Archiwum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Kontaktul. Mickiewicza 2/4, 87-100 Toruń
tel.: 56 611 22 32
e-mail: archiwum@umk.pl

1996-2005

04 I 1996

Prorektor prof. Michał Rozwadowski uczestniczył w Rzymie w spotkaniu rektorów polskich szkół wyższych z papieżem Janem Pawłem II;

20 I 1996

jubileusz 50-lecia Akademickiego Związku Sportowego UMK;

17-18 II 1996

odbył się pierwszy Zjazd Stowarzyszenia Absolwentów UMK pod hasłem „Powroty'96”. Prezesem został Jan Szoc;

18 II 1996

tytuł doktora honoris causa UMK otrzymał prof. Peter Friedrich, niemiecki ekonomista;

26 II 1996

rozpoczęło działalność Forum Naukoznawcze UMK, poświęcone zagadnieniom nauki i szkolnictwa wyższego;

15 III 1996

powstał Ośrodek Informacji i Promocji UMK;

26 III 1996

Senat UMK przyjął uchwałę pozwalającą na uroczyste odnowienie doktoratu osobom szczególnie zasłużonym dla nauki lub kultury polskiej, które przed pięćdziesięciu lub więcej laty uzyskały na UMK doktorat;

06 IV 1996

powstało Kino Studenckie „Niebieski Kocyk”; pierwszym pokazanym filmem był „Andriej Rublow” w reżyserii Andrieja Tarkowskiego;

12 IV 1996

rozpoczęła się dziesiąta (pierwsza zimowa) wyprawa na Spitsbergen;

25 IV 1996

prof. Andrzej Jamiołkowski został ponownie rektorem UMK na lata 1996-1999;

02 V 1996

tytuł doktora honoris causa UMK otrzymał prof. art. rzeźb. Stanisław Horno-Popławski;

09-11 V 1996

odbyły się Juwenalia;

13 V 1996

wmurowano kamień węgielny pod budynek Gimnazjum Akademickiego;

11 VI 1996

odnowiono doktorat prof. Ireny Sławińskiej;

10 VII 1996

rozpoczęto zajęcia w Szkole Letniej Języka i Kultury Polskiej przy UMK;

09 IX 1996

umowa pomiędzy firmą Sun Microsystems a UMK w sprawie zakupu dla uczelni komputera Enterprise 6000;

21 IX 1996

Zespół Optycznych Metod Wczesnego Wykrywania Nowotworów UMK zorganizował pierwszą „Białą Sobotę”, tj. badania profilaktyczne nowotworów skóry dla mieszkańców Torunia (od 1997 „Biała Niedziela”);

23 IX 1996

obchody 15-lecia podpisania umowy o współpracy pomiędzy UMK a Uniwersytetem w Oldenburgu;

23 IX 1996

oddano do użytku drugą część gmachu Wydziału Nauk Ekonomicznych na Bielanach (skrzydło południowe);

26 IX 1996

oddano do użytku nowe audytorium UMK, tzw. „Małą Aulę” usytuowaną w południowej części budynku Wydziału Ekonomii i Zarządzania UMK;

30 IX 1996

tytuł doktora honoris causa UMK otrzymał prof. Roman S. Ingarden, fizyk;

02-04 X 1996

zainaugurowano Wykłady Kopernikańskie na Wydziale Humanistycznym UMK;

15-16 X 1996

w Sali Wielkiej Dworu Artusa odbyło się odbyło się pierwsze „Colloquium Charitativum”;

29 X 1996

na Wydziale Fizyki i Astronomii utworzono międzyuczelniane Centrum Fizyki Medycznej, w którego skład weszły UMK i Akademia Medyczna z Bydgoszczy. Działało do 2004 r.;

17 XI 1996

wizyta byłego Prezydenta RP na Uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego w Bibliotece Uniwersyteckiej;

01 XII 1996

Studencka Agencja Radiowa została przekształcona w Uniwersytecką Rozgłośnię „Radio Sfera” (pierwsza audycja została wyemitowana 27 listopada);

30 XII 1996

umowa o współpracy pomiędzy UMK a Universita degli Studi di Ferrara (Włochy).

01 I 1997

połączenie Instytutu Astronomii z Katedrą Radioastronomii na Wydziale Fizyki i Astronomii; powstało Centrum Astronomii. Dyrektorem został prof. Aleksander Wolszczan;

29 I 1997

Rektor UMK prof. Andrzej Jamiołkowski i Prezydent Torunia Zdzisław Bociek podpisali porozumienie o współpracy między Zarządem Miasta Torunia a UMK;

09-10 V 1997

odbyły się Juwenalia;

16 VI 1997

przyjęto pierwszych słuchaczy na międzywydziałowe indywidualne studia humanistyczne;

20 VI 1997

Stefania Kossowska otrzymała od rektora UMK prof. Andrzej Jamiołkowskiego medal „Za zasługi położone dla rozwoju Uczelni” przyznany przez Senat UMK;

VI 1997

powstał Klub Profesorów UMK im. Ludwika Kolankowskiego. Pierwszym prezesem wybrano prof. Witolda W. Wróblewskiego;

VII-VIII 1997

konserwatorzy papieru z Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa, pracownicy Biblioteki Uniwersyteckiej oraz Książnicy Miejskiej wzięli udział w akcji ratowania książek i archiwaliów z bibliotek miast, które ucierpiały podczas powodzi (Wrocław, Opole);

08 IX 1997

wizyta ministrów ochrony środowiska państw Europy Środkowej i Wschodniej na UMK i w Bibliotece Uniwersyteckiej;

16-19 IX 1997

w Instytucie Chemii UMK odbyło się IV Ogólnopolskie Seminarium Chromatograficzne;

25 IX 1997

profesor Wilhelmina Iwanowska została wyróżniona tytułem Honorowego Obywatela Miasta Torunia;

29 X 1997

wmurowano akt erekcyjny pod budowę Wydziału Prawa i Administracji UMK w miasteczku akademickim na Bielanach;

26 XI 1997

obchody 200-lecia tradycji Wydziału Sztuk Pięknych UMK;

16 XII 1997

utworzono Środowiskowe Laboratorium Systemów Wieloprocesorowych (LSW) oraz przekształcono Ogólnouczelniany Ośrodek Obliczeniowego w Uniwersyteckie Centrum Technologii Sieciowych (UCTS);

1997

Powstał oddział toruński Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA.

16 I 1998

w Bibliotece Uniwersyteckiej powstało Centrum Dokumentacji Europejskiej;

21 I 1998

powołano Gimnazjum Akademickie, pierwszą w Polsce eksperymentalną szkołę dla uczniów wybitnie zdolnych;

19 II 1998

tytuł doktora honoris causa UMK otrzymał prof. Henryk Samsonowicz, historyk;

27-28 II 1998

na UMK odbyła się Ogólnopolska Sesja Naukowa „Fizyka polska u progu Trzeciego Tysiąclecia”;

03 III 1998

UMK odwiedził Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Republiki Irlandii w Polsce – Patrick McCabe;

31 III 1998

odnowienie doktoratu prof. Stefana Wołoszyna;

16 IV 1998

UMK odwiedził Ambasador Republiki Francji w Polsce Benoit d’Aboville;

07- 08 V 1998

odbyły się Juwenalia;

25 V 1998

prof. Marian Biskup otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza;

02 VI 1998

odnowiono doktorat prof. Artura Hutnikiewicza;

09 VII 1998

zmarł prof. Leon Kurowski, rektor UMK (1951-1952);

15-18 VII 1998

na UMK odbyło się międzynarodowe sympozjum poświęcone prof. Stanisławowi Jaśkowskiemu;

22-28 VII 1998

na UMK odbyła się międzynarodowa konferencja „The Jabłoński Centennial Conference on Luminescencje and Photophysics”;

VII 1998

reprezentacja UMK w street-baskecie zdobyła dwa złote medale;

01 IX 1998

zainaugurowano rok szkolny w szkole eksperymentalnej Gimnazjum Akademickim (fazę eksperymentu zakończono w 2003);

17 IX 1998

tytuł doktora honoris causa UMK otrzymał prof. Leszek Balcerowicz, ekonomista;

01 X 1998

tytuł doktora honoris causa UMK otrzymał prof. Herbert Brown, amerykański chemik, laureat nagrody Nobla;

01 X 1998

w Bibliotece Uniwersyteckiej uruchomiono czytelnię wolnego dostępu;

22 XII 1998

powołano Centrum Kształcenia Informatycznego;

1998

w Bibliotece Głównej UMK ukazał się pierwszy zeszyt międzynarodowego czasopisma „Archiwum Emigracji. Studia, Szkice, Dokumenty”.

1998

na mocy kontraktu z Komisją Europejską w Brukseli UMK rozpoczęło międzynarodową współpracę w ramach programu SOCRATES/ERASMUS;

20 I 1999

porozumienie pomiędzy MEN a rektorem UMK w sprawie przejęcia Zespołu Szkół Ogólnokształcących „Gimnazjum i Liceum Akademickie” w Toruniu przez UMK;

21 I 1999

UMK odwiedził ambasador Republiki Włoskiej Luca Daniele Biolato;

26 I 1999

Senat UMK przyjął uchwałę o podziale Wydziału Humanistycznego na dwa Wydziały: Filologiczny i Humanistyczny;

1 III 1999

wprowadzono ujednolicony standard stron www UMK przyjęty przez Radę Informatyczną (strona ogólna UMK oraz strony wydziałowe/pozostałych jednostek);

29 III 1999

prof. Jan Kopcewicz został rektorem UMK na lata 1999-2002;

22-25 IV 1999

Kino Studenckie „Niebieski Kocyk” współorganizowało Międzynarodowy Festiwal „Młode Kino Europejskie”;

06-08 V 1999

odbyły się Juwenalia;

11 V 1999

na Wydziale Humanistycznym otwarto Centrum Studiów Kanadyjskich;

16 V 1999

zmarła prof. Wilhelmina Iwanowska;

07 VI 1999

uroczyste spotkanie w Auli UMK papieża Jana Pawła II z rektorami polskich uczelni, dyrekcją Ministerstwa Edukacji Narodowej, Komitetu Badań Naukowych, Polskiej Akademii Nauk oraz Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego. Papież wygłosił przemówienie „Fides et ratio”;

01 IX 1999

rozpoczął działalność Wydział Filologiczny UMK. Pierwszym dziekanem został dr hab. Adam Bednarek;

1 X 1999

na UMK, po 49 latach przerwy, wznowiono dzienne studia na kierunku etnologia;

1 X 1999

UMK uhonorowano medalem "Za zasługi dla Miasta Torunia" na wstędze przyznawanym przez Radę Miasta Torunia;

01 X 1999

wmurowano akt erekcyjny pod budowę kolejnego budynku Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania;

19 XI 1999

podpisano umowę między UMK a Universitas Studiorum Polona Vilnensis;

1999

W Studenckim Klubie Pracy Twórczej „Od Nowa” powstał Dyskusyjny Klub Filmowy „Niebieski Kocyk”.

01 I 2000

powstało Biuro Promocji i Dystrybucji Wydawnictw Naukowych UMK (istniało do 31 października 2007);

15 I 2000

Ośrodek Informacji i Promocji UMK oraz Samodzielna Sekcja ds. Współpracy z Regionem przekształciły się w Centrum Promocji i Rozwoju UMK (w grudniu 2003 zmieniono nazwę na: Centrum Promocji i Informacji UMK);

18 II 2000

na UMK odbyła się Konferencja Rektorów Uniwersytetów Polskich;

19 II 2000

tytuł doktora honoris causa UMK otrzymała prof. Barbara Skarga, filozof;

01 III 2000

wmurowano akt erekcyjny pod budowę bursy-internatu dla uczniów Gimnazjum Akademickiego oraz Hotel Uniwersytecki UMK (ukończono w końcu 2001);

17 IV 2000

umowa pomiędzy UMK a Uniwersytetem Dominikańskim (River Forest, Illinois) w sprawie prowadzenia studiów Master of Business Administration (MBA) na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK;

11-13 V 2000

odbyły się Juwenalia;

V 2000

drużyna AZS UMK mistrzem Ligi Akademickiej Koszykówki;

06 VI 2000

na ścianie Auli UMK odsłonięto tablicę upamiętniającą spotkanie papieża Jana Pawła II z przedstawicielami nauki polskiej;

24 VI 2000

prof. Marian Biskup otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Miasta Torunia;

02 X 2000

otwarto nowy budynek Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania (część wschodnia) w miasteczku akademickim na Bielanach;

21 XI 2000

dar prof. Wiesława Litewskiego dla UMK obejmujący kolekcję 47 obrazów, ikon i rzeźb;

28 XI 2000

Senat UMK przyjął dokument określający misję uczelni;

29 XI 2000

uroczyście odnowiono doktoraty prof. Mariana Biskupa, prof. Jerzego Kłoczowskiego i prof. Andrzeja Tomczaka;

01-03 XII 2000

na UMK odbyło się XXVII Międzynarodowe Sympozjum Polarne.

01 XII 2000

w pięćdziesięciolecie istnienia Wydziału Prawa i Administracji oddano do użytku budynek Collegium Iuridicum Novum w miasteczku akademickim na Bielanach;

01 I 2001

utworzono Wydział Teologiczny; ks. prof. Jerzy Bagrowicz został Pełnomocnikiem Rektora ds. Tworzenia Wydziału Teologicznego na UMK. Uroczysta inauguracja roku akademickiego – 23 XI;

16-19 II 2001

pierwsza edycja Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki organizowanego przez UMK wspólnie z Towarzystwem Naukowym w Toruniu i Urzędem m. Torunia;

19 II 2001

oficjalne rozpoczęcie Programu „Absolwent UMK”;

19 II 2001

promocja „Bibliografii stosunków polsko-niemieckich w historii i współczesności” przygotowanej przez Bibliotekę Uniwersytecką w Toruniu i Deutsches Polen-Institut w Darmstadt;

02-03 III 2001

w klubie studenckim „Od Nowa” odbył się pierwszy „Jazz Od Nowa Festival”;

21 III 2001

powołano Międzynarodową Radę Naukową Centrum Astronomii;

24 IV 2001

powstało Krajowe Laboratorium Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej (FAMO) – międzyuczelniana jednostka badawcza mieszcząca się w Instytucie Fizyki UMK. Otwarcie 10 V 2002;

24 IV 2001

Wydział Fizyki i Astronomii zmienił nazwę na Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej;

03 V 2001

w bibliotece Uniwersytetu Wileńskiego odbyła się promocja “Bibliografii Wilna” Henryka Baranowskiego;

11-13 V 2001

odbyły się Juwenalia;

15 V 2001

I edycja międzynarodowej Nagrody „Archiwum Emigracji” za pracę magisterską i doktorską na temat emigracji polskiej XX wieku;

29 V 2001

umowa między Rządem RP a Konferencją Episkopatu Polski w sprawie funkcjonowania Wydziału Teologicznego;

01 VIII 2001

utworzenie Polskiej Misji Historycznej przy Instytucie Historycznym Maxa Plancka w Getyndze (współpraca polskich i niemieckich naukowców zajmujących się historią obu krajów, organizacja konferencji naukowych i wspólne wydawnictwa). Otwarta 21 II 2002 r., działała do końca 2008;

01 IX 2001

działalność rozpoczęło Uniwersyteckie Centrum Informatyczne UMK (UCI) – powstało z przekształcenia Uniwersyteckiego Centrum Technologii Sieciowych, Uniwersyteckiego Centrum Komputeryzacji, Środowiskowego Laboratorium Systemów Wieloprocesorowych oraz Działu Komputeryzacji Administracji. Dyrektorem UCI został dr. Tomasz Wolniewicz;

05-06 IX 2001

na UMK odbył się V Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Badań Układu Nerwowego;

01 X 2001

odsłonięto pomnik prof. Ludwika Kolankowskiego (organizatora i pierwszego rektora UMK) na terenie miasteczka uniwersyteckiego na Bielanach;

17 X 2001

promocja książki dr. Wojciecha Polaka o NZS UMK;

27 XI 2001

Senat UMK podjął uchwałę stwierdzającą ważność uchwały podjętej przez Senat Akademicki UMK w dniu 16 IX 1948 r. przyznającej pierwszy tytuł doktora honoris causa prof. Ludwikowi Kolankowskiemu;

06 XII 2001

prof. Marian Biskup otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego;

11 XII 2001

prezentacja „Księgi Dziesięciolecia Niepodległej Polski 1989–1999” w Auli UMK;

12 XII 2001

manifestacja studentów zorganizowana przez Samorząd Studencki UMK i NZS jako protest przeciwko rządowym ograniczeniom ustawowych zniżek na PKP.

16 I 2002

zmarł prof. Henryk Szarski, rektor UMK (1956-1959);

19 II 2002

tytuł doktora honoris causa UMK otrzymali prof. Andrzej Hrynkiewicz, fizyk i prof. Stanisław Sudoł, ekonomista;

25 III 2002

prof. Jan Kopcewicz został ponownie rektorem UMK na lata 2002-2005;

20 IV 2002

w Bibliotece Uniwersyteckiej otwarto wystawę „Uniwersytet Stefana Batorego w Wilnie 1919-1939”, na której pierwszy raz w Polsce pokazano insygnia rektorskie USB;

25-28 IV 2002

druga edycja Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki;

10-11 V 2002

odbyły się Juwenalia;

26 V 2002

na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi otwarto Międzyuczelniane Centrum Biologii Molekularnej i Genetyki Nowotworów (działało do 15 X 2009);

24 VI 2002

UMK odwiedziła minister edukacji narodowej i sportu Krystyna Łybacka;

16-18 IX 2002

na UMK odbył się I Kongres Mediewistów Polskich;

01 X 2002

prof. Jan Kopcewicz, rektor UMK, został uhonorowany przez prezydenta Torunia Wojciecha Grochowskiego medalem „Thorunium”;

07 X 2002

prof. Artur Hutnikiewicz otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Miasta Torunia;

17 X 2002

prezentacja karty kredytowej VISA Classic z wizerunkiem UMK;

24 X 2002

wmurowano akt erekcyjny pod budowę nowego gmachu Wydziału BiNoZ;

29 XI 2002

odbył się pierwszy Uniwersytecki Koncert Charytatywny UMK zorganizowany przez studentów i pracowników Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK;

21 XII 2002

w klubie „Od Nowa” odbył się pierwszy koncert pamięci Grzegorza Ciechowskiego, w trakcie którego przyznawane są Nagrody Artystyczne Miasta Torunia im. Grzegorza Ciechowskiego;

21 XII 2002

odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej Grzegorzowi Ciechowskiemu przed klubem studenckim „Od Nowa”;

2002

Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UMK rozpoczął wydawanie międzynarodowego czasopisma naukowego „Ecological Questions. An international journal on controversial problems of ecology”.

2002

Biblioteka Uniwersytecka przystąpiła do konsorcjum bibliotek współtworzących katalog centralny polskich bibliotek naukowych i akademickich – NUKAT (Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny);

28 I 2003

Senat UMK przyjął uchwałę w sprawie ustanowienia i trybu przyznawania wyróżnienia – Convallaria Copernicana; projekt plakietki wykonała Alicja Majewska, artystka rzeźbiarz z Instytutu Artystycznego UMK;

I 2003

przy Katedrze Filologii Klasycznej UMK powstał studencki Teatr „Perpetuum Mobile”;

19 II 2003

uroczystość wręczenia dyplomów pierwszym absolwentom Master of Business Administration (MBA) na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania;

19 II 2003

tytuł doktora honoris causa UMK otrzymał prof. Otto Gerhard Oexle, niemiecki historyk;

19 II 2003

prezes NBP prof. Leszek Balcerowicz uroczyście przekazał uniwersytetowi budynek Narodowego Banku Polskiego przy pl. Rapackiego. Budynek otrzymał nazwę Collegium Maximum;

27 II 2003

uroczystość odnowienia doktoratu prof. Zygmunta Kruszelnickiego;

20 III 2003

na Wydziale Teologicznym UMK odbyła się pierwsza promocja doktorska ks. mgr. Remigiusza Loty (promotor ks. prof. Jerzy Bagrowicz);

25 III 2003

Samorząd Studencki UMK zorganizował Prereferendum unijne dla studentów;

10-13 IV 2003

trzecia edycja Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki;

25 IV 2003

na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w 15. rocznicę śmierci odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą prof. Stanisławowi Borysowskiemu;

IV 2003

powstał Klub Maratoński UMK (obecnie działa w ramach Programu „Absolwent UMK”);

06 V 2003

w Gimnazjum i Liceum Akademickim rozpoczęły się pierwsze egzaminy maturalne;

09-11 V 2003

odbyły się Juwenalia;

21 V 2003

uroczyste posiedzenie Senatów uczelni z Torunia i Bydgoszczy poświęcone akcesji Polski do Unii Europejskiej;

26 V 2003

wizyta ministra gospodarki, pracy i polityki socjalnej Jerzego Hausnera na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK;

27 V 2003

UMK odwiedził Ambasador Izraela w Polsce Szewach Weiss;

02 VI 2003

UMK odwiedził Przewodniczący Bundestagu Wolfgang Thierse;

04 VI 2003

umowa o współpracy pomiędzy UMK a Instytutem Pamięci Narodowej;

24 VI 2003

UMK odwiedził Prezydent Uniwersytetu w Getyndze prof. Horst Kern;

VII 2003

na UMK rozpoczęto wdrażanie Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS);

22 VIII 2003

umowa o współpracy pomiędzy UMK a Universita degli Studi di Trieste;

01 IX 2003

rozpoczęło działalność Biuro Programów Międzynarodowych;

9-12 IX 2003

na UMK odbył się XXXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Astronomicznego;

16 IX 2003

10. rocznica powstania Wydziału Nauk Historycznych UMK;

08 X 2003

10. rocznica powstania Wydziału Fizyki i Astronomii (od kwietnia 2001 Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej), Wydziału Matematyki i Informatyki oraz Wydziału Chemii;

14 X 2003

Senat Akademii Medycznej im. L. Rydygiera w Bydgoszczy przyjął uchwałę wyrażającą wolę połączenia AM z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika;

24 X 2003

prof. Krzysztof Pomian (Katedra Historii Sztuki i Kultury UMK) otrzymał tytuł honoris causa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie;

28 X 2003

w odpowiedzi na uchwałę Senatu AM w Bydgoszczy Senat UMK wyraził wolę połączenia Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Akademii Medycznej im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy;

05 XI 2003

umowa o współpracy pomiędzy UMK a Georg-August-Universitat Gottingen (Niemcy);

29 XI 2003

o. Władysław Wołoszyn, duszpasterz toruńskiego środowiska akademickiego w latach 1963-1988, otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Miasta Torunia;

05 XII 2003

Rektor UMK prof. Jan Kopcewicz i Prezydent Torunia Michał Zaleski podpisali porozumienie o współpracy między Zarządem Miasta Torunia a UMK;

06 XII 2003

odbył się pierwszy rekreacyjny półmaraton świętych Mikołajów zorganizowany przez Klub Maratoński UMK;

2003

Zakończono budowę Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania (oddano do użytku m.in. salę Rady Wydziału i laboratoria komputerowe).

2003

Prof. Krzysztof Mikulski (Wydział Nauk Historycznych) został prezesem Polskiego Towarzystwa Historycznego;

XII 2003

Uniwersytet rozpoczął wydawanie pisma o zasięgu międzynarodowym – Bulletin of Geography. Socio-economic Series.

20 I 2004

Rektor UMK i Prezydent miasta Grudziądza podpisali porozumienie w sprawie prowadzenia przez UMK filii w tym mieści;

17 II 2004

Rektor UMK prof. Jan Kopcewicz i rektor Akademii Medycznej w Bydgoszczy prof. Danuta Miścicka-Śliwka zostali laureatami Złotych Karet;

19 II 2004

– prof. Marian Kryszewski (fizykochemik) jako pierwszy otrzymał wyróżnienie Convallaria Copernicana przyznawane przez Senat UMK za wybitny wkład do nauki lub szczególne zasługi dla rozwoju Uniwersytetu;

22-25 IV 2004

czwarta edycja Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki;

22 IV 2004

prof. Zbigniew Kazimierz Kwieciński (Instytut Pedagogiki UMK) otrzymał doktorat honoris causa Uniwersytetu Opolskiego;

06-05 V 2004

odbyły się Juwenalia;

13-14 V 2004

w Bierzgłowie odbyło się Kolegium dziekanów Katolickich Wydziałów Teologicznych Europy Środkowo-Wschodniej;

14 V 2004

w Auli UMK odbyło się uroczyste spotkanie z okazji jubileuszu 15-lecia Toruńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku;

06 VI 2004

na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK otwarto Laboratorium Zaawansowanych Technologii Cisco Systems;

09-12 VI 2004

w Instytucie Fizyki UMK odbyło się XXXVI Sympozjum Fizyki Matematycznej, w którym uczestniczyło ponad 100 fizyków-teoretyków z całego świata;

22 VI 2004

tytuł doktora honoris causa UMK otrzymał papież Jan Paweł II; dyplom wręczony został 23 XI – w obecności Senatu UMK – w Sali Klementyńskiej w Watykanie;

27 VIII 2004

Sejm RP większością głosów przyjął ustawę o włączeniu Akademii Medycznej w Bydgoszczy do UMK (29 IX 2004 uczynił to Senat RP);

06-11 IX 2004

na UMK pod hasłem „Przyroda Polski w europejskim dziedzictwie dóbr natury” odbył się 53. Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, w którym udział wzięło 600 najwybitniejszych polskich botaników oraz goście z Anglii i Stanów Zjednoczonych;

22 IX 2004

umowa o współpracy pomiędzy UMK a The University of Manchester (Wielka Brytania);

08 XI 2004

Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski podpisał ustawę o włączeniu Akademii Medycznej do UMK;

16 XI 2004

umowa o partnerstwie pomiędzy UMK a Uniwersytetem Wileńskim;

23 XI 2004

na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK został odsłonięty postument z tablicą „Collegium Jana Pawła II”;

24 XI 2004

bydgoską Akademię Medyczną włączono do UMK i utworzono z niej Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy;

25 XI 2004

UMK odwiedził ambasador Stanów Zjednoczonych Ameryki w Polsce Victor Ashe;

29 XI 2004

prof. Wojciech Kosiedowski (Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK) został wyróżniony tytułem doktora honoris causa łotewskiego Daugavpils Universitate;

1 XII 2004

na UMK powołano Biuro Zarządzania Funduszami Strukturalnymi, którego kierownikiem został mgr Paweł Modrzyński;

10 XII 2004

odbyły się uroczystości z okazji 30-lecia działalności wystawienniczej Muzeum Przyrodniczego UMK;

13 XII 2004

umowa o współpracy pomiędzy UMK a National Central University, Tajwan;

17 XII 2004

umowa o współpracy pomiędzy UMK a National Taiwan University of Arts;

29 XII 2004

umowa o współpracy pomiędzy UMK a Uniwersytetem Państwowym w Kamieńcu Podolskim (Ukraina).

01 II 2005

na Wydziale Filologicznym utworzono Centrum Badań Australijskich UMK; uroczyste zainaugurowanie działalności z udziałem Ambasadora Australii Patrica Lawlessa – 3 III;

18 II 2005

na UMK obradowali uczestnicy Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich;

19 II 2005

w Collegium Maximum otwarto Muzeum Uniwersyteckie UMK;

19 II 2005

Jubileusz 60-lecia UMK; podczas Święta Uczelni tytuł doktora honoris causa UMK otrzymał Tomas Venclova, litewski poeta, prozaik, eseista, krytyk i tłumacz, a wyróżnienie Convallaria Copernicana wręczono prof. Marianowi Michniewiczowi, biologowi;

22 II 2005

Senat UMK przyznał Duszpasterstwu Akademickiemu w Toruniu medal „Za zasługi położone dla rozwoju Uczelni” (wręczenie medalu 9 III);

II 2005

Międzynarodowa Unia Astronomiczna nazwała jedną z planetoid nazwiskiem prof. Andrzeja Woszczyka – kierownika Katedry Astronomii i Astrofizyki w Centrum Astronomii UMK;

18 III 2005

prof. Andrzej Jamiołkowski został rektorem UMK na lata 2005-2008;

22 III 2005

utworzono Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Grudziądzu (uroczyste otwarcie 10 X);

31 III 2005

otwarto ogólnouczelnianą sieć bezprzewodową;

14 IV 2005

umowa o współpracy pomiędzy UMK a Cranfield University (Wielka Brytania);

16 IV 2005

zmarł prof. Artur Hutnikiewicz;

19 IV 2005

rektor UMK prof. Andrzej Jamiołkowski otrzymał Krzyż Zasługi I Klasy Orderu Zasługi Republiki Federalnej Niemiec;

21-24 IV 2005

piąta edycja Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki;

22 IV 2005

UMK odwiedził premier Marek Belka;

23 IV 2005

umowa o współpracy pomiędzy UMK a University of Texas at El Paso (USA);

25 IV 2005

umowa o współpracy pomiędzy UMK a Slovak University of Agriculture, Nitra (Słowacja);

28 IV 2005

umowa o współpracy pomiędzy UMK a Państwową Wyższą Szkołą Zawodową we Włocławku (PWSZ);

28 IV 2005

umowa o współpracy pomiędzy UMK a Rutgers, State University of New Jersey (USA);

05-07 V 2005

odbyły się Juwenalia;

17-24 V 2005

wystawa w Muzeum Uniwersyteckim (Collegium Maximum)

01 VI 2005

utworzono Uniwersyteckie Centrum Nowoczesnych Technologii Nauczania (UCNTN);

06 VI 2005

otwarcie Laboratorium Zaawansowanych Technologii Cisco Systems na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK;

28 VII 2005

umowa o współpracy pomiędzy UMK a Fondazione Romualdo del Bianco (Włochy);

28 VIII 2005

z wizytą w Collegium Medicum UMK przebywał doktor Abdullah Al-Rabeeah z Arabii Saudyjskiej, który wraz z zespołem rozdzielił Darię i Olgę – bliźniaczki syjamskie z Janikowa. Doktorowi towarzyszył przedstawiciel ambasady Arabii Saudyjskiej Adnan Al Humaidi, reprezentujący króla Abdullaha Ibn Abdulaziz al Saud;

1 IX 2005

w związku z nową ustawą o szkolnictwie wyższym dr Stefan Nielek, dotychczasowy Dyrektor Administracyjny UMK, został Kanclerzem UMK;

09-12 IX 2005

UMK gospodarzem VII Kongresu Europejskiego Towarzystwa Socjologicznego;

12 IX 2005

dr Konrad Banaszek (Instytut Fizyki UMK) laureatem prestiżowej nagrody specjalnej Polskiego Towarzystwa Fizycznego;

13 IX 2005

umowa o współpracy pomiędzy UMK a Southern Oregon State College, Ashland (USA);

17 X 2005

gmach Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK otrzymał imię Jana Pawła II;

10 XI 2005

oddanie do użytku Wielkiego Południowoafrykańskiego Teleskopu SALT (Southern African Large Telescope), wybudowanego przy współudziale UMK na płaskowyżu Karoo w RPA;

19 XI 2005

pierwsi absolwenci kierunków lekarskich otrzymali dyplomy ukończenia studiów na UMK;

25 XI 2005

obchody XXV-lecia Niezależnego Zrzeszenia Studentów;

02 XII 2005

otwarcie Kujawsko-Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej (KPBC);

15 XII 2005

wznowiło działalność Koło Naukowe Humanistów;

20 XII 2005

tytuł doktora honoris causa UMK otrzymał prof. Bohdan Paczyński, astrofizyk z USA; uroczystość przekazania dyplomu doktora honoris causa UMK odbyła się 22 IX 2006;

2005

30 lat Stacji Polarnej UMK na Spitsbergenie.

31 XII 2005

zarządzeniem nr 4 JM Rektora 25 I 2005 likwidacji uległ Dział Zbiorowego Żywienia, stołówki nr 1, 2 oraz bufety;