Archiwum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Kontaktul. Mickiewicza 2/4, 87-100 Toruń
tel.: 56 611 22 32
e-mail: archiwum@umk.pl

1966-1975

III 1966

reaktywowano Jazz-Club;

01 IV 1966

w Toruniu odbył się Ogólnopolski Zjazd Matematyków;

02 IV 1966

powołano Zarząd Inwestycji Szkół Wyższych z siedzibą w Toruniu;

02 IV 1966

otwarto Ośrodek Obliczeniowy przy Katedrze Matematyki (od 1976 – Ogólnouczelniany Ośrodek Obliczeniowy) i uruchomiono maszynę matematyczną „Odra 1003”;

21-22 IV 1966

na UMK odbył się Studencki Przegląd Teatrów Polski Północnej i Zachodniej z udziałem dziewięciu zespołów teatralnych;

3-8 V 1966

odbyły się „Piernikalia Toruńskie”: V Jubileuszowe Juwenalia Studentów województwa bydgoskiego;

09 V 1966

utworzono Stację Badawczą w Siemionkach nad jeziorem Gopło (została zlikwidowana w początkach 1980);

26 V 1966

konferencja prasowa w sprawie rozbudowy UMK z udziałem 32 akredytowanych w Polsce korespondentów zagranicznych;

02 VIII 1966

Prezes Rady Ministrów powołał komitet do przygotowania obchodów 500. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika;

29 IX 1966

zatwierdzenie generalnych założeń inwestycji i rozwoju UMK w latach 1961-1980.

15 II 1967

powstał Dział Wydawnictw;

23 III 1967

rząd zatwierdził projekt budowy miasteczka akademickiego na Osiedlu Bielany;

18 IV 1967

rozpoczęto budowę pierwszego domu studenckiego na Bielanach (DS 7);

V 1967

powstała grupa fotograficzna „Formy” – kontynuowała działalność grypy „Zero-61”

09 VI 1967

wmurowano kamień węgielny pod pierwszy gmach nowego osiedla uniwersyteckiego na Bielanach (w południowo-zachodni narożnik fundamentu budynku DS 7);

11 IX 1967

wizyta na UMK gości z Uniwersytetu w Ferrarze: syndyka Giuseppe Ferrari i asesora Giorgio Vittoria;

01 X 1967

uruchomiono Zawodowe Studia Ekonomiczne;

28 XI 1967

Senat UMK podjął decyzję o wznowieniu rekrutacji na kierunek archeologia na Wydziale Humanistycznym;

XI 1967

powstał studencki teatr „Argos” (działał do 1969);

1967

UMK otrzymał na własność zabytkowy pałac z oficyną, ogrodem i miejscem na przystań w Nowej Wsi k. Jabłonowa z przeznaczeniem na Dom Pracy Twórczej i Ośrodek Wypoczynkowy.

1967

ZNP przy UMK nawiązał współpracę z organizacją związkową Uniwersytetu Ernsta Moritza w Greifswaldzie;

1967

żeglarze z Sekcji Żeglarskiej AZS UMK zdobyli drużynowe akademickie mistrzostwo Polski;

1967

oddano do użytku nowo wybudowany dom studencki na Osiedlu Centrum DS 5 (ul. Słowackiego 5/7);

22 I 1968

wizyta na UMK Stanisława Neumanna, I sekretarza Ambasady Czechosłowackiej Republiki Socjalistycznej;

14 III 1968

w odpowiedzi na wydarzenia w kraju w stołówce akademickiej przy ul. Mickiewicza 2/4 odbył się studencki wiec z udziałem ówczesnego rektora prof. Witolda Łukaszewicza (w roli obserwatora) oraz grona naukowców; uchwalono rezolucję żądając m.in. uwolnienia wszystkich uwięzionych studentów i pracowników naukowych oraz przywrócenia na studia studentów relegowanych z uczelni;

18 III 1968

odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Senatu UMK w trakcie którego podjęto uchwałę w sprawie wypadków warszawskich;

18 III 1968

odbył się kolejny wiec w akademickiej stołówce (odczytywanie rezolucji z różnych ośrodków akademickich, dyskusja na temat wyborów do władz Zrzeszenia Studentów Polskich);

1 IV 1968

rozpoczęcie budowy urządzania i uzbrajania terenu;

14 V 1968

rozpoczęto budowę trzeciego domu studenckiego na Bielanach (DS 9; zakończenie prac 30 IX 1969);

05 VI 1968

wyprawa Polskiego Towarzystwa Geograficznego na Islandię z udziałem geografów z UMK, pod przewodnictwem prof. Rajmunad Galona (zakończona 7 IX);

13 VI 1968

zarządzeniem ministra oświaty i wychowania powstał Instytut Ekonomiczny funkcjonujący na prawach wydziału;

30 IX 1968

oddano do użytku pierwszy dom akademicki na Bielanach (DS 7);

10 XI 1968

rozpoczęto budowę stołówki oraz sali gimnastycznej na Bielanach (zakończenie prac 31 XII 1971);

12-19 XI 1968

w Toruniu odbył się Międzynarodowy Tydzień Studenta;

11 XII 1968

rozpoczęto budowę hotelu asystenckiego (HA-1; zakończenie budowy 30 X 1970);

13-15 XII 1968

w Toruniu odbyła się I Ogólnopolska Konferencja Metodyczna Studenckich Kół Naukowych;

1968

powstał Studencki Klub Jeździecki „Ułanka”.

1968

powstał studencki Teatr Pantomimy „Grupa 3” (działał do 1973). Jego twórcą był student Wydziału Sztuk Pięknych Eugeniusz Oleszczuk;

15 III 1969

rozpoczęto budowę rektoratu, Studium Języków Obcych (zakończenie prac 31 XII 1971) oraz Biblioteki Głównej (zakończenie prac 29 XII 1972);

14 IV 1969

rozpoczęto budowę hotelu asystenckiego (HA-2; zakończenie prac 27 II 1971);

20 V 1969

rozpoczęto pierwszy etap budowy Instytutu Chemii na Bielanach (zakończenie prac 27 XII 1972);

V 1969

odbyły się Juwenalia;

06 VIII 1969

zmiana struktury na UMK w związku z zarządzeniem ministra oświaty i szkolnictwa wyższego (powołano 14 instytutów);

01 IX 1969

rozpoczęto budowę przychodni zdrowia z półsanatorium (ukończenie budowy 30 III 1972);

15 IX 1969

rozpoczęto budowę Auli UMK (zakończenie prac 29 XII 1972);

20 IX 1969

rozpoczęto pierwszy etap budowy Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi (zakończenie prac 30 IX 1973);

01 X 1969

na UMK uruchomiono studia doktoranckie na Wydziale Matematyki Fizyki i Chemii (w Instytucie Chemii i Fizyki);

04 X 1969

zmarł prof. Jerzy Hoppen;

22 XI 1969

prof. Antoni Swinarski (chemik) otrzymał doktorat honorowy Uniwersytetu w Tuluzie (Francja);

1969

Zmieniono nazwę Wydziału Prawa na Wydział Prawa i Administracji.

1969

reaktywowano Filologię Germańską – kierownikiem katedry został doc. Eugeniusz Klin;

22 II 1970

otwarto Studenckie Studio Radiowe „Bielany Radio” (obok działającego „Radia Centrum”). Jego współtwórcą i kierownikiem był Adam J. Anastaziuk;

27-31 III 1970

na UMK przebywał prof. Owen Jay Gingerich, amerykański astronom, astrofizyk i historyk nauki;

17-18 IV 1970

Koło Historyków z UMK zorganizowało Ogólnopolską Studencką Sesję Naukową;

01 V 1970

prof. Witold Łukaszewicz otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu w Rostocku (NRD);

2-3 V 1970

odbył się III Zjazd Absolwentów Geografii UMK;

16 XII 1970

obchody XXV-lecia powstania UMK;

1970

Międzynarodowa Unia Astronomiczna nadała jednemu z kraterów na powierzchni Księżyca nazwę „Dziewulski” od nazwiska prof. Władysława Dziewulskiego.

1970

Instytut Fizyki UMK z inicjatywy prof. Romana S. Ingardena zaczął wydawać „Reports on Mathematical Physics” – czasopismo o zasięgu międzynarodowym, z którym związane są coroczne międzynarodowe sympozja fizyki matematycznej, odbywające się w Toruniu od 1968 r.;

13 I 1971

jubileusz XXV-lecia Wydziału Humanistycznego UMK;

19 I 1971

jubileusz XXV-lecia Wydziału Sztuk Pięknych UMK;

27 I 1971

jubileusz XXV-lecia Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UMK;

30 I 1971

jubileusz XXV-lecia Biblioteki Głównej UMK;

30 IV 1971

minister oświaty i szkolnictwa wyższego Henryk Jabłoński na budowie miasteczka uniwersyteckiego;

16 V 1971

drużyna UMK zwyciężyła w konkursie uniwersytetów zorganizowanym przez Radę Uczelnianą ZSP oraz radę Teleturniejów TVP w cyklu audycji pod nazwą „Teleuniwersjada”;

19 V 1971

Rektor UMK prof. Witold Łukaszewicz otrzymał medal UNESCO;

30 VI 1971

na Wydziale Humanistycznym UMK utworzono Zaoczne Zawodowe Studium w zakresie pedagogiki (3-letnie);

2 VII 1971

Rada Ministrów przyjęła uchwałę nr 132/71 w sprawie przesunięcia realizacji II etapu budowy Wydziału Biologii UMK na lata 1975-1980;

17 VIII 1971

na Wydziale Prawa i Administracji UMK utworzono Studium Administracyjne z prawem nadawania magistra administracji;

08 IX 1971

na Wydziale Humanistycznym UMK utworzono Zaoczne Studium Historii;

08 IX 1971

na Wydziale Sztuk Pięknych UMK utworzono Zaoczne Studium Konserwacji Elementów Architektonicznych;

25-26 IX 1971

Jubileuszowy Zjazd Absolwentów Specjalizacji Archiwistycznej UMK;

01 X 1971

na Wydziale Sztuk Pięknych UMK utworzono Zaoczne Studium Konserwacji Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej;

27 XI 1971

zatwierdzenie założeń techniczno-ekonomicznych Ośrodka Radioastronomii w Piwnicach;

1971

koszykarki AZS UMK zdobyły tytuł mistrzowski w odbywających się w Gdańsku drużynowych Mistrzostwach Polski Uniwersytetów.

19 I 1972

wizyta astronautów amerykańskich (James Irwin, David Scott, Alfred Worden – załoga Apollo 15);

08 II 1972

w Kopenhadze odbył się chrzest statku m/s „Uniwersytet Toruński”. Matką chrzestną była prof. Wilhelmina Iwanowska;

III 1972

w Toruniu odbyły się Studenckie Konfrontacje Teatralne „Start-72”;

25 IV 1972

wizyta kosmonauty radzieckiego Aleksieja Jelisiejewa;

12-13 V 1972

odbyły się Juwenalia;

10 VI 1972

wizyta delegacji partyjno-rządowej Kuby z premierem Fidelem Castro;

07 VII 1972

na wniosek rektora UMK artysta plastyk mgr Andrzej Bortowski wykonał projekt odznaczenia doktora honoris causa UMK tzw. epitage (czyli biało-czerwoną szarfę z godłem UMK haftowanym złotą nicią) przyznawany wraz z dyplomem doktora honoris causa UMK;

21-24 IX 1972

na UMK odbyła się Pierwsza Ogólnopolska Konferencja Luminescencyjna;

IX 1972

rozpoczęto budowę Ośrodka Radioastronomii w Piwnicach (zakończenie prac 30 VIII 1973);

28 X 1972

obchody 25-lecia AZS UMK.

I 1973

montaż instalacji Stefana Knappa na frontonie Auli UMK;

31 I 1973

uroczyste odsłonięcie panneau Stefana Knappa na ścianie Auli UMK;

12 II 1973

prapremiera filmu "Kopernik" Ewy i Czesława Petelskich w nowej Auli UMK;

18 II 1973

obchody 500. rocznicy urodzin patrona uczelni – Mikołaja Kopernika. Uroczysta inauguracja Roku Kopernikowskiego w nowej auli uniwersyteckiej;

19 II 1973

UMK otrzymał insygnia dla prorektorów oraz 24 togi dla członków senatu przekazane przez Radę Naczelną Zrzeszenia Prywatnego Handlu i Usług;

25 II 1973

wizyta kosmonauty radzieckiego Gieorgija Bieriegowoja;

25 III 1973

przenosiny zbiorów Biblioteki Głównej z gmachu przy ul. Chopina 12/18 do nowo wybudowanego budynku w miasteczku akademickim na Bielanach (zakończenie przeprowadzki 23 V);

18 IV 1973

z połączenia ZSP, ZSM i ZMW powstał – Socjalistyczny Związek Studentów Polskich (SZSP, zakończył działalność w listopadzie 1982). Pierwszym przewodniczącym został Witold Koryciński;

12 V 1973

toruńska wyprawa w Andy Peruwiańskie zorganizowana staraniem Koła Toruńskiego Klubu Wysokogórskiego oraz UMK (trwała do 24 XI);

25 V 1973

zarządzenie dotyczące powstania utworzenia Podyplomowego Studium Archiwistyki;

09 VII 1973

prof. Wilhelmina Iwanowska (astronom) otrzymała doktorat honorowy Uniwersytetu w Leicester (Wielka Brytania);

10 VII 1973

prof. Aleksander Jabłoński (fizyk) otrzymał doktorat honorowy Uniwersytetu w Windsor (Kanada);

01 IX 1973

oddano do użytku Akademicką Przychodnię Lekarską na Bielanach;

4-12 IX 1973

w Toruniu odbyły się dwa sympozja Nadzwyczajnego (Kopernikańskiego) Kongresu Unii Astronomicznej (pozostałe sesje w Warszawie);

07 IX 1973

tytuł doktora honoris causa UMK otrzymali: prof. Wiktor Amazaspowicz Ambarcumian, radziecki astronom; prof. Georgij Nikolajewicz Duboszin, radziecki astrofizyk; prof. Sir Martin Ryle, brytyjski radioastronom; prof. Harlan J. Smith, amerykański astronom; prof. Pol Swings, belgijski astrofizyk; prof. Kenneth O. Wright, kanadyjski astronom; prof. Antoni Zygmund, amerykański matematyk;

14-17 IX 1973

odbyły się Międzynarodowe Spotkania Studentów „Intercopernicalia 73” (koncerty, widowiska plenerowe, wystawy, pokazy filmowe);

01 X 1973

na UMK wznowiono studia na filologii germańskiej i pedagogice;

02 X 1973

uroczysta inauguracja roku akademickiego, tytuł doktora honoris causa UMK otrzymali: prof. Vittorio Carassiti, włoski chemik; prof. Peter Colotka, czechosłowacki prawnik; prof. Wilhelmina Iwanowska, astronom; prof. Aleksander Jabłoński, fizyk; prof. Jan Hendrik Oort, holenderski astronom; prof. Daniel Voigt, francuski chemik;

03 X 1973

uroczystość przekazania władzom Uczelni miasteczka akademickiego przez przedstawicieli Partii i Rządu PRL;

18 X 1973

prof. Wilhelmina Iwanowska otrzymała doktorat honorowy Uniwersytetu Manitoba w Winnipeg (Kanada);

14 XI 1973

utworzono Muzeum Przyrodnicze UMK (działalność wystawienniczą rozpoczęto w 1974 roku). Pierwszym kierownikiem został dr Wiesław Kokociński;

20 XII 1973

prof. Konrad Górski (historyk literatury polskiej) otrzymał doktorat honorowy Uniwersytetu Jagiellońskiego;

21 XII 1973

wizyta ministra spraw zagranicznych Rumunii George Macovescu na UMK.

07 II 1974

wizyta I Sekretarza KC PZPR Edwarda Gierka na UMK;

22 III 1974

teatr „Panoptykon” wystawił sztukę „Epifanie” wg Jamesa Joyce’a;

III 1974

wznowił działalność studencki klub „Od Nowa”;

23 IV 1974

uroczyste posiedzenie Rady Wydziału Matematyczno-Fizyczno-Chemicznego; do użytku przekazano nowo powstały budynek Radioastronomii w Piwnicach;

15 V 1974

ambasador Kanady w Polsce I. A. McCordic wziął udział w uroczystym przekazaniu spektrografu kanadyjskiego dla Obserwatorium Astronomicznego w Piwnicach;

23 V 1974

wizyta ministrów spraw zagranicznych krajów RWPG w Toruniu i na UMK;

V 1974

pod nazwą „Piernikalia” odbyły się Juwenalia;

06 VI 1974

wizyta delegacji partyjno-rządowej NRD na czele z I Sekretarzem Niemieckiej Socjalistycznej Partii Jedności Erichem Honeckerem;

25 VI 1974

tytuł doktora honoris causa UMK otrzymał prof. Alfons Klafkowski, prawnik;

25 VI 1974

Senat UMK zatwierdził wniosek o utworzeniu Katedry Socjologii na Wydziale Humanistycznym;

02 VII 1974

UMK otrzymało odznakę honorową za zasługi dla rozwoju Województwa Bydgoskiego;

9-13 IX 1974

odbył się zorganizowany przez Polskie Towarzystwo Historyczne XI Powszechny Zjazd Historyków Polskich z udziałem Przewodniczącego Rady Państwa prof. Henryka Jabłońskiego;

16 IX 1974

w Toruniu odbyła się II Ogólnopolska Konferencja Luminescencyjna;

24 IX 1974

w Toruniu odbyło się Międzynarodowe Sympozjum Geofizyczne.

08 I 1975

w Auli UMK zamontowano nowe organy koncertowe;

21 I 1975

Senat UMK zaopiniował wniosek o utworzeniu na Wydziale Humanistycznym kierunku studiów archeologicznych;

24 I 1975

na Bielanach otwarto Klub Studencki „Imperial” (działał do roku 1995);

22 IV 1975

Senat UMK zaopiniował wniosek o utworzeniu na Wydziale Prawa i Administracji Podyplomowego Studium Administracji;

24 VI 1975

powstała Stacja Polarna UMK na Spitsbergenie; wyruszyła pierwsza Toruńska Wyprawa Polarna (trwała do 15 IX). Jej kierownikiem był prof. Jan Szupryczyński;

01 IX 1975

prof. Wiesław Woźnicki objął obowiązki rektora UMK na lata 1975-1978;

17 IX 1975

uchwałą Rady Państwa UMK został odznaczony Orderem Sztandaru Pracy I Klasy;

02 X 1975

Ministerstwo zaaprobowało wniosek UMK w sprawie ustanowienia medalu „Za zasługi położone dla rozwoju Uczelni”;

09 X 1975

prof. Aleksander Jabłoński (fizyk) otrzymał doktorat honorowy Uniwersytetu Gdańskiego;

21 XI 1975

zmarł prof. Witold Łukaszewicz, rektor UMK (1965-1975);

1975

Wydział Prawa i Administracji UMK uzyskał prawo nadawania stopnia doktora habilitowanego.