Archiwum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Kontaktul. Mickiewicza 2/4, 87-100 Toruń
tel.: 56 611 22 32
e-mail: archiwum@umk.pl

2006-2015

26 I 2006

wmurowano akt erekcyjny pod budowę obiektu Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu;

27 I 2006

uroczyste odnowienie doktoratu prof. Jana Krupowicza;

27 I 2006

jubileusz 60-lecia Wydziału Prawa i Administracji UMK;

19 II 2006

umowa o współpracy pomiędzy UMK a Tokyo University of Science (Japonia);

19 II 2006

wyróżnienie Convallaria Copernicana otrzymał prof. Jan Łopuski, prawnik;

23 II 2006

otwarcie Uniwersyteckiego Centrum Nowoczesnych Technologii Nauczania (UCNTN);

27-28 II 2006

na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK odbyło się posiedzenie Konferencji Dziekanów Wydziałów Ekonomii i Zarządzania Polskich Uniwersytetów;

03 III 2006

na Wydziale Sztuk Pięknych UMK otwarto „Galerię Forum”;

09-12 III 2006

na UMK pod hasłem „Nauka i Edukacja w Europie – Nowe możliwości i bariery” odbyła się VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa Societas Humboldtiana Polonorum;

10 III 2006

umowa o współpracy pomiędzy UMK a Uniwersytetem Technicznym w Illmenau (Niemcy);

20-23 III 2006

szósta edycja Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki;

28 IV 2006

UMK odwiedziła Rita Gombrowicz, wdowa po Witoldzie;

10-12 V 2006

odbyły się Juwenalia;

16 V 2006

na UMK odbyło się posiedzenie Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży z udziałem przedstawicieli szkół publicznych i niepublicznych Polski Północnej;

17 V 2006

prof. Andrzej Sadlej (Wydział Chemii UMK) otrzymał Grand Gold Medal of Comenius University w Bratysławie;

06 VI 2006

wizyta na UMK prof. Władysława Bartoszewskiego;

08 VI 2006

wmurowanie aktu erekcyjnego pod nowe skrzydło budynku Wydziału Matematyki i Informatyki UMK (od strony ul. Krasińskiego);

24-28 VI 2006

na UMK odbył się 26th European Meeting of Statisticians;

04-08 IX 2006

na UMK odbył się XX Zjazd Hydrobiologów Polskich;

13-16 IX 2006

na UMK odbył się 55. Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego i Ogólnopolski Zjazd Geografów;

19-20 IX 2006

jubileusz 60-lecia Instytutu Historii i Archiwistyki UMK;

26-29 IX 2006

na UMK odbyło się spotkanie przedstawicieli obserwatoriów radioastronomicznych w Europie, tworzących sieć interferometrii wielkobazowej EVN (European VLBI Network);

02 X 2006

oddano do użytku nowy budynek Wydziału BiNoZ UMK w miasteczku akademickim na Bielanach;

04 X 2006

wizyta na UMK prof. Leszka Balcerowicza;

17 X 2006

uroczyście otwarto nowy budynek Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum w Bydgoszczy;

19 X 2006

otwarcie Studium Technicznego przy ul. Okrężnej 17;

03 XI 2006

umowa o współpracy pomiędzy UMK a Uniwersytetem Witolda Wielkiego w Kownie (Litwa);

21 XI 2006

z okazji 125 rocznicy przeprowadzenia pionierskiej operacji resekcji żołądka przez patrona Collegium Medicum – Ludwika Rydygiera, po raz pierwszy odbyło się uroczyste Święto Collegium Medicum UMK;

28 XI 2006

umowa o współpracy pomiędzy UMK a Universita di Palermo (Włochy);

08 XII 2006

na UMK odbyło się Forum Uniwersytetów Polskich z udziałem przedstawicieli samorządów studenckich ze wszystkich 18 uniwersytetów polskich.

18 I 2007

umowa o współpracy pomiędzy UMK a University of Oklahoma (USA);

25 I 2007

umowa o współpracy pomiędzy UMK a Kyushu Institute of Technology, Fukuoka (Japonia);

01 II 2007

powołano rzecznika prasowego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, został nim dr Marcin Czyżniewski;

09 II 2007

prof. Aleksander Araszkiewicz (Katedra i Klinika Psychiatrii Collegium Medicum UMK) otrzymał nagrodę im. św. Kamila w dziedzinie „zdrowie psychiczne”;

19 II 2007

otwarcie nowego budynku Wydziału Matematyki i Informatyki UMK;

02 III 2007

o godzinie 20.30 w Krajowym Laboratorium Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej (FAMO) na UMK w Toruniu osiągnięto pierwszy w Polsce kondensat Bosego-Einsteina;

10-17 III 2007

w klubie „Od Nowa” odbyły się XV Alternatywne Spotkania Teatralne KLAMRA 2007;

22 III 2007

na Wydziale Sztuk Pięknych UMK odsłonięto tablice pamiątkowe poświęcone dwóm założycielom wydziału: prof. Bronisławowi Jamonttowi i prof. Tymonowi Niesiołowskiemu;

19-22 IV 2007

siódma edycja Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki;

IV 2007

na stronie www Biblioteki Uniwersyteckiej uruchomiono usługę Horizona – elektronicznego zamawiania książek z magazynu;

30 IV 2007

umowa o współpracy między UMK a Państwowym Uniwersytetem Kaliningradzkim im. Immanuela Kanta (Rosja);

01 V 2007

dr hab. Bogusław Dybaś, prof. UMK (Instytut Historii i Archiwistyki UMK) objął obowiązki dyrektora Stacji Naukowej PAN w Wiedniu;

05 V 2007

prof. Zbigniew Witkowski (Wydział Prawa i Administracji UMK) otrzymał Krzyż Komandorski Orderu Zasługi Republiki Włoskiej;

08-09 V 2007

Biblioteka Uniwersytecka UMK po raz pierwszy zorganizowała cykl imprez „Noc w Bibliotece”;

10-12 V 2007

odbyły się Juwenalia;

11 V 2007

umowa o współpracy między UMK a Gyeongsang National University (drugą największą uczelnią państwową w Korei Południowej);

28 V 2007

prof. Krzysztof Pomian laureatem nagrody im Ksawerego i Mieczysława Pruszyńskich, przyznawanej przez polski PEN Club za twórczość eseistyczną;

VI 2007

na Wydziale Matematyki i Informatyki odbył się pierwszy wykład im. Aleksandra Nagajewa nt. „Twierdzeń Granicznych Teorii Prawdopodobieństwa”, który wygłosił prof. Anatoli Mogulskij z Sobolev Institute of Mathematics (Nowosybirsk, Rosja);

06 VII 2007

prof. Bogusław Buszewski (Wydział Chemii UMK) został prezydentem stowarzyszenia Societas Humboldtiana Polonorum;

07 VII 2007

grupa ambasadorów z 26 państw odwiedziła Centrum Astronomii UMK w Piwnicach;

01 VIII 2007

dr hab. Mariusz Wołos, prof. UMK (Instytut Historii i Archiwistyki UMK) objął stanowisko dyrektora Stacji Naukowej PAN w Moskwie z jednoczesnym pełnieniem obowiązków Stałego Przedstawiciela PAN przy Rosyjskiej Akademii Nauk (piastował je do 31 sierpnia 2011 r.);

01 IX 2007

działalność rozpoczął Wydział Nauk Pedagogicznych UMK. Pierwszym dziekanem został prof. Aleksander Nalaskowski;

02-06 IX 2007

na UMK odbyło się zorganizowane przez Instytut Fizyki i Wydział Chemii Sympozjum Zaawansowanych Metod Chemii Kwantowej i Fizyki, z udziałem naukowców z całego świata;

9-12 IX 2007

pod hasłem „Chemia, środowisko i aktywność człowieka w rozwoju cywilizacji” odbyła się na UMK XI Międzynarodowa Konferencja Chemii Analitycznej z udziałem naukowców z całego świata (wśród nich prof. Richard Ernst, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie chemii z roku 1991);

IX 2007

dr Maciej Wojtkowski (Instytut Fizyki UMK) laureatem prestiżowej międzynarodowej nagrody European Young Investigator Award (Europejskiej Nagrody dla Młodego Naukowca);

IX 2007

na stronie www Biblioteki Uniwersyteckiej pod adresem http://www.kat.umk.pl/ksiazki uruchomiono komputerowy katalog kartkowy książek;

01 X 2007

w inauguracji roku akademickiego na UMK uczestniczył prezydent RP Lech Kaczyński i prezydent Republiki Litewskiej Valdas Adamkus, który otrzymał tytuł doktora honoris causa UMK;

X 2007

na UMK wprowadzono nowe, elektroniczne legitymacje studenckie (wymiana od 1 I 2008);

02 XI 2007

w wyniku przekształcenia Działu Wydawnictw, Samodzielnej Sekcji Wydawnictw przy Collegium Medicum oraz Biura Promocji i Dystrybucji Wydawnictw Naukowych UMK powstało Wydawnictwo Naukowe UMK;

20 XI 2007

w Bibliotece Uniwersyteckiej odbyła się promocja „Bibliografii Wilna” Henryka Baranowskiego;

26 XI 2007

umowa o współpracy między UMK a Universidad de Navarra (Hiszpania);

15 XII 2007

obchody 10-lecia toruńskiego Oddziału Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa (ELSA).

2007

Od roku akademickiego 2007/2008 rejestracja na studia w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika odbywa się wyłącznie drogą internetową przy pomocy systemu IRK (irk.umk.pl).

01 I 2008

na Wydziale Prawa i Administracji powołano Centrum Studiów Wyborczych UMK;

01 I 2008

prof. Andrzej Zybertowicz (Instytut Socjologii – Wydział Humanistyczny UMK) został doradcą Prezydenta RP ds. bezpieczeństwa państwa;

01 I 2008

powstał Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości;

29 I 2008

umowa o współpracy między UMK a Universita degli Studi di Padova (Włochy);

10 II 2008

jubileusz 15-lecia Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej w Collegium Medicum UMK;

18 II 2008

wprowadzono obowiązek prowadzenia dokumentacji przebiegu studiów z wykorzystaniem Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów na wszystkich wydziałach UMK;

19 II 2008

otwarcie nowej siedziby Wydziału Teologicznego UMK;

26-27 II 2008

odbyły się XV Targi Promocja Edukacyjna;

28 III 2008

prof. Andrzej Radzimiński został rektorem UMK na lata 2008-2012;

10 IV 2008

podpisano pre-umowę pomiędzy UMK a Urzędem Marszałkowskim w sprawie realizacji projektu pn. „Budowa Collegium Humanisticum UMK” w Toruniu;

24-27 IV 2008

ósma edycja Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki;

26 IV 2008

na Collegium Maius odsłonięto tablicę upamiętniającą studia na UMK Zbigniewa Herberta (1947-1951);

15-17 V 2008

odbyły się Juwenalia;

17 V 2008

Muzeum Uniwersyteckie po raz pierwszy wzięło udział w ogólnopolskiej „Nocy Muzeów”;

20 V 2008

w bibliotece Uniwersytetu Wileńskiego odbyła się promocja ostatniego tomu “Bibliografii Wilna” Henryka Baranowskiego;

21 V 2008

prof. Andrzej Kowalczyk (Instytut Fizyki UMK) został członkiem prestiżowego Stowarzyszenia Uczonych Johna Hopkinsa (Johns Hopkins Society of Scholars) przy Uniwersytecie Johnsa Hopkinsa w Baltimore, USA;

30 V 2008

prof. Józef Flik (Wydział Sztuk Pięknych UMK) otrzymał najwyższe odznaczenie Kościoła katolickiego przyznawane osobom świeckim – medal Pro Ecclesia et Pontificie (łac. Za Kościół i Papieża);

09 VI 2008

dr Maciej Wojtkowski (Instytut Fizyki UMK) pierwszym laureatem Medalu Młodego Uczonego przyznawanego przez Senat Politechniki Warszawskiej;

13 VI 2008

jubileusz 40-lecia Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK;

20 VI 2008

decyzja o budowie Centrum Optyki Kwantowej UMK, Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii UMK oraz Multimedialnego Centrum e-Edukacji i Wspierania Kształcenia Osób Niepełnosprawnych;

25-28 VI 2008

na UMK odbyło się 40. Sympozjum Fizyki Matematycznej;

27 VI 2008

5-lecie Oddziału Transplantacji Szpiku Kostnego w Collegium Medicum UMK;

27 IX 2008

jubileusz 10-lecia Gimnazjum i Liceum Akademickiego;

10 X 2008

jubileusz 60-lecia Archiwum UMK;

11-19 X 2008

jubileusz 50-lecia Studenckiego Klubu Pracy Twórczej „Od Nowa”;

18 X 2008

otwarcie nowego Oddziału Chirurgii Dziecięcej w Collegium Medicum UMK;

03 XII 2008

podpisanie umowy pomiędzy UMK a Urzędem Marszałkowskim w sprawie dofinansowania budowy Collegium Humanisticum ze środków UE;

19 XII 2008

pożegnanie kanclerza UMK dr. Stefana Nielka. Nowym kanclerzem został dr Paweł Modrzyński.

09 I 2009

odbyła się I Debata Kopernikańska zorganizowana przez Fundację Kopernikańską i UMK;

15-16 I 2009

radioteleskop w Centrum Astronomii UMK (Piwnice), jako jedyna placówka astronomiczna w Europie Wschodniej, uczestniczyła w ogólnoświatowych obserwacjach radiowych;

28 I 2009

dr Andrzej Nieuważny (Instytut Historii i Archiwistyki UMK) otrzymał Palmy Akademickie – odznaczenie przyznawane przez Akademię Francuską;

01 II 2009

prof. Leszek Kuk (Wydział Nauk Historycznych) objął obowiązki dyrektora Stacji Naukowej PAN w Rzymie;

19 II 2009

inauguracja działalności Telewizji Internetowej UMK podczas Święta Uczelni;

19 II 2009

tytuł doktora honoris causa UMK otrzymał prof. Mieczysław Jaroniec, chemik, USA;

II 2009

Mirosław „Maurycy” Męczekalski, kierownik klubu „Od Nowa”, wybrany Torunianinem 2008 Roku;

31 III 2009

utworzono Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych wyodrębniony z Wydziału Nauk Historycznych i Wydziału Humanistycznego;

01 IV 2009

na UMK powstało Centrum Informacji Patentowej i Normalizacji;

03 IV 2009

prof. Cezary Bronowski (Zakład Italianistyki UMK) otrzymał od burmistrza Palermo Diega Cammaraty nagrodę miejską i tytuł „honorowego ambasadora literatury sycylijskiej w Polsce”;

17 IV 2009

wizyta na UMK Prezydenta RP Lecha Wałęsy;

23-26 IV 2009

dziewiąta edycja Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki;

30 IV 2009

prof. Waldemar Rezmer (Wydział Nauk Historycznych UMK) otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie;

06 V 2009

umowa o współpracy pomiędzy UMK a Klaipedos Universitetas (Litwa);

11 V 2009

wizyta na UMK premiera Waldemara Pawlaka;

12-17 V 2009

odbyły się Juwenalia;

13 V 2009

z okazji 15-lecia działalności Archiwum Emigracji Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w gmachu Senatu RP otwarto wystawę Archiwum emigracyjnej Atlantydy;

27 V 2009

prof. Andrzej Kus (Centrum Astronomii UMK) został przewodniczącym konsorcjum European VLBI Network (EVN);

04 VI 2009

w 20. rocznicę wyborów w Bibliotece Uniwersyteckiej otwarto wystawę „Proszę Państwa, 4 czerwca 1989 roku skończył się w Polsce komunizm...”;

05 VI 2009

wizyta marszałka Sejmu RP Bronisława Komorowskiego na UMK;

07 VI 2009

spotkanie z okazji 10. rocznicy pobytu na UMK papieża Jana Pawła II;

17 VI 2009

przy Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK powstała Fundacja Aleksandra Jabłońskiego (inauguracja działalności 8 X 2010);

01 VII 2009

prof. Stanisław Alexandrowicz (Wydział Nauk Historycznych) odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w propagowaniu wiedzy o Rzeczypospolitej Obojga Narodów;

01 VII 2009

Prezydent Litwy Valdas Adamkus przebywający z wizytą w Toruniu uroczyście otworzył Dom Litewsko-Polski przy ul. Piekary, a następnie w Collegium Maximum UMK uczestniczył w spotkaniu, którego gospodarzem był Rektor UMK prof. Andrzej Radzimiński;

08 VII 2009

umowa o współpracy pomiędzy UMK a Vilniaus Gedimino Technikos Universitetas (Litwa);

30 VII 2009

umowa o współpracy pomiędzy UMK a Omskim Państwowym Uniwersytetem Rolniczym i Omskim Państwowym Uniwersytetem im. F. M. Dostojewskiego (Rosja);

01 IX 2009

działalność rozpoczął Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych. Pierwszym dziekanem został prof. Roman Bäcker;

09 IX 2009

UMK odwiedził ambasador Księstwa Monaco w Niemczech Claude Giordan;

14 IX 2009

prof. Bogusław Buszewski został prezesem Polskiego Towarzystwa Chemicznego (reelekcja wrzesień 2012);

17 IX 2009

prof. Janusz Małłek (Wydział Nauk Historycznych UMK) otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego;

25 IX 2009

Rektorzy Andrzej Radzimiński (UMK) i Alfred Forchel (Uniwersytet Juliusza Maksymiliana w Würzburgu) podpisali porozumienie w sprawie utworzenia w Würzburgu Polskiej Misji Historycznej i współpracy obu uczelni;

30 IX 2009

Wydział Nauk Historycznych UMK opuścił swoją siedzibę w budynku przy Placu Teatralnym 2, który zakupił Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski;

30 IX 2009

w Auli UMK odbył się wernisaż wystawy i promocja albumu „Uniwersytet Stefana Batorego w Wilnie w fotografiach: 1919-1939”;

01 X 2009

inauguracja roku akademickiego i rozpoczęcie obchodów 65-lecia UMK; wraz z nowym rokiem akademickim uniwersytet zrezygnował z tradycyjnych indeksów dla studentów pierwszego roku studiów na rzecz dokumentacji prowadzonej wyłącznie w systemie elektronicznym;

12 X 2009

zmarł prof. Sławomir Kalembka, rektor UMK (1990-1993);

16 X 2009

wizyta ambasadora Indonezji Hazairin Pohan na UMK;

18 X 2009

wizyta chińskiej delegacji (przedstawicieli ministerstwa edukacji i dwóch uczelni wyższych) na UMK; rozmowy na temat możliwości podejmowania w naszym kraju studiów przez chińską młodzież;

26 X 2009

sesja z okazji 60. rocznicy pierwszej udokumentowanej obserwacji astronomicznej w Obserwatorium Astronomicznym UMK w Piwnicach;

27 X 2009

rozpoczął się cykl dysput organizowanych przez UMK i Uniwersytet Nawarry w Pampelunie (zakończony 24 maja 2010);

28 X 2009

dr hab. Yuriy Tomilov (Wydział Matematyki i Informatyki) otrzymał prestiżową nagrodę im. Wacława Sierpińskiego;

05 XI 2009

wmurowano akt erekcyjny pod budowę Centrum Optyki Kwantowej UMK przy Instytucie Fizyki (otwarte 30 IX 2012);

20-21 XI 2009

w klubie „Od Nowa” odbył się XX jubileuszowy Blues Meeting;

24 XI 2009

Senat Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu ustanowił dzień 23 listopada „Dniem Jana Pawła II” (tego dnia każdego roku organizowany będzie wykład im. Jana Pawła II w rocznicę nadania Ojcu Świętemu tytułu doktora honoris causa UMK);

24 XI 2009

uroczystości z okazji 5-lecia Collegium Medicum UMK połączone z jubileuszem jednego z twórców i pierwszego rektora Akademii Medycznej – prof. Jana Domaniewskiego;

01 XII 2009

Rektor UMK prof. Andrzej Radzimiński i Prezydent Torunia Michał Zaleski podpisali umowę w sprawie dofinansowania przez Gminę budowy Collegium Humanisticum oraz porozumienie dotyczące budowy linii tramwajowej do Miasteczka Uniwersyteckiego;

02-31 XII 2009

wystawa poświęcona prof. Leonowi Jeśmanowiczowi w 20. rocznicę śmierci;

09 XII 2009

umowa o współpracy pomiędzy UMK a Państwowym Uniwersytetem Humanistycznym (Moskwa).

12-17 I 2010

umowa o współpracy i prowadzeniu wspólnych studiów magisterskich z chemii pomiędzy UMK a Uniwersytetem w Sebha (Libia);

20 I 2010

prof. Bogusław Buszewski (Wydział Chemii) otrzymał nagrodę Prezesa Rady Ministrów za wybitne osiągnięcia naukowe;

I 2010

rozpoczęto rozbudowę Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. A. Jurasza w Bydgoszczy;

01 II 2010

dr Dominik Antonowicz wszedł do liczącej 21 członków Rady Młodych Naukowców, ciała doradczego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego;

18-20 II 2010

na UMK odbyła się Konferencja Rektorów Uniwersytetów Polskich połączona z obchodami Jubileuszu 65-lecia UMK;

19 II 2010

wyróżnienie Convallaria Copernicana otrzymał prof. Owen Jay Gingerich, amerykański astronom, astrofizyk i historyk nauki;

19 II 2010

tytuł doktora honoris causa UMK otrzymał prof. Janusz Stanisław Trzciński, prawnik;

19 II 2010

otwarto wystawę plenerową z okazji jubileuszu 65-lecia UMK;

19 II 2010

uruchomiony został portal naukowy NICOLAUS COPERNICUS THORUNENSIS poświęcony Mikołajowi Kopernikowi (http://copernicus.torun.pl);

12 III 2010

umowa o współpracy pomiędzy UMK a Wyższą Szkołą Filologii Hebrajskiej w Toruniu;

16-20 IV 2010

dziesiąta edycja Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki;

10-13 V 2010

odbyły się Juwenalia;

12 V 2010

wmurowano kamień węgielny pod budowę Collegium Humanisticum;

13 V 2010

UMK i spółka Boryszew podpisały porozumienie o współpracy przy tworzeniu Parku Technologicznego „Biznes-Park Elana” w Toruniu;

21 V 2010

I edycja „Dnia Badacza” zorganizowana przez Zespół Realizacji Badań Instytutu Socjologii UMK „Pryzmat”;

21 V 2010

prof. Włodzimierz Karaszewski (Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania) otrzymał tytuł doktora honorowego Uniwersytetu Dominikańskiego (Dominican University);

21 V 2010

X jubileuszowa inauguracja studiów Executive Master of Business Administration na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK;

26 V 2010

prof. Arkadiusz Jawień (Collegium Medicum UMK) wraz z zespołem został wyróżniony w konkursie Złoty Skalpel 2010 w kategorii „Diagnostyka i badania przesiewowe” za program wczesnego wykrywania tętniaka aorty brzusznej wdrożony w województwie kujawsko-pomorskim;

27 V 2010

umowa o współpracy pomiędzy UMK a Anhui University (Chiny);

28 V 2010

we Włocławku odbył się Dzień UMK;

07 VI 2010

Uniwersytet Mikołaja Kopernika otrzymał nagrodę Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Stella Copernicana Cuiaviae et Pomeraniae” za całokształt działalności UMK w jego 65-letniej historii;

09 VI 2010

prof. Jan Łopuski (Wydział Prawa i Administracji) otrzymał Nagrodę Kustosza Pamięci Narodowej przyznawaną przez Instytut Pamięci Narodowej;

16 VI 2010

uroczyście odnowiono doktorat prof. Stefana Sawickiego;

20 VI 2010

prof. Roman S. Ingarden został uhonorowany przez prezydenta Torunia Michała Zaleskiego medalem „Thorunium”;

27-30 VI 2010

w Toruniu pod hasłem „Świat bez granic. Nauka bez granic” odbył się VIII Kongres Societas Humboldtiana Polonorum;

VI 2010

w Instytucie Archeologii UMK powstał gabinet zabytków;

08 VII 2010

umowa o współpracy pomiędzy UMK a Universitate d’Angers (Francja);

20-21 VIII 2010

w Toruniu odbył się VII Zjazd Pedagogiczny;

25-27 VIII 2010

się zorganizowana przez Zakład Interesów Grupowych Instytutu Socjologii UMK międzynarodowa konferencja „Conflict of Interest in Central and Eastern Europe”;

23 IX 2010

umowa pomiędzy UMK a Mostostalem Warszawa w sprawie budowy Centrum Sportowego UMK;

24 IX 2010

na UMK po raz pierwszy odbyły się imprezy w ramach „Europejskiej Nocy Naukowców”;

01 X 2010

doktorat honoris causa UMK otrzymał prof. Peter Norman Wilkinson, brytyjski astronom;

09 X 2010

inauguracja działalności Uniwersytetu Dziecięcego na UMK;

21-23 X 2010

na UMK odbyła się międzynarodowa konferencja „Pergamin i Skóra: badania, konserwacja-restauracja, rzemiosło”;

23 X 2010

wizyta premiera RP Donalda Tuska na UMK;

27 X 2010

prezydent RP Bronisław Komorowski spotkał się w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym UMK z uczniami grudziądzkich liceów;

08 XI 2010

prof. Bogumił Brzeziński (Wydział Prawa i Administracji UMK) otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Łódzkiego;

08-09 XI 2010

w Instytucie Filozofii UMK gościł prof. Josef Mitterer – jeden z najwybitniejszych współczesnych filozofów;

18 XI 2010

podpisanie umowy pomiędzy UMK a Urzędem Marszałkowskim w sprawie dofinansowania budowy Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii ze środków UE;

25-26 XI 2010

w Toruniu odbyła się międzynarodowa konferencja „Technologia i Technika w Badaniach Dzieł Sztuki”;

XII 2010

rozpoczęto budowę Uniwersyteckiego Centrum Sportowego UMK u zbiegu ul. Św. Józefa i św. Klemensa.

01 I 2011

pawilon obserwacyjny z historycznym astrografem Drapera w Centrum Astronomicznym UMK otrzymał nową, obrotową kopułę o średnicy 5 metrów;

12 I 2011

obchody 30-lecia „Solidarności” na UMK;

14-15 I 2011

jubileusz 25-lecia Chóru Collegium Medicum UMK;

14 I 2011

odnowienie doktoratu prof. Stanisława Alexandrowicza na UAM w Poznaniu;

26 I 2011

umowa o współpracy pomiędzy UMK a Głównym Urzędem Statystycznym;

I 2011

„Topological Methods in Nonlinear Analysis” najwyżej notowanym polskim czasopismem naukowym z tzw. listy filadelfijskiej;

I 2011

Liceum Akademickie UMK znalazło się na pierwszym miejscu rankingu polskich szkół średnich;

16-19 II 2011

wizyta na UMK delegacji z Libii, złożonej z przedstawicieli ministerstwa nauki i uniwersytetu w Sebha;

17 II 2011

promocja komiksu o początkach UMK autorstwa dra Wojciecha Streicha;

18 II 2011

otwarcie nowych pomieszczeń Uniwersyteckiego Centrum Nowoczesnych Technologii Nauczania;

19 II 2011

wyróżnienie Convallaria Copernicana otrzymał Rektor UMK prof. Jan Kopcewicz, biolog;

20-21 II 2011

wizyta na UMK delegacji Uniwersytetu w Angers;

24 II 2011

wizyta na UMK prof. Sigurda Hofmanna, odkrywcy pierwiastka 112 Copernicium;

II 2011

ukazał się 300 numer miesięcznika „Głos Uczelni”. Senat UMK przyznał Redakcji medal „Za zasługi położone dla rozwoju uczelni”;

21 III 2011

na UMK gościł Jan Krzysztof Bielecki, były premier RP;

15-19 IV 2011

jedenasta edycja Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki;

06 V 2011

podpisanie umowy pomiędzy UMK a Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych;

12-14 V 2011

odbyły się Juwenalia;

16-21 V 2011

odbyły się pierwsze juwenalia Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego UMK w Grudziądzu;

01 VI 2011

jubileusz 60-lecia archiwistyki na UMK;

06 VI 2011

jubileusz 65-lecia Instytutu Archeologii UMK;

16-18 VI 2011

w Toruniu odbyło się 5. Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie;

24-25 VI 2011

na UMK odbył się IV Ogólnopolski Zjazd Cywilistów;

27 VI 2011

wizyta na UMK delegacji chińskiej prowincji Anhui, w sprawie współpracy z tamtejszym uniwersytetem;

12 VII 2011

zmarł prof. Roman S. Ingargen;

VIII 2011

badacze z Zakładu Spektroskopii Atomowej Wydziału Chemii UMK odkryli mechanizmy oddziaływania fotonu z elektronami atomu;

VIII 2011

prof. Władysław Stępniak objął stanowisko Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych;

01 IX 2011

podpisano umowę pomiędzy UMK a nową spółką AM2M, pierwszą spółką typu spin-out na uniwersytecie;

05-10 IX 2011

na UMK odbył się 28. Kongres Gleboznawczy;

12-15 IX 2011

w Toruniu odbył się II Międzynarodowy Kongres Religioznawczy;

16-17 IX 2011

odbyły się obchody 10-lecia Krajowego Laboratorium Fizyki Atomowej, Molekularnej i Dydaktycznej;

21 IX 2011

wizyta marszałka Sejmu RP Grzegorza Schetyny na UMK;

30 IX 2011

inauguracja działalności Centrum Optyki Kwantowej w Instytucie Fizyki UMK;

03 X 2011

wyróżnienie Convallaria Copernicana otrzymał Jego Ekscelencja ksiądz dr Andrzej Wojciech Suski, biskup toruński, wielki kanclerz Wydziału Teologicznego UMK;

03 X 2011

oddano do użytku budynek Collegium Humanisticum, siedzibę wydziałów: Nauk Historycznych, Filologicznego (kierunki neofilologiczne) i Nauk Pedagogicznych (części);

12 X 2011

uroczystości 10. rocznicy powstania Wydziału Teologicznego;

21 X 2011

UMK i Politechnika Gdańska podpisały list intencyjny w sprawie budowy nowego teleskopu Hevelius i stworzenia Centrum Inżynierii Kosmicznej;

15 XI 2011

w miasteczku uniwersyteckim na Bielanach otwarto kompleks sportowo-rekreacyjny wybudowany w ramach programu „Moje Boisko-Orlik 2012”;

24 XI 2011

porozumienie pomiędzy UMK a Strażą Miejską dotyczące zasad podejmowania interwencji na terenie miasteczka uniwersyteckiego;

28 XI 2011

wizyta Ruth Pearce Ambasador Australii w Polsce i Republice Czeskiej;

05 XII 2011

Rektor UMK prof. Andrzej Radzimiński otrzymał z rąk Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski;

10 XII 2011

odbył się X Jubileuszowy Koncert Charytatywny;

16 XII 2011

wmurowano kamień węgielny pod nowy budynek klubu studenckiego „Od Nowa”.

25 I 2012

wmurowano akt erekcyjny pod budowę Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii (ICNT) UMK przy ul. Wileńskiej 2;

26 I 2012

obchody jubileuszu 20-lecia „Fundacji na rzecz Nauki Polskiej”;

06 III 2012

na UMK przeprowadzono pierwsze w Polsce posiedzenie komisji habilitacyjnej w systemie videokonferencji;

10-17 III 2012

odbyły się XX. Alternatywne Spotkania Teatralne „KLAMRA 2012”;

13 III 2012

prof. Andrzej Tretyn został rektorem UMK na lata 2012-2016;

21 III 2012

prof. Stanisław Salmonowicz (Wydział Prawa i Administracji) odznaczony przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego Krzyżem Wolności i Solidarności;

III 2012

prof. Yuriy Tomilov (Wydział Matematyki i Informatyki UMK) został laureatem nagrody Instytutu Matematycznego Polskiej Akademii Nauk;

16 IV 2012

zmarł prof. Marian Biskup;

20-24 IV 2012

dwunasta edycja Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki;

25 IV 2012

dr Mirosław A. Supruniuk został laureatem Nagrody Historycznej 2012 tygodnika „Polityka”;

27 IV 2012

na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK odbyła się inauguracja projektu „Polska Akademia Dzieci na UMK w Toruniu”;

27 IV 2012

odnowienie doktoratu prof. Stanisława Salmonowicza na Uniwersytecie Warszawskim;

29 IV 2012

prof. Włodzisław Duch (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej) otrzymał Medal Polskiego Towarzystwa Sieci Neuronowych;

11-13 V 2012

odbyły się Juwenalia;

11 V 2012

umowa o współpracy pomiędzy UMK a Kirgisko-Rosyjskim Uniwersytetem Słowiańskim w Biszkeku, stolicy Kirgistanu;

16 V 2012

tytuł doktora honoris causa UMK otrzymał prof. Andrzej Bogusławski, filolog;

17 V 2012

otwarto Centrum Języka i Kultury Chińskiej na UMK;

23 V 2012

otwarto Muzeum Wydziału Chemii UMK;

25-29 V 2012

w Centrum Astronomii UMK w Piwnicach gościł wybitny kosmolog prof. Jayant Narlikar;

25-26 V 2012

na UMK odbył się zjazd dziekanów wydziałów i dyrektorów instytutów historycznych z całej Polski;

29 V 2012

Senat UMK zatwierdził wniosek o podziale Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi i powstanie dwóch wydziałów: Biologii i Ochrony Środowiska oraz Nauk o Ziemi;

31 V - 01 VI 2012

w Toruniu odbyła się międzynarodowa konferencja dotycząca aktualnych problemów prawa pracy w Polsce i w Niemczech;

01 VI 2012

nowym przewodniczącym Samorządu Studenckiego UMK został Hubert Jakubowski, student historii i filologii bałkańskiej;

15 VI 2012

powstała nowa jednostka na UMK „inLAB – Innowacyjne laboratorium współpracy nauki i biznesu” (rozpoczęło działalność 10 grudnia);

18-21 VI 2012

w Toruniu odbył się IX Zjazd European Association for Forensic Entomology (EAFE);

19 VI 2012

odbyło się spotkanie z okazji 15. rocznicy powstania Klubu Profesorów UMK im. Ludwika Kolankowskiego;

20-24 VI 2012

na UMK odbyło się 44. Międzynarodowe Sympozjum Fizyki Matematycznej;

07 VII 2012

na budynku Collegium Maius UMK odsłonięto tablicę upamiętniającą solidarność toruńskich studentów z rewolucją węgierską 1956;

12 VII 2012

Międzynarodowa Unia Astronomiczna nadała jednej z planetoid nazwę „Iwanowska”, na cześć współtwórczyni toruńskiej astronomii;

17-22 VII 2012

na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych odbyła się pierwsza szkoła letnia „Copernicus Graduate School”;

01-02 IX 2012

odbył się XVIII Zjazd Absolwentów UMK „Jesienne Powroty”;

01 IX 2012

przekazanie władzy rektorskiej prof. Andrzejowi Tretynowi;

01 IX 2012

rozpoczął działalność Wydział Biologii i Ochrony Środowiska. Pierwszym dziekanem został prof. Wiesław Kozak

01 IX 2012

rozpoczął działalność Wydział Nauk o Ziemi. Pierwszym dziekanem został prof. Wojciech Wysota;

9-13 IX 2012

odbyło się 29. Międzynarodowe Sympozjum Chromatograficzne z udziałem naukowców z całego świata (wśród nich prof. Ada E. Yonath, laureatka Nagrody Nobla w dziedzinie chemii z roku 2009)

14-16 IX 2012

odbyło się VIII Ogólnopolskie Uniwersyteckie Forum Związkowe NSZZ „Solidarność”;

15 IX 2012

prof. Zbigniew Bartuzi z Collegium Medicum został Prezydentem-Elektem Polskiego Towarzystwa Alergologicznego (funkcję obejmie w 2015);

25 IX 2012

odbyło się pierwsze posiedzenie nowego Senatu UMK;

27-28 IX 2012

na Wydziale Nauk o Ziemi odbyła się XXI Konferencja Fotointerpretacji i Teledetekcji;

IX 2012

zawodnicy klubu wioślarskiego AZS UMK zdobyli akademickie mistrzostwo świata;

01 X 2012

na UMK rozpoczął się nowy roku akademicki 2012/2013;

12 X 2012

na Wydziale Nauk Historycznych UMK odbyła się uroczystość 90. rocznicy urodzin prof. Andrzeja Tomczaka;

17 X 2012

inauguracja działalności Akademickiego Centrum Kultury i Sztuki oraz nowej części klubu „Od Nowa”;

08 XI 2012

prof. Andrzej Radzimiński (Wydział Nauk Historycznych UMK) otrzymał „Gwiazdę Dyplomacji” odznaczenie przyznane przez ministra spraw zagranicznych Litwy;

13 XI 2012

uruchomiono portal edukacyjny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (http://portal.umk.pl);

14 XI 2012

prof. Bogusław Buszewski (Wydział Chemii UMK) otrzymał tytuł Honorowego Profesora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu;

14 XI 2012

I edycja Toruńskiego Forum Ekonomicznego na Wydziałach Prawa i Administracji oraz Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK;

01 XII 2012

mgr Justyna Morzy objęła stanowisko kanclerza UMK;

02 XII 2012

odbył się X Jubileuszowy Półmaraton Świętych Mikołajów;

06 XII 2012

prof. Maciej Wojtkowski (Instytut Fizyki UMK) otrzymał nagrodę Fundacji Nauki Polskiej w dziedzinie nauk matematyczno-fizycznych i inżynierskich;

XII 2012

uruchomiono repozytorium Rum@K zarządzane przez Bibliotekę Uniwersytecką (http://repozytorium.umk.pl);

01 I 2013

rozpoczęła działalność rada naukowa Uczelnianego Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii;

11 I 2013

I edycja „Nocy Biologów” na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UMK;

24 I 2013

rozpoczął się nowy cykl „Dysput Nawarryjskich”;

I 2013

UMK dołączył do SAP University Alliances Program (UAP);

I 2013

prof. Kazimierz Zbigniew Kwieciński (Wydział Nauk Pedagogicznych UMK) został członkiem tytularnym Europejskiej Akademii Umiejętności w Paryżu;

01 II 2013

powstało Uniwersyteckie Centrum Sportowe;

18 II 2013

rozpoczęły się „Dni Dziedzictwa Kopernikańskiego” związane z 540. rocznicą urodzin i 470. rocznicą śmierci Mikołaja Kopernika;

19 II 2013

w trakcie Święta Uczelni przyjęto dewizę Uniwersytetu Veritas in omnibus quaerenda est (We wszystkim szukać prawdy);

23 II 2013

inauguracja działalności Uniwersytetu Dziecięcego w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym UMK w Grudziądzu;

01 III 2013

rektor UMK prof. Andrzej Tretyn Torunianinem 2012 roku;

12-13 III 2013

odbyły się XX jubileuszowe Targi Promocja Edukacyjna;

15-17 III 2013

z inicjatywy studentów dziennikarstwa na UMK reaktywowano Niezależne Zrzeszenie Studentór (NZS). Pierwszym przewodniczącym został Kacper Zielonka;

19-21 III 2013

na UMK odbyły się Toruńskie Spotkania Kultury Studenckiej;

22-24 III 2013

trzecie sympozjum studentów nauk przyrodniczych na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UMK;

24 III 2013

zmarł prof. Jerzy Tomaszewski (chemik) działacz opozycji solidarnościowej;

III 2013

studenci z Wydziału Prawa i Administracji UMK zajęli trzecie miejsce w I edycji Europejskiego Konkursu Praw Człowieka w Strasburgu;

03 IV 2013

wizyta delegacji z Narodowego Uniwersytetu Aerokosmicznego w Charkowie;

07-09 IV 2013

na UMK odbyła się III Konferencja „Monitoring i analiza wody. Chromatograficzne metody oznaczania substancji o charakterze jonowym”;

16 IV 2013

władze UMK podjęły decyzję o likwidacji Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Grudziądzu;

19-23 IV 2013

odbyła się XIII edycja Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki;

19 IV 2013

na UMK gościła prof. Teresa Lipowicz rzecznik praw obywatelskich;

20 IV 2013

w klubie „Od Nowa” odbył się X koncert poświęcony pamięci Jacka Kaczmarskiego;

24 IV 2013

obchody 20. rocznicy powstania Wydziału Matematyki i Informatyki UMK;

25 IV 2013

Prezydent RP Bronisław Komorowski otworzył Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii;

03 V 2013

prof. Andrzej Tomczak został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski;

08 V 2013

Wydział Matematyki i Informatyki UMK odznaczył matematyka prof. Jean’a Mawhina (Belgia) medalem im. Juliusza Pawła Schaudera;

09-11 V 2013

odbyły się Juwenalia;

16-18 V 2013

na UMK odbył się LV Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego;

16-17 V 2013

w Instytucie Fizyki UMK odbyła się konferencja poświęcona 100-leciu modelu atomu Bohra oraz Forum Dziekanów Wydziałów Fizyki i Dyrektorów Instytutów Fizyki;

16 V 2013

student UMK Radosław Komuda został laureatem drugiej edycji „Diamentowego Grantu” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego;

17-18 V 2013

impreza pn. „Fascynujący Dzień Roślin” na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UMK;

17 V 2013

dzień Wydziału Nauk o Ziemi UMK;

17 V 2013

memorandum o współpracy podpisane pomiędzy Wydziałem Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK i Wydziałem Dziennikarstwa Międzynarodowego Uniwersytetu Technologii Informacyjnych w Kazachstanie;

19 V 2013

prof. Andrzej Tretyn, Rektor UMK, uczestniczył w uroczystościach wieńczących „Dni Dziedzictwa Kopernikańskiego” we Fromborku;

20 V 2013

dr hab. Boudewijn Roukema (Centrum Astronomii UMK) został laureatem nagrody w konkursie esejów naukowych przyznawanej przez Gravity Research Foundation;

22 V 2013

w klubie „Od Nowa” odbyła się kolejna edycja „Wampiriady” zorganizowanej przez Niezależne Zrzeszenie Studentów UMK;

27 V 2013

dr Cecylia Iwaniszewska, pierwsza absolwentka astronomii na UMK, została uhoronowana medalem „Za Zasługi dla Miasta Torunia”;

27 V 2013

prof. Kazimierz Zbigniew Kwieciński (Wydział Nauk Pedagogicznych UMK) został członkiem rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk;

01-02 VI 2013

na UMK odbyło się 45. Sympozjum Fizyki Matematycznej;

01 VI 2013

na Wydziale Filologicznym UMK utworzono Pracownię Badań nad Pamięcią Zbiorową w Postkomunistycznej Europie;

10-11 VI 2013

na UMK odbył się VII Ogólnopolski Zjazd Katedr Zarządzania Zasobami Ludzkimi;

10 VI 2013

prof. Lech Górniewicz otrzymał doktorat honoris causa Uniwersytetu Zielonogórskiego;

10 VI 2013

jubileusz 60-lecia Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UMK;

11-14 VI 2013

na UMK odbyły się międzynarodowe warsztaty „17th Workshop on Stochastic Geometry, Stereology and Image Analysis”;

12-13 VI 2013

jubileusz 45-lecia Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK;

18 VI 2013

Wydział Nauk Historycznych UMK podpisał umowę o współpracy naukowo-badawczej z Litewskim Centrum Badań Społecznych w Wilnie;

27-28 VI 2013

na UMK odbyło się I Sympozjum Polskich i Rosyjskich Historyków Sztuki;

VI 2013

Telewizja Internetowa UMK połączyła się z ogólnopolskim portalem akademickim Platon TV;

01-07 VII 2013

na UMK odbyła się międzynarodowa konferencja „World Conference on Computers in Education 2013” oraz konferencja „Informatyka w Edukacji 2013”;

01-05 VII 2013

na UMK odbyła się Międzynarodowa Konferencja Luminescencyjna;

01-13 VII 2013

odbyła się Międzynarodowa Szkoła Letnia organizowana przez Katedrę Filologii Germańskiej UMK;

02 VII 2013

UMK odwiedził Ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Stephen Mull;

12 VIII 2013

na Wydziale Prawa i Administracji UMK powołano Centrum Badań nad Cyberprzestępczością. Jego kierownikiem został dr hab. Arkadiusz Lach, prof. UMK;

19-23 VIII 2013

na UMK odbyła się „Toruńska Letnia Szkoła Matematyki i Informatyki”;

26 VIII 2013

zmarł prof. Jacek Staszewski;

05 IX 2013

jubileusz 20-lecia Biura Karier UMK w trakcie którego odsłonięto ławeczkę z tablicą poświęconą pamięci John'a Franks'a, inicjatora powstania Biur Karier w Polsce;

07 IX 2013

prof. Wiesław Domasłowski laureatem konkursu „Dziedzictwo wieków” organizowanego przez Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski;

16-20 IX 2013

na UMK odbyła się międzynarodowa konferencja SUITMA 7 „Soils of Urban, Industrial, Traffic, Mining and Military Areas”;

16 IX 2013

wykład prof. Davida Damroscha z Department of Comparative Literture Harvard University w Collegium Maius;

18-20 IX 2013

na Wydziale Prawa i Administracji UMK odbyło się XVIII Kolokwium Polsko-Niemieckie Prawników Administratywistów;

18 IX 2013

otwarto nową część Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dra Jurasza w Bydgoszczy z supernowoczesnymi blokami operacyjnymi i lądowiskiem dla śmigłowców;

19-21 IX 2013

na UMK odbyła się międzynarodowa konferencja pt. „Badania architektoniczne – historia i perspektywy rozwoju”;

19-20 IX 2013

na UMK odbyła się międzynarodowa konferencja „Rosja w dialogu kultur”;

20-22 IX 2013

XX Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Przyrodniczych na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK;

27 IX 2013

otwarto Uniwersyteckie Centrum Sportowe UMK. Kierownikiem został mgr Krzysztof Wasilkiewicz;

IX 2013

UMK po raz pierwszy znalazł się w zestawieniu QS World University Rankings;

30 IX 2013

umowa o współpracy pomiędzy UMK a Uni¬wersytetem Nawarry w Pampelunie (Hiszpania);

01 X 2013

w trakcie inauguracji nowego roku akademickiego 2013/2014 tytuł doktora honoris causa UMK otrzymał prof. dr hab. n. med. Zygmunt Mackiewicz (współzałożyciel Akademii Medycznej w Bydgoszczy).

01 X 2013

rozpoczęło działalność Uniwersyteckie Centrum Edukacji Całożyciowej i Walidacji, którym kieruje dr hab. Hanna Solarczyk-Szwec;

01 X 2013

Justyna Karwowska-Ozimek objęła stanowisko Prezesa Fundacji Amicus Universitatis Nicolai Copernici;

04 X 2013

odnowienie doktoratu prof. Mieczysława Wojciechowskiego;

14-15 X 2013

na UMK odbyła się IX Międzynarodowa Konferencja „Man-City-Nature”;

15 X 2013

wykład dr. Andrzeja Olechowskiego na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK;

22 X 2013

Senat UMK uchwalił nowy statut Uniwersytetu, w którym umieszczono zapis w sprawie przyznawania tytułu Honorowego Profesora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika odchodzącym na emeryturę profesorom, który przyczynili się do rozwoju uczelni i przysporzyli jej dobrego imienia;

30 X 2013

w Collegium Maius odbył się wykład dr. Branislava Radeljića z University of East London, wybitnego znawcy polityki UE i Bałkanów Zachodnich;

X 2013

dr Piotr Kolenderski (Instytut Fizyki UMK) laureatem programu Homing Plus Fundacji na rzecz Nauki Polskiej;

X 2013

Wydział Humanistyczny UMK otrzymał najwyższą kategorię A+ przyznaną przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych;

4 XI 2013

prof. Bogusław Buszewski (Wydział Chemii UMK) otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Świętych Cyryla i Metodego w Trnawie (Słowacja);

13 XI 2013

profesorowie: Jacek Krełowski i Bogusław Buszewski laureatami nagrody ministra nauki za całokształt dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego;

14-16 XI 2013

dr Michał Chlebiej i mgr Andrzej Rutkowski (Wydział Matematyki i Informatyki) laureatami głównej nagrody za projekt „Interactive fusion system of multiple 3D data as a surgical preoperative strategy and educational tool” na 62. Światowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik w Brukseli;

15 XI 2013

dr hab. Mirosław A. Supruniuk (Biblioteka UMK) laureatem pierwszej edycji prestiżowego konkursu Senatu RP o Nagrodę i Tytuł Strażnika Dziedzictwa Rzeczypospolitej Custos Monumentorum Rei Publicae;

20 XI 2013

Rektor UMK prof. Andrzej Tretyn otworzył nowoczesną pracownię geoinformatyczną na Wydziale Nauk o Ziemi;

24 XI 2013

reprezentacja UMK w Futsalu Mężczyzn zwyciężyła w Akademickich Mistrzostwach Pomorza i Kujaw i zakwalifikowała się do półfinału Akademickich Mistrzostw Polski;

29 XI 2013

cztery koła naukowe z UMK laureatami konkursu „StRuNa 2013” organizowanego przez Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego i Nauki;

01 XII 2013

prof. Danuta Dziawgo (prorektor UMK) członkiem Komisji Egzaminacyjnej kandydatów na biegłych rewidentów w Ministerstwie Finansów;

01 XII 2013

mgr Bartłomiej Chludziński (Wydział Prawa i Administracji) został rzecznikiem akademickim UMK;

04 XII 2013

prof. Zenon Wiśniewski (Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK) wyróżniony Medalem im. Wacława Szuberta za osiągnięcia w dziedzinie nauk o pracy i polityce społecznej;

10 XII 2013

w Bibliotece Uniwersyteckiej UMK otwarto wystawę przygotowaną w związku z 25. rocznicą śmierci prof. Karola Górskiego;

11 XII 2013

dr Katarzyna Pękacka-Falkowska laureatką nagrody Prezesa Rady Ministrów za rozprawę doktorską napisaną pod kierunkiem prof. Krzysztofa Mikulskiego;

17 XII 2013

na UMK gościł JE Ambasador Republiki Indonezji w Polsce Darmansjah Djumali;

18 XII 2013

prof. Robert Karaszewski (Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania) został Pełnomocnikiem Rektora UMK ds. Jakości Kształcenia.

10 I 2014

w Collegium Humanisticum UMK otwarto wystawę „Heliotropy Torunia na 888. lecie Miasta w 2121roku, III/2013” prof. Wiesława Smużnego;

15 I 2014

Liceum Akademickie UMK kolejny raz uznane za najlepsze liceum w Polsce w dorocznym Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych organizowanym przez "Perspektywy";

24 I 2014

obchody pięciolecia Koła Naukowego Historyków Średniowiecza;

27 I 2014

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse;

I 2014

Szpital Uniwersytecki nr 2 w Bydgoszczy zajął pierwsze miejsce w rankingu prestiżowego magazynu "Forbes;

31 I 2014

na UMK zainaugurowało działalność Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Sp. z o.o.;

01 II 2014

na UMK rozpoczął pracę rzecznik patentowy mgr inż. Grzegorz Ćwikliński;

19 II 2014

na UMK przywrócono Święto Uniwersytetu;

21 II 2014

spotkanie władz UMK z władzami Torunia dotyczące dalszej współpracy;

7-9 III 2014

w Uniwersyteckim Centrum Sportowym UMK po raz pierwszy odbył się 44. Turniej o Puchary JM Rektora UMK w piłce siatkowej kobiet i mężczyzn;

13 III 2014

profesorowie: Józef Stawicki i Adam Jakubowski uhonorowani okolicznościowymi medalami wybitymi z okazji 95-lecia Głównego Urzędu Statystycznego i Międzynarodowego Roku Statystyki;

20 III 2014

zmarł prof. Ryszard Borowicz;

21 III 2014

prof. Lech Morawski (Wydział Prawa i Administracji UMK) powołany przez Sejm RP w skład sędziów Trybunału Stanu;

21 III 2014

na UMK gościł JE Ambasador Republiki Indonezji w Polsce Darmansjah Djumala, który dokonał oficjalnej inauguracji kursu języka indonezyjskiego (kurs zakończono 10 czerwca);

25-28 III 2014

na UMK odbyły się VII Toruńskie Spotkania Kultury Studenckiej organizowane przez Samorząd Studencki UMK;

25-26 III 2014

na UMK odbyły się XXI Ogólnopolskie Targi Promocja Edukacyjna;

28 III 2014

na Wydziale Nauk Pedagogicznych UMK odbyło się I Międzynarodowe Seminarium pt. „Za kurtyną resocjalizacji. Droga do wolności”;

01 IV 2014

dr Marcin Kilanowski został dyrektorem Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości UMK;

01 IV 2014

rektor UMK prof. Andrzej Tretyn powołał Radę ds. Innowacji i Wdrożeń z przewodniczącym dr hab. Wojciechem Kujawskim;

02-04 IV 2014

delegacja Gimnazjum i Liceum Akademickiego z klas maturalnych uczestniczyła w obradach Europejskiego Parlamentu Młodzieży w Tallinie;

04 IV 2014

dr Michał Chlebiej i mgr Andrzej Rutkowski (Wydział Matematyki i Informatyki) laureatami Nagrody Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego;

05 IV 2014

w Zespole Szkół UMK Gimnazjum i Liceum Akademickie odbyły się „Dni otwarte”;

10-12 IV 2014

na UMK odbyło się posiedzenie Uniwersyteckiej Komisji Finansowej;

12 IV 2014

w czasie obchodów 25. rocznicy powstania Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej podjęto uchwałę o uhonorowaniu przybyłych do Torunia profesorów i pracowników Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie tworzących Uniwersytet Mikołaja Kopernika, tablicą pamiątkową na Dworcu Głównym PKP;

12 IV 2014

I Ogólnopolski Wielki Test Wiedzy Geograficznej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych zorganizowany na Wydziale Nauk o Ziemi UMK;

22 IV 2014

prof. Włodzisław Duch, prorektor UMK, podsekretarzem stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego;

23 IV 2014

Zakład Konserwacji i Restauracji Sztuki Nowoczesnej otrzymał nową siedzibę w dawnej hali technologicznej Wydziału Chemii UMK;

25-29 IV 2014

XIV edycja Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki;

25 IV 2014

z okazji kanonizacji papieża Jana Pawła II w Bibliotece Uniwersyteckiej UMK otwarto wystawę "Spotkania z Janem Pawłem II. Toruń 1999 – Watykan 2004";

IV 2014

mgr Agata Pyrzyńska, doktorantka z Centrum Studiów Wyborczych UMK, laureatką konkursu "Debiut naukowy 2013" zorganizowanego przez Biuro Parlamentarne prof. Jerzego Buzka;

IV 2014

prof. Tomasz Szlendak (Wydział Humanistyczny) członkiem Komitetu Polityki Naukowej działającego przy minister nauki i szkolnictwa wyższego;

03 V 2014

prof. Stanisław Salmonowicz odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w kształtowaniu zasad demokratycznego państwa prawa;

08-10 V 2014

odbyły się Juwenalia;

11 V 2014

osada wioślarska z AZS UMK Energa Toruń zwyciężyła w Międzynarodowych Regatach Ósemek Wioślarskich w Krakowie;

12-15 V 2014

w klubie „Od Nowa” odbył się 15 Majowy BUUM Poetycki;

12 V 2014

prof. Michael Arbib, wybitny amerykański neurobiolog, zainaugurował na UMK "Wykłady Rektorskie";

13 V 2014

na UMK gościł były wicepremier i minister finansów Jacek Rostowski, który odwiedził m. in. Archiwum Emigracji Biblioteki UMK;

14 V 2014

prof. Leszek Balcerowicz wygłosił na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK wykład „Polska gospodarka po 1989 roku i jej perspektywy”;

15-16 V 2014

międzynarodowa konferencja pt. "Wiara i kultura" – hermeneutyka i rekonfiguracja” na Wydziale Teologicznym;

15 V 2014

prof. Andrzej Radzimiński (Wydział Nauk Historycznych) wyróżniony medalem Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniens przyznanym przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego;

16-17 V 2014

na UMK gościł JE ambasador Państwa Kuwejt w Polsce Adel Hayat, który uczestniczył w II Dniach Kultury Arabskiej i Muzułmańskiej zorganizowanych przez Koło Lingwistów Zahra as-Sahra działające przy Pracowni Języka i Kultury Arabskiej;

17 V 2014

na UMK odbył się 50. Ogólnopolski Konkurs Chemiczny im. prof. Antoniego Swinarskiego;

17 V 2014

Martyna Buliżańska, studentka filologii polskiej, laureatką prestiżowej Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej – SILESIUS 2014 w kategorii „Debiut” za tomik wierszy „moja jest ta ziemia”;

17 V 2014

w ramach „Nocy Muzeów” w Muzeum Uniwersyteckim po raz pierwszy pokazano unikatowe, oryginalne rysunki i szkice Zygmunta Turkiewicza, polskiego malarza i uczestnika bitwy pod Monte Cassino;

19-20 V 2014

na UMK odbyło się I seminarium hiszpańsko-włoskie na temat „Literatury, teatru, języka i muzyki w kinie” zorganizowane przez Katedrę Italianistyki;

20 V 2014

prof. Zbigniew Kwieciński (Wydział Nauk Pedagogicznych) otrzymał doktorat honoris causa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach;

21-22 V 2014

na UMK gościł prof. Jacques Dubucs z francuskiego Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego i Badań;

21 V 2014

prof. Bogusław Buszewski (Wydział Chemii UMK) wyróżniony medalem za zasługi na rzecz Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach;

23 V 2014

Kinga Strzelecka, studentka Wydziału Prawa i Administracji UMK, zwycięzcą VII edycji prestiżowego konkursu podatkowego Tax"n"You;

24 V 2014

osada wioślarska z AZS UMK Energa Toruń zwyciężyła w regatach ósemek wioślarskich „Odra River Cup 2014” we Wrocławiu;

V 2014

Ewa Kubicka, studentka biologii UMK, stypendystką Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta;

31 V 2014

zmarł prof. Leon Gumański;

01 VI 2014

Piotr Durtan, student ekonomii, nowym przewodniczącym Samorządu Studenckiego UMK;

06 VI 2014

w Muzeum Uniwersyteckim otwarto wystawę „Monte Cassino. Szkice wojenne Zygmunta Turkiewicza ze zbiorów Archiwum Emigracji w Toruniu”;

10 VI 2014

na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK odbyła się I Ogólnopolska Konferencja z Zakresu Historii Rachunkowości – ABACUS;

14 VI 2014

dr Aleksander Deptuła i dr Tomasz Bogiel z Wydziału Framaceutycznego Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy zwycięzcami konkursu „Eureka! DGP”;

16 VI 2014

na UMK odbyły się warsztaty poświęcone wyzwaniom innowacyjności pt. Putting Your Science to WORK! prowadzone przez prof. Petera S. Fiske z Uniwersytetu w Berkeley;

21 VI 2014

z okazji jubileuszu 35-lecia istnienia Chór UMK wyróżniono medalem "Thorunium" przyznanym przez prezydenta Torunia;

24 VI 2014

Senat UMK podjął uchwałę o rezygnacji z pobierania opłat za drugi kierunek studiów;

25 VI 2014

prof. Andrzej Tomczak i zespół fizyków z prof. Andrzejem Kowalczykiem uhonorowani Nagrodą Prezydenta Miasta Torunia 2014;

25 VI 2014

Łukasz Włodarski, student historii, laureatem III edycji programu „Diamentowy Grant”;

26-27 VI 2014

na UMK odbyła się I Ogólnopolska Konferencja Oprawoznawcza pt. "Tegumentologia polska dzisiaj";

27 VI 2014

dr Henryk Nowicki i dr Paweł Nowicki (Wydział Prawa i Administracji UMK) członkami Komisji ds. Wspierania Partnerstwa Publiczno-Prywatnego działającej przy Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich;

VI 2014

Wydział Filologiczny UMK otrzymał kategorię A przyznaną przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych;

VI 2014

Wydział Teologiczny UMK uzyskał grant w wysokości 15 tys. dolarów w ramach projektu "Cluster Group Grants" przyznawany przez Centre for Philosophy of Religion z Uniwersytetu Notre Dame z USA;

01 VII 2014

na Wydziale Prawa i Administracji UMK utworzono Ośrodek Studiów Fiskalnych. Jego kierownikiem został prof. Bogumił Brzeziński;

01 VII 2014

książka dla dzieci pt. „Psotopolis. Gigawędrówka” nagrodzona w konkursie proMYK organizowanym przez Stowarzyszenie PR i Promocji Uczelni Polskich „PRom”;

29 VII-04 VIII 2014

studenci z Wydziału Matematyki i Informatyki UMK zdobyli nagrodę I stopnia na międzynarodowych zawodach matematycznych w Błagojewgradzie (Bułgaria);

VII 2014

UMK zajął 918 miejsce w rankingu Center for World University Rankings (CWUR) 2014;

25-29 VIII 2014

na UMK odbyła się Toruńska Letnia Szkoła Matematyki i Informatyki;

28 VIII 2014

z Ogródka Meteorologicznego Wydziału Nauk o Ziemi UMK wystartował balon stratosferyczny Galileo Intel z kamerami zainstalowanymi w gondoli;

01-06 IX 2014

na UMK odbył się „XIII International Symposium and Field Workshop on Peleopedology – Paleopedological record of postglacial soil and landscape evolution”;

06 IX 2014

odbył się XX Zjazd Stowarzyszenia Absolwentów UMK "Jesienne powroty 2014";

09 IX 2014

uroczyste otwarcie po remoncie Auli UMK;

10-12 IX 2014

obchody 30-lecia Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy;

12 IX 2014

prof. Eiichi Negishi, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie chemii w 2010 roku, wygłosił kolejny z cyklu "Wykładów Rektorskich";

16-19 IX 2014

na UMK odbył się X jubileuszowy Zjazd Geomorfologów Polskich dedykowany prof. Władysławowi Niewiarowskiemu;

17-19 IX 2014

na UMK odbyła się międzynarodowa konferencja europejskiego stowarzyszenia badań nad nauką i technologią EASST;

18 IX 2014

prof. Andrzej Tomczak otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Szczecińskiego;

20-23 IX 2014

na UMK odbyła się International Conference of Young Astronomers (ICYA);

28 IX 2014

na UMK odbyła się XX edycja „Białej Niedzieli” poświęcona problemowi nowotworów skóry;

30 IX 2014

„Dzień Otwarty” na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UMK;

01 X 2014

w trakcie uroczystej inauguracji nowego, 69. roku akademickiego 2014/2015 rozpoczęto obchody 70-lecia UMK oraz wręczono wyróżnienie Convallaria Copernicana, które otrzymał były rektor prof. Andrzej Jamiołkowski;

01 X 2014

na Wydziale Prawa i Administracji UMK powstało Kujawsko-Pomorskie Akademickie Centrum Prawa Ochrony Środowiska. Jego kierownikiem został prof. Bartosz Rakoczy;

01 X 2014

zmieniono stronę internetową UMK http://www.umk.pl/, zmodyfikowano jej szatę graficzną i wprowadzono wersję dostosowaną do wszystkich urządzeń mobilnych;

06 X 2014

inauguracja roku akademickiego na Toruńskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku;

09 X 2014

„Otrzęsiny UMK – Twój pierwszy raz!” zorganizowane przez Samorząd Studencki UMK;

11 X 2014

inauguracja V edycji działalności Uniwersytetu Dziecięcego na UMK;

14 X 2014

wykład dr hab. inż. Sławomira Rubinsztajna (USA) na Wydziale Chemii UMK;

15 X 2014

w ramach Programu „Absolwent UMK” powstał Klub Brydżowy;

16 X 2014

porozumienie o współpracy naukowo-badawczej podpisane w Olsztynie pomiędzy UMK a Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim;

18-19 X 2014

wioślarska ósemka z UMK zajęła XIV miejsce w regatach na rzece Charles, w stanie Massachusetts USA;

21-22 X 2014

konferencja „Karol Wojtyła/Jan Paweł II wobec tradycji polskiej kultury literackiej i artystycznej” zorganizowana w związku z rocznicą pontyfikatu Jana Pawła II;

22-25 X 2014

w Toruniu przebywali Prezydenci Europejskich Towarzystw Chemicznych;

22-24 X 2014

konferencja Dziekanów Wydziałów Przyrodniczych Uczelni Polskich odbyła się na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UMK;

28-29 X 2014

na UMK z udziałem przedstawicieli 23 polskich uczelni i instytucji naukowych odbyło się seminarium inaugurujące działalność polskiej Federacji Zarządzania Tożsamością PIONIER.Id;

30 X 2014

na UMK gościł prof. Leszek Balcerowicz;

07 XI 2014

na UMK odbyła się inauguracja Uniwersytetu Młodych, projektu edukacyjnego dla gimnazjalistów Fundacji Amicus Universitatis Nicolai Copernici;

15 XI 2014

mgr Grzegorz Basiński, absolwent ochrony dóbr kultury (Wydział Sztuk Pięknych), laureatem międzynarodowego Konkursu PKN ICOMOS im. profesora Jana Zachwatowicza;

19-21 XI 2014

obchody jubileuszu 25-lecia Instytutu Socjologii UMK;

19 XI 2014

spotkanie w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności” przygotowane przez Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości;

21-22 XI 2014

XXV jubileuszowy festiwal „Toruń Blues Meeting” odbył się w klubie „Od Nowa”;

22 XI 2014

XX debata z cyklu „Colloquia Torunensia” odbyła się pod hasłem „Spór o prawa kobiet”;

23 XI 2014

koncert z okazji jubileuszu 10-lecia przyznania doktoratu honoris causa UMK papieżowi Janowi Pawłowi II;

25 XI 2014

posiedzenie Senatu UMK w Bydgoszczy w związku z 10-leciem Collegium Medicum UMK im. Ludwika Rydygiera;

27 XI 2014

na UMK pod nazwą „Na dobry początek. Akademia Startupów" ruszył program warsztatów dla startupów, przedsiębiorców, doktorantów i naukowców;

27 XI 2014

prof. Andrzej Tomczak wyróżniony „Złotym Astrolabium” przez Towarzystwo Miłośników Torunia;

28 XI 2014

prof. Urszula Żegleń (Instytut Filozofii UMK) członkiem komisji do tytułu naukowego doctor scientiarum w dziedzinie filozofii powołanej przez Komitet do Tytułów Naukowych Czeskiej Akademii Nauk;

01 XII 2014

Radosław Łukasiewicz, absolwent kierunku grafika (Wydział Sztuk Pięknych UMK), laureatem międzynarodowego konkursu na projekt kroju pisma „Szymborska”;

04-05 XII 2014

konferencja „Norwidowski świat rzeczy” odbyła się na Wydziale Filologicznym UMK;

04 XII 2014

prof. Bogusław Buszewski (Wydział Chemii UMK) laureatem Nagrody Naukowej im. Marii Skłodowskiej-Curie PAN w dziedzinie chemii;

09 XII 2014

prof. Krzysztof Piątek (Wydział Humanistyczny UMK) nagrodzony przez Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN za najlepszą pracę opublikowaną w roku 2012;

09 XII 2014

prof. Piotr Petrykowski (dziekan Wydziału Nauk Pedagogicznych UMK) i Zbigniew A. Wiczkowski (Wydział Chemii UMK) odznaczeni Krzyżem Wolności i Solidarności;

10 XII 2014

mgr Paweł Raźny (Centrum Studiów Wyborczych przy Wydziale Prawa i Administracji UMK) nowym przewodniczącym Samorządu Doktorantów UMK;

15-16 XII 2014

odbyła się konferencja podsumowująca Rok Jana Nowaka-Jeziorańskiego pt. „Radio Wolna Europa – jako mecenas kultury, nauki i sztuki polskiej” przygotowana przez Archiwum Emigracji Biblioteki Uniwersyteckiej UMK;

18 XII 2014

mgr Diana Koczorska (Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK) laureatką konkursu na najlepsze prace magisterskie w dziedzinie pracy i polityki społecznej.

19 I 2015

zarządzeniem nr 5 Rektora UMK ustanowiono tytuł Honorowego Ambasadora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, przyznawany absolwentom UMK lub Akademii Medycznej w Bydgoszczy, którzy odnieśli sukcesy w nauce, kulturze, sztuce, polityce lub działalności gospodarczej i promują swoją almae matris;

23 I 2015

w klubie „Od Nowa” odbył się pierwszy z siedmiu dancingów na 70-lecie UMK;

30-31 I 2015

XXV jubileuszowy „Afryka Reggae Festival” w klubie „Od Nowa”;

I 2015

ustanowiono tytuł Honorowego Profesora UMK – wyróżnienia przyznawanego, na wniosek Rektora UMK, przez Senat dla odchodzącego na emeryturę profesora szczególnie zasłużonego dla Uniwersytetu. Projekt statuetki wykonał Stanisław Kośmiński, najlepszy absolwent UMK w roku akademickim 2012/2013;

I 2015

prof. Macieja Wojtkowskiego (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej) uhonorowano tytułem „fellow member” Towarzystwa Optycznego (OSA);

16 II 2015

w Krajowym Laboratorium Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej (KL FAMO) powstał pierwszy w Polsce optyczny zegar atomowy;

19 II 2015

przyznano tytuły Honorowych Profesorów UMK, które otrzymali: Andrzej Kus (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej), Ryszard Łaszewski (Wydział Prawa i Administracji) i Włodzimierz Wincławski (Wydział Humanistyczny);

19 II 2015

w trakcie Święta Uniwersytetu tytuł doktora honoris causa UMK otrzymał prof. James G. Fujimoto, fizyk (Massachusetts Institute of Technology, USA), a wyróżnienie Convallaria Copernicana prof. Andrzej Tomczak, historyk;

25-28 II 2015

15. „JAZZ Od Nowa Festival” odbył się w klubie „Od Nowa”;

II 2015

zespół astronomów pod kierownictwem prof. Andrzeja Niedzielskiego (Centrum Astronomii UMK) odkrył układ dwóch ciał krążących wokół czerwonego olbrzyma TYC 1422-614-1;

02 III 2015

prof. Andrzej Radzimiński (Wydział Nauk Historycznych UMK) wybrany Prezesem Towarzystwa Naukowego w Toruniu na kadencję 2015-2017;

04 III 2015

zmarł prof. Stanisław Łęgowski, rektor UMK (1984-1987);

06-08 III 2015

odbył się XLV Turniej o Puchary JM Rektora UMK w piłce siatkowej kobiet i mężczyzn;

07 III-12 V 2015

odbyła się „Copernicada” pierwsza studencka olimpiada zorganizowana przez Uniwersyteckie Centrum Sportowe UMK;

11 III 2015

dr Małgorzata Kowalska (Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii UMK) została członkiem ministerialnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw działalności upowszechniającej naukę;

24 III 2015

Senat UMK zatwierdził „Księgę Identyfikacji Wizualnej UMK”;

27 III 2015

prof. Jerzy Marian Brzeziński, psycholog z UAM, wygłosił kolejny z cyklu "Wykładów Rektorskich";

30 III 2015

konferencja prasowa JM Rektora UMK poświęcona m. in. wprowadzeniu nowego logo UMK;

III 2015

prof. Mirosława Buchholtz (Katedra Filologii Angielskiej UMK) wybrana sekretarzem/skarbnikiem zarządu amerykańskiego towarzystwa „Henry James Society”;

10 IV 2015

na UMK gościli przedstawiciele Republiki Chińskiej organizujący studia dla chińskich studentów;

15 IV 2015

prof. Zenon Wiśniewski (Wydział nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK) wyróżniony medalem „Pro Publico Bono” przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej;

17-21 IV 2015

15 jubileuszowa edycja Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki;

17 IV 2015

prof. Krzysztof Frączek (Wydział Matematyki i Informatyki UMK) laureatem Nagrody Głównej Polskiego Towarzystwa Matematycznego im. Stefana Banacha za rok 2014;

20-22 IV 2015

sukces studentów z Wydziału Matematyki i Informatyki UMK na międzynarodowych zawodach matematycznych w Sankt Petersburgu (Rosja);

21-25 IV 2015

na Wydziale Nauk Historycznych UMK pod hasłem „W drodze do przyszłości” odbył się XXIII Ogólnopolski Zjazd Historyków Studentów;

22 IV 2015

dr Joanna Kułaga-Przymus (Wydział Matematyki i Informatyki UMK) laureatką Nagrody im. Kazimierza Kuratowskiego, przyznawanej przez Instytut Matematyczny PAN i Polskie Towarzystwo Matematyczne;

03 V 2015

prof. Marian Filar (Wydział Prawa i Administracji UMK) odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski;

07-09 V 2015

na UMK odbyły się Juwenalia;

09-10 V 2015

odbył się I. Turniej Szachowy o nagrodę dziekana Wydziału Humanistycznego UMK;

10-13 V 2015

Komisja Oceniająca z ramienia AACSB (The Association to Advance Collegiate Schools of Business) przebywała na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania;

10-13 V 2015

w Toruniu odbyło się międzynarodowe spotkanie intelektualistów poświęcone „Etyce w nauce i w życiu. Normom i dylematom”;

11 V 2015

umowa o współpracy pomiędzy UMK a Państwowym Uniwersytetem Jarosława Mądrego (PUJM) w Charkowie oraz Narodową Akademią Nauk Prawnych Ukrainy;

11 V 2015

dwa wynalazki z UMK zdobyły złote medale na 114 Targach Wynalazczości w Paryżu;

22 V 2015

prof. Rajmund Przybylak (Wydział Nauk o Ziemi UMK) został przewodniczącym Komitetu Narodowego ds. Współpracy z Międzynarodowym Programem "Zmiany Globalne Geosfery i Biosfery" działającego przy PAN;

23 V 2015

z okazji jubileuszu 70-lecia UMK Studenckie Koło Geografów przygotowało Akademicką Grę Terenową „POZNAJ UMK”;

27 V 2015

umowa o współpracy UMK z AIST (National Institute of Advanced Industrial Science and Technology), niezależnym instytutem administracyjnym Ministerstwa Gospodarki, Handlu i Przemysłu Japonii;

01 VI 2015

powołano Biuro Prasowe UMK (od 01 VI 2017 działa jako: Zespół Prasowy UMK);

05 VI 2015

zmarł dr Andrzej Nieuważny (Wydział Nauk Historycznych UMK), wybitny znawca epoki napoleońskiej i popularyzator historii;

09-10 VI 2015

13-ta międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Edukacja a nowe technologie w kulturze, informacji i komunikacji” zorganizowana przez Katedrę Dydaktyki i Mediów w Edukacji (Wydział Nauk Pedagogicznych);

11 VI 2015

projekt kampanii informacyjnej Studenckiego Koła Naukowego "Under Construction PR" (Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK) zwycięzcą konkursu „Atom dla Nauki”;

11 VI 2015

prof. Maciej M. Mrugała, współtwórca i kierownik interdyscyplinarnego Zakładu Neuroonkologii (University of Washington Medical School, Seattle), wygłosił kolejny z cyklu "Wykładów Rektorskich";

14 VI 2015

w ramach obchodów jubileuszu 70-lecia UMK na Rynku Starego Miasta w Toruniu odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Senatu UMK;

17 VI 2015

I międzynarodowa konferencja naukowa „Hiszpania Franco” odbyła się na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK;

24-26 VI 2015

IX Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie odbyło się na Wydziale Chemii UMK;

25 VI 2015

dr inż. Mariusz Pawlak (Wydział Chemii UMK) członkiem Rady Młodych Naukowców, ciała doradczego ministra nauki i szkolnictwa wyższego;

25 VI 2015

prof. Jacek Knopek (Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK) laureatem Nagrody Naukowej im. Ireny i Franciszka Skowyrów przyznawanej przez Ośrodek Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym KUL;

25-26 VI 2015

konferencja “Scrinium Augustini – International Symposium and Workshop on Augustine's Letters” odbyła się na Wydziale Filologicznym UMK;

26 VI 2015

UMK na 4. miejscu wśród uniwersytetów i 5. miejscu, wśród wszystkich przebadanych szkół wyższych, w rankingu reputacji polskich uczelni Premium Brand 2015;

29 VI-03 VII 2015

odbył się pierwszy turnus półkolonii filmowych dla dzieci organizowanych przez Fundację Amicus Universitatis Nicolai Copernici;

01-22 VII 2015

na UMK odbyła się Szkoła Letnia Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców;

01 VII 2015

Julia Kubica, studentka kierunku lekarskiego (CM UMK) i Jan Nikadon, student kognitywistyki (Wydział Humanistyczny UMK) laureatami IV edycji programu „Diamentowy Grant”;

06 VII 2015

prof. Bogumił Brzeziński (Wydział Prawa i Administracji UMK) został członkiem Rady Naukowej przy Krajowej Radzie Doradców Podatkowych;

06 VII 2015

dr hab. Anna Branach-Kallas (Wydział Filologiczny UMK) laureatką nagrody „Pierre Savard” przyznawanej przez International Council for Canadian Studies;

07 VII 2015

UMK został jednym z 18-tu podmiotów (uczelni, bibliotek, instytutów naukowych) tworzących polskie konsorcjum humanistyki cyfrowej DARIAH-PL; w radzie konsorcjum zasiada prof. Danuta Dziawgo, prorektor UMK;

VII 2015

na Wydziale Prawa i Administracji UMK ukazał się pierwszy numer kwartalnika „Temida”;

12 VIII 2015

wieczór perseidów w Centrum Astronomii UMK;

24-28 VIII 2015

na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK odbywała się „Toruńska Letnia Szkoła Matematyki i Informatyki”;

VIII 2015

UMK zajął 581. miejsce w światowym zestawieniu „Ranking Web of Universities 2015” (6.– wśród szkół wyższych w Polsce, 4. wśród uniwersytetów);

VIII 2015

„Spektralny tomograf optyczny SOCT Copernicus”, projekt z UMK, wyróżniony w ogólnopolskim zestawieniu „15 kreatywnych w nauce”, które opublikowała redakcja magazynu „Brief”;

VIII 2015

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarzadzania UMK, jako jedyna publiczna uczelnia w Polsce, otrzymał prestiżową akredytację biznesową AACSB;

VIII 2015

na UMK rozstrzygnięto pierwszą turę konkursu „Pomysł na własną firmę”;

01 IX 2015

na UMK rozpoczął działalność żłobek dla dzieci studentów, doktorantów i pracowników;

01 IX 2015

na Wydziale Filologicznym UMK powstało Centrum Badań Kitabistycznych;

01 IX 2015

rozpoczął się cykl warsztatów przyrodniczych „Mały naukowiec” oraz warsztatów specjalnych „Młody odkrywca” przygotowanych przez Fundację Aleksandra Jabłońskiego;

03-06 IX 2015

8. Zjazd Historyków Prawa Państw Nadbałtyckich odbył się na Wydziale Prawa i Administracji UMK;

07-09 IX 2015

w hali Arena Toruń odbył się I Memoriał im. prof. Stanisława Łęgowskiego w koszykówce kobiet;

13 IX 2015

prof. Bogumiła J. Rouba (Wydział Sztuk Pięknych UMK) laureatką konkursu „Dziedzictwo wieków” organizowanego przez Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski;

14-18 IX 2015

VII Sympozjum Analityki Nieliniowej odbyło się na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK;

14 IX 2015

prof. Paul H. Rabinowitz (Uniwersytet Wisconsin-Madison, USA) laureatem medalu im. Juliusza Schaudera w 2014;

16 IX 2015

Collegium Medicum UMK otrzymało nowy budynek dydaktyczny przy ul. Łukasiewicza 1 w Bydgoszczy;

16 IX 2015

UMK po raz trzeci znalazł się w rankingu QS obejmującym 4% najlepszych szkół wyższych w świecie;

18-19 IX 2015

konferencja „Polska fantastyka najnowsza – spadkobiercy Jerzego Żuławskiego i Stanisława Lema?” odbyła się na Wydziale Filologicznym UMK;

24-26 IX 2015

XVIII międzynarodowa konferencja z cyklu „Ordines Militares Colloquia Torunensia Historica” odbyła się na Wydziale Nauk Historycznych UMK;

24 IX 2015

„Drzwi otwarte” Wydziału Matematyki i Informatyki UMK;

24 IX 2015

dr Anna Beata Kwiatkowska (Wydział Matematyki i Informatyki UMK) laureatką Nagrody im. Aleksandra Cara za popularyzację wiedzy informatycznej wśród uczniów i studentów;

28 IX 2015

Szpital Uniwersytecki nr 2 w Bydgoszczy laureatem konkursu „Najwyższa Jakość Quality International 2015” w kategorii Zarządzanie Najwyższej Jakości”;

01 X 2015

na Wydziale Nauk Historycznych UMK powstało Centrum Dziedzictwa Kulinarnego, którego kierownikiem został dr hab. Jarosław Dumanowski;

01 X 2015

inauguracja roku akademickiego 2015/2016 na UMK;

05 X 2015

UMK odwiedziła minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Lena Kolarska-Bobińska;

08 X 2015

w klubie „Od Nowa” odbyły się „Otrzęsiny Uniwersyteckie” zorganizowane przez Samorząd Studencki UMK;

13 X 2015

umowa o współpracy pomiędzy UMK a Uniwersytetem Papieskim w Salamance;

14-15 X 2015

wizyta na UMK delegacji z Gruzji;

14 X 2015

w Uniwersyteckim Centrum Sportowym UMK odbyły się I Targi Sportowe AZS;

15 X 2015

prof. Jerzy Malinowski (Wydział Sztuk Pięknych UMK) laureatem Nagrody im. Jana Karskiego i Poli Nireńskiej, przyznawanej przez kapitułę przy Żydowskim Instytucie Naukowym YIVO (Nowy Jork);

15 X 2015

Prezydent RP Andrzej Duda otworzył nowy kompleks budynków Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy;

16 X 2015

Centrum Przywództwa i Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania) wyróżnione przez Fundację Aeris Futuro (Kraków);

16 X 2015

jubileusz i pożegnanie prof. Włodzimierza Tyburskiego, filozofa;

16 X 2015

prof. Aleksander Nalaskowski (Wydział Nauk Pedagogicznych UMK) członkiem Narodowej Rady Rozwoju działającej przy Prezydencie RP Andrzeju Dudzie;

20 X 2015

w Bibliotece Uniwersyteckiej w ramach obchodów 70-lecia UMK otwarto wystawę „UMK świętuje”;

21 X 2015

prof. Andrzej Zybertowicz (Wydział Humanistyczny) doradcą ds. bezpieczeństwa państwa Prezydenta RP Andrzeja Dudy;

23 X 2015

Międzynarodowy Dzień Mola na Wydziale Chemii UMK;

26 X 2015

prof. Alina Borkowska (CM UMK) wygłosiła wykład inaugurujący międzynarodową konferencję „Translational Medicine 2015” w Baltimore;

27 X 2015

Zbigniew Jagiełło, prezes Zarządu PKO Banku Polskiego, wygłosił kolejny z cyklu „Wykładów Rektorskich”;

29 X 2015

wizyta na UMK delegacji z chińskiego Guilin, miasta partnerskiego Torunia;

X 2015

prof. Władysława Szulakiewicz (Wydział Nauk Pedagogicznych) członkiem Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk;

05 XI 2015

na UMK przebywali Liu Yuanyuan i Liu Yuehua, konsulowie generalni Chińskiej Republiki Ludowej;

05 XI 2015

wykłady otwarte prof. Anne Kull i dr. Rolanda Karu z Tartu (Estonia) na Wydziale Teologicznym;

06-07 XI 2015

odbyła się kolejna debata z cyklu Colloquia Toruniensia pt. „Spór o media w Polsce”;

12-13 XI 2015

na UMK odbył się I Kongres Historyków Konspiracji Niepodległościowej;

12 XI 2015

na fasadzie budynku Dworca Toruń Główny odsłonięto tablicę upamiętniającą przyjazd profesorów Uniwersytetu Stefana Batorego z Wilna do Torunia;

13 XI 2015

na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania rozpoczęto I edycję studiów podyplomowych „Business Controlling” współorganizowanych we współpracy z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Controllerów ICV;

16-18 XI 2015

Wykłady Kopernikańskie prof. Jana Woleńskiego na Wydziale Humanistycznym;

16 XI 2015

wizyta na UMK delegacji z Uniwersytetu Farmaceutycznego w Guangdong (Chiny);

16 XI 2015

dr hab. Krzysztof Kania (Wydział Nauk Historycznych) laureatem konkursu ministra Spraw Zagranicznych RP na najlepszą pracę z zakresu historii polskiej dyplomacji za książkę „Edward Bernard Raczyński 1891-1993. Dyplomata i polityk”;

16 XI 2015

otwarcie Startup Campus UMK;

20 XI 2015

na Wydziale Matematyki i Informatyki odbył się cykl spotkań „Dzień z atomem dla nauki”;

25 XI 2015

UMK, jako pierwsza uczelnia w Polsce i 7. instytucja w kraju, wyróżniony Human Resources Excellence in Research przez Komisję Europejską;

27 XI 2015

jubileusz 70-lecia chemii na UMK uświetniony wykładem prof. Marka Zaidlewicza;

27 XI 2015

konferencja z okazji jubileuszu 40-lecia Stacji Polarnej UMK na Spitsbergenie;

29 XI 2015

zmarł prof. Tadeusz Grudziński;

XI 2015

profesorowie: Stanisław Chwirot, Ireneusz Grabowski i Włodzimierz Jaskólski (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej) laureatami konkursu „Liderzy Zarządzania Uczelnią LUMEN 2015”;

XI 2015

naukowcy z UMK wyróżnieni medalami na 64. międzynarodowej wystawie The World Exhibition of Innventions, Research and New Technologies INNOVA 2015 w Brukseli;

6 XII 2015

start balonu stratosferycznego w ramach projektu Hevelius 4;

7-8 XII 2015

UMK i Fundacja "Światło" współorganizowały międzynarodową konferencję "Zaburzenia świadomości – wyzwania XXI wieku";

10 XII 2015

mgr Agnieszka Zakościelna (Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych) laureatką nagrody specjalnej Instytutu Adama Mickiewicza w IX edycji konkursu "Teraz Polska Promocja i Rozwój" na najlepszą pracę magisterską o tematyce promocji, konkurencyjności i innowacyjności Polski;

10 XII 2015

jubileusz 70. urodzin i 47-lecia pracy na UMK prof. Czesława Łapicza, językoznawcy i slawisty;

16 XII 2015

uruchomiono stronę internetową poświęconą problematyce jakości kształcenia na UMK (www.jakosc.umk.pl);

21 XII 2015

mgr Agnieszka Pawłowska-Kubik doktorantka (Wydział Nauk Historycznych) laureatką XI konkursu "Skomplikowane i proste. Młodzi uczeni o swoich badaniach" organizowanego przez „Forum Akademickie”;

30 XII 2015

prof. Wojciech Polak (Wydział Politologii i Nauk i Studiów Międzynarodowych) otrzymał medal "Za Zasługi dla Miasta Torunia" na wstędze przyznany przez Radę Miasta Torunia;

XII 2015

nowa, jubileuszowa strona internetowa Stacji Polarnej UMK na Spitsbergenie (www.hahut.umk.pl).

XII 2015

Wydział Chemii rozpoczął współpracę w zakresie pomiarów zanieczyszczeń satelitów z Europejską Agencją Kosmiczną (ESA);