. „Palmyra – from Monument to Memory” na Wydziale Sztuk Pięknych UMK;

13 V 2019

wykład dr hab. Diany Lange (Humboldt University of Berlin) pt. "Reading Maps and Drawings: An Atlas of the Himalayas by a 19th Century Tibetan Lama" na Wydziale Nauk Historycznych UMK;

13-14 V 2019

gościnne wykłady profesorów: Malte Rolf i Michael Sommer (Carl von Ossietzky Universität w Oldenburgu) na Wydziale Nauk Historycznych UMK;

14 V 2019

wykład dr. Geralda Kozicza (Graz University of Technology) nt. „The Kalacakra Stupa: Just an Architectural Representation of Highest Buddhist Theology?” na Wydziale Nauk Historycznych UMK;

13-16 V 2019

20. Majowy BUUM Poetycki w Akademickim Centrum Kultury i Sztuki "Od Nowa”;

14 V 2019

Ewelina Kołakowska, absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych UMK, laureatką „Honorary Work Award na 7th Guanlan International Print Biennial – China 2019”;

15-16 V 2019

prof. Paweł Syso (Centrum Weterynarii UMK) doktorem honoris causa Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Akademii Rolniczej w Połtawie (Ukraina);

15 V 2019

ogólnopolska, interdyscyplinarna konferencja naukowa pt. „Wyzwania współczesnego prawa wyborczego: wybory do Parlamentu Europejskiego” na Wydziale Prawa i Administracji UMK;

15 V 2019

akredytacja The Association of MBAs (AMBA) dla programu studiów „Executive Master of Business Administration”  Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzana UMK;

17 V 2019

uruchomiono aplikację Mobilny USOS UMK dla studentów i pracowników UMK;

17 V 2019

na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UMK po raz piąty odbył się „Fascynujący dzień roślin”;

23 V 2019

dzień Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK;

23-26 V 2019

sukcesy sportowej reprezentacji UMK w Akademickich Mistrzostwach Polski w lekkiej atletyce w Łodzi;

24-25 V 2019

pod hasłem „Piernikalia” odbyły się na UMK juwenalia;

24 V 2019

jubileusz 90-lecia urodzin profesorów Mariana Arszyńskiego i Jana Tajchmana (Wydział Sztuk Pięknych UMK);

25 V 2019

dr Natalia Daśko (Wydział Prawa i Administracji UMK) i dr inż. Jakub Rydzewski (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK) laureatami stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej START dla młodych naukowców;

25-27 V 2019

Nataniel Gębicki, student UMK, brązowym medalistą Akademickich Mistrzostw Polski w Karate we Wrocławiu;

27-28 V 2019

umowa o współpracy pomiędzy UMK a Beijing Technology and Business University (BTBU) podpisana podczas pobytu chińskiej delegacji w Toruniu;

29 V 2019

Maciej Kopycki, student prawa na UMK, laureatem I miejsca w konkursie KPMG Tax'n'You 2019!;

29 V 2019

wykład prof. Yasuhiro Kubota (University of the Ryukyus, Japonia) nt. „Biogeography and biodiversity conservation in East Asian islands” na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UMK;

29-30 V 2019

pod hasłem „Filologia tłumaczy świat” odbyły się „drzwi otwarte” na Wydziale Filologicznym UMK;

29-30 V 2019

z okazji 10-lecia kognitywistyki na UMK odbyła się konferencja z udziałem Patricka Haggard’a (University College London);

31 V 2019

jubileusz 30-lecia wyborów 4 czerwca 1989 roku połączony z otwarciem wystawy "UMK w kampanii Komitetu Obywatelskiego »Solidarność« w wyborach’89" i panelem dyskusyjnym w Bibliotece Uniwersyteckiej;

31 V 2019

odbył się kolejny dzień Wydziału Nauk o Ziemi UMK;

31 V 2019

Leszek Dąbrowski, student geografii na UMK, laureatem Studenckiego Nobla 2019 w kategorii "Nauki społeczno-ekonomiczne";

31 V 2019

mgr Sylwia Paulina Grabska-Zielińska (Wydział Chemii UMK) stypendystką Programu im. W. Iwanowskiej Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej;

01 VI 2019

prof. Bogusław Buszewski (Wydział Chemii) otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie;

03 VI 2019

prof. Jerzy Łukaszewicz (Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii UMK) ekspertem zespołu ds. rozwoju i wykorzystania energetyki odnawialnej w transporcie przy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju;

03-07 VI 2019

„1st School on Reaction Systems oraz 2nd Workshop on Reaction Systems” na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK;

04 VI 2019

uroczyste otwarcie pawilonu z odnowionym, zabytkowym astrografem Henry’ego Drapera w Centrum Astronomii UMK w Piwnicach;

04 VI 2019

prof. Mathijs Lamberigts (Katholieke Universiteit Leuven) wygłosił kolejny z cyklu "Wykładów Rektorskich";

04 VI 2019

Beata Zjawin (studentka Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK) laureatką prestiżowego stypendium SPIE Optics and Photonics Education Scholarship;

05 VI 2019

seminarium nt. „Theory and Practice in Recent Political Philosophy z udziałem naukowców z Wielkiej Brytanii i USA w Instytucie Filozofii UMK;

05 VI 2019

majówka Wydziału Nauk Historycznych UMK;

06 VI 2019

piknik przyrodnika dla pracowników Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UMK;

07 VI 2019

z okazji 20. rocznicy wizyty papieża św. Jana Pawła II na UMK na Wydziale Teologicznym odbyła się konferencja „Diakonia prawdy – nauka – teologia – przedsiębiorczość”;

07 VI 2019

prof. Stanisław Dembiński, były rektor UMK, honorowym obywatelem województwa kujawsko-pomorskiego;

07 VI 2019

V Kopernikańskie Sympozjum Młodych Naukowców nt. "Współczesne Zarządzanie – wyzwania i zagrożenia XXI wieku" na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK;

08 VI 2019

zjazd Absolwentów Wydziału Teologicznego UMK z lat 2004-2009;

11 VI 2019

dr Katarzyna Suwada (Instytut Socjologii UMK) laureatką nagrody im. Stanisława Ossowskiego za rok 2018 przyznanej przez Polskie Towarzystwo Socjologiczne;

12 VI 2019

uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego II etapu budowy Uniwersyteckiego Centrum Sportowego UMK;

12 VI 2019

dr hab. Irena Dżurkowa-Kossowska (Wydział Nauk Historycznych UMK) laureatką nagrody Ministra i Dziedzictwa Narodowego za scenariusz i kuratorstwo wystawy „Znaki Wolności. O trwaniu polskiej tożsamości narodowej” (wspólnie z dr. Łukaszem Kossowskim);

16 VI 2019

Akademickie Centrum Kultury i Sztuki „Od Nowa” wyróżnione nagrodą marszałka województwa kujawsko-pomorskiego za aktywne kreowanie kultury studenckiej na przestrzeni ostatnich sześćdziesięciu lat;

17 VI 2019

zmarł gen. Zbigniew Nowek, student prawa i pierwszy przewodniczący NZS UMK (1980-1981);

17 VI 2019

umowa o współpracy między UMK a Beijing Institute of Graphic Communication (Chiny);

20 VI 2019

zmarł Andrzej Chmarzyński, student chemii, członek AZS UMK i wielokrotny reprezentant Polski w koszykówce;

24-27 VI 2019

14. Szkoła Akustooptyki i Zastosowań w Instytucie Fizyki UMK;

24-28 VI 2019

Letnia Szkoła Sedymentologiczno-Geomorfologiczna w Bachotku zorganizowana przez Wydział Nauk o Ziemi UMK;

25 VI 2019

prof. Bogusław Buszewski (Wydział Chemii UMK) wiceprzewodniczącym Rady Doskonałości Naukowej;

25 VI 2019

dr hab. Grażyna Dąbrowska, dr Justyna Boniecka i mgr Olga Narbutt (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UMK) laureatkami nagród Prezydenta Miasta Torunia w kategorii nauka;

26 VI 2019

UMK uczestnikiem międzynarodowego konsorcjum „Młode Uniwersytety dla Europy Przeszłości” tworzącego pierwszy Uniwersytet Europejski;

26 VI 2019

1. miejsce sportowców z UMK w klasyfikacji generalnej Akademickich Mistrzostw Pomorza i Kujaw;

26 VI 2019

srebrny medal i nagroda specjalna Tajwańskiego Stowarzyszenia Wynalazków dla dr. hab. Daniela Załuskiego i dr. Rafała Kuźniewskiego (Wydział Farmaceutyczny CM UMK) na Międzynarodowym Festiwalu Wynalazków w Santa Clara (Kalifornia);

26-28 VI 2019

X Jubileuszowy Zjazd Katedr, Zakładów i Pracowni Kryminalistyki  pt. „Kryminalistyka wobec pomyłek sądowych” zorganizowany z okazji 50-lecia Zakładu Kryminalistyki na Wydziale Prawa i Administracji UMK;

30 VI-04 VII 2019

naukowo-dydaktyczna szkoła letnia „WRB Summer” poświęcona nauczaniu międzynarodowej klasyfikacji gleb WRB na Wydziale Nauk o Ziemi UMK;

01-12 VII 2019

międzynarodowa, interdyscyplinarna szkoła letnia dla doktorantów „Toruń Astrophysics Spectroscopy and Quantum Chemistry School (TASQ)” na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK;

06 VII 2019

zjazd absolwentów Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK roczników 1972-1989 połączony z inauguracją działalności Koła Absolwentów Ekonomii Stowarzyszenia Absolwentów UMK;

07 VII 2019

studenci UMK: Hubert J. Jóźwiak (fizyki), Olgierd Borowiecki (kognitywistyki) i Aleksandra B. Florkiewicz (biologii) laureatami VIII edycji ministerialnego konkursu dla wybitnych studentów i studentek prowadzących badania naukowe pn. "Diamentowy Grant";

08-29 VII 2019

na UMK odbył się kolejny Letni Kurs Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców;

12 VII 2019

dr Katharina Boguslawski (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK) członkiem Wydziału Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi Akademii Młodych Uczonych PAN na kadencję 2019-2024;

14-21 VII 2019

Grzegorz Procyk, Jakub Kwiatkowski i Mikołaj Skiba, uczniowie Liceum Akademickiego, zdobyli trzy srebrne medale podczas Międzynarodowej Olimpiady Biologicznej w Segedynie (Węgry);

15-20 VII 2019

Szkoła letnia nt. „Chrześcijanie i ich wolność religijna” organizowana przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości na Wydziale Teologicznym UMK;

21-30 VII 2019

Grzegorz Procyk, uczeń Liceum Akademickiego, zdobył srebrny medal na 51. Międzynarodowej Olimpiadzie Chemicznej w Paryżu;

23-27 VII 2019

międzynarodowa konferencja „OPTO 2019” na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK;

28 VII 2019

zmarł Jerzy W. Borejsza, jeden z najwybitniejszych historyków polskich, w latach 2004-2012 zatrudniony na UMK;

28 VII-03 VIII 2019

Kamil Dunst, student Wydziału Matematyki i Informatyki UMK, nagrodzony srebrnym medalem na 26. Międzynarodowych Zawodach Matematycznych dla Studentów Uniwersytetów (IMC 2019) w Błagojewgradzie (Bułgaria);

01 VIII 2019

dr hab. Beata Borowska-Beszta (Wydział Nauk Pedagogicznych UMK) członkiem redakcji czasopisma „Disability & Society” poświęconego studiom nad niepełnosprawnością zagranicą;

23 VIII 2019

prof. Adam Jakubowski (Wydział Matematyki i Informatyki UMK)  prezydentem-elektem międzynarodowego Towarzystwa Bernoullich (Bernoulli Society for Mathematical Statistics and Probability);

24-31 VIII 2019

Aneta Rygielska, studentka Sport&Wellness na UMK, srebrną medalistką 12. Mistrzostw Europy w boksie kobiet w Alcobendas (Hiszpania);

26 VIII 2019

dr hab. Grzegorz Bobiński (Wydział Matematyki i Informatyki UMK), dr hab. Stanisław Burdziej (Wydział Humanistyczny UMK) i prof. Artur P. Terzyk (Wydział Chemii UMK) członkami zespołu doradczego oceniającego wnioski o stypendium ministra nauki i szkolnictwa wyższego dla studentów i młodych naukowców (30 VIII 2019-31 XII 2021);

29-30 VIII 2019

wynalazek „Smart materials” opracowany przez zespół pod kierunkiem dr hab. Wojciecha Kujawskiego wyróżniony trzema nagrodami w trakcie gali kończącej Międzynarodowe Targi Wynalazków (International Invention&Trade Expo 2019) w Londynie;

31 VIII-15 IX 2019

Andrzej Romański (Dział Promocji i Informacji UMK) oficjalnym fotografem reprezentacji Polski w koszykówce podczas Mistrzostw Świata w Chinach;

01 IX 2019

w związku z reformą edukacji zmiana nazwy szkoły z Gimnazjum i Liceum Akademickie na Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące;

03-05 IX 2019

XVI ogólnopolskie seminarium naukowe profesora Zygmunta Zielińskiego Dynamiczne Modele Ekonometryczne na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK;

04-06 IX 2019

IX Zjazd Młodych Teoretyków i Filozofów Prawa na Wydziale Prawa i Administracji UMK;

09-12 IX 2019

9. międzynarodowa konferencja Polskiego Towarzystwa Biologii Eksperymentalnej Roślin na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UMK;

09-12 IX 2019

sympozjum „Współczesne problemy hydrogeologii” na Wydziale Nauk o Ziemi UMK;

10 IX 2019

w wieku 102 lata zmarł prof. Jan Łopuski, były dziekan Wydziału Prawa i Administracji UMK (1981-1982);

10-12 IX 2019

konferencja pt. „O Ro(c)ku ów! Muzyczny rok 1969 i jego kulturowe implikacje" na Wydziale Filologicznym UMK;

13 IX 2019

dr hab. Violetta Wróblewska (Wydział Filologiczny UMK) laureatką konkursu czasopisma „Literatura na Świecie;

13 IX 2019

prof. Grzegorz Karwasz (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK) wyróżniony nagrodą i medalem im. Krzysztofa Ernsta przez Polskie Towarzystwo Fizyczne;

16 IX 2019

na UMK gościł prof. Tran Van Hung, prorektor ds. rozwoju współpracy międzynarodowej Uniwersytetu Thanh Do w Wietnamie;

17 IX 2019

UMK sygnatariuszem „Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności Uczelni” podpisanej w Krakowie przez 81 polskich szkół wyższych;

17 IX 2019

spotkanie z okazji XX-lecia Wydziału Filologicznego UMK połączone z promocją okolicznościowej publikacji pt. „Filologia to ludzie. Wydział Filologiczny UMK 1999-2019”;

17 IX 2019

prof. Krzysztof Mikulski (Wydział Nauk Historycznych UMK) doktorem honoris causa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie;

18 IX 2019

profesorowie: Zbigniew Kwieciński i Piotr Pietrykowski (Wydział Nauk Pedagogicznych UMK) uhonorowani medalem Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za działalność na rzecz olsztyńskiej pedagogiki;

23 IX 2019

kierunek logistyka na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarzadzania UMK wyróżniony certyfikatem Polskiego Towarzystwa Logistycznego;

25 IX 2019

dr Paweł Nowicki (Wydział Prawa i Administracji UMK) członkiem Rady Zamówień Publicznych przy prezesie Urzędu Zamówień Publicznych;

25 IX 2019

dr hab. Joanna Kułaga-Przymus (Wydział Matematyki i Informatyki UMK), absolwentka pierwszego rocznika Gimnazjum i Liceum Akademickiego, otrzymała tytuł profesora nadzwyczajnego UMK;

25-28 IX 2019

na UMK odbyła się XX jubileuszowa konferencja z cyklu „Ordines Militares. Colloquia Torunensia Historica”;

26 IX 2019

wykład prof. Jeleny Kozminy (Uralski Uniwersytet Federalny w Jekaterynburgu) pt. „Zamiatin i inni: tradycje antyutopii we współczesnej prozie rosyjskiej” na Wydziale Humanistycznym UMK;

30 IX 2019

konferencja prasowa w Watykanie w sprawie nowych inicjatyw Fundacji Watykańskiej Josef Ratzinger – Benedykt XVI, w tym nagrody „Ratio et Spes” przyznawanej wspólnie z UMK;

01 X 2019

w trakcie uroczystej inauguracji nowego roku akademickiego 2019/20 tytuł doktora honoris causa UMK otrzymał brytyjski historyk Norman Davies;

01 X 2019

zmiany w strukturze UMK w związku z wejściem nowego „Statutu UMK”;

01 X 2019

Oliwia Ciszewska, studentka architektury informacji na UMK, nowym redaktorem naczelnym Rozgłośni Uniwersyteckiej "Radio Sfera";

07 X 2019

inauguracja roku akademickiego 2019/2020 dla słuchaczy działającego przy UMK Toruńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku;

10 X 2019

jubileusz 10-lecia Fundacji im. Aleksandra Jabłońskiego na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki UMK;

10 X 2019

Stacja Polarna UMK na Spitsbergenie dofinansowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego;

10 X 2019

wizyta na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMK prof. Daivy Verkulevičiūtė-Kriukienė, prodziekan ds. Studiów Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych Uniwersytetu w Kłajpedzie (Litwa);

11 X 2019

w Collegium Maximum UMK odbyła się uroczystość jubileuszu 100-lecia wskrzeszenia Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie współorganizowana przez UMK i Uniwersytet Wileński, zob.: https://www.youtube.com/watch?v=vcOXJNwBEhc;

11 X 2019

ekspozycja „Dostojeństwo Uniwersytetu. Wystawa portretów rektorskich i regaliów Uniwersytetu Stefana Batorego z lat 1919-1939” w Muzeum Uniwersyteckim UMK;

11 X 2019

– premiera filmu dokumentalnego „Alma Mater Vilnensis” w reżyserii Romana Tondela, zob.: https://www.youtube.com/watch?v=2tKo0wrU738;

11 X 2019

Wydział Chemii UMK uzyskał grant z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej na projekt pn. "Modern materials for chemistry and medicinal applications" realizowany wspólnie z National University of Kyiv-Mohyla Academy (Ukraina);

13-16 X 2019

w ramach  programu MOST na Wydziale Nauk Historycznych UMK gościła delegacja historyków z Wydziału Historycznego Państwowego Uniwersytetu im. Franciszka Skoryny w Homlu (Białoruś);

17 X 2019

prof. Oded Galor (ekonomista, Brown University na Rhode Island) wygłosił kolejny z cyklu "Wykładów Rektorskich";

17 X 2019

mgr Anna Mielczarek-Taica i mgr Agnieszka Anielska (dziekanat Wydziału Humanistycznego UMK) otrzymały grant na realizację projektu "Niewidoczni, niebędący, niezbędni. Administracja uczelni na rzecz doskonałości naukowej";

17 X 2019

w klubie „Od Nowa” odbyły się otrzęsiny studentów I roku zorganizowane przez Samorząd Studencki UMK;

18 X 2019

I Forum Ekonomiczne Camino Polaco na Wydziale Teologicznym UMK;

19 X 2019

I ogólnopolska konferencja studencka "PsychoNova" zorganizowana przez Studenckie Koło Naukowe Psychologii UMK "Animus";

20-22 X 2019

wykłady dr. Bartosza Tylkowskiego (Uniwersytet Rovira i Virgili, Tarragona) na Wydziale Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych UMK;

21 X 2019

wykład prof. Rosy Smurra (Università  di Bologna) nt. „Town Halls of Medieval Italian Cities” na Wydziale Nauk Historycznych UMK;

21-27 X 2019

dziesiąta edycja obchodów Międzynarodowego Tygodnia Otwartej Nauki pt. „Open for Whom? Equity in Open Knowledge” w Bibliotece Uniwersyteckiej;

21-27 X 2019

wystawa „Forma” – rezultat współpracy Wydziału Sztuk Pięknych UMK z firmami zewnętrznymi w ramach vouchera badawczego w Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu”;

22 X 2019

UMK wyróżnione tytułem „Mecenasa Europejskiego Miasta Sportu Toruń 2019” przyznanym przez władze miasta Torunia;

23-24 X 2019

gościnne wykłady dr. Ronana Richarda (Université Rennes 2, Francja) na Wydziale Nauk Historycznych UMK;

24 X 2019

zespół kierowany przez dr. hab. Wojciecha Kujawskiego nagrodzony złotym medalem podczas Targów Macao Innovative Invention Expo 2019 w Cotai Expo (wenecka część Makao);

24 X 2019

I Targi Kół Naukowych Wydziału Humanistycznego UMK;

24 X 2019

na UMK gościła delegacja nauczycieli akademickich Państwowego Uniwersytetu Humanistycznego w Równem (Ukraina);

24 X 2019

film „Dokument w życiu człowieka” Agnieszki Stępowskiej, absolwentki Wydziału Nauk Historycznych UMK, wyróżniony główną nagrodą w kategorii prac studenckich w konkursie SPA Film Festival 2019 w Adelajdzie (Australia);

24-25 X 2019

Wydział Sztuk Pięknych UMK wyróżniono Polską Nagrodą Innowacyjności 2019 za działalność badawczą i konserwatorską na rzecz otoczenia gospodarczego;

25 X 2019

dr Agata Karska (Centrum Astronomii UMK) jako jedyna Polka znalazła się w gronie 18 naukowców wybranych przez Europejską Agencję Kosmiczną (ESA) do utworzenia regionalnych centrów wiedzy o kosmicznym teleskopie Jamesa Webba;

29 X 2019

wykład prof. Tokimasa Sekiguchi (Tokyo Univesrity of Foreign Studies) nt. „Czy „Lalka” Bolesława Prusa wejdzie do literatury światowej? Refleksje japońskiego badacza” na Wydziale Humanistycznym UMK;

30 X 2019

UMK – jako jedna z dziesięciu polskich uczelni – uzyskał status uczelni badawczej;

30 X 2019

Pierwsza Gala Sportu Uniwersyteckiego UMK w Akademickim Centrum Kultury i Sztuki „Od Nowa”;

01 XI 2019

powołano Samodzielne Stanowisko ds. Systemów POL-on i USOS;

01 XI 2019

powołano Samodzielne Stanowisko ds. Ewaluacji Jakości Działalności Naukowej;

06 XI 2019

seminarium naukowe z okazji jubileuszu 80-tych urodzin prof. Marka Zaidlewicza na Wydziale Chemii UMK;

06 XI 2019

wykład prof. Marka Hendrykowskiego (UAM) pt. „Twarz jako tekst kultury” na Wydziale Humanistycznym UMK;

06 XI 2019

dr hab. Tomasz Klimsiak (Wydział Matematyki i Informatyki UMK) laureatem Nagrody Prezesa Rady Ministrów za osiągnięcia naukowe będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego;

07 XI 2019

inauguracja w Brukseli Inicjatywy Uniwersytetów Europejskich, którego częścią jest konsorcjum Młodych Uniwersytetów dla Europy Przyszłości (Young Universities for the Future of Europe - YUFE), do którego należy UMK;

07-08 XI 2019

sympozjum naukowe „Problemy funkcji archiwów” na Wydziale Nauk Historycznych UMK;

08 XI 2019

UMK wyróżniony tytułem „Partner Tworzenia Wartości” przez firmę Cereal Partners Poland Toruń-Pacific;

08 XI 2019

umowa o współpracy pomiędzy UMK a Beijing Open University (BJOU) podpisana podczas pobytu chińskiej delegacji w Toruniu;

12-14 XI 2019

projekty naukowców w UMK wyróżnione dwoma medalami podczas Targów iENA 2019 w Norymberdze;

13 XI 2019

w ramach cyklu „Świat Od Nowa” odbyło się spotkanie „Porządki po wyborach. Polska demokratyczna czy już miękko autorytarna”;

13 XI 2019

20. jubileuszowa edycja kujawsko-pomorskiego „Dnia GIS-u” na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMK;

14 XI 2019

mgr Robert Piotrowski, doktorant w Katedrze Kulturoznawstwa UMK , wyróżniony w XI edycji konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość” za pracę magisterską „«Jednemu się zmiele, drugiemu się skrupi». Młynarze i młyny we wspomnieniach mieszkańców pogranicza mazowiecko-dobrzyńskiego”;

15 XI 2019

dr Agata Karska (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK) pełnomocnikiem Rektora UMK ds. wdrożenia strategii uczelni badawczej;

16 XI 2019

Studenckie Koło Naukowe Prawa Wyborczego „Elektor” laureatem Konkursu StRuNa w kategorii StRuNa-Human: Projekt Naukowy Roku 2019;

18-20 XI 2019

na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej gościli naukowcy z National Central University (Tajwan) zaproszeni przez Centrum Badań Polarnych UMK;

19 XI 2019

dr Anna Ilnicka (Wydział Chemii UMK) laureatką stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnie zdolnych naukowców;

22-23 XI 2019

XXX jubileuszowy Festiwal Blues Meeting w klubie „Od Nowa”;

24 XI 2019

Philiph Lynov (Rosja) uczestnik XI Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Ignacego J. Paderewskiego w Bydgoszczy laureatem nagrody UMK;

22-24 XI 2019

mgr. Jakub Woźniak, doktorant Wydziału Teologicznego UMK, przewodniczącym Doktoranckiego Forum Uniwersytetów Polskich (DFUP);

26 XI 2019

pierwsze „Śniadanie Biznesowe z WNEiZ” dla przedstawicieli lokalnego biznesu;

27 XI 2019

konferencja „Kujawsko-Pomorskie Forum Cyberbezpieczeństwa” na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK;

30 XI 2019

w czasie Gali Laurów Uniwersyteckich na UAM w Poznaniu organizowaną na UMK Olimpiada Międzywydziałowa „Copernicada” wyróżniono nagrodą dla najlepszego uniwersyteckiego projektu sportowego;

02-11 XII 2019

Mikołajkowy Jarmark Pracy i Praktyk zorganizowany przez Biuro Karier UMK;

03 XII 2019

UMK laureatem konkursu EDUinspiracje 2019 w kategorii szkolnictwo wyższe;

04 XII 2019

prof. Andrzej Kossakowski (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK) laureatem Nagrody Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, zwanej Polskim Noblem;

04 XII 2019

na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK gościł prof. David de la Croix (Université Catholique de Louvain w Louvain-la-Neuve);

04 XII 2019

inauguracja Szkoły Giełdowej na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK;

04 XII 2019

pierwsza edycja seminarium naukowego „Poznajmy się” na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK;

05 XII 2019

wizyta prof. Anchuan Fan (Uniwersytet Nauki i Technologii Chin) w Instytucie Fizyki UMK;

05 XII 2019

profesorowie UMK: Andrzej Skowroński i Józef Szudy członkami rzeczywistymi Polskiej Akademii Nauk;

05 XII 2019

Aleksandra Barandziak, absolwentka finansów i rachunkowości na UMK, laureatką XIV edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Verba Veritatis” na najlepszą pracę dyplomową z zakresu etyki biznesu;

06 XII 2019

polsko-białoruskie seminarium  naukowe nt. „Belarus and Poland: an opportunity for good neighbourhood relations” na Wydziale Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie UMK;

09-13 XII 2019

międzynarodowe spotkanie pracowników uniwersytetów pt. „Communication in a Multicultural Environment” na UMK;

11 XII 2019

dr inż. Mateusz Borkowski (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK) laureatem nagrody im. Stefana Pieńkowskiego PAN za osiągnięcia naukowe w dziedzinie nauki;

12 XII 2019

w Collegium Maius odbyło się „Śniadanie u humanistów” inaugurujące udział studentów w programach stypendialnych Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA);

14 XII 2019

Ralph Kaminski laureatem Nagrody Artystycznej Miasta Torunia im. Grzegorza Ciechowskiego;

16 XII 2019

promocja książki prof. Jana Kopcewicza, byłego rektora UMK, pt. „Na ciemnej stronie czasu” w Bibliotece Uniwersyteckiej;

16 XII 2019

róże grafenowe chemików z UMK nagrodzone srebrnym medalem targów Kaohsiung International Invention&Design Expo na Tajwanie;

17 XII 2019

mgr Jakub Zemła, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMK, laureatem konkursu Naczelnego Sądu Administracyjnego na najlepszą pracę magisterską dotyczącą sądownictwa administracyjnego;

17 XII 2019

prof. Andrzej Sokala, prorektor ds. Studenckich i Polityki Kadrowej UMK, wręczył nominacje członkom zespołów wdrażających strategię uczelni badawczej;

18 XII 2019

w ramach cyklu „Świat Od Nowa” odbyło się spotkanie z dr. Bartoszem Bojarczykiem (UMCS) nt. „Iran – walka o dominację w regionie czy o przetrwanie”;

18 XII 2019

umowa w sprawie współpracy między Wydziałem Humanistycznym UMK i 3WAY Dynamiczne Centrum Językowe w zakresie stworzenia nowoczesnych sposobów nauczania języków obcych;

19 XII 2019

redakcja „Głos Uczelni” czasopisma UMK nagrodziła laureatów konkursu na artykuł popularnonaukowy.

01 I 2020

powołano Sekretariat Inicjatywy Doskonałości – Uczelnia Badawcza;

07-11 I 2020

na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK gościła delegacja King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT) z Bangkoku;

09 I 2020

Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące po raz kolejny najlepszą szkoła średnią w Polsce w dorocznym rankingu szkół organizowanym przez "Perspektywy";

10 I 2020

wykład prof. Mathijsa Lamberigtsa (Katholieke Universiteit Leuven) nt. „The dechristianization of Europe, a challenge for the Churches” na Wydziale Humanistycznym UMK;

10 I 2020

Patrycja Gulak-Lipka (Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK) pierwszą kobietą z krajowymi i międzynarodowymi uprawnieniami komisarza zawodowych rozgrywek koszykarskich;

11 I 2020

rektor prof. Andrzej Tretyn przewodził reprezentacji UMK podczas wielkiego wiosłowania dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy;

14 I 2020

wykład dr. Maksyma Biliavskiego (Centrum Razumkova w Kijowie) nt. „Bezpieczeństwo energetyczne Ukrainy jako czynnik stabilności dla Europy” na Wydziale Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie UMK;

14 I 2020

na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Maastricht odbyło się spotkanie inaugurujące współpracę dziesięciu europejskich akademickich środowisk prawniczych w ramach konsorcjum Młodych Uniwersytetów dla Europy Przyszłości (Young Universities for the Future of Europe – YUFE);

14-17 I 2020

na Wydziale Chemii UMK gościła delegacja przedstawicieli Uniwersytetu Narodowego „Akademia Kijowsko-Mohylańska” w Kijowie (Ukraina);

15 I 2020

dzień św. Tomasza z Akwinu na Wydziale Teologicznym UMK;

15-19 I 2020

na Wydziale Prawa i Administracji UMK gościła grupa studentów i doktorantów z Graduate School of Law Kobe University (Japonia);

16 I 2020

„Noc kultury w Collegium Maius” przygotowana przez Wydział Humanistyczny UMK;

16 I 2020

wykład prof. Mariana Chachaja (UMCS Lublin) nt. „Uniwersytet w Bolonii w czasach Mikołaja Kopernika” na Wydziale Nauk Historycznych UMK;

18 I 2020

prof. Jan Tajchman (Wydział Sztuk Pięknych UMK) wyróżniony tytułem „Współczesnego Torunianina Stulecia” w plebiscycie zorganizowanym z okazji 100. rocznicy powrotu Torunia do wolnej Polski;

20 I 2020

Miasteczko Akademickie UMK na Bielanach wpisano do rejestru zabytków;

22 I 2020

wykład prof. Davida B. Collinge (University of Copenhagen) nt. „Endophyte communities in bread wheat (Triticum aestivum) as a source for potential biological control agents" na Wydziale Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych UMK;

24 I 2020

konferencja nt. „Wyzwania danych osobowych” na Wydziale Prawa i Administracji UMK;

24 I 2020

wykład Krzysztofa Płomińskiego, Ambasadora RP w Iraku i Arabii Saudyjskiej, nt. „Zasady gry na Bliskim Wschodzie: raport ambasadora” na Wydziale Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie;

25 I 2020

odbył się kolejny bal Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMK – GLOBAL;

29 I 2020

zmarł prof. Stanisław Sudoł, ekonomista,  doktor honoris causa UMK;

30 I 2020

w Bibliotece Uniwersyteckiej otwarto wystawę „Pierwsza dama polskiej filozofii. Profesor Barbara Skarga. Doctor honoris causa UMK”;

04 II 2020

obrony pierwszych prac inżynierskich na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMK;

11 II 2020

rozpoczął się cykl wykładów popularnonaukowych "Wtorki z psychologią" organizowany przez Instytut Psychologii UMK;

11 II 2020

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK wyróżniony znakiem "Made in Toruń" przyznanym dla programu Executive Master of Business Administration;

14 II 2020

dr Jan Waszewski (Wydział Filozofii i Nauk Społecznych UMK) laureatem XI edycji konkursu Szefa ABW na najlepszą pracę doktorską, magisterską lub licencjacką dotyczącą bezpieczeństwa państwa w kontekście zagrożeń wywiadowczych, terrorystycznych, ekonomicznych;

16 II 2020

zmarł prof. Robert Bandurski, doktor honoris causa UMK;

18 II 2020

prof. Daniela Szymańska (Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMK) członkiem Komitetu Nauk Demograficznych przy Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN na kadencję 2020-2023;

18 II 2020

inauguracja działalności Toruńskiej Szkoły Biblijnej działającej przy Wydziale Teologicznym UMK;

19 II 2020

prof. Tomaso Poggio (Center for Brains, Minds and Machines) laureatem pierwszej edycji międzynarodowej Nagrody Naukowej "Ratio et Spes", ustanowionej wspólnie przez UMK i Fundację Watykańską Joseph Ratzinger-Benedykt XVI;

19 II 2020

w trakcie Święta Uniwersytetu wyróżnienie Convallaria Copernicana otrzymał prof. Józef Szudy;

19 II 2020

tytuły honorowych profesorów UMK otrzymali: Grzegorz Goździewicz (Wydział Prawa i Administracji UMK), Wiesław Kozak (Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych UMK) i Andrzej Nowicki (Wydziału Matematyki i Informatyki UMK);

19 II 2020

UMK współuczestniczyło w organizacji pierwszej Gali Nauki Polskiej;

19-22 II 2020

Kamil Dunst, student Wydziału Matematyki i Informatyki UMK, zdobył złoty medal międzynarodowych zawodów matematycznych "11th Mathematical Olympiad of the Belarusan-Russian University" w Mohylewie (Białoruś);

26-29 II 2020

w klubie "Od Nowa" odbyła się 20. jubileuszowa edycja Jazz Od Nowa Festival;

28 II 2020

AZS UMK wyróżniono tytułem najlepszego "Klubu 2019 roku" w plebiscycie "Sportowiec Torunia";

04 III 2020

UMK po raz ósmy ujęto w renomowanym QS World University Rankings;

04 III 2020

targi pracy i praktyk na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK;

09-11 III 2020

wizyta delegacji Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMK na Uniwersytecie Wileńskim (Litwa);

12 III 2020

prof. Andrzej Sokala został rektorem UMK na lata 2020-2024;

12 III 2020

dr hab. Grażyna Dąbrowska (Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych UMK) laureatką plebiscytu Lirene "Kobieta. Innowacja. Natura";

17 III 2020

w związku z epidemią koronawirusa zajęcia dydaktyczne na UMK realizowano w formie zdalnej (do 31 maja);

20 III 2020

UMK i firma Strabag podpisały umowę na budowę Centrum Medycyny Weterynaryjnej UMK;

26 III 2020

unikatowe zbiory Biblioteki Uniwersyteckiej UMK wpisano do narodowego zasobu bibliotecznego (DzU, 2020, poz. 540);

27 III 2020

prof. Bogusław Buszewski (Wydział Chemii UMK), jako pierwszy naukowiec w historii UMK, członkiem zwyczajnym Europejskiej Akademii Nauki i Sztuki;

31 III 2020

zespół badaczy z Collegium Medicum UMK pod kierunkiem prof. Jacka Kubicy, prorektora UMK ds. badań naukowych, podjął badania kliniczne nad wirusem SARS-CoV-2;

20 IV 2020

Stację Polarną UMK na Spitsbergenie włączono do projektu INTERACT, funkcjonującego w ramach programu Unii Europejskiej Horyzont 2020;

21 IV 2020

zmarł prof. Stanisław Chwirot, fizyk, prorektor ds. nauki UMK (1996-1999);

23 IV 2020

zmarł prof. Janusz Symonides, prawnik, prorektor ds. nauki UMK (1969/70-1971/72);

30 IV 2020

prof. Bogusław Buszewski (Wydział Chemii UMK) laureatem Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2020 w kategorii "Naukowiec przyszłości";

30 IV 2020

rektor-elekt prof. Andrzej Sokala wręczył nominacje prorektorom UMK na kadencję 2020-2024;

05 V 2020

kierunki informatyka stosowana oraz automatyka i robotyka (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK) otrzymały prestiżową akredytację Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych (KAUT) na lata 2020-2025;

07 V 2020

kierunek politologia (Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie UMK) otrzymał akredytację Polskiej Komisji Akredytacyjnej na lata 2020-2025;

11 V 2020

prof. Bogusław Buszewski (Wydział Chemii UMK) przewodniczącym Komitetu Chemii Analitycznej PAN na kadencję 2020-2023;

11 V 2020

dr hab. Renata Gadzała-Kopciuch (Wydział Chemii UMK) członkiem Komitetu Chemii Analitycznej PAN na kadencję 2020-2023;

13 V 2020

dr hab. Katharina Boguslawski (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK) i lekarz weterynarii Magdalena Kulus (Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych UMK) laureatkami Nagrody Naukowej dla Młodych Naukowców przyznawanej przez Oddział PAN w Gdańsku;

18 V 2020

prof. Andrzej Tretyn, rektor UMK, spotkał się z Jarosławem Gowinem, ministrem nauki i szkolnictwa wyższego, i poseł Iwoną Michałek;

25 V 2020

dr Agata Karska (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK) członkiem Komitetu Polityki Naukowej MNiSzW (na kadencję 1 VI 2020-31 V 2022);

25 V 2020

dr Tomasz Komendziński (Wydział Filozofii i Nauk Społecznych UMK) członkiem międzynarodowego zespołu realizującego projekt badawczy "Współczucie, więzi społeczne i odporność na traumy podczas pandemii Covid-19";

27 V 2020

wykład ambasador Republiki Indonezji w Polsce J.E. pani Siti Nugraha Mauludiah nt. "Culture Diversity in Indonesia" w Katedrze Etnologii i Antropologii Kulturowej;

01 VI 2020

rektor-elekt prof. Andrzej Sokala wręczył nominacje nowym dziekanom wydziałów UMK na kadencję 2020-2024;

01 VI 2020

zmarł prof. Marian Filar, prawnik, prorektor ds. studentów UMK (1990-1993);

03 VI 2020

dr Anna Maria Kola (Wydział Filozofii i Nauk Społecznych UMK) ekspertem w zespole roboczym Towards a European Approach for Micro-credentials;

19 VI 2020

pierwsza promocja doktorska mgr Mileny Jankowskiej na Wydziale Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych UMK (promotor prof. Maria Stankiewicz);

23 VI 2020

naukowcy z UMK nagrodzeni medalami na XIII Międzynarodowych Targach i Konkursie Wynalazków i Innowacji INTARG 2020 Online;

26 VI 2020

prof. Andrzej Kossakowski, emerytowany pracownik Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK, uhonorowany katarzynką w Piernikowej Alei Gwiazd;

26 VI 2020

Daria Miścikowska i Dominika Marchewka, absolwentki Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK, laureatkami 51. edycji konkursu na najlepsze prace dyplomowe z zakresu rachunkowości i przetwarzania danych z rachunkowości;

30 VI 2020

uroczyste zakończenie kursu "Zerówka" zorganizowanego przez Studium Kultury i Języka Polskiego dla Obcokrajowców;

VI 2020

UMK pełnoprawnym członkiem konsorcjum Young Universities for the Future of Europe (YUFE);

01 VII 2020

uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego pod budowę Centrum Medycyny Weterynaryjnej UMK;

01 VII 2020

dr hab. Magdalena Barwiołek (Wydział Chemii UMK) laureatką stypendium naukowego przyznanego przez the State Education Development Agency Republic of Latvia;

15 VII 2020

mgr Piotr Kamedulski, mgr Wojciech Zieliński, student Paweł Nowak i prof. Jerzy Łukaszewicz (Wydział Chemii UMK) wyróżnieni złotym medalem i nagrodą specjalną za wynalazek pn. "Sposób otrzymywanie trójwymiarowych róż grafenowych" na Międzynarodowych Targów ARCHIMEDES 2020 w Moskwie;

17 VII 2020

Hubert Długołęcki, student diagnostyki molekularnej i biologii na UMK, nowym przewodniczącym Samorządu Studenckiego UMK;

21 VII 2020

Bartosz Leszczyński (Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie UMK) jako pierwszy uczestnik uniwersyteckiego programu kariera dwutorowa student-sportowiec uzyskał tytuł magistra;

20 VIII 2020

wyruszyła 50. wyprawa do Stacji Polarnej UMK na Spitsbergenie;

26 VIII 2020

dr Alicja Bartnicka (Wydział Nauk Historycznych UMK) wyróżniona prestiżowym stypendium Jack, Joseph and Morton Mandel Center for Advanced Holocaust Studies na trzymiesięczny pobyt naukowo-badawczy przy United States Holocaust Memorial Museum w Waszyngtonie;

27 VIII 2020

Sebastian Burchardt, student biotechnologii na UMK, laureatem prestiżowego Diamentowego Grantu;

31 VIII 2020

UMK otrzymał z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 15 mln zł na budowę Centrum Nauk Technicznych;

01 IX 2020

prof. Kornelia Kędziora-Kornatowska (prorektor ds. Collegium Medicum UMK) zastępcą przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych (KRAUM) do 31 sierpnia 2024 r.;

01 IX 2020

powołano Samodzielne Stanowisko ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi (HR nauczycieli akademickich);

03 IX 2020

dr Krzysztof Celuch (Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK) w gronie 100 najbardziej wpływowych osób w branży eventowej według rankingu Eventex;

04-05 IX 2020

Sebastian Chmara, student prawa na UMK, zdobył dwa medale na 96. PZLA Mistrzostwach Polski oraz 37. PZLA Mistrzostwach Polski U23;

11 IX 2020

dr hab. Paweł Nowicki (Wydział Prawa i Administracji UMK) mediatorem stałym i koncyliatorem stałego sądu polubownego przy Prokuratorii Generalnej RP;

14 IX 2020

prof. Andrzej Tretyn, rektor UMK (2012-2020), wyróżniony tytułem "Promotora Polski" przyznanym przez Zarząd Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego "Teraz Polska";

14 IX 2020

dr Agata Karska (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK) wyróżniona nagrodą rektora za osiągnięcia organizacyjne;

15-16 IX 2020

w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego odbyła się I konferencja sprawozdawcza uczelni uczestniczących w konkursie programu "Inicjatywa Doskonałości – uczelnia badawcza";

17 IX 2020

prof. Andrzej Sokala, rektor UMK, wybrany przewodniczącym Komisji ds. Organizacyjnych i Legislacyjnych Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich;

17 IX 2020

kierunek biologia (Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych UMK) otrzymał akredytację Polskiej Komisji Akredytacyjnej na lata 2020-2025;

19-20 IX 2020

w trakcie mistrzostw Polski Seniorów w wioślarstwie w Poznaniu sportowcy z AZS UMK zdobyli jeden srebrny i cztery brązowe medale;

20 IX 2020

dr hab. Paweł Nowicki (Wydział Prawa i Administracji UMK) laureatem konkursu na doradztwo z zakresu zamówień publicznych zorganizowanego przez Bank Światowy;

23 IX 2020

mgr Rafał Bujałkowski (Wydział Humanistyczny UMK) laureatem IV Konkursu im. prof. Eweliny Nurczyńskiej-Fidelskiej za najlepszą pracę magisterską z zakresu kina polskiego lub edukacji audiowizualnej organizowanego przez Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne "Venae Artis";

29 IX 2020

prof. Wojciech Polak (Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie UMK) odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski;

29 IX 2020

dr hab. Joanna Kułaga-Przymus (Wydział Matematyki i Informatyki UMK) laureatką nagrody im. Prof. Kazimierza Bartla za wybitne osiągnięcia w nauce w dziedzinie matematyki;

30 IX 2020

prof. Bogusław Buszewski (Wydział Chemii UMK) laureatem nagrody za wybitne osiągnięcia w badaniach z dziedziny chemii analitycznej przyznanej przez Komitet Chemii Analitycznej PAN;

01 X 2020

w trakcie uroczystej inauguracji nowego roku akademickiego 2020/2021 rektora prof. Andrzeja Tretyna uhonorowano medalem Thorunium – najważniejszym wyróżnieniem przyznawanym przez Prezydenta Miasta Torunia;

01 X 2020

wystawa poświęcona prof. Stanisławowi R. Ingardenowi w 100. rocznicę Jego urodzin;

01 X 2020

uruchomiono nowy Portal Informacyjny UMK, https://portal.umk.pl/;

01 X 2020

mgr Jakub Woźniak, doktorant z Wydziału Teologicznego UMK, przewodniczącym Doktoranckiego Forum Uniwersytetów Polskich;

01 X 2020

na UMK rozpoczął się Tydzień Orientacyjny dla studentów zagranicznych rozpoczynających naukę na UMK;

02 X 2020

prof. Zbigniew Witkowski, dziekan Wydziału Prawa i Administracji UMK, Profesorem Honorowym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie;

08-11 X 2020

Katarzyna Zillman (AZS UMK) zdobyła brązowy medal podczas wioślarskich Mistrzostw Europy w Poznaniu;

08-13 X 2020

Patrycja Lorkowska i Anna Sagan, studentki sport i wellness na UMK, zdobyły brązowy medal Młodzieżowych Mistrzostw Europy odbywających się na welodromie w Fiorenzuoli (Włochy);

10 X 2020

dr hab. Anna Moszyńska (Wydział Prawa i Administracji UMK) laureatką konkursu na najlepszą pracę doktorską i habilitacyjną z zakresu nauk prawnych organizowanego przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości za monografię "Geneza prawa spadkowego w polskim kodeksie cywilnym z 1964 r.";

14 X 2020

na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK otwarto pierwsze w Europie Środkowo-Wschodniej Centrum Danych Badawczych Federalnej Agencji Pracy z siedzibą w Norymberdze;

15 X 2020

dr hab. Joanna Kujawa (Wydział Chemii UMK) wyróżniona nagrodą Prezesa Rady Ministrów za rok 2019 za rozprawę habilitacyjną;

15 X 2020

prof. Bogusław Dybaś (Wydział Nauk Historycznych UMK) uhonorowany austriackim Krzyżem Honorowym Nauki i Sztuki I Klasy za zasługi dla pogłębienia relacji między Austrią a Polską;

16 X 2020

w związku z epidemią koronawirusa zajęcia dydaktyczne na UMK – do odwołania – były realizowane w formie zdalnej;

18 X 2020

zmarł prof. Jan Hanasz (astronom) działacz opozycji solidarnościowej i podziemnej "Solidarności";

20 X 2020

dr hab. Katharina Boguslawski (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK) laureatką nagrody "Polityki" w kategorii nauki ścisłe;

23 X 2020

prof. Roman Czaja (Wydział Nauk Historycznych UMK) laureatem Nagrody Eike von Repkowa za całokształt pracy naukowej i organizacyjnej oraz wkład w polsko-niemieckie pojednanie;

25 X 2020

jubileusz 90. urodzin prof. Lutosława Wolniewicza, nestora toruńskich fizyków;

26 X 2020

UMK regionalnym koordynatorem monitorującym sytuację epidemiczną na uczelniach w województwie kujawsko-pomorskim;

27 X 2020

dr hab. Grażyna Dąbrowska (Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych UMK) laureatką konkursu INNOWATOR UMK;

05 XI 2020

prof. Andrzej Sokala, rektor UMK, powołał troje pełnomocników: do spraw równego traktowania (dr hab. Aleksandra Derra), do spraw bezpieczeństwa studentów i doktorantów (dr Magdalena Kalińska) oraz rzecznika akademickiego (dr Bartłomiej  Chludziński);

11 XI 2020

inż. Tomasz Starczewski, absolwent gospodarki przestrzennej i geozarządzania na UMK, laureatem I miejsca w V edycji konkursu o nagrodę Instytutu Metropolitalnego na najlepszą pracę dyplomową o tematyce miejskiej lub metropolitalnej w kategorii prac licencjackich i inżynierskich;

12 XI 2020

dr hab. Paweł Nowicki (Wydział Prawa i Administracji UMK) laureatem konkursu Banku Światowego na doradztwo z zakresu zamówień publicznych;

20 XI 2020

1. Międzynarodowe Seminarium Pracy Socjalnej na Wydziale Filozofii i Nauk Społecznych UMK;

20 XI 2020

22 pracowników UMK wśród najczęściej cytowanych naukowców na świecie;

24 XI 2020

w Obserwatorium Astronomicznym UMK w Piwnicach – po renowacji – ponowne uruchomiono Radioteleskop RT4 o średnicy 32 metrów;

25 XI 2020

dr hab. Tomasz Tarczewski (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK) członkiem stowarzyszenia Sekcji Energoelektroniki i Napędu Elektrycznego Komitetu Elektrotechniki PAN;

26-27 XI 2020

obrady konferencji Szkoły Letniej 2020 organizowanej on-line wspólnie przez Wydział Nauk Historycznych UMK i Wydział Historyczny Uniwersytetu Badawczego "Wyższa Szkoła Ekonomiki" w Moskwie;

30 XI 2020

prof. Bogumiła Rouba (Wydział Sztuk Pięknych UMK) laureatką dorocznej Nagrody Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w dziedzinie ochrony dziedzictwa kulturowego;

30 XI 2020

dr Patryk Tomaszewski (Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie UMK) członkiem Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (do 2024);

01 XII 2020

mural upamiętniający Grzegorza Ciechowskiego, lidera "Republiki", umieszczono na północnej ścianie Domu Studenckiego nr 12 przy ul Reja 25;

03 XII 2020

inż. Alicja Tymczewska (Wydział Chemii UMK) laureatką konkursu "Złoty medal Chemii";

04 XII 2020

VI konferencja naukowo-gospodarcza nt. "Odpowiedzialne łańcuchy dostaw 2020" na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK;

07 XII 2020

w Dziale Planowania i Analiz powołano Zespół ds. Ekonomiczno-Finansowych;

08 XII 2020

dr hab. Piotr Rączka (Wydział Prawa i Administracji UMK) i dr Tomasz Jędrzejewski (Kanclerz UMK) powołani do zespołu ekspertów przy Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich;

08 XII 2020

dr Krzysztof Celuch (Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK) został przewodniczącym regionu EMEA w międzynarodowych strukturach fundacji Meeting Professionals International (2021-2023);

09 XII 2020

prof. Andrzej Pietruszczak (Wydział Filozofii i Nauk Społecznych UMK) laureatem IV edycji Nagrody Naukowej im. Jana Łukasiewicza za książkę Foundations of the Theory of Parthood;

10 XII 2020

UMK uplasował się na 9. miejscu w Polsce, 425. w Europie i 1083 miejscu wśród uczelni na świecie w siódmej edycji rankingu najlepszych uniwersytetów świata przygotowanym przez News & World Report Best Global Universities;

12 XII 2020

dr hab. Agnieszka Piernik (Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych UMK) członkiem rady naukowej Parku Narodowego Bory Tucholskie;

13 XII 2020

mgr inż. Jakub Szczepkowski, absolwent ekonomii na UMK i przewodniczący Samorządu Doktorantów UMK,  członkiem zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów;

15 XII 2020

Dział Współpracy Międzynarodowej  przekształcono w Dział Międzynarodowych Partnerstw i Mobilności;

17 XII 2020

dr Olga Zadurska (Wydział Humanistyczny UMK) laureatką XII edycji konkursu "Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość";

18 XII 2020

dr hab. Marcin Świtoniak (Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMK) zwycięzcą konkursu EDUinspirator w kategorii szkolnictwo wyższe;

19 XII 2020

zmarł prof. Lutosław Wolniewicz, twórca szkoły obliczeń atomowo-molekularnych, były dyrektor Instytutu Fizyki UMK (1981-1983);

20 XII 2020

prof. Wojciech Polak i dr hab. Sylwia Galij-Skarbińska (Wydział Nauk Historycznych UMK) laureatami prestiżowej Nagrody Stowarzyszenia Wydawców Katolickich FENIKS 2020 w kategorii Historia za książkę Zbrodnia i grabież. Jak Niemcy tuszują prawdę o sobie 1939–2019;

22 XII 2020

mgr Hanna Rywocka, absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK, laureatką IV Konkursu o Nagrodę Rzecznika Finansowego za najlepszą rozprawę habilitacyjną i doktorską oraz pracę magisterską i licencjacką z zakresu ochrony klienta na rynku finansowym;

29 XII 2020

zmarł prof. Jan Tajchman, architekt, badacz i konserwator zabytków architektury.