Archiwum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Kontaktul. Mickiewicza 2/4, 87-100 Toruń
tel.: 56 611 22 32
e-mail: archiwum@umk.pl

2021-

1 I - 8 V 2021

w związku z epidemią COVID-19 decyzją władz rektorskich i administracyjnych czasowo ograniczono działalność Archiwum UMK;

4, 15 III 2021

zdalnie odbyło się sprawozdawcze posiedzenie Rady Archiwum;

11 V i 22 VI 2021

młodszy brygadier mgr. inż. Piotr Łęgosz, naczelnik Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu przeprowadził kontrolę pomieszczeń Archiwum UMK przy ul. Mickiewicza 2/4 i ul. Gagarina 13a pod względem zabezpieczenia przeciwpożarowego materiałów archiwalnych. Zalecenia pokontrolne przekazano władzom uniwersytetu;

17 VI 2021

nakładem Wydawnictwa UMK ukazała się publikacja Archiwa uczelniane w XXI wieku wobec komputeryzacji, informatyzacji i elektronicznego zarządzania dokumentacją: wprowadzenie do problematyki, pod red. Bożeny Kierzkowskiej, Anny Supruniuk i Pauliny Bunkowskiej;

8 VII 2021

do Archiwum UMK przekazano dokumentację z lat 1952-2019 po znakomitym historyku i eseiście prof. Jerzym Wojciechu Borejszy, zob. https://www.archiwum.umk.pl/zasob/charakterystyka-zasobu-archiwalnego/;

31 VII 2021

w ramach projektu Ucyfrowienie zasobów akademickich regionu kujawsko-pomorskiego dla potrzeb nauki i dydaktyki całego kraju zakończono digitalizację spuścizny fotograficznej Wacława Górskiego przechowywanej w zasobie archiwalnym. W KPBC umieszczono łącznie 5206 jed. inw. zdigitalizowanych negatywów, zob. https://kpbc.umk.pl/dlibra/publication/198404

27 VIII 2021

prof. Stanisław Dembiński, fizyk i były rektor UMK (1980-1981),  przekazał do Archiwum UMK pierwszą część swojej spuścizny naukowej;

21 X 2021

prof. Beata Przyborowska, prorektor ds. studenckich, jako bezpośredni przełożony, odbyła wizytację w pomieszczeniach Archiwum UMK mieszczących się przy ul. A. Mickiewicza 2/4 oraz Gagarina 13a;

21 X 2021

prof. Maciej Szańkowski oddał do zasobu archiwalnego materiały dotyczące działalności Zakładu Rzeźby UMK w latach 1975-2009;

16 XI 2021

prof. Andrzej Jamiołkowski, były rektor UMK (1993-1999, 2005-2008), rozpoczął przekazywanie do zasobu archiwalnego swojej spuścizny;

9-10 XII 2021

w Archiwum UMK odbyła się kolejna wizytacja przeprowadzona przez pracowników Oddziału III Archiwum Państwowego w Toruniu mgr. Piotra Robaczewskiego i dr. Janusza Bonczkowskiego, w trakcie której zwrócili oni uwagę na stosowanie przepisów kancelaryjno-archiwalnych na UMK, dokonali przeglądu przechowywanej dokumentacji, sposobów jej gromadzenia, opracowania, ewidencjonowania i zabezpieczenia;

31 XII 2021

zasób Archiwum UMK z lat 1945-2021 liczył 5.418,5 mb, w tym 380.810 j. a. (akta kat. A i BE50), 925 j. a. depozytów, 87 spuścizn, 6.426 nagrań na taśmach magnetofonowych, kasetowych oraz nośnikach cyfrowych, 9.202 j. inw. pozytywów, 22.436 j. inw. negatywów, 24.634 j. inw. fotografii na nośniku cyfrowym, 856 filmów video na kasetach VHS, DVD i innych nośnikach cyfrowych (lata 1960-2021), 1.831 j. a. materiałów ulotnych oraz wycinki prasowe za lata 1946-2021;

XII 2021

magazyn archiwalny nr 4 przy ul. A. Mickiewicza 2/4 doposażono w dodatkowe regały kompaktowe (319,2 mb półek).