Archiwum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Kontaktul. Mickiewicza 2/4, 87-100 Toruń
tel.: 56 611 22 32
e-mail: archiwum@umk.pl

1976-1985

05 I 1976

obchody 30-lecia UMK;

02 II 1976

wizyta na UMK delegacji Uniwersytetu i miasta Getyngi;

14 II 1976

obchody XXX-lecia Instytutu Historii i Archiwistyki UMK;

04 III 1976

przy Instytucie Ekonomicznym UMK powstał studencki Klub „Zarękawek” (działał do 1988). Mieścił się w DS 11;

24 V 1976

porozumienie w sprawie zorganizowania przez UMK Szkoły Letniej Kultury i Języka Polskiego dla cudzoziemców pod egidą Towarzystwa Łączności z Polonią Zagraniczną „Polonia”;

03 VI 1976

wizyta delegacji Królestwa Szwecji pod przewodnictwem Ministra Spraw Zagranicznych Svena Anderssona;

16 VII-20 VIII 1976

na UMK rozpoczęła zajęcia Szkoła Letnia Kultury i Języka Polskiego;

9-13 VIII 1976

na UMK odbył się IV Światowy Kongres Socjologii Wsi;

21 IX 1976

Senat UMK przyznał pierwszy medal „Za zasługi położone dla rozwoju Uczelni” – otrzymał go pośmiertnie prof. Witold Łukaszewicz;

01 X 1976

na Wydziale Humanistycznym UMK powstały: Instytut Archeologii i Etnografii oraz Instytut Pedagogiki i Psychologii;

01 X 1976

na UMK powstały nowe kierunki studiów: bibliotekoznawstwo i ekonomiki budownictwa;

01 X 1976

powstał Ogólnouczelniany Ośrodek Obliczeniowy UMK;

01 X 1976

Instytut Ekonomiczny został przekształcony w Wydział Nauk Ekonomicznych;

02 X 1976

Zjazd Pierwszych Absolwentów UMK;

21 X 1976

na Wydziale Humanistycznym UMK powołano Instytut Nauk Społecznych;

1976

Rozpoczęto wydawanie „Biuletynu Informacyjnego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu” (ukazywał się do 1977).

1976

Powstał Zakład Poligrafii UMK (działał do 31 stycznia 2008). Pierwszym kierownikiem był Marian Szulc;

17 II 1977

w klubie studenckim „Od Nowa” powstała Grupa Adaptacyjna All (działała do 1981). Jej twórcą był Aleksander Nalaskowski;

17 III 1977

UMK zakupiło Ośrodek Wczasowy w Rowach;

19 III 1977

mgr Irena Tronowska (lektor języka francuskiego) otrzymała francuskie Palmy Akademickie;

01 IV 1977

w wyniku umowy podpisanej pomiędzy Komisją Historii Fizyki Polskiego Towarzystwa Fizycznego a Biblioteką Główną UMK powstała Pracownia Historii Fizyki z osobnym księgozbiorem (działała do 1992). Kierował nią kustosz Wiesław Mincer;

28 VI 1977

przebywający z wizytą w Toruniu przewodniczący SPD (RFN) Willy Brandt zwiedzał Bibliotekę Główną UMK;

07 VII 1977

umowa o współpracy pomiędzy UMK a Ernst Moritz Arndt Universität Greifswald (NRD);

14 IX 1977

wizyta lorda kanclerza Elvyna Jonesa (Przewodniczącego Izby Lordów Wielkiej Brytanii) oraz jego małżonki;

18 X 1977

umowa o współpracy pomiędzy UMK a województwem włocławskim;

27 X 1977

porozumienie pomiędzy UMK a Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych w sprawie kształcenia i dokształcania kadr archiwalnych oraz rozwijania archiwistyki;

X 1977

rozpoczęto budowę terminala interferometrii na bardzo długich bazach VLBI Mark II

X 1977

powstał Zespół Pieśni i Tańca UMK (następnie Zespół Folklorystyczny);

07-12 XII 1977

Uniwersyteckie Mistrzostwa Sportowe;

13 XII 1977

umowa o współpracy podpisana przez Rektora UMK i Wojewodę Toruńskiego.

13 XII 1977

umowa o współpracy naukowej pomiędzy UMK a Uniwersytetem Aix-Marseille III (Francja);

13 XII 1977

reprezentacja AZS UMK w koszykówce mężczyzn zdobyła I miejsce na Mistrzostwach Polski Uniwersytetów;

06 I 1978

w kinie „Wolność” zainaugurował działalność Studencki Dyskusyjny Klub Filmowy „Arx”, który powstał z inicjatywy studentów Wydziału Humanistycznego: Marka Lipskiego i Andrzeja Leopolda;

06 III 1978

umowa o współpracy podpisana przez Rektora UMK i Wojewodę Toruńskiego.

06 III 1978

na UMK zainaugurowała działalność Studencka Akademia Kultury;

12-14 V 1978

obchody X-lecia Wydziału Nauk Ekonomicznych UMK;

13 V 1978

odbył się Pierwszy Zjazd Absolwentów Instytutu Ekonomii UMK;

20 V 1978

odbyły się Juwenalia;

03-10 VII 1978

w Instytucie Chemii UMK pod patronatem UNESCO odbyła się X Międzynarodowa Olimpiada Chemiczna;

27 VII 1978

wizyta kosmonautów: Mirosława Hermaszewskiego i Piotra Klimuka w Toruniu i na UMK;

03-10 VIII 1978

w Instytucie Chemii UMK odbyła się X Międzynarodowa Olimpiada Chemiczna pod protektoratem UNESCO;

01 XI 1978

prof. Ryszard Bohr objął obowiązki rektora UMK na lata 1978-1981;

19 XI 1978

prezentacja twórczości studenckich grup twórczych podczas koncertu „Studenci Toruniowi” w Auli UMK;

19 XI 1978

prof. Aleksander Jabłoński został odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski;

1978

wznowiono wydawanie „Głosu Uczelni” (ukazywał się w latach 1978-1981, oraz 1988-1990).

1978

otwarcie Uczelnianego Ośrodka Jeździeckiego w Ułance;

22 I 1979

obchody 20. rocznicy reaktywowania Wydziału Prawa i Administracji i 33-lecia jego istnienia;

12 II 1979

reaktywowano Chór Akademicki UMK;

02 III 1979

na UMK odbyła się krajowa narada Rektorów i I sekretarzy KU PZPR Uniwersytetów z udziałem Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki;

29 III 1979

umowa o współpracy pomiędzy UMK a Uniwersytetem Cyryla i Metodego w Wielkim Tyrnowie (Bułgaria);

05 IV 1979

wizyta delegacji RFN z przewodniczącym Frakcji Parlamentarnej SPD w Bundestagu – Herbertem Wehrnerem;

24 IV 1979

tytuł doktora honoris causa UMK otrzymał prof. Karol Górski, historyk;

14-20 V 1979

odbył się Tydzień Akademickiej Kultury Torunia (w tym m.in. X jubileuszowe Juwenalia);

V 1979

Studencki Teatr Bajki i Baśni „Maja” wystawił pierwszą sztukę;

01 VI 1979

powstała Rada Młodych Pracowników Nauki;

18 VIII 1979

wizyta Kanclerza RFN Helmuta Schmidta;

24-29 IX 1979

na UMK odbył się XXVI Zjazd Fizyków;

02 X 1979

tytuł doktora honoris causa UMK otrzymał prof. Tadeusz Czeżowski, filozof;

04-14 X 1979

delegacja UMK odwiedziła Uniwersytety w Padwie i Ferrarze w celu nawiązania współpracy;

02 XII 1979

wizyta na UMK delegacji Uniwersytetu w Padwie z prof. Franco Sartorim;

17 XII 1979

wiec protestacyjny studentów i pracowników na UMK przeciwko decyzjom NATO o rozmieszczeniu nowych pocisków rakietowych;

22 XII 1979

dla Instytutu Chemii UMK zakupiono nowoczesny spektrometr MX 1320.

23 I 1980

przy Instytucie Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa UMK powstała Pracownia Fotograficzna (zarządzenie JM Rektora UMK, nr 8/80);

24-30 III 1980

reprezentacja AZS UMK w siatkówce mężczyzn zdobyła I miejsce na Mistrzostwach Polski Uniwersytetów;

14 IV 1980

prof. Konrad Górski otrzymał doktorat honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego;

16-17 V 1980

odbyły się Juwenalia;

25 V 1980

umowa o współpracy pomiędzy UMK a Łotewskim Uniwersytetem im. Piotra Stuczki w Rydze;

01 IX 1980

w Bazie Techniczno-Magazynowej powstał Komitet Organizacyjny NSZZ „Solidarność”, jego przewodniczącym został Andrzej Krysiak;

01 IX 1980

w Bazie Techniczno-Magazynowej powstał Komitet Organizacyjny NSZZ „Solidarność”, jego przewodniczącym został Andrzej Krysiak;

09 IX 1980

zmarł prof. Aleksander Jabłoński;

15 IX 1980

został zawiązany Tymczasowy Komitet Założycielski Niezależnego Zrzeszenia Studentów Polskich;

18 IX 1980

utworzono oficjalnie Zakładowy Komitet Założycielski NSZZ „Solidarność”, wybrano jego Prezydium (prof. Juliusz Narębski – przewodniczący, dr Jerzy Wieczorek – wiceprzewodniczący, Leszek Gulewski, dr Lucyna Tomaszewska);

02 X 1980

tytuły doktora honoris causa UMK otrzymali: prof. Antoni Basiński, chemik; prof. Olavi Granö, fiński geograf; Witold Lutosławski, kompozytor;

02 X 1980

inauguracja roku akademickiego połączona z obchodami 35-lecia UMK;

03 X 1980

we wszystkich gmachach UMK odbyły się zebrania protestacyjne pracowników UMK w ramach ogólnopolskiego strajku ostrzegawczego;

03 X 1980

umowa o współpracy pomiędzy UMK a Uniwersytetem w Padwie;

15 X 1980

prof. Antoni Swinarski został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu za zasługi dla Republiki Włoskiej;

21 X 1980

ukazał się pierwszy zeszyt czasopisma „Immunitet. Niezależny biuletyn studencki” wydawanego przez NZS UMK; od roku 1982 wydawanego w podziemiu;

23 X 1980

w Auli UMK odbył się wiec założycielski Niezależnego Zrzeszenia Studentów (NZS) UMK;

26 X 1980

Komitet Założycielski NSZZ „Solidarność” na UMK przyjął projekt działania (postulowano m.in. konieczność walki o przywrócenie autonomii wyższych uczelni oraz wprowadzenie demokratycznych mechanizmów w zarządzaniu uczelnią);

27 X 1980

powołano Komisję Konsultacyjno-Porozumiewawczą Organizacji Partyjnych (struktury poziome);

8-9 XI 1980

w klubach studenckich „Od Nowa” (Dwór Artusa) i „Imperial” odbył się I Festiwal Grup Nowofalowych;

12 XI 1980

na UMK odbyły się wybory do władz powstałego Związku Nauczycielstwa Polskiego Pracowników Szkół Wyższych i Instytucji Naukowych, którego pierwszym prezesem był Jan Rostowski;

XI 1980

na UMK rozpoczęły się rozmowy w sprawie powołania Samorządu Studentów;

02 XII 1980

na UMK odbyło się Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność”, na którym powołana została Komisja Uczelniana (na jej czele stanął prof. Tadeusz Grudziński);

06 XII 1980

25-lecie Koła PTTK nr 2 przy UMK;

1980

W klubie studenckim „Od Nowa” rozpoczął działalność rockowy zespół „Republika” (pierwszy koncert zagrał w klubie „Od Nowa 25 IV 1981).

16 II 1981

Niezależne Zrzeszenie Studentów UMK podjęło decyzję o przystąpieniu uczelni do strajku i poparciu postulatów studentów uczelni łódzkich (rejestracja NZS, reforma programów studiów, wprowadzenie autonomii wyższych uczelni);

17 II 1981

studenci rozpoczęli okupowanie budynków UMK;

18 II 1981

zakończono akcję strajkową na wieść o podpisaniu tzw. porozumienia łódzkiego (poszerzenie autonomii uniwersytetów, umożliwienie rejestracji NZS, ograniczenie indoktrynacji ideologicznej studentów);

19 II 1981

w Auli UMK odbyła się publiczna dyskusja działacza KOR Adama Michnika z docentem Lechem Witkowskim i prof. Wiesławem Langiem, działaczami „struktur poziomych”.

26 II 1981

w Auli UMK odbyły się wybory Zarządu Uczelnianego NZS UMK; na czele zarządu stanął Zbigniew Nowek;

05 III 1981

w Auli UMK odbyło się spotkanie z Mirosławem Chojeckim, członkiem KSS-KOR, założycielem i kierownikiem Niezależnej Oficyny Wydawniczej;

06 III 1981

w klubie „Od Nowa” odbył się koncert Jacka Kaczmarskiego zorganizowany przez NZS;

14 III 1981

manifestacja studentów w trzynastą rocznicę wydarzeń marcowych 1968;

20-27 III 1981

strajk ostrzegawczy w związku z wydarzeniami bydgoskimi (pobicie działaczy NSZZ „Solidarność” przez Milicję Obywatelską);

25 III 1981

utworzono Ogólnouczelniany Komitet Strajkowy UMK (w składzie prezydium prof. Tadeusz Grudziński, Zbigniew Nowek, Piotr Kowalski, Krzysztof Lankauf, Wacław Jabłoński);

III 1981

ukazał się pierwszy numer czasopisma „Wysztukaniec: biuletyn Wydziału Sztuk Pięknych UMK” (wydano pięć zeszytów);

24 IV 1981

wystawa Grupy Fotograficznej "Kadr" działającej przy Studenckim Twórczym Klubie Filmowym "Pętla";

26-27 IV 1981

na UMK odbyła się pierwsza konferencja z cyklu „Ordines Militares”;

27 IV 1981

prof. Stanisław Dembiński został rektorem UMK na lata 1981-1983;

05 V 1981

tytuł doktora honoris causa UMK otrzymał prof. Konrad Górski, historyk literatury;

11 VI 1981

rektor UMK prof. Ryszard Bohr wysłał list gratulacyjny do przebywającego w Polsce Czesława Miłosza, laureata literackiej Nagrody Nobla (1980);

12-13 IX 1981

30-lecie Specjalizacji Archiwistycznej UMK;

29 IX 1981

Rada Wydziału Prawa i Administracji UMK jednogłośnie przyjęła uchwałę o zmianie nazwy gmachu Collegium Minus (Fosa Staromiejska 1a) na Collegium Iuridicum;

05 X 1981

przekazanie władzy rektorskiej prof. Stanisławowi Dembińskiemu;

13 XI 1981

zespół „Republika” został zwycięzcą II Festiwalu Nowofalowych Grup Rockowych w Toruniu;

19 XI 1981

studenci UMK dołączyli do ogólnopolskiej akcji protestacyjnej na wyższych uczelniach (postulaty: uchwaleniem nowej ustawy o szkolnictwie wyższym; odwołanie ministra szkolnictwa wyższego); ukazał się pierwszy numer „Biuletynu Strajkowego NZS UMK” (wdano 26 numerów);

09 XII 1981

koniec akcji protestacyjnej studentów;

13 XII 1981

Uniwersytet Mikołaja Kopernika jako jedyny toruński zakład pracy podjął całodniową akcję protestacyjną w związku z wprowadzeniem stanu wojennego; zajęcia zostały zawieszone do 8 II 1982 r.;

XII 1981

na UMK powstał Klubu Myśli Politycznej „Rzeczywistość”, założony przez Romana Bäckera i Andrzeja Zybertowicza.

XII 1981

umowa o współpracy pomiędzy UMK a Carl von Ossietzky Universität Oldenburg (Niemcy);

XII 1981

Prof. Wiesław Domasłowski (Wydział Sztuk Pięknych) przeprowadził, jako ekspert UNESCO, badania kamiennych kolosów (moai) na Wyspie Wielkanocnej, określające stan ich zachowania i przyczyny niszczenia oraz opracował program ich konserwacji;

31 XII 1981

decyzja Urzędu Miejskiego w Toruniu o cofnięciu uprawnień UMK do zajmowania budynków Domów Studenckich nr 1, 5 i 6 oraz Stołówki Studenckiej nr 1 na rzecz Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej;

05 I 1982

decyzja Urzędu Miejskiego w Toruniu o cofnięciu uprawnień UMK do zajmowania budynku Domu Studenckiego nr 2 przy ul. A. Mickiewicza 6/8 w Toruniu na rzecz Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej;

06 I 1982

na UMK rozwiązano – jako jedyną w kraju – uczelnianą organizację partyjną;

I 1982

studenci utworzyli podziemną strukturę NZS pod kierownictwem Grzegorza Górskiego i Wojciecha Polaka;

26 II 1982

na wniosek Rady Instytutu Fizyki UMK gmach Collegium Physicum otrzymał nazwę „Instytut Aleksandra Jabłońskiego”;

28 IV 1982

zajścia w akademikach na Osiedlu Centrum, w ramach represji milicja dokonała przeszukań w domach studenckich;

01 V 1982

na wezwanie toruńskiej „Solidarności” grupa studentów wzięła udział w „spacerze” po Bulwarze Filadelfijskim (protest przeciwko stanowi wojennemu);

03 V 1982

aresztowania studentów po uroczystej mszy św. w kościele św. Ducha przy Rynku Staromiejskim;

07 VI 1982

sala obrad Senatu UMK w Collegium Maius otrzymała imię prof. Ludwika Kolankowskiego;

04 VIII 1982

Rektor UMK Stanisław Dembiński oraz Prorektorzy Sławomir Kalembka i Władysław Bojarski z powodów politycznych zostali odwołani ze swoich stanowisk przez ówczesne władze państwowe. Tymczasową funkcję rektora pełnił Prorektor Jan Kopcewicz;

18 VIII 1982

nominację na stanowisko rektora UMK otrzymał prof. Jan Kopcewicz;

21 X 1982

odbyło się nadzwyczajne powiedzenie Senatu UMK;

08 XI 1982

Służba Bezpieczeństwa zatrzymała działaczy NZS UMK;

XI 1982

przy UMK reaktywowano Zrzeszenie Studentów Polskich. Zakończyło działalność około roku 2007;

1982

Powstała Spółdzielnia Mieszkaniowa Młodych Pracowników UMK;

28 III 1983

prof. Rajmund Galon otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza;

31 V 1983

tytuły doktora honoris causa UMK otrzymali: prof. Rajmund Galon, geograf; prof. Victor Gutmann, austriacki chemik; prof. Lucjan Krause, kanadyjski fizyk;

03 X 1983

tytuł doktora honoris causa UMK otrzymał prof. Björn E. Berglund, szwedzki biolog;

15 XI 1983

w życie wszedł pierwszy Statut UMK określający m.in. cele i zadania Uniwersytetu, jego strukturę organizacyjną, a także kompetencje i skład jego organów oraz zasady i tryb ich powoływania;

14 XII 1983

Sąd Rejonowy w Toruniu dokonał rejestracji nowo utworzonego Związku Nauczycielstwa Polskiego przy UMK, którego prezesem został mgr Edward Cichy;

1983

Powołano Zakład Filologii Angielskiej.

I 1984

wizyta wicepremiera Mieczysława Rakowskiego na UMK;

19 II 1984

na UMK odbyła się pierwsza uroczystość Święta Uniwersytetu, od roku 1988 nazwę zamieniono na Święto Uczelni;

02 IV 1984

Zakład Socjologii przekształcono w Katedrę Socjologii (od 30 V 1995 Instytut Socjologii);

11 IV 1984

prof. Stanisław Łęgowski został rektorem UMK na lata 1984-1987;

24-26 V 1984

pod nazwą „Bielanalia” na UMK odbyły się Juwenalia;

2-4 VI 1984

odbył się pierwszy zjazd Absolwentów Wydziału Prawa i Administracji UMK;

13 IX 1984

prof. Karol Górski otrzymał Krzyż Komandorski Orderu św. Grzegorza Wielkiego – najwyższe odznaczenie papieskie przyznawane osobom świeckim przez Stolicę Apostolską;

21 XII 1984

tytuł doktora honoris causa UMK otrzymał dr Giulio Andreotti, włoski historyk i prawnik, minister spraw zagranicznych Republiki Włoskiej.

I 1985

powstała Tymczasowa Komisja Samorządu Studenckiego (TKSS) na UMK;

19 II 1985

uroczyste obchody XL-lecia UMK;

19 II 1985

tytuł doktora honoris causa UMK otrzymali prof. Franco Sartori, włoski historyk i prof. Henryk Szarski, biolog, były rektor UMK;

18 IV 1985

prof. Karol Górski otrzymał doktorat honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego;

15-17 V 1985

odbyły się Juwenalia;

11 VI 1985

spotkanie koleżeńskie pierwszych pracowników Biblioteki Głównej UMK;

08 IX 1985

zmarł prof. Antoni Swinarski, rektor UMK (1962-1965);

X 1985

powstało studenckie wydawnictwo drugoobiegowe „Toruńska Oficyna – TO” – pierwsza książka: M. Hłasko „Piękni dwudziestoletni”;

30 XI 1985

prorektor doc. Włodzimierz Wincławski oraz dziekan Wydziału Humanistycznego doc. Kazimierz Wajda zostali zwolnieni ze swoich stanowisk przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego;

1985

Zofia Dąbrowska otrzymała złoty medal na VII Biennale Internazionale Dantesca (Rawenna, Italia).

XII 1985

w Bibliotece Uniwersyteckiej w Rostocku otwarto wystawę wydawnictw UMK;